«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Στήν Ἑλλάδα συνηθίζεται. Καί ὑπό αὐτή τήν ἔννοια δέν ἐντυπωσιάζομαι ὅταν διαβάζω γνωμοδότηση διαπρεποῦς πολιτικοῦ πού ἑρμηνεύει σήμερα τό Σύνταγμα, εἰς τρόπον ὥστε νά ἐπιτρέπει τήν ἵδρυση τῶν μή κρατικῶν ΑΕΙ, ἐνῷ στό παρελθόν γνωμοδοτοῦσε τά ἐντελῶς ἀντίθετα. Δέν ἐντυπωσιάζομαι πού Ὑπουργός τῆς ΝΔ ὑπερψήφισε τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων, ἐνῷ στό παρελθόν εἶχε γράψει βιβλίο ὁλόκληρο ἐναντίον τῆς ἰδέας αὐτῆς.

Ἀπό τούς κατά τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη «ἀνεμοδοῦρες», τά περιμένω ὅλα. Ἀπό τόν τελευταῖο πού θά περίμενα ὅμως νά ἀναιρέσει βασικές θέσεις πού ἀναπτύσσει μέ συνέπεια στόν δημόσιο διάλογο ἐδῶ καί δεκαετίες εἶναι ὁ Πρωθυπουργός. Τόν κύριο Μητσοτάκη γιά πολλά μπορεῖ νά τόν κατηγορήσει κανείς καί νά τοῦ ἀσκήσει κριτική, ὄχι ὅμως ὅτι ἐγκαταλείπει πάγιες θέσεις του.

Εἰδικά γιά τήν Εὐρώπη. Ἡ μελέτη τῶν θέσεων πού διατύπωσε στόν τηλεοπτικό σταθμό Star προχθές ἀλλά καί ἐνώπιον τῆς «νωχελικῆς» Μαλτέζας Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα χθές, ἡ ὁποία ἦρθε στήν Ἀθήνα γιά νά διαπραγματευτεῖ τήν ἐπανεκλογή της σέ εὐρωπαϊκό ἀξίωμα, πραγματικά μέ ἐντυπωσίασε. Δέν πίστευα στά αὐτιά μου! Ὁ Κυριάκος τά λέει αὐτά; Διερωτήθηκα. Ὁ Κυριάκος μέ τόν ὁποῖο ἤμασταν μαζί τήν παραμονή τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015 στόν τηλεοπτικό σταθμό Star, στήν θρυλική ἐκπομπή τοῦ Νίκου Χατζηνικολάου enikos, καί δίναμε κόντρα σέ ὅλους τούς ἄλλους λαϊκιστές τήν μάχη τῆς Εὐρώπης; Ὁ Κυριάκος; Ὅπως θά διαπιστώσετε, ναί, ὁ Κυριάκος! Σταχυολογῶ τίς ἀπόψεις του καί καταθέτω τίς παρατηρήσεις μου, γιά ὅση ἀξία ἔχουν.

– «Λίγες μέρες ἀφοῦ ψηφίστηκε αὐτό τό κείμενο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ὁ Economist μᾶς ἀναβάθμισε σέ “πλήρη δημοκρατία” δίνοντάς μας καλύτερο βαθμό λειτουργίας ἀπό ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες.» Τί μᾶς εἶπε ἐδῶ ὁ Πρωθυπουργός; Ὅτι ἡ ἄποψη ἑνός ἐγκύρου περιοδικοῦ –γιά τό ὁποῖο μίλησε μέ ἀπαξίωση στήν «Καθημερινή» ὁ Ἀλέξης Πατέλης– εἶναι ἀνωτέρα ἑνός δημοκρατικῶς ἐκλεγμένου ὀργάνου! Ἐπαναλαμβάνω: Ἡ ἄποψη ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων πολιτῶν οἱ ὁποῖοι συνέπραξαν στήν ἐκλογή αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου θεωρεῖται κατωτέρα συγκριτικά μέ τήν ἄποψη τῆς βρεταννικῆς ἐπιθεωρήσεως. Ἔξοχα!

– «Ποιός εἶναι ὁ εὐρωβουλευτής ὁ ὁποῖος θά ἔρθει νά πεῖ στήν ἑλληνική δικαιοσύνη ὅτι καθυστερεῖτε στήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν καί ποῦ τό ξέρει; Καί μέ ποιό δικαίωμα παρεμβαίνει στήν ἑλληνική δικαιοσύνη;».

