Μάταιος κόπος κύριε Πρόεδρε!

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ μέ τά θετικά: ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εἶναι ἀναγνώστης τῆς «Ἑστίας». Τήν μελετᾶ συστηματικά.

Μόνο τό γεγονός ὅτι ἐνέταξε στήν ὁμιλία πού ἐξεφώνησε στήν Θεσσαλονίκη τήν ἀποκάλυψή μας, ὅτι τά ἐπιδόματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁδηγοῦν χιλιάδες πολῖτες στό νά ζοῦν κάτω ἀπό τά ραντάρ τῆς ἐφορίας καί τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων προκειμένου νά τά εἰσπράττουν ἐσαεί, μᾶς ἀρκεῖ γιά νά βεβαιωθοῦμε περί αὐτοῦ. Ὥς ἕνα βαθμό, μάλιστα, διασκεδάσαμε μέ τήν ἀμηχανία τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀπαντήσουν στά ἐπιχειρήματά μας τῶν ὁποίων ἔκανε χρήση ὁ πρώην Πρωθυπουργός στήν ὁμιλία του. Τούς φαινόταν παράξενο πώς ἡ ἐπιδοματική πολιτική δημιουργεῖ ἔθος καί πλήττει τό δημόσιο ταμεῖο. Ποῦ νά καταλάβουν οἱ φωστῆρες τῆς Ἀριστερᾶς ὅτι χιλιάδες πολῖτες ἀποκρύπτουν εἰσοδήματα ἀπό τήν ἐφορία καί ἔνσημα ἀπό τά ταμεῖα γιά νά ἀπολαμβάνουν ἀκόπως τά εὐεργετήματα τοῦ… σοσιαλισμοῦ. Ἄρα τά ἐπιδόματα ἀπειλοῦν τά πλεονάσματα καί τίς συντάξεις.

Κατά τοῦτο εὐχαριστοῦμε τόν πρώην Πρωθυπουργό. Ὡστόσο εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπισημάνουμε ὅτι κατά τά λοιπά ἡ παρέμβαση τοῦ κ. Σημίτη ἦταν ἐκτός πλαισίου. Μπαγιάτικη. Περιορισμένης ἐμβέλειας. Καιρό τώρα ὁ κύκλος Σημίτη ἐρωτοτροπεῖ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ παρέα του στό πανεπιστήμιο (Μουζέλης, Λιάκος, Βέλτσος, Ἀλιβιζᾶτος –ἄν καί ἀνακάλεσε) τάσσεται ὑπέρ τῆς μετεξέλιξής του σέ σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Στενοί συνεργάτες του ὅπως ἡ Μυρσίνη Ζορμπᾶ ὑπουργοποιήθηκαν. Ἐκδηλώσεις μέ θέμα τήν στήριξη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὀργανώθηκαν ἀπό τόν κύκλο του. Σέ καμμία χρονική στιγμή ὁ πρώην Πρωθυπουργός δέν ἀπέτρεψε τούς δικούς του νά στηρίζουν τόν Τσίπρα. Οὔτε τούς ἀποδοκίμασε. Οὔτε βεβαίως καταδίκασε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρίν ἀπό τήν κύρωσή της ἀπό τό Κοινοβούλιο. Ἦταν ὁ μόνος πρώην Πρωθυπουργός ὁ ὁποῖος δέν τοποθετήθηκε. Καραμανλῆς καί Παπανδρέου μίλησαν.

