Λείπει τό καθαρό μυαλό

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ νά εἴμαστε οὔτε ἄδικοι οὔτε αὐστηροί.

Νά νικήσεις τά στοιχεῖα τῆς φύσης πού μέ τόση ὁρμή σοῦ ἐπιτίθενται, δέν εἶναι εὔκολο. Καί ἐμεῖς κριτική καφενείου πρός λαϊκή κατανάλωση δέν κάνουμε. Αὐτό πού μπορεῖς νά κάνεις ὅμως σέ αὐτές τίς περιπτώσεις εἶναι νά μετριάζεις τίς ἐπιπτώσεις. Ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ διεκδίκησε τήν πρωτοπορία σέ θέματα κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί ἔθεσε στήν ἀτζέντα της ποικίλες ἀποφάσεις πρός τήν κατεύθυνση αὐτή, ἄλλες ἐπικοινωνιακοῦ χαρακτῆρα (χάρτινα καλαμάκια, «πουρφάν» τά λένε στήν Λάρισα), ἄλλες μακροπρόθεσμου πλήν ἀμφίβολου χαρακτῆρα (ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα) καί ἄλλες μέ προφανές πολιτικό κόστος (ἀπολιγνιτοποίηση). Ὡστόσο, οἱ δυνάμεις τῆς φύσεως προειδοποίησαν ἀπό τήν ἀρχή τόν Πρωθυπουργό. Ἡ πρώτη κρίση πού διαχειρίστηκε ἀμέσως μετά τήν ἐκλογική του νίκη, τό καλοκαίρι τοῦ 2019, ἦταν μία μεγάλη πλημμύρα στήν Χαλκιδική, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Στρατός ἔδωσε τά ρέστα του. Κτυποῦσε τίς πόρτες καί μοίραζε ψωμί στούς πληγέντες.

Ἡ κρίση αὐτή μαζί μέ ἄλλες ἔδωσε τό ἔναυσμα στήν ὁμάδα foresight πού συνέστησε ὁ τότε Γενικός Γραμματέας τῆς Κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης στό Μέγαρο Μαξίμου (μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Γιάννη Μαστρογεωργίου) νά προειδοποιήσει μέ ἔκθεσή της γιά τήν ἀπειλή τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί γιά τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ἡ αὔξηση τῆς στάθμης τῆς θάλασσας ἀλλά καί οἱ πλημμύρες. Ἡ κορυφαία προειδοποίηση ὅμως ἦταν ὁ «Ἰανός» σέ Καρδίτσα καί Φάρσαλα τό 2020.

Ἡ Κυβέρνηση ἀντιμετώπισε ὅπως ὅπως τήν κρίση, ἔκτισε καί ὁρισμένα σχολεῖα πού καταστράφηκαν, ἀλλά δέν ἀξιολόγησε ἐπαρκῶς τούς μελλοντικούς κινδύνους. Μετά τόν «Ἰανό» δέν ἔγινε οὐσιαστικά τίποτε πρός τήν κατεύθυνση τῆς ριζικῆς ἀνανέωσης τῶν ὑποδομῶν. Οὔτε στήν Καρδίτσα, οὔτε στά Φάρσαλα, οὔτε καί στήν «Ἔξυπνη Πόλη» τῶν Τρικάλων. Ἡ ὁποία ἐπειδή δέν ἔχει ἀποχετευτικό τό νερό εἶναι στό 1,5 μέτρο. Καί δέν ὑπάρχει… ψηφιακό κουμπί στό κέντρο ἐπιχειρήσεων τοῦ Δήμου νά τό πατήσει κάποιος καί νά ἀδειάσει τό νερό!

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι δραματικό: Χάθηκαν ἀνθρώπινες ζωές, κυρίως γερόντων πού κρατᾶνε ζωντανά τά χωριά μας καί δέν τά ἀφήνουν νά ἐρημώνουν ἐντελῶς. Χάθηκαν ζωές νέων ἀγροτῶν. Ὁ Σαρακατσᾶνος νέος κτηνοτρόφος Γιῶργος Κυρίτσης ἀπό τό Πετρωτό Δομοκοῦ ὁδηγῶντας τό τρακτέρ του ξεγελάστηκε ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ νεροῦ καί ἔπεσε στό κενό κατεστραμμένης γέφυρας καί πνίγηκε. Χάθηκε ἕνα τεράστιο ποσοστό τοῦ ΑΕΠ πού παράγεται στόν κάμπο τῆς Θεσσαλίας. Ἄν οἱ φωτιές στόν Ἕβρο καί ἀλλοῦ κόστισαν 0,9% τοῦ ΑΕΠ, οἱ πλημμύρες πόσο ἄραγε θά κοστίσουν;

