Μείζων ἐπαρχιωτισμός

ΚΟΙΤΩ στόν χάρτη τί εἴδους συγκλονιστικές ἀνατροπές γίνονται αὐτές τίς μέρες στήν περιοχή μας, ποιές νέες μακρόπνοες συμμαχίες ἐπισφραγίζονται, ποιές ἄλλες δοκιμάζονται, πῶς ὁ καθένας παίρνει τόν δρόμο του στόν νέο κόσμο, καί εἰλικρινῶς ἀπογοητεύομαι ἀπό τήν ρηχότητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου βίου.

Ἀπό τό πόσο στάσιμα εἶναι τά νερά ἐδῶ. Τήν ὥρα πού ἐμεῖς ἐδῶ ἀκοῦμε πόσο «καλό» παιδί εἶναι ὁ ὑποψήφιος Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅταν πίνει τόν φρέντο ἐσπρέσσο του στό καφέ τῆς γειτονιᾶς (αὐτή εἶναι ἡ πληροφορία πού …κάνει τήν διαφορά), σέ ὅλο τό εὖρος καί τό πλάτος τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου κάνει δυναμικά τήν ἐμφάνισή της ἡ τριπλέττα Κίνα-Ρωσσία-Τουρκία. Ἀλλοῦ μέ συμμαχίες ἐμπορικές, ἀλλοῦ μέ συμμαχίες στρατιωτικές καί ἀλλοῦ μέ συμμαχίες πολιτικές. Ἡ Κίνα θά κατασκευάσει μεγάλο πυρηνικό σταθμό στίς Σαράντα Ἐκκλησιές ἀπέναντι ἀπό τήν βάση τοῦ ΝΑΤΟ στήν Ἀλεξανδρούπολη. Ἡ Κίνα ἐπενδύει 2 δισ. δολλάρια μέσῳ τῆς δικῆς της Amazon στήν Τουρκία. Ἡ Τουρκία ἀγόρασε ἀπό τήν Ρωσσία τεράστιες ποσότητες ἄνθρακα ἀπό τίς κατεχόμενες οὐκρανικές περιοχές. Ἡ Ρωσσία κατασκευάζει πυρηνικό ἐργοστάσιο στό Ἀκκουγιού τῆς Τουρκίας. Ἡ Τουρκία κατασκευάζει ναυτική βάση στήν Λιβύη στά νῶτα τῆς Κρήτης. Ἡ Τουρκία ἐλέγχει τήν Λιβύη μαζί μέ τήν Ρωσσία. Τόν Νίγηρα μαζί μέ τήν Ρωσσία. Ἔχει εἰσβάλει στήν χριστιανική Αἰθιοπία πουλῶντας drones ἔναντι εἰσαγωγῶν τῶν προϊόντων της στήν ἀγορά της. Οἱ μυστικές της ὑπηρεσίες ἔχουν ἀλλάξει πίστα ὑπό τήν ἡγεσία Καλίν καί κάνουν αἰσθητή τήν δράση τους σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς περιοχῆς.

Στήν πραγματικότητα, αὐτή ἡ τριπλέττα Κίνας-Ρωσσίας-Τουρκίας γυρίζει πλέον τήν πλάτη πρός τήν Δύση, κυρίως πρός τήν Εὐρώπη, καί καταστρώνει τά σχέδιά της μέ τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνεται τόν κόσμο. Ἡ Τουρκία πού μᾶς ἐνδιαφέρει πιό συγκεκριμένα, καταλαμβάνει κάθε μέρα καί πιό πολύ ζωτικό χῶρο ἔξω ἀπό τά προσδιορισμένα σύνορά της, καταργῶντας στήν πράξη τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Γυρίζει πλήρως μαζί μέ τήν Ρωσσία τήν πλάτη στήν Εὐρώπη καί κοιτᾶ ὅλο καί πιό πολύ πρός τήν βαθειά Ἀνατολή. Χωρίς νά χάνει πλήρως τήν ἐπαφή μέ τούς δυτικούς θεσμούς. Ἀποδεσμεύεται ἀπό ὑποχρεώσεις καί καθυστερεῖ τήν ἔνταξη τῆς Σουηδίας στό ΝΑΤΟ γιά νά ἀναγκάσει τίς ΗΠΑ νά τήν πλησιάσουν. Σταδιακά γίνεται ἐπιθετικότερη ἔναντι ἡμῶν, γιά τήν ὥρα, μόνο στό παρασκήνιο.

