Μέ τό ἕνα χέρι σέ ἀγκαλιάζουν καί μέ τό ἄλλο σέ «μαχαιρώνουν»

Οἱ Πρέσπες ὡς Ἴμια, τό μοντέλο τοῦ Τιρόλο καί ἡ συνδιοίκηση στήν Θράκη

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ γύρισε ἱκανοποιημένος ἀπό τήν περιοδεία του στήν Μακεδονία καί τήν Θράκη. Θεωρεῖ ὅτι ἀνέκτησε μέρος τῆς πολιτικῆς φθορᾶς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἔχει δίκιο. Καί οἱ ἀριθμοί πού θά τοῦ δείξουν οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων θά συμφωνήσουν ὅτι αὐξήθηκε –γιά πόσο εἶναι ζητούμενο– ἡ συσπείρωση τῆς Νέας Δημοκρατίας στόν Βορρᾶ. Στήν πραγματικότητα, ὅμως τό τοπίο παρέμεινε θολό, καί στήν Μακεδονία καί στήν Θράκη. Τό πρόβλημα ὑφίσταται. Ὅσες φορές κι ἄν ἐπισκεφθεῖ ὁ κύριος Μητσοτάκης τήν Βόρειο Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά μπεῖ στήν ψυχολογία τοῦ κόσμου της. Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί σέ συνθῆκες πολιτικῆς κυριαρχίας τοῦ κόμματος ὅπου σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ἔλαβε 41 % στόν νομό Θεσσαλονίκης πού ἦταν ὑποψήφιος, ἔλαβε 35%. Ἐνῷ σέ πολλούς γειτονικούς νομούς τά κόμματα στά δεξιά τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔφθασαν τό 20% ὅλα μαζί.

Τί σημαίνει ὅτι δέν καταλαβαίνει τήν ψυχολογία τοῦ κόσμου αὐτοῦ; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι Μακεδόνες. Καθαροί Μακεδόνες. Ὄχι νόθοι Μακεδόνες. Πέρασε ἀπό πάνω τους ὀθωμανική καί βουλγαρική κατοχή, καί δέν τούρκεψαν, δέν βουλγάρεψαν.

Ἕξι χρόνια μετά τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἔρευνα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ τοῦ 2023 σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ἔδειξε ὅτι ἀκόμα καί τώρα, μετά τόν βομβαρδισμό τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος «Βόρεια Μακεδονία» ἀπό τό πολιτικό προσωπικό ἀλλά καί τά συστημικά μέσα ἐνημερώσεως πρός ἐπηρεασμό τῆς κοινῆς γνώμης, τό 60% τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι αὐτή προκάλεσε βλάβη στήν πατρίδα μας. Σκεφτεῖτε ποιό εἶναι τό ἀντίστοιχο ποσοστό στήν Μακεδονία.

Ὅταν λοιπόν ὁ κόσμος αὐτός πού θυμᾶται πολύ καλά ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ὑπέβαλε πρόταση μομφῆς κατά τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στό Κοινοβούλιο, ἀκούει τόν Πρωθυπουργό νά «ἀπειλεῖ» τά Σκόπια ὅτι θά ἐφαρμόσει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί θά κυρώσει τά πρωτόκολλα ἀμυντικῆς συνεργασίας – ἄρα θά ψηφίσει κι αὐτός τό ὄνομα– μόλις αὐτά ἀλλάξουν στάση, περιέρχεται σέ μία σχιζοειδῆ κατάσταση. Διότι ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματός του διακηρύσσει ὅτι θά ἐφαρμόσει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐναντίον τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος κατέθεσε πρόταση μομφῆς! Γι’ αὐτό καί τό χειροκρότημα μετά τήν συγκεκριμένη ἀποστροφή του εἶναι «δύσθυμο», «ἐκβιασμένο», «καχύποπτο». Ἡ σύγχυση ἐπιτείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀμέσως μετά τήν ὁμιλία του στήν Ἠμαθία, ἐπισκέφτηκε τά κτήματα τῆς παράγκας τοῦ κυρ-Γιάννη στήν Νάουσα γιά νά γευματίσει μέ τόν ἀειθαλῆ διαπρύσιο ὑποστηρικτή τῆς

Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. Ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ τά Σκόπια «Μακεδονία», σκέτο!

