Λιβύη: ἕτοιμη νά καταθέσει στόν ΟΗΕ συντεταγμένες ΑΟΖ ἕως τήν Γαῦδο!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ρόδινη ἡ περίοδος πού διανύει ἡ ἐξωτερική μας πολιτική

Ὅσο κι ἄν θέλουμε νά πιστεύουμε τό ἀντίθετο. Ὁ ὑπουργός Ἄμυνας τοῦ Ἰσραήλ ἀκύρωσε τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα γιά νά μεταβεῖ τήν Τετάρτη στήν Ἄγκυρα. Καί αὐτό, ἄν καί ἡ Ἑλλάς ἀνέθεσε στό Ἰσραήλ –πληρώνοντας ἁδρότατα– τήν προκεχωρημένη ἐκπαίδευση τῶν πιλότων μας, παρέχοντας ταυτοχρόνως τεράστιας στρατηγικῆς ἀξίας βάση ἐκπαίδευσης γιά τούς πιλότους τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν τῆς φίλης χώρας στήν Καλαμάτα. Ὁ Οὐκρανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν δέν ἀκολούθησε τόν Νῖκο Δένδια στήν ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε κατά τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν στήν κοινή τους συνέντευξη στό Κίεβο καί εὐχαρίστησε τούς Τούρκους γιά τήν βοήθεια πού δίνουν στήν χώρα του! Ἡ Τουρκία ἀναβαθμίζεται σέ κόμβο φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ρωσσίας (εἴχαμε ἐμεῖς κάποτε αὐτό τό προνόμιο μέ τόν South Stream, ἀλλά τό πετάξαμε στά σκουπίδια, καί τώρα τό πληρώνουμε ἀκριβά), ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα διαπραγματεύεται σκληρά γιά τούς Ἀμερικανούς τήν πώληση τῶν F-16. Οἱ ὁποῖοι τήν ἀνέχονται γιά νά μήν αὐτονομηθεῖ ἐντός ΝΑΤΟ.

Καί σάν νά μήν ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἔχουμε καί τήν Λιβύη. Πέρασε ἴσως ἀπαρατήρητο τό Σαββατοκύριακο, ἀλλά ἀκυρώθηκε τήν τελευταία στιγμή τό ταξίδι πού προγραμμάτιζε στήν Βεγγάζη ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού δημοσίευσε στό liberal.gr ὁ συνάδελφος Νῖκος Μελέτης, ἡ πλευρά τῆς Τρίπολης ἀντιδρῶντας στήν σκληρή γλῶσσα τῆς Ἀθήνας γιά τήν τελευταία τουρκο-λιβυκή συμφωνία καί γιά τήν μή ἐπίδοση τῶν διαπιστευτηρίων τοῦ νέου πρεσβευτῆ τῆς Ἑλλάδος στήν Τρίπολη (ἀναβλήθηκε τήν τελευταία στιγμή μέ ἀπόφαση τῆς Ἀθήνας), δέν ἔδωσε τήν ἔγκριση τῶν σχεδίων πτήσεως τοῦ ἀεροσκάφους πού θά μετέφερε τόν Ἕλληνα ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, καί καθυστεροῦσε τήν ἔκδοση θεωρήσεων γιά τήν συνοδεία τοῦ Νίκου Δένδια. Αὐτή ὅμως εἶναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Διότι στρατηγικά ἡ κατάσταση πού ἔχει διαμορφωθεῖ στήν χώρα αὐτή στήν ὁποία ἀσκεῖ καταλυτική ἐπιρροή ἡ τουρκική ἐξωτερική πολιτική μέ στρατεύματα, εἶναι πολύ πιό σύνθετη. Καί ξεπερνᾶ κατά πολύ τά συνηθισμένα παράπονά μας γιά τό γεγονός ὅτι μέ ἐξαίρεση, μία φορά στό Βερολῖνο, ἀποκλειόμαστε, ἄν καί γειτονική χώρα, ἀπό τίς διασκέψεις γιά τό μέλλον τῆς Λιβύης. Καί σέ αὐτήν πού πρόκειται νά γίνει στό Λονδῖνο δέν θά πᾶμε, γιατί δέν κληθήκαμε.

