ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Μάταιος κόπος κύριε Πρόεδρε!

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ μέ τά θετικά: ὁ πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εἶναι ἀναγνώστης τῆς «Ἑστίας». Τήν μελετᾶ συστηματικά.

Μόνο τό γεγονός ὅτι ἐνέταξε στήν ὁμιλία πού ἐξεφώνησε στήν Θεσσαλονίκη τήν ἀποκάλυψή μας, ὅτι τά ἐπιδόματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁδηγοῦν χιλιάδες πολῖτες στό νά ζοῦν κάτω ἀπό τά ραντάρ τῆς ἐφορίας καί τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων προκειμένου νά τά εἰσπράττουν ἐσαεί, μᾶς ἀρκεῖ γιά νά βεβαιωθοῦμε περί αὐτοῦ. Ὥς ἕνα βαθμό, μάλιστα, διασκεδάσαμε μέ τήν ἀμηχανία τῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀπαντήσουν στά ἐπιχειρήματά μας τῶν ὁποίων ἔκανε χρήση ὁ πρώην Πρωθυπουργός στήν ὁμιλία του. Τούς φαινόταν παράξενο πώς ἡ ἐπιδοματική πολιτική δημιουργεῖ ἔθος καί πλήττει τό δημόσιο ταμεῖο. Ποῦ νά καταλάβουν οἱ φωστῆρες τῆς Ἀριστερᾶς ὅτι χιλιάδες πολῖτες ἀποκρύπτουν εἰσοδήματα ἀπό τήν ἐφορία καί ἔνσημα ἀπό τά ταμεῖα γιά νά ἀπολαμβάνουν ἀκόπως τά εὐεργετήματα τοῦ… σοσιαλισμοῦ. Ἄρα τά ἐπιδόματα ἀπειλοῦν τά πλεονάσματα καί τίς συντάξεις.

Κατά τοῦτο εὐχαριστοῦμε τόν πρώην Πρωθυπουργό. Ὡστόσο εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπισημάνουμε ὅτι κατά τά λοιπά ἡ παρέμβαση τοῦ κ. Σημίτη ἦταν ἐκτός πλαισίου. Μπαγιάτικη. Περιορισμένης ἐμβέλειας. Καιρό τώρα ὁ κύκλος Σημίτη ἐρωτοτροπεῖ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ παρέα του στό πανεπιστήμιο (Μουζέλης, Λιάκος, Βέλτσος, Ἀλιβιζᾶτος –ἄν καί ἀνακάλεσε) τάσσεται ὑπέρ τῆς μετεξέλιξής του σέ σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Στενοί συνεργάτες του ὅπως ἡ Μυρσίνη Ζορμπᾶ ὑπουργοποιήθηκαν. Ἐκδηλώσεις μέ θέμα τήν στήριξη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὀργανώθηκαν ἀπό τόν κύκλο του. Σέ καμμία χρονική στιγμή ὁ πρώην Πρωθυπουργός δέν ἀπέτρεψε τούς δικούς του νά στηρίζουν τόν Τσίπρα. Οὔτε τούς ἀποδοκίμασε. Οὔτε βεβαίως καταδίκασε τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρίν ἀπό τήν κύρωσή της ἀπό τό Κοινοβούλιο. Ἦταν ὁ μόνος πρώην Πρωθυπουργός ὁ ὁποῖος δέν τοποθετήθηκε. Καραμανλῆς καί Παπανδρέου μίλησαν.

Πόσο πειστικός μπορεῖ νά εἶναι λοιπόν σήμερα, κατόπιν ἑορτῆς, ὁ κ. Σημίτης ὅταν ἐκφωνεῖ «last year» πολιτική ὁμιλία στήν Θεσσαλονίκη γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει ὅτι δέν θεωρεῖ τίς Πρέσπες …«ἱκανοποιητικές»; Τώρα τό θυμήθηκε; Τώρα πού ἡ Συμφωνία παράγει ἤδη συνέπειες; Ὡραῖος! Δέν θά μπῶ βεβαίως στόν πειρασμό νά κάνω ἐκτεταμένες ἀναφορές στό γεγονός ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς πρωθυπουργίας του ὁ κ. Σημίτης εἶχε δεχθεῖ συμβιβασμό μέ τό ὄνομα «Μακεδονία-Σκόπια» –τά λέει ὅλα στό βιβλίο του ὁ εἰδικός μεσολαβητής μας στόν ΟΗΕ Χρῆστος Ζαχαράκις. Οὔτε θά ἐπαναλάβω τούς ἐναντίον του ὑπαινιγμούς Κοτζιᾶ γιά τήν πολιτική παράδοσης τοῦ ὀνόματος, ὁ ὁποῖος Κοτζιᾶς ὅμως δέν τόν κατονόμασε ἐπειδή τοῦ ἔχει ὑποχρέωση ἀπό τά χρόνια τῶν σπουδῶν του στήν Γερμανία. Εἶναι γνωστά ὅλα αὐτά, δέν ἔχει νόημα νά τά ἐπαναλαμβάνουμε, οἱ Ἕλληνες δέν εἶναι ἀνόητοι.