Εἶναι δύσκολο νά καταλάβει τό ἀθηναϊκό κοινό ὅτι γιά ἀνθρώπους πού ἔχουν γνήσια μακεδονική καταγωγή οἱ Πρέσπες καί ἡ ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» ἱστορικά εἶναι ἰσοδύναμες μέ τά Ἴμια. Γιατί ὑπάρχει συγκεκριμένο γεγονός. Στό Αἰγαῖο ἀμφισβητήθηκε ἐθνικό ἔδαφος, στήν Μακεδονία μας ἀμφισβητεῖται ἡ ἐθνική ὑπόσταση ἑνός ὁλόκληρου πληθυσμοῦ. Σέ ἀντίθεση μέ τά ἑλληνοτουρκικά πού αὐτήν τήν στιγμή εἴμαστε στίς διαπραγματεύσεις καί δέν ὑπάρχει κάτι «παραδοτέο» στίς Πρέσπες, ἐκχωρήθηκε τό ὄνομα «Μακεδονία» καί ἡ ἐθνότητα. Fact, πού λένε καί οἱ Ἀγγλοσάξονες.

Αὐτό δέν διαγράφεται. Καί ὅταν οἱ Μακεδόνες στούς ὁποίους ἀρέσει νά μιλᾶς εὐθέως ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει διπλή γραμμή καί ὅτι πίσω ἀπό τίς ἀπειλές γιά …βέτο στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κρύβεται ἡ κύρωση τῶν πρωτοκόλλων καί τό γεγονός ὅτι θά καταστεῖ ἡ κεντροδεξιά παράταξη συνένοχη μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν ἐκχώρηση τῶν ὅρων «Μακεδονία», «μακεδονικός», αὐτό γίνεται ἀντιληπτό στό εὐρύ κοινό. Ἄλλο δέχομαι τήν συνέχεια τοῦ κράτους γιά συμφωνία πού ὑπέγραψαν ἄλλοι, καί ἄλλο συνυπογράφω καί ἐγώ!

Ἀλλά ἄν ὁ κύριος Πρωθυπουργός αἰσθάνεται εὐτυχής μετά τήν περιοδεία του, γιατί νά τοῦ τό χαλάσουμε; Ἔτσι εἶναι, ἄν ἔτσι νομίζετε, κύριε Πρόεδρε. Ὁ κόσμος πάντως δέν ξεχνᾶ. Τό ἴδιο συναίσθημα δημιούργησε καί τό γεγονός ὅτι μετά τόν Πυρσό προστέθηκε ἐπάνω στό σῆμα τῆς Νέας Δημοκρατίας, στά σπότ πού προβάλλονται στήν τηλεόραση, καί μία ὄμορφη μικρή γαλάζια ἑλληνική σημαία. Ὅταν μόλις λίγους μῆνες πρίν, τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ χαιρέτισε στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης μαζί μέ τόν κύριο Κασσελάκη τήν …ρόζ ἑλληνική σημαία πού ἀναρτήθηκε σέ ἔκθεση τοῦ ἑλληνικοῦ προξενείου στήν Νέα Ὑόρκη, πῶς νά πείσεις σήμερα ὅτι ἀπό τό ρόζ πῆγες στό γαλάζιο καί τό ἀγάπησες ξαφνικά;

