Λίρες, ρούβλια, γουάν ἐναντίον ἡμῶν

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ βγαίνει λαβωμένη ἀπό τήν διαχείριση τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ἀλλά στήν θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἄλλα πράγματα θά μέ προβλημάτιζαν γιά τό μέλλον καί ὄχι ἡ νέα κηλίδα στό πολιτικο-κοινωνικό προφίλ τῆς Ἀριστερᾶς.

Αὐτά πού «ἔρχονται» εἶναι ἀπείρως δυσκολοτέρα σέ σύγκριση μέ τήν δικαιολογημένη ὀργή πού καταγράφεται στό συλλογικό θυμικό ἀπό τήν ἀπώλεια ἐνενήντα περίπου συμπολιτῶν μας. Δέ βγῆκαν τυχαῖα ἀπό τό στόμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ οἱ λέξεις «σκοτεινά κέντρα» στό προχθεσινό Ὑπουργικό Συμβούλιο· ἀπό τήν περασμένη Δευτέρα τό βράδυ βλέπει στούς ἐφιάλτες του αὐτά τά «σκοτεινά κέντρα».

Ὁ Τσίπρας γνωρίζει καλά τώρα πώς ὅποτε καί ἄν πάει σέ ἐκλογές θά ἔχει ἀπέναντί του ξένες δυνάμεις περίπου ἀντίστοιχες μέ ἐκεῖνες πού πολέμησαν τήν ἐκλογή τῆς Χίλλαρυ Κλίντον στίς ΗΠΑ. Ἡ ἐξωτερική πολιτική του ἔχει συνέπειες στό ἐσωτερικό καί ἐπηρεάζει τόν συσχετισμό. Μόνο τό ἡμερολόγιο αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ Ἰουλίου νά διαβάσει ἀπό τήν ἡμέρα πού κατήγγειλε μέ μισόλογα ἀπόπειρα ἐξαγορᾶς βουλευτῶν του, τήν ἡμέρα πού ἀπέλασε δύο Ρώσσους διπλωμάτες πρός τοῦτο, πού ἀρνήθηκε στόν Ἐρντογάν στήν θυελλώδη συνάντησή τους στίς Βρυξέλλες τήν ἔκδοση τῶν «ὀκτώ», τήν ἡμέρα πού βρέθηκε στήν Βοσνία νά βραβευτεῖ ἀπό κοινοῦ μέ τόν Ζάεφ ἐπειδή βάζει τά Σκόπια στό ΝΑΤΟ μέχρι τίς καταστροφικές πυρκαϊές καί πλημμύρες, τοῦ ἀρκεῖ γιά νά βγάλει συμπεράσματα καί νά ἀρχίσει νά ψάχνεται. Ἄν καί ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔχει, νομίζω, ἑδραία τήν ὑποψία τί τοῦ συνέβη. Τί πληρώνει.

Οἱ ἀσύμμετρες ἀποφάσεις παράγουν πράγματι ἀσύμμετρα φαινόμενα καί δέν χρειάζεσαι κατά τήν γνώμη μου ἀμερικανικούς δορυφόρους γιά νά τό πιστοποιήσεις. Ἡ λογική ἀρκεῖ. Τό σημαντικώτερο νέο στοιχεῖο τῆς περιόδου αὐτῆς λοιπόν καί τοῦ πλέον συγκλονιστικοῦ Ἰουλίου ἀπό τό 1974 καί ἀπό τό 2015 εἶναι ἡ συνειδητοποίηση πώς ἡ Κυβέρνηση ὁδεύει πρός ἐκλογές ἔχοντας ἀπέναντί της ὄχι μόνο ἐσωτερικές οἰκονομικές πολιτικές δυνάμεις ἀλλά καί παραδοσιακές δυνάμεις ἀπό τό ἐξωτερικό. Πιθανόν καί ἐμβληματικές. Ἄν κανείς μάλιστα μπεῖ στόν κόπο νά ἀντιπαραβάλει τίς δύο ἀνακοινώσεις εὐχαριστιῶν πού ἐξέδωσε τό ἡμέτερο Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μας μέ τά μηνύματα θερμά ἤ ψυχρά ξένων ἡγετῶν γιά τήν Ἀνατολική Ἀττική καί παρατηρήσει τίς διατυπώσεις τῶν δύο πλευρῶν, ἴσως ἐξάγει καί ἀναλυτικώτερα συμπεράσματα. Τό δεύτερο ἀνησυχητικό στοιχεῖο γιά τήν Κυβέρνηση καί τήν χώρα –παραμένω σέ αὐτά πού «ἔρχονται»– εἶναι ἡ διαγραφόμενη ὁριστική τάση αὐτονόμησης τοῦ Ἐρντογάν ἀπό τίς ΗΠΑ καί ἡ πρόσδεσή του κατά περίπτωση στό ρωσσικό καί τό κινεζικό ἅρμα.

Ἡ «Ἑστία» ἀνέδειξε τό Σάββατο στήν πρώτη σελίδα της τήν συμφωνία Ἐρντογάν – Κινεζικῆς Τράπεζας KBC πού ὑπεγράφη στό Ὑπουργεῖο Βιομηχανίας τῆς Ἄγκυρας καί προβλέπει ὅτι οἱ γεωτρήσεις πού θά κάνει στήν Μεσόγειο (στήν Κύπρο καί στό Αἰγαῖο) ὁ «Πορθητής» θά χρηματοδοτηθοῦν μέ κινεζικά κεφάλαια! Ἄν προσθέσουμε σέ αὐτό τό νέο δεδομένο τήν στρατηγική πλέον συμμαχία Πούτιν – Ἐρντογάν καί τίς χθεσινές ἀπαξιωτικές δηλώσεις τοῦ Σουλτάνου γιά τίς ΗΠΑ, ὅλοι μποροῦμε νά καταλάβουμε τί ἐπιπτώσεις ἴσως ἔχουν αὐτές πρῶτον στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ γιά τό Κυπριακό καί δεύτερον στήν διαμόρφωση ἑστιῶν ἔντασης στίς περιοχές πού θά ἐπιχειρηθοῦν γεωτρήσεις γιά ἀνάδειξη ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων στήν Κύπρο καί τό Αἰγαῖο.

Τί θά πράξει ἡ συμμαχία τῆς Δύσης ἄν ἡ Τουρκία μέ τήν στρατιωτική στήριξη τῆς Ρωσσίας καί τήν χρηματοδότηση τῆς Κίνας ἐπιχειρήσει νά κάνει μονομερῶς ἔρευνες σέ περιοχές ἑλληνικῆς κυριαρχίας; Δέ λέω, λοιπόν, ὡραῖο θέμα ἀντιπολίτευσης ἄν ὁ Τσίπρας ἔκρυψε τήν ὕπαρξη νεκρῶν τήν πρώτη νύχτα τῆς τραγωδίας, καλά ἔκανε ὁ ΟΥΚάς Δημήτρης Μπαλτάκος καί τό ἀποκάλυψε, ἀλλά τά μεγάλα εἶναι ἀλλοῦ. Ὁλόκληρη ἡ χώρα εἶναι «στό μάτι» πλέον.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924