ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας

ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ τίς ἐθνικές ἐκλογές τοῦ 2019, τό Μαξίμου στελεχώθηκε ἀπό ἀξιωματούχους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν στήν ἁρμοδιότητά τους τήν παρακολούθηση καί ἐνημέρωση τοῦ διεθνοῦς Τύπου καί τῶν διεθνῶν ΜΜΕ.

Ὁ Πρωθυπουργός ὅπως καί κάθε πρωθυπουργός δίνει ἰδιαίτερη σημασία στήν διεθνῆ εἰκόνα του στά δημοσιεύματα τοῦ διεθνοῦς Τύπου καί στίς ἐμφανίσεις του σέ διεθνῆ ΜΜΕ. Πόσῳ μᾶλλον πού τά ἑλληνικά ΜΜΕ πλήν ἐξαιρέσεων εἶναι μετά τήν ἐνίσχυσή τους ἀπό τήν λίστα Πέτσα ἐνθουσιώδη μαζί του. Καί στό σωστό ἀλλά καί στό λάθος. Ἀπό τά ξένα πρέπει νά «φυλάγεται».

Οἱ ἀξιωματοῦχοι αὐτοί εἶχαν σχετικά εὔκολη δουλειά στήν πρώτη αὐτή τετραετία, μέχρι πού ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται προβλήματα στήν κυβερνητική εἰκόνα. Μέ κορυφαία τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν. Ὁ θρῦλος λέει ὅτι τούς ἀσκήθηκε πίεση προκειμένου νά πείσουν συναδέλφους τους ἀνταποκριτές τοῦ ξένου Τύπου νά λειάνουν τήν κριτική τους γιά ὄζουσες ὑποθέσεις, σέ ἄλλες περιπτώσεις νά ἐπαινέσουν, ἄν γίνεται, τήν ἡγεσία τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης γιά τά σημαντικά ἐπιτεύγματά της. Οἱ ἄνθρωποι ἐκτέλεσαν μέ δυσθυμία τήν ἀποστολή τους γνωρίζοντας ἄριστα ὡς ἐπαγγελματίες ὅτι ἡ ἐπιτυχής ἔκβαση τοῦ ἐγχειρήματός τους ἦταν σχεδόν ἀδύνατη. Πράγματα πού γίνονται στήν Ἑλλάδα αὐτήν τήν στιγμή εἶναι ἀδιανόητα γιά τήν Εὐρώπη καί τήν Δύση γενικώτερα στήν ὁποία ἀνήκομεν. Κάπως ἔτσι, τινές ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἦσαν καί δημοσιογράφοι, δέν ἄντεξαν τήν πίεση νά παρεμβαίνουν σέ συναδέλφους τους ἀνταποκριτές καί νά τούς λένε τί νά γράψουν γιά τίς ὑποκλοπές ἤ γιά τήν κατάσταση τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου στήν Ἑλλάδα, καί ἔλυσαν τήν συνεργασία τους μέ τό Μαξίμου κοινῇ συναινέσει. Ἡ συνέχεια, μετά τίς ἀποχωρήσεις τους, ὑπῆρξε ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα. Ρεπορτάζ τῆς ἔγκυρης ἐπιθεώρησης Politico γιά τίς ὑποκλοπές πού ἀποκάλυπτε ὅτι ἡ Ἀθήνα διαμήνυσε μέσῳ τοῦ μόνιμου ἀντιπροσώπου μας στήν ΕΕ νά μήν ἀνακατεύεται στήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν, προεκάλεσε τήν μῆνιν τοῦ Μαξίμου. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἐπιτέθηκε στήν ἀνταποκρίτρια τοῦ Politico στήν Ἀθήνα ἡ ὁποία τυγχάνει νά εἶναι καί Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἀνταποκριτῶν Ξένου Τύπου καί τήν ἀπεκάλεσε «Συριζαία», τό δέ ρεπορτάζ της «ἀνακριβές».