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπό τά βασικά. Ἡ κοινοτική νομοθεσία γιά τήν ἀσφάλεια τῶν σιδηροδρόμων τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς ἐνσωμάτωσε μέ νόμο τοῦ 2022 ἐπί κυβερνήσεως Μητσοτάκη στό ἐθνικό δίκαιο «περνᾶ» μέσα ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο πού διατυπώνει γνώμη! Καί ρωτᾶ ὁ Πρωθυπουργός τοῦ «Μένουμε Εὐρώπη», μέ ποιό δικαίωμα τολμᾶ ἕνας εὐρωβουλευτής νομοθέτης νά ἀξιολογεῖ τήν ἐφαρμογή τῆς κοινοτικῆς νομοθεσίας; Τότε γιατί γίνεται τόση φασαρία γιά τόν σεβασμό στό ἑνωσιακό δίκαιο; Ὁ κύριος Πρωθυπουργός λησμονεῖ, ἐσκεμμένα προφανῶς, ὅτι ὁ εὐρωβουλευτής δέν ἦταν «ἕνας». Ἦταν πολλοί, 325. Μεταξύ αὐτῶν 13 βουλευτές τῆς δικῆς του πολιτικῆς οἰκογενείας τοῦ ΕΛΚ καί ὅλοι οἱ εὐρωβουλευτές τοῦ Μακρόν. Καί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ρώτησαν μόνο γιά τήν ἑλληνική δικαιοσύνη ἡ ὁποία ἐντέλλεται νά ἐλέγχει τήν ἐφαρμογή τῆς κοινοτικῆς νομοθεσίας ἐπίσης! Ρώτησαν καί γιά τήν μεροληψία τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς πού δέν καλεῖ κρίσιμους μάρτυρες, μέ συνέπεια χθές τήν ἀποχώρηση σχεδόν ὅλης τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Γιατί δέν λέει κάτι γιά αὐτό, καθώς εἶναι ἡ πρώτη φορά μετά τήν ἔνταξή μας στήν ΕΕ πού τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἐλέγχει τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο; Γιατί δέν καταγγέλλει παρέμβαση καί ἐδῶ καί κρύβεται πίσω ἀπό τήν δικαιοσύνη;

Καταληκτικῶς: Ἐάν ὁ εὐρωβουλευτής ὁ ὁποῖος εἶναι μαζί μέ τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, τόν Εὐρωπαῖο Συνήγορο καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ὁ θεματοφύλακας τῆς κοινοτικῆς νομοθεσίας (ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου ἀσκεῖ κοινοβουλευτικό ἔλεγχο) «δέν ἔχει δικαίωμα» νά μιλήσει, τότε νά τόν καταργήσουμε! Παράδοξο πάντως νά ἀμφισβητεῖ τά δικαιώματα ἕνας δικαιωματιστής Πρωθυπουργός!

– «Τελικός κριτής τοῦ κράτους δικαίου εἶναι ἡ Κομμισσιόν ἡ ὁποία διαθέτει τήν ἀμεροληψία καί τήν ἀντικειμενικότητα.» Αὐτό ὁ κύριος Πρωθυπουργός τό εἶπε ἱστάμενος πλησίον τῆς Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου παραμονές εὐρωεκλογῶν! «Μήν δίνετε σημασία στό Εὐρωκοινοβούλιο, τό ἀπαξιώνω, μόνο ἡ Οὔρσουλα ξέρει!» Ἐάν αὐτός δέν εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς ἀντιευρωπαϊκής στάσεως, τότε ποιός εἶναι; Ἐάν τό Εὐρωκοινοβούλιο δέν ἔχει σημασία, τότε γιατί πρέπει νά πᾶμε νά ψηφίσουμε;