Ὅταν μόλις λίγους μῆνες πρίν ἡ τότε ὑφυπουργός Παιδείας ἀρνεῖτο νά γίνεται ἔπαρση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας ἔστω μία φορά τήν ἑβδομάδα μέσα στά ἑλληνικά σχολεῖα, πῶς νά πείσεις σήμερα γιά τήν λατρεία στήν σημαία; Ὁ «ντεμέκ» στήν πραγματικότητα εἶσαι ἐσύ ὁ ἴδιος. Ὑποκρίνεσαι. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν …Μεγαλόσταυρο πού φόρεσαν γιά νά μᾶς πείσουν οἰκεῖα πρόσωπα τοῦ Πρωθυπουργοῦ τό Πάσχα. Ὅταν μόλις χθές, κυριολεκτικά, δικαστήριο ἀθώωσε μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδας Βόλου τούς ὁποίους ἡ Κυβέρνηση ἔστειλε στό σκαμνί στήν διάρκεια τῆς πανδημίας μέ κατηγορίες γιά διασπορά ψευδῶν εἰδήσεων καί δικαστήρια ἀθώωσαν ἱερεῖς πού διώχθηκαν γιά τήν Θεία Κοινωνία καί τά ἐμβόλια, τότε ὅσο μεγάλους σταυρούς καί νά κάνεις, στήν συνείδηση τῶν πολιτῶν δέν σώζεσαι.

Ὁ κύριος Πρωθυπουργός ἐπέστρεψε ἐπίσης εὐτυχής ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στήν Θράκη. Ἡ ὁποία ἔγινε, τήν τελευταία στιγμή, ἐπειδή πῆγε ἐκεῖ ὁ κύριος Κασσελάκης. Κάποιος πρέπει νά τοῦ πεῖ τήν ἀλήθεια. Ὁ τοπικός πληθυσμός τσιμπιόταν ὅταν παρατήρησε στό Ἡρῶο τῆς Κομοτηνῆς τήν ἑπομένη τῆς καταπληκτικῆς, ὑποτίθεται, συνάντησης Ἐρντογάν – Μητσοτάκη τόν Τοῦρκο Γενικό Πρόξενο (ὁ ὁποῖος εἶναι γυιός στρατηγοῦ πού προστάτευσε τόν Τοῦρκο Πρόεδρο στό πραξικόπημα τοῦ 2016) νά περνᾶ δίπλα ἀκριβῶς ἀπό τόν ὑπουργό Δικαιοσύνης Γιῶργο Φλωρίδη καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Στέφανο Κασσελάκη, καί νά μήν τούς χαιρετᾶ. Ἐπαναλαμβάνω, νά μήν τούς χαιρετᾶ! Ἐνῷ τήν προηγουμένη ὁ Ἐρντογάν μέ τόν Μητσοτάκη φιλιοῦνταν καί ἀγκαλιάζονταν!

Αὐτό προφανῶς δέν ἔγινε τυχαῖα. Ὁ Γιῶργος Φλωρίδης, Μακεδόνας καί Θράξ, ὁ ὁποῖος σπούδασε στήν Νομική Σχολή τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καί τοῦ ὁποίου ἡ σύζυγος ἔχει διατελέσει εἰσαγγελέας πρωτοδικῶν στήν Κομοτηνή, ἔβαλε μπλόκο στήν ἀντεθνική νομοθετική ρύθμιση πού προωθοῦσαν συνεργάτες τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἀπό τό Στρασβοῦργο νά ἀναγνωρίζονται τά λεγόμενα τουρκικά σωματεῖα μόνο μέ ἀπόφαση δικηγόρου χωρίς ἀπόφαση δικαστῆ! Καί γι’ αὐτό, κατά πᾶσα πιθανότητα, δέν τόν χαιρέτισε ὁ δυσαρεστημένος Τοῦρκος γενικός πρόξενος, ὁ ὁποῖος νομίζει ὅτι ὡς διπλωμάτης ξένης χώρας μπορεῖ νά κυβερνάει τήν Ἑλλάδα!!

Ἔ, δέν μπορεῖ! Ὑπάρχουν καί κάποιοι πού εἶναι ἄγρυπνοι.

