Λένιν ὁ Κυριάκος!

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ σημαντικές εἰδήσεις κρύβονται κάτω ἀπό τίς γραμμές τῆς ἐξαιρετικῆς ὁμιλίας πού ἀπηύθυνε τό Σάββατο στά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐν ὄψει τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 26ης Μαΐου.

Καί ἄν σέ αὐτές προστεθοῦν ὅσα ἀκούσαμε χθές ἀπό τόν σύμβουλο στρατηγικῆς του Τάκη Θεοδωρικάκο στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» (προεξόφλησε τόν ἀποκλεισμό τῆς ὑποψηφίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Νοτοπούλου ἀπό τόν δεύτερο γῦρο τῆς μάχης γιά τόν Δῆμο Θεσσαλονίκης, ἄρα καί τήν εἴσοδο τοῦ Γιώργου Ὀρφανοῦ σέ αὐτόν), ἔχουμε πλήρη τήν εἰκόνα γιά τήν στρατηγική τῆς ΝΔ στήν τελική εὐθεῖα. Ἀλλά καί γιά τίς ἀγωνίες της.

Τίς συνοψίζω.

Πρῶτον: ἡ ΝΔ ἀνησυχεῖ γιά τήν ἀποχή. Εἶπε ὁ Κυριάκος:

«Ὁ πολίτης καλεῖται νά συμμετέχει. Ἡ ἀποχή, εἰδικά σέ αὐτήν τήν κρίσιμη συγκυρία, δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ. Εἶναι, λοιπόν, ἀπόφαση εὐθύνης γιά τό σήμερα καί τό αὔριο. Καί ἐντολή, αὐτήν τήν ὁποία θά δώσουν οἱ πολῖτες τήν 26η Μαΐου, μιά ἐντολή πού θά τή δώσουν καί μέ τό μυαλό, ἀλλά καί μέ τήν καρδιά. Εἶναι, ἄλλωστε –δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε– ἡ πρώτη εὐκαιρία, ὕστερα ἀπό 4 χρόνια, νά μιλήσει ὁ ἴδιος ὁ λαός. Καί τό μήνυμα πρέπει νά ἀκουστεῖ ξεκάθαρα καί βροντερά.».

Δεύτερον: ἡ ΝΔ ἀνησυχεῖ γιά τήν ἐπιπόλαια καί χαλαρή ψῆφο πρός κόμματα μιᾶς χρήσης πού περιορίζουν τό εὖρος τῆς διαφορᾶς μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ καί «ψαλιδίζουν» τήν ὀροφή τῆς ΝΔ. Ἐπέστησε τήν προσοχή ὁ Κυριάκος:

«Κρίνονται, συνεπῶς, πολλά στήν κάλπη τῆς 26ης Μαΐου. Γι’ αὐτό καί δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐπιπόλαιες ἐπιλογές. Ἡ ψῆφος τήν 26η Μαΐου δέν θά εἶναι ἁπλά ἕνα “μήνυμα διαμαρτυρίας” πρός κάποιον. Οὔτε θά εἶναι βέβαια ἕνα ἀνέξοδο “σῆμα συμπάθειας” πρός κάποιον ἄλλον. Ὁ πολίτης καλεῖται νά μήν τήν ξοδέψει σέ εὔκολα συνθήματα ἤ νά τήν ἀκυρώσει σέ σχήματα πού δέν θά φέρουν ἀποτελέσματα.

»Θά τό ξαναπῶ: δέν χωροῦν χαλαρές ψῆφοι πού μετά μπορεῖ νά γίνουν δεκανίκια στό ΣΥΡΙΖΑ. Οὔτε καί χαμένες ψῆφοι σέ σχήματα μιᾶς χρήσης, πού δέν θά ὑπάρχουν αὔριο. “Καταδικάζω τήν κυβέρνηση τώρα, σημαίνει ψηφίζω μόνο ΝΔ”. Αὐτό πρέπει νά γίνει συνείδηση κάθε πολίτη.».

Τρίτον: ἡ ΝΔ ἀνησυχεῖ γιά τήν ψῆφο τῶν 17άρηδων ἡ ὁποία σύμφωνα μέ μυστικές μετρήσεις μοιράζεται μεταξύ Χρυσῆς Αὐγῆς καί ΚΚΕ. Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες μετρήσεις, ἡ συμμετοχή τῶν 17άρηδων θά φθάσει μέ τό ζόρι στό 50% στίς προσεχεῖς εὐρω-εκλογές. Τόνισε ὁ Κυριάκος:

«Νά μήν ἀφήσουμε κανένα νέο παιδί στίς σειρῆνες τῆς ἀνώδυνης ἀποχῆς, τῶν εὔκολων λύσεων. Καί ζητᾶμε ἀπό τούς νέους ἀνθρώπους, εἰδικά ἀπό τά ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πού θά ψηφίσουν γιά πρώτη φορά, καταρχάς νά μποῦν στό γήπεδο. Νά “παίξουν μπάλα”, νά συμμετέχουν στήν ἐκλογική διαδικασία. Καί σίγουρα νά ρίξουν ἄκυρο στά ψέματα καί τή φασιστική ἀκρότητα.».

