ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020

Λίρα «ἑκατό» ἡ ἀξιολόγηση

ΔΙΑΒΑΖΩ τό ἐρωτηματολόγιο πού καλοῦνται νά συμπληρώσουν οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου νά ἀξιολογήσουν τήν ἀπόδοση τῶν ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης τῆς Ἀριστερᾶς καί εἰλικρινά δέν ξέρω ἄν πρέπει νά κλάψω ἤ ἄν πρέπει νά γελάσω.

Νά γελάσω διότι ἀνασχηματισμός μέσω… δημοσκόπησης πρώτη φορά γίνεται στήν Ἑλλάδα. Πάλι πρωτοτυπεῖ ὁ κ. Πρωθυπουργός.

Συνήθως οἱ ἔνοικοι τοῦ Μαξίμου ἔχουν ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς ἀπόδοσης τῶν μελῶν ὑπουργικῶν συμβουλίων, καί καταλυτικό ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς ἀπόψεώς τους παίζει καί ἡ εἰκόνα πού τούς μεταφέρεται ἀπό τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα. Τώρα ὁ Τσίπρας καλεῖ τούς βουλευτές του νά ἀξιολογήσουν «ἀνωνύμως» ὡς ἄλλοι κουκουλοφόροι τούς ὑπουργούς του. Ἀντιλαμβάνεστε τί κλῖμα καχυποψίας θά δημιουργηθεῖ μεταξύ τους. Ἄν ἐπιβεβαιωθεῖ μάλιστα ἡ ὑποψία του ὅτι ἡ δημοσκόπησις εἶναι ἕνα ἄλλοθι γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τούς θώκους τους πρωτοκλασᾶτοι καί δευτεροκλασᾶτοι ὑπουργοί χωρίς νά «βάψει» μέ αἷμα τά χέρια του ὁ ἀρχηγός, ὁ ΣΥΡΙΖΑ μπορεῖ νά βγεῖ ἕως καί ψυχικά λαβωμένος ἀπό αὐτή τήν διαδικασία. Παράδειγμα: Σκέφτεστε νά λάβει βαθμό κάτω ἀπό τήν βάση ὁ Τσακαλῶτος στό σκέλος τῆς ὑπεράσπισης τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς στά κανάλια ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἐξαφανισμένος; Καί ἔπειτα νά ἀνασχηματιστεῖ; Τί θά βάλει μέ τό μυαλό του;

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, ἐκτός ἀπό τά γέλια ὑπάρχουν καί τά …κλάματα. Μήπως ἀντί νά γελάσω πρέπει νά …κλάψω γιά τήν ἀτολμία μιᾶς κυβερνήσεως ἡ ὁποία υἱοθετεῖ τήν ἀξιολόγηση γιά τόν ἑαυτό της ἔστω ὡς κόλπο, ἀλλά ἀρνεῖται νά τήν ἐφαρμόσει στόν δημόσιο τομέα; Εἰλικρινῶς, θά ἤθελα κατ’ ἀρχήν νά γνωρίζω πῶς αἰσθάνεται ὁ ὑπό ἀξιολόγηση ἀπό τούς βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Ὁ λαμπρός αὐτός ἐπιστήμων κατήργησε τόν νόμο Διαμαντοπούλου γιά τήν ἀξιολόγηση στά Πανεπιστήμια ἐνῶ ἐπεχείρησε νά περιθωριοποιήσει καί τήν περίφημη ἀρχή πού εἶχε ἱδρύσει ὡς ὑπουργός Παιδείας ἡ Μαριέττα Γιαννάκου. Θεώρησε περιττή τήν ἀξιολόγηση στά πανεπιστήμια. Ὁ λαμπρός αὐτός ἐπιστήμων ὁ ὁποῖος καλεῖται σήμερα νά δεχθεῖ τήν ἀξιολόγησή του ἀπό τούς βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀρνήθηκε νά υἱοθετήσει τήν ἀξιολόγηση γιά τούς χιλιάδες ἐκπαιδευτικούς πού διδάσκουν στά σχολεῖα χωρίς ἔλεγχο προσόντων. Τί ἔχει ἄραγε νά πεῖ τώρα αὐτός ὁ μέγας πολέμιος τῆς ἀξιολόγησης πού ὁ ἀρχηγός του καί πρωθυπουργός του τήν ἐφαρμόζει πάνω στόν ἴδιο καί στούς ὑπολοίπους συναδέλφους του μέ ἄριστα τό ἑκατό καί ἑπτά διαφορετικά κριτήρια βαθμολόγησης; Θά ἀποδειχθεῖ λίρα «ἑκατό» ἤ λίρα ὑπερτιμημένη;

Τά αὐτά ἰσχύουν ὄχι στόν ἴδιο βαθμό καί γιά τήν ὑπουργό Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης Ὄλγα Γεροβασίλη, ἡ ὁποία ναί μέν κατάφερε νά γίνει ἕνα εἶδος ἀξιολόγησης στόν δημόσιο τομέα ἀλλά μέ τρόπο τόσο χαλαρό ὥστε νά μήν ἐνοχληθοῦν οἱ συνδικαλιστικές ἀριστοκρατίες τῆς Ἀριστερᾶς. Ὑποθέτω ὅτι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δέν βαθμολογήθηκαν μέ ἀριθμούς ὅπως οἱ ὑπουργοί τώρα, ἀλλά περιγραφικῶς. Ὑποθέτω ἐπίσης ὅτι δέν ἀξιολογήθηκαν βάσει ἑπτά κριτηρίων ὅπως τώρα οἱ βουλευτές (ἀπόδοση στά ΜΜΕ, ὑλοποίηση κοινωνικῆς πολιτικῆς, καλή συνεργασία μέ κόμμα, καινοτόμες ἰδέες, θεσμική ἀνταπόκριση κ.ἄ.).

Ἐάν λοιπόν ἡ δημοσκόπηση-ἀξιολόγηση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου δέν εἶναι ἕνα ἀκόμη κόλπο τοῦ Τσίπρα γιά νά νομιμοποιήσει ἤδη εἰλημμένες ἀποφάσεις, τότε ἔχει πράγματι ἀξία πού ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς δέχεται τήν ἔννοια τῆς ἀξιολόγησης. Στή θέση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη θά κατέθετα ἐσπευσμένα μία ἐρώτηση-πρόκληση μαζί: ἄν ἀξιολογεῖς τούς ὑπουργούς σου, πᾶμε νά ψηφίσουμε ρύθμιση γιά νά ἀξιολογοῦνται καί οἱ ὑπάλληλοι τῶν Ὑπουργείων τους. Τόσο ἁπλά.

Απόψεις

Μείζων κρίσις στίς σχέσεις Ἑλλάδος – Γερμανίας γιά τίς κυρώσεις

Εφημερίς Εστία
Ὁ Νῖκος Δένδιας ἀνοίγει τόν δρόμο γιά βέτο Μητσοτάκη στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ Δεκεμβρίου

Ἡ μυστική συνάντηση μέ τήν Μέρκελ

Μανώλης Κοττάκης
ΤΡΙΑ κεντρικά ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπό τήν σκληρή ἐπίθεση πού ἐξαπέλυσε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας…

Τό Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ σέ 20 ἀρχαῖες πόλεις

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΕΝΑ πρωτότυπο ψηφιακό «ταξίδι» μαθήσεως καί ψυχαγωγίας προσκαλεῖ τό Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ τούς γονεῖς, τά παιδιά καί τούς ἐκπαιδευτικούς πού…

Ὅταν ὁ Μαρκεζίνης ὁδηγοῦσε στήν ἀνάπτυξη

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους…

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