Κάποιος, ἐπίσης, πρέπει νά ἐνημερώσει τόν Πρωθυπουργό γιά τό συναίσθημα πού ἐπικρατεῖ στήν τοπική κοινωνία τῆς Θράκης γιά τό μειονοτικό κόμμα. Ἐκεῖνος «χαχαχά χουχουχού» μέ τόν Ἐρντογάν, καί οἱ Τοῦρκοι κατεβάζουν κόμμα στήν Θράκη γιά τρίτη συνεχόμενη φορά, προκειμένου νά ἐπιβεβαιώσουν στίς κάλπες τόν ἰσχυρισμό τους γιά τόν πληθυσμιακό συσχετισμό, ὅτι εἶναι περισσότεροι ἀπό τούς χριστιανούς μέ βάση τούς ἀριθμούς καί τίς ψήφους.

Τήν χρεώνεται αὐτή, τήν κάθοδο ὁ Πρωθυπουργός. Ἔπρεπε νά τήν ἀπαγορεύσει ὁ Ἄρειος Πάγος. Ἔπρεπε νά βάλει τίς φωνές στόν Ἐρντογάν. Τώρα, πού καί οἱ δύο, ὑποτίθεται, καταγγέλλουν τούς ἐθνικισμούς. Ἡ Ἄγκυρα μέ τό ἕνα χέρι μᾶς κάνει χειραψίες καί μέ τό ἄλλο ἐπιχειρεῖ πισώπλατες μαχαιριές. Προσπαθεῖ συστηματικά νά ἀναγνωρίσει τήν μειονότητα ὡς ἐθνική, νά τῆς ἀποδώσει συλλογικά δικαιώματα καί ὄχι ἀτομικά γιά νά ἐφαρμόσει στήν Θράκη τό μοντέλο τοῦ Τιρόλο: δηλαδή δύο ἐπίσημες γλῶσσες στήν ἐπαφή μέ τό κράτος, διπλά τοπωνύμια ἑλληνικά καί τουρκικά στίς ταμπέλλες, ποσοστώσεις μουσουλμάνων στίς δημόσιες ὑπηρεσίες, ποσοστώσεις γιά τήν ἐκλογή αἱρετῶν, συνδιοίκηση ἐν τέλει. Ὅλα αὐτά δέν ἀπασχολοῦν τόν Πρωθυπουργό, μόνο τά ψηφαλάκια ἔχει στόν νοῦ του. Θά ἔπρεπε ὅμως. Διότι ἄν τόν ἀπασχολοῦσαν, θά εἶχε ἀνθρώπους δίπλα του νά τόν προστατέψουν νά ἀποφύγει τό σφιχταγκάλιασμα μέ τόν νέο μειονοτικό Δήμαρχο Ἰάσμου, ὁ ὁποῖος τοῦ τήν εἶχε στημένη γιά σέλφι στήν πλατεῖα τῆς Κομοτηνῆς. Ἄς ρωτήσει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ὁ κύριος Μητσοτάκης ποιά εἶναι ἡ γνώμη του γιά τό πρόσωπο αὐτό καί τό παιχνίδι ποίων παίζει στήν περιοχή.

Ἀνακεφαλαιώνω: ἡ Μακεδονία καί ἡ Θράκη εἶναι ἕνας πολύ εὐαίσθητος ἑνιαῖος χῶρος τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Κάτω ἀπό κάθε πέτρα τους κρύβεται ἱστορία, αἷμα, ἱδρῶτας. Τά πράγματα εἶναι πάρα πολύ νωπά ἀκόμη. Ἡ Θεσσαλονίκη ἀπελευθερώθηκε τό 1912 καί ἡ Θράκη τό 1920. Χθές δηλαδή! Ὁ πληθυσμός εἶναι ἔμπειρος καί καταλαβαίνει πότε κάποιος εἶναι εἰλικρινής καί πότε ὄχι. Δέν εἶναι ὅλα ἐκλογές. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πάνω ἀπό τίς ἐκλογές. Καί γιά ὅση ἀξία ἔχει, ναί καί χριστιανόμετρο ὑπάρχει καί πατριδόμετρο ὑπάρχει. Γιατί καί τό ἕνα καί τό ἄλλο εἶναι συνυφασμένα μέ μία ἀγαπημένη ἔννοια στόν κύριο Μητσοτάκη: τήν ἀξιολόγηση.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».