Τέταρτον: ἡ ΝΔ προβλέπει γαλάζιο ἐμφύλιο στούς δεύτερους γύρους τῶν Δήμων ὅπου ἔχει δώσει χρῖσμα, γι’ αὐτό καί ἔξυπνα ἀπό τώρα δείχνει νά ἀποδεσμεύει τούς ψηφοφόρους της. Πρός τοῦτο ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔκανε καμμία ὀνομαστική ἀναφορά στούς Νῖκο Ταχιάο καί Νῖκο Βλαχάκο –ὁ Κώστας Μπακογιάννης μοιάζει ἀδιαμφισβήτητος, δέν ἔχει τέτοια προβλήματα. Προτεραιότητα τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ εἶναι ἡ ἐκλογή Πατούλη, πού παρά τό προβάδισμα πού διατηρεῖ στίς μετρήσεις, παρουσιάζει δυσκολίες. Καί τοῦτο, διότι μετά τήν ἐκλογή τοῦ ἀριστεροῦ Κατριβάνου (τό 1998), μαζί μέ τίς δεξιές Τσανάκη-Μπεσμπέα στήν Ὑπερνομαρχία Ἀττικῆς, ἀπό τό 2002 καί μετά οὐδέποτε ἡ ΝΔ κέρδισε τήν κεντροαριστερῆς συνθέσεως περιφέρεια. (Ἀκολούθησαν Γεννηματᾶ-Σγουρός.)

Ἀπελευθέρωσε ὁ Κυριάκος τούς ψηφοφόρους τῆς ΝΔ στούς Δήμους ὡς ἑξῆς:

«Μπορεῖ σίγουρα φίλοι μας νά ἐπιλέξουν δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο αὐτόν πού προτιμοῦν ἀνάμεσα στούς χιλιάδες φίλους τῆς ΝΔ πού συμμετέχουν σέ πολλούς συνδυασμούς. Ἀλλά στήν κάλπη τῆς Εὐρωβουλῆς καί τῆς Περιφέρειας, ἕνας εἶναι ὁ δρόμος: τό ψηφοδέλτιο τῆς παράταξης. Καί αὐτό ἰσχύει γιά ὅλες τίς Περιφέρειες, εἰδικά γιά τήν Ἀττική, νά ἐκλέξουμε τόν Γιῶργο Πατούλη ἑπόμενο Περιφερειάρχη ἀπέναντι στή θλιβερή παρουσία τῆς κ. Δούρου. Γιατί τό μήνυμα τῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς θά ἔρθει ἀπό δύο κατευθύνσεις: καί ἀπό τήν Εὐρώπη καί ἀπό τίς Περιφέρειες ὅλης τῆς χώρας. Καί βέβαια καί ἀπό τούς τρεῖς μεγάλους δήμους.».

Τό ὡραιότερο, πάντως, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ τό κράτησε γιά τό τέλος τῆς ὁμιλίας του. Χρησιμοποίησε κουτσουρεμένο τό σύνθημα τοῦ Λένιν «Χθές ἴσως ἦταν νωρίς, αὔριο ἴσως εἶναι ἀργά, τώρα εἶναι ἡ ὥρα», μέ τό ὁποῖο ὁ ἡγέτης τῶν Μπολσεβίκων κήρυξε τήν Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση. Ἔκλεισε τήν ὁμιλία του ὡς ἑξῆς:

«Τό ἀποτέλεσμα πρέπει νά εἶναι τόσο ἐμφατικό, πού οὐσιαστικά νά τήν ἐπιβάλει αὐτή τή μεγάλη πολιτική ἀλλαγή. Μέ ἄλλα λόγια, νά δρομολογήσει καθοριστικά τίς ἐξελίξεις. Γι’ αὐτό τελειώνοντας θά ξαναπῶ αὐτό πού εἶπα στήν ἀρχή: Τώρα εἶναι ἡ ὥρα. Τώρα, ὄχι αὔριο. Καί σέ αὐτήν τήν τελική εὐθεῖα ἔχουμε ὅλοι ἕνα χρέος –καί ζητῶ τή βοήθειά σας σέ αὐτό– νά συναντηθοῦμε καί πάλι μέ παλιούς φίλους. Θά τούς ξαναφέρουμε πίσω στό σπίτι τους, στή ΝΔ.».

Δέν πιστεύω νά ὑπάρχει ἀμφιβολία ποιός εἶναι ὁ δράστης τῆς προσθήκης «Λένιν»: Τάκηηηηηηηη…

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