Πόσο πειστικός μπορεῖ νά εἶναι λοιπόν σήμερα, κατόπιν ἑορτῆς, ὁ κ. Σημίτης ὅταν ἐκφωνεῖ «last year» πολιτική ὁμιλία στήν Θεσσαλονίκη γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει ὅτι δέν θεωρεῖ τίς Πρέσπες …«ἱκανοποιητικές»; Τώρα τό θυμήθηκε; Τώρα πού ἡ Συμφωνία παράγει ἤδη συνέπειες; Ὡραῖος! Δέν θά μπῶ βεβαίως στόν πειρασμό νά κάνω ἐκτεταμένες ἀναφορές στό γεγονός ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς πρωθυπουργίας του ὁ κ. Σημίτης εἶχε δεχθεῖ συμβιβασμό μέ τό ὄνομα «Μακεδονία-Σκόπια» –τά λέει ὅλα στό βιβλίο του ὁ εἰδικός μεσολαβητής μας στόν ΟΗΕ Χρῆστος Ζαχαράκις. Οὔτε θά ἐπαναλάβω τούς ἐναντίον του ὑπαινιγμούς Κοτζιᾶ γιά τήν πολιτική παράδοσης τοῦ ὀνόματος, ὁ ὁποῖος Κοτζιᾶς ὅμως δέν τόν κατονόμασε ἐπειδή τοῦ ἔχει ὑποχρέωση ἀπό τά χρόνια τῶν σπουδῶν του στήν Γερμανία. Εἶναι γνωστά ὅλα αὐτά, δέν ἔχει νόημα νά τά ἐπαναλαμβάνουμε, οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἀνόητοι.

Ἀλλά ἡ παρέμβαση Σημίτη εἶναι ἐκτός πλαισίου γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: Κάθε φορά πού ὁ πρώην Πρωθυπουργός μιλᾶ ἤ γράφει ἕνα ἄρθρο, αὐτομάτως θυμίζει στούς Ἕλληνες γιά ποιά θέματα δέν ἔχει μιλήσει ποτέ. Ἀντέδρασε καθόλου στίς λίαν πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ στενοῦ του συνεργάτη Τσουκάτου γιά τήν βία καί τήν νοθεία τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000, οἱ ὁποῖες χρηματοδοτήθηκαν μέ 16 δισ. δραχμές ἀπό τήν διαπλοκή; Ρωτῶ. Ἔχει πεῖ ποτέ δημοσίως λέξη γιά τούς διεφθαρμένους ὑπουργούς του πού κάνουν καριέρα στήν φυλακή καί στήν ἀνυποληψία; Οὔτε. Τί τά θέλει λοιπόν; Ἐκτίθεται! Σέ ἐμᾶς πού μελετοῦμε τίς παρεμβάσεις του εἶναι σαφές: Ὁ κ. Σημίτης τοποθετεῖται θετικά ἤ ἀρνητικά ἀπέναντι στόν ΣΥΡΙΖΑ καί τή ΝΔ, μέ διακυμάνσεις, ἀναλόγως τῶν ἐξελίξεων ὑποθέσεων πού τόν ἐνδιαφέρουν. Σήμερα ἐπιτίθεται στόν ΣΥΡΙΖΑ, πρό μηνός ἐπετέθη κομψά στή ΝΔ. Ὁποία ἀξιοπιστία. «Σβούρας»!

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Σέβομαι κάθε πολιτικό πού ἐξέλεξε ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν ψῆφο του πρωθυπουργό. Ὡστόσο, παρατηρώντας τήν «ἀπήχηση» πού ἔχει κάθε πανικόβλητη παρέμβαση τοῦ κ. Σημίτη, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ρωτήσω ρητορικά: Καί τί νόημα ἔχει πιά; Ἡ ἐπιρροή αὐτοῦ τοῦ ρεύματος μετρήθηκε ἐπανειλημμένως, ἀκόμη καί στίς ἐκλογές τοῦ ΚΙΝΑΛ: Εἶναι πλειοψηφία στά Μέσα Ἐνημέρωσης καί οἰκτρή μειοψηφία στό λαό καί στό κόμμα του. Τοῦ κ. Σημίτη, ἐπίσης. Ποιός πλήν ὧν ἐξ ἐπαγγέλματος ἀσχολεῖται; Οὐδείς. Ξέβαψε ἡ μπογιά. Κατά συνέπεια, μάταιος κόπος, κ. Πρόεδρε. Δέν ἀκούγεστε. Ἐκτός καί ἄν μιλᾶτε ἐπειδή ἀνησυχεῖτε γιά κάτι. Τότε ἀλλάζει.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.