Τό γεγονός ὅτι ὑποχρεώθηκε νά ἀνακαλέσει μικράν ἀξίαν ἔχει. Τό ἔκανε! Χθές ὅμως τό Politico ἐπανῆλθε στά ἑλληνικά πράγματα προκειμένου νά ἐνημερώσει τούς ἀναγνῶστες του σχετικά μέ τόν γάμο τόν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Καί ὤ! τοῦ θαύματος αὐτήν τήν φορά τό δημοσίευμά του πού φέρει τόν τίτλο «Προοδευτική στροφή Μητσοτάκη μέ τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων», ἀναπαράγεται μέ ὑπερηφάνεια ἀπό διαδικτυακούς τόπους πού εὐνοήθηκαν ἰδιαιτέρως ἀπό τήν λίστα Πέτσα. Αὐτήν τήν φορά τό Politico εἶναι ἀντικειμενικό καί ἡ συντάκτις δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ! Εἶναι μία πρόοδος τήν ὁποία πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε. Μέ μία διαφορά: ἡ ἐπιθεώρηση κάνει δύο ἀποκαλύψεις γιά τίς ὁποῖες ἐσεῖς οἱ ἀναγνῶστες μας εἶστε ἐνήμεροι ἀπό καιρό, ἀλλά ὄχι ἡ πλειονότης τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος στήν Ἑλλάδα, καθώς αὐτές συνήθως ἀποσιωποῦνται. Ἀφοῦ ἡ ἐπιθεώρηση χαρακτηρίζει τόν κύριο Μητσοτάκη τόν «πιό προβεβλημένο κεντροδεξιό πρωθυπουργό τῆς ΕΕ» ὁ ὁποῖος «εἶναι σέ θέση νά ἑλιχθεῖ στό φιλελεύθερο κέντρο», συνδέει γιά πρώτη φορά τήν νομοθετική πρωτοβουλία τῆς Κυβέρνησης γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων, πρῶτον, μέ τίς φιλοδοξίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά εὐρωπαϊκό ἀξίωμα ἔστω καί ἀργότερα καί, δεύτερον, μέ τόν στόχο του νά ἐξουδετερώσει τίς ἀρνητικές ἐντυπώσεις ἀπό τήν ἐπικριτική στάση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ποιότητα τοῦ κράτους δικαίου.

Τό δημοσίευμα ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι τοὐλάχιστον τό ¼ τῶν μελῶν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τῆς ΝΔ δέν θά ψηφίσει τό σχέδιο νόμου (1/3 σύμφωνα μέ τό δελτίο εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ). Κάτι πού ἐπίσης ἀποφεύγεται νά ὑπογραμμιστεῖ ἀπό τά ἐγχώρια μέσα πού θεωροῦν ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά βγεῖ «ἐνισχυμένος» ἀπό τήν ψηφοφορία μέ τήν συναίνεση τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερῆς ἀντιπολίτευσης. Στήν πραγματικότητα ἡ ἔγκυρη ἐπιθεώρηση λέει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός γυρίζει τήν πλάτη στήν ἑλληνική κοινωνία γιά νά βελτιώσει τό προφίλ του στίς εὐρωπαϊκές κοινωνίες στό ὄνομα τῶν μελλοντικῶν καρεκλοφόρων φιλοδοξιῶν του. Κάπως ἔτσι στό πρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἡ εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος στό ἐξωτερικό κινεῖται μεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας.

Ἀφθαρσία εἶναι νά σέ ἀνακηρύσσει ὁ «Ἐκόνομιστ» χώρα τῆς χρονιᾶς. Ἀφθαρσία εἶναι νά σέ ἀποκαλεῖ τό Politico «πλέον προβεβλημένο πρωθυπουργό τῆς ΕΕ». Φθορά εἶναι νά ἐπιδεινώνεται ἡ θέση τῆς χώρας στήν λίστα κατάταξης μέ τά πιό διεφθαρμένα κράτη τῆς ΕΕ, σύμφωνα μέ τήν Transparency International. Φθορά εἶναι νά ἐμπιστεύεται τήν Κυβέρνηση μόνο τό 25% τῶν Ἑλλήνων σέ ἔρευνα τῆς ΕΕ. Φθορά εἶναι νά διαβάζεις τούς πίνακες τοῦ «Ἐκόνομιστ» μέ τό ΑΕΠ χωρῶν μελῶν τῆς ΕΕ, τήν ἡμέρα πού δημοσιεύει ἄρθρο ἐνίσχυσης τῆς εἰκόνας του ὁ Πρωθυπουργός καί νά βλέπεις ὅτι μᾶς ἔχει ξεπεράσει ἡ ἄλλοτε φτωχή Πορτογαλία καί μᾶς παίζουν στά ἴσια χῶρες τῆς Βαλκανικῆς. Φθορά εἶναι νά ἀνακηρύσσονται οἱ Ἕλληνες πλέον ἀπαισιόδοξος λαός τῆς ΕΕ γιά τήν πορεία τῆς οἰκονομίας τους σέ ἔρευνα τῆς ΕΚΤ. Φθορά εἶναι νά προωθεῖται πρός ψήφιση στό εὐρωκοινοβούλιο ψήφισμα καταδίκης τῆς Ἑλλάδος μέ τό κράτος δικαίου μέ εὐθεῖα σύνδεση τῆς συμμόρφωσής μας ἤ μή μέ τήν διακοπή τῆς κοινοτικῆς χρηματοδότησης. Φθορά εἶναι τέλος νά ζητᾶ ἐξηγήσεις ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ Γενική Εἰσαγγελέας τῆς ΕΕ γιά τούς δικονομικούς χειρισμούς κοινοβουλίου καί δικαιοσύνης στήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν.

Διαλέγουμε καί παίρνουμε λοιπόν. Τήν φθορά τῆς χώρας ἤ τήν ἀφθαρσία τῆς πρωθυπουργικῆς εἰκόνας;

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