ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Μέ τά δικά μας πανιά

ΟΣΟΙ μέ διαβάζετε χρόνια, ξέρετε ὅτι λέω μέ θάρρος τήν γνώμη μου

Ξέρετε ἐπίσης ὅτι δέν χειραγωγοῦμαι, ὅτι εἶναι τό «σκαρί» μου τέτοιο πού δέν τό ἐπιτρέπει. Ξέρετε, τέλος, ὅτι γράφω πάντα τήν ἀλήθεια μέ τά δεδομένα πού ἔχω στήν διάθεσή μου. Καί ἄν ποτέ τύχει νά κάνω λάθος, ἀναθεωρῶ. Διορθνω . Σκοπεύω λοιπόν νά κάνω χρήση ὅλων αὐτῶν τῶν «εὐεργετημάτων» σήμερα προκειμένου νά σᾶς πῶ εὐθέως τήν γνώμη μου γιά τό πόρισμα τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας στήν ὑπόθεση Novartis. Kόντρα στήν κοινή πεποίθηση ὅμως, προειδοποιῶ. Καί τοῦτο γιά ἕναν ἁπλό λόγο: ἡ προσκείμενη σέ συγκεκριμένη συνιστῶσα τῆς ΝΔ πλειοψηφία τῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία δέν ἀπηχεῖ τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνει κάτι πού δέν τήν τιμᾶ: στοχοποιεῖ ὀνομαστικά ἐκδότες καί δημοσιογράφους, τήν διαδρομή τῶν ὁποίων στόν δημόσιο βίο γνωρίζω ἄριστα καί εἶμαι σέ θέση νά ἔχω ἄποψη γι’ αὐτήν. Ἄς γίνω ξεκάθαρος. Ποιούς ἀποκαλεῖ «σπεῖρα» καί «συμμορία» μέ τήν μήνυση πού κατέθεσε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στήν Δικαιοσύνη γιά τήν ὑπόθεση Νοvartis; Ἀπάντηση. Θεωρεῖ «σπεῖρα» καί «συμμορία» τούς Ἀλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, Ἑλένη Τουλουπάκη, τούς δύο ἐπίκουρους εἰσαγγελεῖς Ντζούρα καί Μανώλη καί τούς τρεῖς προστατευόμενους μάρτυρες.

Ἐρώτηση: Ποιοί ἀπό ὅλους αὐτούς ἀπέμειναν στό κατηγορητήριο τῆς προανακριτικῆς; Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐξαιρέθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἡ Ἑλένη Τουλουπάκη δέν ἀναφέρεται ὀνομαστικά στό πόρισμα παρά περιγράφεται μόνον. Μέχρι αὐτή τήν στιγμή πού «μιλᾶμε», ποινική δίωξη γιά «κατάχρηση ἐξουσίας» δέν ἔχει ἀσκηθεῖ ἐναντίον της. Δύο ἀντιεισαγγελεῖς τοῦ Ἀρείου Πάγου πού ἐρεύνησαν τίς τυχόν εὐθῦνες της, διαφώνησαν καί ἐξέδωσαν διαφορετικά πορίσματα. Ὁ πρῶτος τῆς ἀποδίδει εὐθύνες γιά κάποια ἀδικήματα καί ὁ δεύτερος μέ ἕνα ἐντυπωσιακά λεπτομερές πόρισμα (ὅπως λέγεται) τήν ἀθωώνει πλήρως καί ζητᾶ νά τεθεῖ ἡ ὑπόθεσή της στό Ἀρχεῖο. Ἡ ὅποια κατηγορία ἐναντίον της