Ἀλλά ἡ παρέμβαση Σημίτη εἶναι ἐκτός πλαισίου γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: Κάθε φορά πού ὁ πρώην Πρωθυπουργός μιλᾶ ἤ γράφει ἕνα ἄρθρο, αὐτομάτως θυμίζει στούς Ἕλληνες γιά ποιά θέματα δέν ἔχει μιλήσει ποτέ. Ἀντέδρασε καθόλου στίς λίαν πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ στενοῦ του συνεργάτη Τσουκάτου γιά τήν βία καί τήν νοθεία τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000, οἱ ὁποῖες χρηματοδοτήθηκαν μέ 16 δισ. δραχμές ἀπό τήν διαπλοκή; Ρωτῶ. Ἔχει πεῖ ποτέ δημοσίως λέξη γιά τούς διεφθαρμένους ὑπουργούς του πού κάνουν καριέρα στήν φυλακή καί στήν ἀνυποληψία; Οὔτε. Τί τά θέλει λοιπόν; Ἐκτίθεται! Σέ ἐμᾶς πού μελετοῦμε τίς παρεμβάσεις του εἶναι σαφές: Ὁ κ. Σημίτης τοποθετεῖται θετικά ἤ ἀρνητικά ἀπέναντι στόν ΣΥΡΙΖΑ καί τή ΝΔ, μέ διακυμάνσεις, ἀναλόγως τῶν ἐξελίξεων ὑποθέσεων πού τόν ἐνδιαφέρουν. Σήμερα ἐπιτίθεται στόν ΣΥΡΙΖΑ, πρό μηνός ἐπετέθη κομψά στή ΝΔ. Ὁποία ἀξιοπιστία. «Σβούρας»!

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Σέβομαι κάθε πολιτικό πού ἐξέλεξε ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν ψῆφο του πρωθυπουργό. Ὡστόσο, παρατηρώντας τήν «ἀπήχηση» πού ἔχει κάθε πανικόβλητη παρέμβαση τοῦ κ. Σημίτη, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ρωτήσω ρητορικά: Καί τί νόημα ἔχει πιά; Ἡ ἐπιρροή αὐτοῦ τοῦ ρεύματος μετρήθηκε ἐπανειλημμένως, ἀκόμη καί στίς ἐκλογές τοῦ ΚΙΝΑΛ: Εἶναι πλειοψηφία στά Μέσα Ἐνημέρωσης καί οἰκτρή μειοψηφία στό λαό καί στό κόμμα του. Τοῦ κ. Σημίτη, ἐπίσης. Ποιός πλήν ὧν ἐξ ἐπαγγέλματος ἀσχολεῖται; Οὐδείς. Ξέβαψε ἡ μπογιά. Κατά συνέπεια, μάταιος κόπος, κ. Πρόεδρε. Δέν ἀκούγεστε. Ἐκτός καί ἄν μιλᾶτε ἐπειδή ἀνησυχεῖτε γιά κάτι. Τότε ἀλλάζει.

Απόψεις

Μειονότης οἱ Χριστιανοί στήν Ἀγγλία!

Εφημερίς Εστία
Ἀπό 70% τοῦ πληθυσμοῦ τό 2001, ἐμειώθησαν σήμερα στό 46,2% – Ραγδαία αὔξησις τῆς ἀθεΐας καί τῶν μουσουλμάνων – Τί δείχνει ἡ ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου

Περί τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΠΕΙΔΗ κάνουμε πώς δέν καταλαβαίνουμε τί μᾶς λένε οἱ ξένες ἐφημερίδες καί…

Ποιοί «γλυτώνουν» τήν ἔντοκη ἀπόδοση τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Εφημερίς Εστία
Δεύτερη εὐκαιρία σέ χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πού…

Καφενεῖα καί περίπτερα, εἴδη πρός ἐξαφάνιση…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἐκεῖνο πού μοῦ λείπει πιό πολύ, ὅταν φεύγω ἀπό τήν Ἑλλάδα, εἶναι τά περίπτερα καί τά καφενεῖα.»

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