ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Μίλησε στήν καρδιά μας

Η ΧΡΟΝΙΚΗ συγκυρία πού ἐπέλεξε τό Ἵδρυμα «Μαριάννα Βαρδινογιάννη νά διοργανώσει εἰδικό συνέδριο γιά τήν ἐθνική ταυτότητα δέν θά μποροῦσε νά εἶναι καλύτερη.

Ἡ Μακεδονία «βράζει» αὐτή τήν ἐποχή, μετά τήν ἀναγνώριση μακεδονικοῦ ἔθνους ἀπό τήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Βράζει», διότι ἡ συμφωνία ὑπεγράφη στούς Ψαράδες, ἐκεῖ πού τό 1949 ὁ Νῖκος Ζαχαριάδης κήρυξε τόν ἀγῶνα γιά τήν «αὐτόνομη Μακεδονία». Δέν θά μποροῦσε, ἐπίσης, νά εἶναι καλύτερη ἡ συγκυρία, δεδομένου ὅτι βρισκόμαστε στήν τελική εὐθεῖα γιά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας Ἑλλάδος – Ἀλβανίας πού περιλαμβάνει ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν, ρυθμίσεις γιά τά περιουσιακά τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στήν Ἀλβανία, ἄρση τοῦ ἐμπολέμου κ.λπ. Δέν θά μποροῦσε τέλος νά εἶναι περισσότερο ἰδανική, διότι ὁλοκληρώνεται ἡ ὀκταετής περιπέτεια τῶν μνημονίων κατά τήν διάρκεια τῶν ὁποίων διαμορφώθηκε ἐκ νέου ἡ ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Γνωριστήκαμε ξανά μεταξύ μας.

Παρακολούθησα ἕως ἕνα σημεῖο τό ἐνδιαφέρον συνέδριο (ἀποχώρησα λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων), ὡστόσο ὀφείλω νά ἐπισημάνω ὅτι ἐντυπωσιάστηκα. Ἐντυπωσιάστηκα κυρίως ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Ἀντώνη Κουνάδη, καθώς εἶναι ὁ πρῶτος ἡγέτης τοῦ ἀνωτάτου αὐτοῦ ἱδρύματος πού μίλησε κατ’ εὐθεῖαν στήν καρδιά μου καί φρονῶ ὅτι μπορεῖ νά μιλήσει στήν καρδιά ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Τέτοιους θέλουμε! Ὁ κύριος Κουνάδης μίλησε γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα καί παρουσίασε ἐντυπωσιακά στοιχεῖα γιά τήν διαχρονικότητά της, τήν ἀκτινοβολία της καί τήν διείσδυσή της σέ ἄλλες γλῶσσες τοῦ κόσμου.

Ὅπως τόνισε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἀπό τίς 6.000 λέξεις τοῦ λεξιλογίου τοῦ Ὁμήρου χρησιμοποιοῦνται σήμερα στήν καθομιλουμένη 1.600! Νά γιατί εἴμαστε παλαιός λαός, ἰδού γιατί πρέπει νά φυλᾶμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τούς ἱστορικούς μας τίτλους καί τά ὀνόματα, ἰδού γιατί δέν πρέπει νά ἀναγνωρίζουμε «μακεδονικές γλῶσσες». Ἐπίσης: Σύμφωνα μέ τόν Πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας, ἀπό τίς 4.900 ἑλληνικές λέξεις τοῦ Εὐαγγελίου σώζονται καί χρησιμοποιοῦνται οἱ 2.400 περίπου! Τό 65% τῶν λέξεων τῆς γαλλικῆς γλώσσας ἔχει ἑλληνική ρίζα! Τό 85% τῶν λέξεων τῆς πορτογαλικῆς γλώσσας ἔχει ἑλληνική ρίζα! 150.000 λέξεις τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας εἶναι «ἑλληνικῆς καταγωγῆς». Ὁ Λούθηρος προχώρησε στήν συγγραφή τοῦ συντακτικοῦ τῆς γερμανικῆς γλώσσας βασιζόμενος στό συντακτικό τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σημείωσε, ἐπίσης, ὅτι στίς ΗΠΑ, τήν Ἀγγλία καί τήν Αὐστραλία τά ἀρχαῖα ἑλληνικά εἶναι ἡ ὑποχρεωτική δεύτερη ξένη γλῶσσα, καθώς οἱ ἐκεῖ κυβερνήσεις ἔκριναν πώς ἡ ἐκμάθησή της ἀνεβάζει τό ἐπίπεδο ἀντίληψης τῶν μαθητῶν. «Χωρίς γλῶσσα δέν ὑπάρχει σκέψη, μέ τίς λέξεις σκεφτόμαστε» ἐπεσήμανε ὀρθότατα ὁ κ. Κουνάδης, ὁ ὁποῖος μέ τόν ρωμαλέο λόγο του κέρδισε τό ἀπαιτητικό ἀκροατήριο τῶν μελῶν τοῦ Ἱδρύματος «Μαριάννα Βαρδινογιάννη» καί τῆς «Παναθηναϊκῆς Ὀργάνωσης Γυναικῶν». Ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπό στήθους ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πού ἦταν μιά διακήρυξη κατά τοῦ ἐλιτισμοῦ σέ συνδυασμό μέ τήν παρουσίαση τῶν νέων εὑρημάτων τῆς ἔρευνας MRB γιά τήν «διαΝΕΟσις», ἔφθασαν καί περίσσεψαν γιά νά θεωρῶ τήν ἐκδήλωση αὐτή ἄκρως ἐπιτυχημένη.

Ἔχω, ὅμως, ἀκόμη ἕναν λόγο γιά νά συγχαρῶ τήν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος γιά τήν ἐξαιρετική αὐτή πρωτοβουλία της: κάλεσε στό Συνέδριο ὡς ὁμιλητή τόν Πρόεδρο μιᾶς μικρῆς κοινότητας ἔξω ἀπό τήν Φλώρινα, τόν πολύτεκνο κύριο Τάσκα, τό πέμπτο παιδί τοῦ ὁποίου τοῦ βάφτισε ὡς πρωθυπουργός ὁ Κώστας Καραμανλῆς. Ὁ κύριος Τάσκας ἐξήγησε πώς σώζεις τήν ἐθνική ταυτότητα στά σύνορα. Καί ἀποκάλυψε ὅτι ὁ κόσμος πού πῆγε στό Πισοδέρι τήν Κυριακή δέν ἦταν 4.000, ὅπως εἶπε ἡ ΕΛ.ΑΣ., ἀλλά 12.000. Καί πώς δέν θά τό βάλει κάτω. Ἰδού, λοιπόν, τά στοιχεῖα τῆς νέας ταυτότητάς μας καί ἄς ἀκούγονται κλισέ. Ἐρχόμαστε ἀπό μακριά, μά καί πᾶμε μακριά. Νιώθουμε μερικές φορές ἀξιολύπητοι, ἀλλά γρήγορα ξυπνᾶμε καί γινόμαστε μεγαλειώδεις. Δέν εἶναι σπουδαῖο;

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