– «Ζήτημα ἔκφρασης καί γνώμης καί ἐλευθερίας τοῦ Τύπου στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει. (…) Ὁ καθένας μπορεῖ νά λέει καί νά γράφει ὅ,τι θέλει καί βέβαια ἄν θέλει κάποιος νά βρεῖ τό δίκιο του (…) ἔχει πολύ μεγάλη δυσκολία νά τό διεκδικήσει». Κλασσική στρεψοδικία! Τό πρόβλημα στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως. Εἶναι κυρίως ἡ ἀπόκρυψη τῆς πληροφορίας ἀπό τά κρατιδικοδίαιτα ἰδιωτικά ΜΜΕ. Τό πρόβλημα εἶναι ὁ ὀμφάλιος λῶρος κράτους – ΜΜΕ πού ἐμποδίζει τήν πληροφορία νά φθάσει στόν τελικό της ἀποδέκτη πολίτη σέ πρῶτο χρόνο. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως καί γνώμης εἶναι δευτερεῦον. Ὄχι μόνον γιατί δέκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες ἔχουμε πράγματι εἴκοσι ἑκατομμύρια γνῶμες. Ἀλλά γιατί οἱ πεποιθήσεις καί οἱ σωστές ἀποφάσεις στίς Δημοκρατίες διαμορφώνονται ἀπό τίς πληροφορίες. Ἄν οἱ πληροφορίες εἶναι ἐλλειμματικές, τότε εἶναι αὐτομάτως προβληματικές καί οἱ γνῶμες πού διαμορφώνονται μέ βάση αὐτές. Καί βεβαίως, ἐσφαλμένες οἱ ἀποφάσεις.

– «Ὑπῆρξαν Ἕλληνες εὐρωβουλευτές πού ἔβαλαν τήν ὑπογραφή τους κάτω ἀπό ἕνα ψήφισμα τό ὁποῖο οὐσιαστικά ζητάει νά κοποῦν χρήματα ἀπό τήν Ἑλλάδα.» Δέν θά ρωτήσω τόν Πρωθυπουργό γιατί, νέος Βουλευτής τό 2005, ἔμεινε ἀσάλευτος ὅταν ἄλλοι Ἕλληνες εὐρωβουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ ΛΑΟΣ ἔκαναν λόμπυ στό Στρασβοῦργο γιά νά κοποῦν τά κονδύλια τοῦ Δ΄ ΚΠΣ στήν Ἑλλάδα, ἐπειδή ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ νομοθέτησε τόν βασικό μέτοχο κατά τῆς διαπλοκῆς. Παρέλκει. Θά ρωτήσω ὅμως: Τόν κανόνα πού συνδέει τήν ἐφαρμογή τῆς δημοκρατίας μέ τά εὐρώ τοῦ κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ ὥστε νά ἐπεμβαίνει ἡ ΕΕ στά ἐσωτερικά κρατῶν μελῶν, ποιός τόν διαμόρφωσε; Δέν συνέπραξε σέ αὐτή τήν σύνδεση δημοκρατίας καί ροῆς χρημάτων ἡ Ἑλλάς μέ τήν στάση της στίς ὑποθέσεις τῆς Πολωνίας, τῆς Οὑγγαρίας καί προσφάτως τῆς Σερβίας; Γιατί τώρα παραπονεῖται ὁ κύριος Μητσοτάκης; Καί αὐτός συναίνεσε στό ἄνοιγμα αὐτῆς τῆς Κερκόπορτας!

Δύο θέματα ἀκόμη. Οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές προφανῶς καί πρέπει νά προασπίζονται τό καλῶς (καί ὄχι τό κακῶς) ἐννοούμενο ἐθνικό συμφέρον. Καί βεβαίως καλοῦνται νά μήν ὑπηρετοῦν πολιτικές σκοπιμότητες. Δέν εἶναι ὅμως ἐθνικοί βουλευτές. Εἶναι εὐρω-βουλευτές καί θεματοφύλακες τῶν Συνθηκῶν. Καί ὑπερασπίζονται πράγματα ὑπερασπίσιμα. Ὅταν δύο χρόνια μετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ σκανδάλου τῶν ὑποκλοπῶν ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη δέν ἔχει ἐκδώσει πόρισμα γιά τό τί διάβολο ἔγινε (νά καταδικάσει, νά ἀθωώσει, νά ἀρχειοθετήσει –ἄν πρέπει) ἐνῷ τό Κοινοβούλιο «πέταξε χαρταετό» στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν, ρωτᾶμε ἄραγε γιατί γινόμαστε ρεντίκολο γιά τό Κράτος Δικαίου στήν Ἑσπερία; Λίγη αὐτοσυγκράτηση δέν θά ἔβλαπτε.

Ἐπαναλαμβάνω τήν ἀρχική ἐρώτηση λοιπόν: Εἶναι αὐτός πού διαβάσαμε παραπάνω ὁ Κυριάκος τοῦ «Μένουμε Εὐρώπη»; Εἶναι δυνατόν ἕνας κατ’ ἐξοχήν Εὐρωπαῖος νά διατυπώνει τέτοιες ἀντιευρωπαϊκές θέσεις; «Ἐκπλήσσομαι», πού θά ἔλεγε καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