φθάνει λοιπόν στήν προανακριτική ἀποδυναμωμένη. Γιά τούς δύο ἀπό τούς τρεῖς ἐπίκουρους εἰσαγγελεῖς ζητεῖται ἐπίσης ἀπό τούς ἀντιεισαγγελεῖς τοῦ Ἀρείου Πάγου νά κριθεῖ ἡ ὑπόθεσή τους ἀπό δικαστικό συμβούλιο, δέν τούς ἀπαγγέλλεται κατηγορία. Ὁ τρίτος ἐπίκουρος εἰσαγγελέας –γιατί ὑπῆρχε καί τρίτος μέ ἐπώνυμο βυζαντινό– δέν μπῆκε κἄν στό κάδρο διότι δέν μηνύθηκε ἀπό τόν πρώην Πρωθυπουργό. Αὐτός θά ξέρει γιατί. Ὅσο γιά τούς τρεῖς προστατευόμενους μάρτυρες ἡ εἰκόνα πού ἔχω ὅταν γράφω αὐτές τίς γραμμές εἶναι ὅτι δέν κατηγοροῦνται. Ἄγνωστοι ὄντες. Οἱ καταθέσεις πού ἔδωσαν στήν προανακριτική μέ προστατευμένα τά χαρακτηριστικά τους στήν ΓΑΔΑ (κατόπιν ἀπαίτησης τῶν ΗΠΑ) ἐνώπιον τῆς προανακριτικῆς μᾶλλον ἀδυνάτισαν τήν ἀπόπειρα. Δέν ζητεῖται δίωξή τους ἐξ ὅσων γνωρίζω.

Ποιός μένει λοιπόν ὡς «σπεῖρα» καί «συμμορία» ἀπό τό περιεχόμενο τῆς ἀρχικῆς –«μέχρι τέλους»– μήνυσης τοῦ κυρίου Σαμαρᾶ ἡ ὁποία φθάνει «ξεδοντιασμένη» στήν Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς; Ὁ ἑξῆς ἕνας: Ὁ ἀναπληρωτής Ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Κατηγορεῖται γιά ἠθική αὐτουργία σέ φυσική αὐτουργία μή κατονομαζόμενου προσώπου. Τῆς κυρίας Τουλουπάκη ἡ ὁποία θά κριθεῖ ἀπό τό δικαστικό συμβούλιο χωρίς νά ἔχει δίωξη στήν πλάτη της, ὡς φαίνεται. Τί ἀπομένει μετά ταῦτα; Μά ἡ ἐπινόηση ἑνός κατηγορητηρίου γιά σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης καί συμμορία μέ τήν συμμετοχή δημοσιογράφων ἐξαιτίας καταγγελιῶν ἑνός τύπου ἄσχετου μέ τήν Novartis, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπασχολήσει κατ’ ἐπανάληψιν τήν δικαιοσύνη αὐτός καί ὁ συνεργάτες του, πολύ πρίν στραφεῖ ὁ ἐκδότης τῆς «Ἑστία Ἐπενδυτική» μέ ὑπόμνημα στίς ἀρχές ἐναντίον του. Ὁ εἰσαγγελέας Ἀθανασίου κίνησε δύο καί τρεῖς φορές διαδικασίες ποινικῆς δίωξης ἐναντίον τοῦ συγκεκριμένου, ὄχι ὁ ἐκδότης τῆς «Ἑστία Ἐπενδυτική», οὔτε κἄν ὁ Παπαγγελόπουλος. Καί ὅμως: ἡ συγκεκριμένη συνιστῶσα τῆς πλειοψηφίας τῆς προανακριτικῆς ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Γιάννης Φιλιππάκης, ὁ Ἀλέξης Τάρκας καί ἡ συνάδελφος Γιάννα Παπαδάκου συνέστησαν «συμμορία» μαζί μέ τόν ἀναπληρωτή Ὑπουργό γιά νά