Μακάρι ὅμως νά ἦταν αὐτό τό μοναδικό πρόβλημα. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς Τρίπολης μέ πρωθυπουργό τόν τέως πρεσβευτή της στήν Ἀθήνα Ντμπέιμπα, εἶναι φανατικά φιλοτουρκική. Διότι οἱ τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις εἶναι αὐτές πού κράτησαν στήν ἐξουσία τόν συγκεκριμένο Πρωθυπουργό ὅταν πολιορκήθηκε ἡ Τρίπολη. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Βουλή στήν ὁποία ἐλπίζαμε καί τῆς ὁποίας τόν πρόεδρο θά συναντοῦσε ὁ κύριος Δένδιας, ἔχει περαιώσει τήν συνταγματική θητεία της, καί δέν ἔχει καμμία ἁρμοδιότητα. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ δεύτερη κυβέρνηση τῆς ἀνατολικῆς Λιβύης μέ Πρωθυπουργό τόν Μπασάγκα ἀμφισβητεῖ μέν τό δικαίωμα τῆς κυβέρνησης τῆς Τριπόλεως νά συνάπτει διεθνεῖς συμφωνίες, ἀλλά ὁ ἐπί κεφαλῆς της, ὡς στέλεχος τῆς τότε κυβέρνησης Σαράτζ, ἔχει ὑπογράψει κι αὐτός τό 2019 ἕνα ἀπό τά δύο τουρκολιβυκά μνημόνια. Τό μνημόνιο στρατιωτικῆς συνεργασίας.

Τό πρόβλημα εἶναι ἐπίσης ὅτι, σύμφωνα μέ ἔγκυρες πληροφορίες μας, ἡ λιβυκή κυβέρνηση τῆς Τρίπολης ἑτοιμάζεται νά καταθέσει στόν ΟΗΕ τίς συντεταγμένες τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης πού ὑπέγραψε μέ τήν Τουρκία οἱ ὁποῖες θά περιλαμβάνουν τήν νῆσο Γαῦδο! Κάτι πού ἀποτελεῖ πάγια θέση τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἀνακήρυξη τῆς λιβυκῆς ΑΟΖ ἐπίκειται. Θά εἶναι ἡ νέα μαχαιριά ἐναντίον μας. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐπί τῇ βάσει αὐτῶν τῶν συντεταγμένων ἡ Λιβύη θά καλέσει τήν Ἑλλάδα νά ἐπιλύσει τήν διαφορά πού ἔχει μαζί της, γιά τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη, στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Διαφορά ὅμως πού θά ἀφορᾶ ὁλόκληρο τό τουρκολιβυκό μνημόνιο πού περιλαμβάνει περιοχές τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Πρόκειται γιά τό κόλπο γκρόσσο τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Νά πᾶμε Ἑλλάδα καί Τουρκία στήν Χάγη διά ἀντιπροσώπου. Διά τῆς Λιβύης. Κι ἄν κερδίσει ἡ Λιβύη κερδίζει καί ἡ Τουρκία. Ἀλλά ἄν χάσει ἡ Λιβύη, ἡ ἀπόφαση δέν θά δεσμεύει τήν Τουρκία, καθώς δέν θά εἶναι διάδικο μέρος ἐνώπιον τοῦ διεθνοῦς δικαιοδοτικοῦ ὀργάνου. Στήν πραγματικότητα κινούμαστε μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο σέ ὅλα τά μέτωπα αὐτήν τήν στιγμή.

Αὐτό δέ σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει τά ὅπλα καί τά ἐργαλεῖα γιά νά ἀνατρέψει τήν κατάσταση. Τά ἔχει. Ἀλλά χρειάζεται τόλμη καί ἀποφασιστικότητα. Ἀκόμη κι ἄν αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔρθει ἀντιμέτωπη μέ συμμάχους της, τούς ὁποίους πρέπει νά προειδοποιήσει γιά τίς συνέπειες τῶν τετελεσμένων πού σχεδιάζονται στίς θάλασσές της. Καί στά νησιά της. Καί στήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη της. Ὑπάρχουν δυνατότητες. Ναί. Ἀλλά δέν θά πρέπει ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι νά στέλνουμε κάθε βράδυ τούς Ἕλληνες ἥσυχους γιά ὕπνο, ὅτι ἡ Οὐάσιγκτων, τό Βερολῖνο, τό Παρίσι, τό Λονδῖνο καί οἱ Βρυξέλλες εἶναι μαζί μας καί ἐναντίον τῆς Ἄγκυρας. Τά πράγματα εἶναι πολύ πιό σύνθετα. Ἴσως πλησιάζει ἡ στιγμή πού πρέπει νά κάνουμε τήν κίνησή μας πάνω στόν χάρτη. Πρῶτοι. Πρίν προλάβουν ἄλλοι.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!