Λίρα «ἑκατό» ἡ ἀξιολόγηση

ΔΙΑΒΑΖΩ τό ἐρωτηματολόγιο πού καλοῦνται νά συμπληρώσουν οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά ἀξιολογήσουν τήν ἀπόδοση τῶν ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης τῆς Ἀριστερᾶς καί εἰλικρινά δέν ξέρω ἄν πρέπει νά κλάψω ἤ ἄν πρέπει νά γελάσω.

Νά γελάσω διότι ἀνασχηματισμός μέσω… δημοσκόπησης πρώτη φορά γίνεται στήν Ἑλλάδα. Πάλι πρωτοτυπεῖ ὁ κ. Πρωθυπουργός.

Συνήθως οἱ ἔνοικοι τοῦ Μαξίμου ἔχουν ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς ἀπόδοσης τῶν μελῶν ὑπουργικῶν συμβουλίων, καί καταλυτικό ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς ἀπόψεώς τους παίζει καί ἡ εἰκόνα πού τούς μεταφέρεται ἀπό τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα. Τώρα ὁ Τσίπρας καλεῖ τούς βουλευτές του νά ἀξιολογήσουν «ἀνωνύμως» ὡς ἄλλοι κουκουλοφόροι τούς ὑπουργούς του. Ἀντιλαμβάνεστε τί κλῖμα καχυποψίας θά δημιουργηθεῖ μεταξύ τους. Ἄν ἐπιβεβαιωθεῖ μάλιστα ἡ ὑποψία του ὅτι ἡ δημοσκόπησις εἶναι ἕνα ἄλλοθι γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τούς θώκους τους πρωτοκλασᾶτοι καί δευτεροκλασᾶτοι ὑπουργοί χωρίς νά «βάψει» μέ αἷμα τά χέρια του ὁ ἀρχηγός, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νά βγεῖ ἕως καί ψυχικά λαβωμένος ἀπό αὐτή τήν διαδικασία. Παράδειγμα: Σκέφτεστε νά λάβει βαθμό κάτω ἀπό τήν βάση ὁ Τσακαλῶτος στό σκέλος τῆς ὑπεράσπισης τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς στά κανάλια ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἐξαφανισμένος; Καί ἔπειτα νά ἀνασχηματιστεῖ; Τί θά βάλει μέ τό μυαλό του;

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, ἐκτός ἀπό τά γέλια ὑπάρχουν καί τά …κλάματα. Μήπως ἀντί νά γελάσω πρέπει νά …κλάψω γιά τήν ἀτολμία μιᾶς κυβερνήσεως ἡ ὁποία υἱοθετεῖ τήν ἀξιολόγηση γιά τόν ἑαυτό της ἔστω ὡς κόλπο, ἀλλά ἀρνεῖται νά τήν ἐφαρμόσει στόν δημόσιο τομέα; Εἰλικρινῶς, θά ἤθελα κατ’ ἀρχήν νά γνωρίζω πῶς αἰσθάνεται ὁ ὑπό ἀξιολόγηση ἀπό τούς βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Ὁ λαμπρός αὐτός ἐπιστήμων κατήργησε τόν νόμο Διαμαντοπούλου γιά τήν ἀξιολόγηση στά Πανεπιστήμια ἐνῶ ἐπεχείρησε νά περιθωριοποιήσει καί τήν περίφημη ἀρχή πού εἶχε ἱδρύσει ὡς ὑπουργός Παιδείας ἡ Μαριέττα Γιαννάκου. Θεώρησε περιττή τήν ἀξιολόγηση στά πανεπιστήμια. Ὁ λαμπρός αὐτός ἐπιστήμων ὁ ὁποῖος καλεῖται σήμερα νά δεχθεῖ τήν ἀξιολόγησή του ἀπό τούς βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀρνήθηκε νά υἱοθετήσει τήν ἀξιολόγηση γιά τούς χιλιάδες ἐκπαιδευτικούς πού διδάσκουν στά σχολεῖα χωρίς ἔλεγχο προσόντων. Τί ἔχει ἄραγε νά πεῖ τώρα αὐτός ὁ μέγας πολέμιος τῆς ἀξιολόγησης πού ὁ ἀρχηγός του καί πρωθυπουργός του τήν ἐφαρμόζει πάνω στόν ἴδιο καί στούς ὑπολοίπους συναδέλφους του μέ ἄριστα τό ἑκατό καί ἑπτά διαφορετικά κριτήρια βαθμολόγησης; Θά ἀποδειχθεῖ λίρα «ἑκατό» ἤ λίρα ὑπερτιμημένη;

Τά αὐτά ἰσχύουν ὄχι στόν ἴδιο βαθμό καί γιά τήν ὑπουργό Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης Ὄλγα Γεροβασίλη, ἡ ὁποία ναί μέν κατάφερε νά γίνει ἕνα εἶδος ἀξιολόγησης στόν δημόσιο τομέα ἀλλά μέ τρόπο τόσο χαλαρό ὥστε νά μήν ἐνοχληθοῦν οἱ συνδικαλιστικές ἀριστοκρατίες τῆς Ἀριστερᾶς. Ὑποθέτω ὅτι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δέν βαθμολογήθηκαν μέ ἀριθμούς ὅπως οἱ ὑπουργοί τώρα, ἀλλά περιγραφικῶς. Ὑποθέτω ἐπίσης ὅτι δέν ἀξιολογήθηκαν βάσει ἑπτά κριτηρίων ὅπως τώρα οἱ βουλευτές (ἀπόδοση στά ΜΜΕ, ὑλοποίηση κοινωνικῆς πολιτικῆς, καλή συνεργασία μέ κόμμα, καινοτόμες ἰδέες, θεσμική ἀνταπόκριση κ.ἄ.).

Ἐάν λοιπόν ἡ δημοσκόπηση-ἀξιολόγηση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου δέν εἶναι ἕνα ἀκόμη κόλπο τοῦ Τσίπρα γιά νά νομιμοποιήσει ἤδη εἰλημμένες ἀποφάσεις, τότε ἔχει πράγματι ἀξία πού ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς δέχεται τήν ἔννοια τῆς ἀξιολόγησης. Στή θέση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη θά κατέθετα ἐσπευσμένα μία ἐρώτηση-πρόκληση μαζί: ἄν ἀξιολογεῖς τούς ὑπουργούς σου, πᾶμε νά ψηφίσουμε ρύθμιση γιά νά ἀξιολογοῦνται καί οἱ ὑπάλληλοι τῶν Ὑπουργείων τους. Τόσο ἁπλά.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!