κάνουν ἐκβιασμούς καί νά ἀποσποῦν ποσά ἀπό «ἀθώους» ἐπιχειρηματίες. Συνιστοῦν «δωροληψία» κατά τούς Βουλευτές τά δικαστικά ἔξοδα 350.000 εὐρώ στά ὁποῖα τόν ὑποχρέωσε ὁ ἐπιχειρηματίας καταδιώκοντάς τον στά δικαστήρια τοῦ Λονδίνου ἐπειδή ἀναφέρθηκε στήν δράση του! Καί δέν ντρέπονται νά τό λένε. Βεβαίως εἶναι ἑρμηνεύσιμο, γιατί ἐπιλέγεται αὐτή ἡ νομική ὁδός: Εἶναι τόσο χάρτινο τό κατηγορητήριο στό πρῶτο σκέλος καθώς ἡ Κυβέρνηση δέν πρόκειται πλήν Τσίπρα νά ἐπιμείνει οὔτε στήν δίωξη τῆς ἐκ Κρήτης καταγόμενης εἰσαγγελέως διαφθορᾶς, ὥστε ἐπινοεῖται ἕνα δεύτερο κατηγορητήριο γιά νά σωθοῦν τά προσχήματα. Ἤτοι ἀναβαθμίζεται μία ἰδιωτική ἀστική διαφορά σέ τάχα δημόσιο σκάνδαλο. Ξέρω καλά τήν Γιάννα Παπαδάκου, τόν Ἀλέξανδρο Τάρκα καί τόν Γιάννη Φιλιππάκη. Ὅποιος νομίζει τήν Παπαδάκου «σπεῖρα» τόν καλῶ νά πάει στό σπίτι της στά Μελίσσια στό ὁποῖο –ὅπως μοῦ λένε ὅσοι πῆγαν– δέν ἔχει μείνει τίποτε ἀπό τά προσωπικά της ἀντικείμενα, εἶναι γυμνό, λές καί διατίθεται πρός πώληση! Ὅ,τι ἔπιπλο, ροῦχο, προσωπικό ἀντικείμενο ὑπῆρχε τά κατέσχεσε ὅλα ὁ θιγείς ἐπιχειρηματίας ἐπειδή δέν τοῦ ζήτησε συγγνώμη! Ὅσον ἀφορᾶ τίς καταγγελίες ὅτι πίεζε τήν εἰσαγγελέα Ράικου νά ἀσκήσει διώξεις κατά πολιτικῶν, ἄς διαβάσει κάποιος τήν ἀλληλογραφία τῆς τέως εἰσαγγελέως διαφθορᾶς μέ τό FBI. Ἡ ἴδια ἔγραφε ὅτι ἐμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Ποιά Παπαδάκου;

Γιά τόν Ἀλέξανδρο Τάρκα πού «καταδιώκει» σήμερα ὁ κύριος Σαμαρᾶς υἱοθετώντας ὡς φαίνεται τίς καταγγελίες τοῦ ἐπιχειρηματία, τί νά πῶ! Ἦταν χρόνια στενός συνεργάτης τοῦ Μεσσήνιου ἡγέτη καί ἔβαλε τό κεφάλι του στόν τορβᾶ γιά τόν πρώην Πρωθυπουργό γράφοντας βιβλία ὑπερασπιζόμενος τά πεπραγμένα του στό Σκοπιανό. Ὅταν τά ἔγραφε ἦταν πατριώτης καί ἔντιμος ὁ Τάρκας, καί τώρα ξαφνικά ἔγινε μέλος συμμορίας; Ντροπή! Ὅσον ἀφορᾶ τόν Γιάννη Φιλιππάκη, τέλος: συνεργάζομαι μαζί του ἀπό τό 2011. Μοῦ τόν γνώρισε ὁ ἴδιος ὁ πρώην Πρωθυπουργός κύριος Σαμαρᾶς καί τοῦ τό πιστώνω. Τόσα χρόνια στό κουρμπέτι ὅμως ξέρω καλά νά ἀναγνωρίζω τούς ἐκβιαστές καί τά λαμόγια ἀπό τούς τιμίους καί τούς ἐντίμους. Καί ἄν καταλάβω κάτι, εἶμαι ἀνά πᾶσα στιγμή ἕτοιμος νά πάρω τό καπελλάκι μου καί νά φύγω. Ὁ Φιλιππάκης γιά πολλά μπορεῖ νά κατηγορηθεῖ: ὅτι εἶναι συγκρουσιακός, ὅτι ἀνοίγει ὅλα τά μέτωπα μαζί, ὅτι… Μέ βάση ὅλα ὅσα ἔχω ζήσει δίπλα του, μόνο γιά ἕνα δέν μπορεῖ νά κατηγορηθεῖ: ὅτι εἶναι διεφθαρμένος. Ἐάν ἦταν, δέν θά ἤμουν μαζί του. Οὔτε θά ἔγραφα τίποτε σήμερα. Δέν εἶναι. Ἀντιθέτως! Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος δύσκολος μέν, μέ ἀρχές δέ. Ἀρχές καί κώδικες πού δέν ἔχουν ὅσοι θέλουν νά τόν βάλουν στό στόμα τους. Τό «ἔγκλημα» Φιλιππάκη εἶναι ὅτι ὡς ἐκδότης κάνει δημοσιογραφία καί ὄχι δημόσιες σχέσεις. Τό «ἔγκλημα» Φιλιππάκη εἶναι ὅτι ἀγαπᾶ πολύ τήν πατρίδα του καί δέν δίστασε νά καταγγείλει ἀκόμη καί φίλους του, ὅταν ἔνοιωσε ὅτι τήν πρόδωσαν. Τό «ἔγκλημα» Φιλιππάκη εἶναι ὅτι δέν κοιτᾶ τζάκια καί ἐπώνυμα ὅταν πειστεῖ πώς ἔχει γίνει κάτι λάθος. Τό «ἔγκλημα» Φιλιππάκη εἶναι, τέλος, ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητος. Τόλμησε νά ἐκδώσει ἐφημερίδα χωρίς νά ζητήσει δανεικά καί ἀγύριστα μέ «ἀέρα» ἀπό τράπεζα. Καί ὅσοι στεκόμαστε δίπλα του ξέρουμε ὅτι τό ταξίδι μαζί του εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει πάντα φουρτοῦνες. Ἀλλά φουρτοῦνες πού ἀντιμετωπίζουμε μέ δικά μας πανιά. Καί κουμαντάρουμε τό σκαρί μόνο πρός τά ἐκεῖ πού θέλουμε ἐμεῖς. Ὅσα μπωφόρ καί ἄν ἔχει! Θεωρῶ ἄνανδρο κατά συνέπεια νά γίνονται πολιτικό «σάντουιτς» ἄνθρωποι τοῦ Τύπου καί νά ζητεῖται ἡ παραπομπή τους στό Εἰδικό Δικαστήριο ἐπειδή ἡ κατηγοροῦσα ἀρχή ἀπέτυχε νά συντάξει κατηγορητήριο μέ ἀποδείξεις εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Novartis. Ὅσα ὑποστηρίζει ἡ πλειοψηφία γιά τό σκέλος Novartis μπορεῖ νά ἔγιναν μπορεῖ καί νά μήν ἔγιναν. Τό νομικό μας σύστημα ὅμως ἕναν δρόμο ξέρει σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ὅπως εἴδαμε καί μέ τίς ἀρχειοθετήσεις τῆς κυρίας ὑποθέσεως Novartis: τίς ἀποδείξεις. Ἐλλείψει ἀποδείξεων –ὅσοι νομικοί ξέρουν ὅτι τό κατηγορητήριο τῆς προανακριτικῆς στό πρῶτο σκέλος εἶναι σχολική ἔκθεση– εἶναι ἀνεπίτρεπτο νά διώκεται ὁ Τύπος. Φουρτοῦνες, φουρτοῦνες… ἐντάξει… ἀλλά ἔρχεται μιά στιγμή πού γυρίζει ὁ καιρός.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…