Ἡ Ἑλλάς εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀναπτύξει τήν συμμαχία της μέ τήν Κίνα καί μέ τήν Ρωσσία τίς προηγούμενες δεκαετίες χωρίς νά διαταράξει τήν στρατηγική σχέση της μέ τήν συμμαχία, ἀλλά πέταξε τήν εὐκαιρία στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Ἔτσι ἔδωσε τήν εὐκαιρία στόν Ἐρντογάν νά τήν ἀντικαταστήσει στόν ἐνεργειακό χάρτη, νά κερδίσει ὅλα τά τέλη τῆς διελεύσεως ἀπό τούς ἀγωγούς τῆς «ἀρκούδας» καί νά μετατραπεῖ στόν μικρό Πούτιν τῆς περιοχῆς. Χωρίς νά ὑποστεῖ τήν παραμικρή κύρωση ἀπό τήν Δύση! Στήν πραγματικότητα, αὐτό εἶναι τό κλειδί γιά τήν κατανόηση τῆς νέας γεωπολιτικῆς: ἡ γείτων αὐξάνει τά ἐρείσματά της στήν Ἀνατολή χωρίς νά ὑποτάσσεται σέ αὐτήν. Αἰσθάνεται τόσο δυνατή, ὥστε νά μήν εἶναι μέ κανέναν ἀλλά μόνο μέ τόν ἑαυτό της καί μέ τά συμφέροντά της. Καί «παίζει» ἔτσι ὥστε νά ἀναγκάσει τήν Ἀμερική νά τήν πλησιάσει, νά τήν προσεγγίσει καί νά τήν ἀνταμείψει γενναιόδωρα μόνο καί μόνο ἐπειδή δέν τήν ἐγκατέλειψε!

Διαβάζει κανείς στήν Ἑλλάδα τόν νέο κόσμο μέ ὅρους ἐθνικοῦ συμφέροντος; Ἀντιλαμβάνεται τούς γιγαντιαίους γιά τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα κινδύνους τῆς δεύτερης φάσης τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ; Εἶναι ἀρκετά ρεαλιστής γιά νά κατανοεῖ ὅτι ἡ συμμαχική στήριξη πρός ἐμᾶς ἔχει αὐστηρά προσδιορισμένα ὅρια; Οὔτε μιά δήλωση συμπαραστάσεως δέν ἔκαναν γιά τήν δοκιμασία πού πέρασε ὁ Ἕβρος; Ἀμφιβάλλουμε πολύ. Ὁ μείζων ἐπαρχιωτισμός καί ἡ ἐκ τῶν προτέρων ὑποχώρησή μας ἐπικρατοῦν αὐτόν τόν καιρό.

Ρώτησα χθές τό πρωί στό τηλεοπτικό στούντιο τοῦ «Αντέννα» τήν συμπαθῆ ὑποψήφια ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἔφη Ἀχτσιόγλου ἄν συμφωνεῖ μέ τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο. Δύο φορές ρώτησα! Καί τίς δύο φορές ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι δέν συμφωνεῖ. Πρόκειται γιά τήν ἄποψη τοῦ State Department.

Ἐάν λοιπόν κοινή ἀπάντηση Κυβερνήσεως καί Ἀντιπολιτεύσεως –ἀνεξαρτήτως ἀρχηγοῦ– εἶναι ἡ ἀπεμπόληση τῆς διεκδικήσεως ἐπεκτάσεως τῶν 12 μιλίων στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, τότε τό συμπέρασμα εἶναι ἕνα: ἡ ἀμερικανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ζωῆς εἶναι πλήρης. Ὁ κύριος Πάυαττ καί οἱ ἐδῶ ἐντολοδόχοι του κάνουν ἐξαιρετική δουλειά καί ἀπό μακριά. Ἐάν ὁ στόχος εἶναι ἡ ὁμογενοποίηση τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς μέ τούς κινδύνους πού συνεπάγεται αὐτό γιά τήν Ἑλλάδα, τότε γιατί νά συζητᾶμε καί γιατί νά κάνουμε ἐκλογές; Δέν ὑπάρχει καμμία διαφορά.

Καί τό χειρότερο, δέν ὑπάρχει φρεσκάδα στήν προσέγγιση. Οἱ πολῖτες εἶναι ἕτοιμοι νά ἀνέβουν στά κάγκελα μέ τήν βενζίνη στά 2,3 εὐρώ, οἱ Ὑπουργοί, στόν κόσμο τους, λένε ὅτι γιά τήν ἀκρίβεια φταίει ὁ …πλανήτης καί οἱ διεθνεῖς τιμές, ἡ ἀντιπολίτευση πετᾶ χαρταετό καί ἡ χώρα ὁλόκληρη φεύγει σταδιακά κάτω ἀπό τό ἔδαφος. Μέ τά μυαλά πού κουβαλᾶμε, θά ξυπνήσουμε μιά μέρα καί θά ἔχει γίνει ὅλη ἡ Ἐπικράτεια «Παλαμᾶς». Θά ἔχει εὑρεθεῖ κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῶν ὑδάτων. Θά μᾶς ἔχουν σβήσει ἀπό τόν χάρτη.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!