Ἤδη ὁ Πρωθυπουργός ἀναθεωρεῖ σωστά τίς παροχές πού ἐπρόκειτο νά ἐξαγγείλει στήν ΔΕΘ γιά νά τίς κατευθύνει σέ ἀποζημιώσεις. Δέν πιστεύω νά πιστεύει κανείς ὅτι οἱ ἀγρότες «ψήθηκαν» ἀπό τήν Κυβέρνηση καί ἀσφάλισαν τίς οἰκίες τους σέ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες μέ 400 εὐρώ τόν χρόνο συμβόλαιο γιά μόλις 10% μείωση στόν ΕΝΦΙΑ! Τά σπίτια πρέπει νά ξανακτιστοῦν μέ κρατική ἀρωγή.

Τό κόστος στό ΑΕΠ καί στούς ἐτήσιους ρυθμούς ἀνάπτυξης θά εἶναι σοβαρό. Καταστράφηκε ἐπίσης ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ σιδηροδρομικοῦ μας δικτύου, μεταξύ Ἀθηνῶν καί Λαρίσης. Τώρα ὑπολογίζεται ἡ ζημιά.

Τί μᾶς λένε ὅλα αὐτά; Ἡ πατρίδα μας χρειάζεται ριζική ἀνανέωση στίς ὑποδομές της. Ἡ τελευταία ἔγινε στά ἀστικά κέντρα μόνον μέ τήν εὐκαιρία τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Ἐνῷ τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης ἔχει σχεδιαστεῖ μέ ἄλλα δεδομένα. Ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀνανεώσει τίς ὑποδομές της, καί ἐπειδή ἡ ὕπαιθρός της εἶναι ἔρημος χώρα, πρέπει νά δοθοῦν καί κίνητρα γιά τήν ἀνακατανομή τοῦ πληθυσμοῦ της πρός τά πάνω. Στήν Θεσσαλία, τήν Ἤπειρο, τήν Μακεδονία καί τήν Θράκη. Οἱ κατασκευαστικές πού λυμαίνονται διόδια καί δημόσια ἔργα νά βοηθήσουν στήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἑλλάδος, ὄχι τῆς Οὐκρανίας. Νά κτίσουν σέ κάθε ἕδρα διοικητικοῦ κέντρου συγκροτήματα κατοικιῶν γιά δημοσίους λειτουργούς πού θά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ. Πρέπει νά ἐπανισχύσει ὁ νόμος γιά ἐπιδότηση τοῦ 40% τῆς ἀγορᾶς κατοικίας σέ δημοσίους ὑπαλλήλους πού ἐγκαθίστανται σέ παραμεθόριες περιοχές. Πρέπει νά ἐπανασχεδιαστοῦν τά φράγματα. Πρέπει νά ἐπανιδρύσουμε τήν Ἑλλάδα.

Αὐτά βεβαίως δέν εἶναι πολιτικῶς ἀποδοτικά μέχρι τίς ἑπόμενες δημοτικές ἐκλογές, οὔτε μέχρι τίς εὐρωεκλογές. Εἶναι ὅμως ὠφέλιμα γιά τόν τόπο. Γιά τήν ἑπόμενη γενιά. Κάποιος τά ἀρχίζει, κάποιος τά τελειώνει. Οἱ πρῶτες ἀποφάσεις πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση εἶναι καθαρά διαχειριστικοῦ καί ἐπικοινωνιακοῦ χαρακτῆρα. Κέντρο Ἐπιχειρήσεων στήν Λάρισα, οὐσιαστική ἀκύρωση τῆς ΔΕΘ, διασώσεις ἀπό τόν Στρατό ὁ ὁποῖος ὑπερηφανεύεται στά tweet «εἴμαστε παντοῦ».

Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα, ὅτι ὁ στρατός ὅταν ἔχουμε ἐμβόλια κρατᾶ τίς σύριγγες, ὅταν ἔχουμε φωτιές περιπολεῖ στά δάση καί ὅταν ἔχουμε πλημμύρες κάνει τόν διασώστη. Γενικῶς ὑποκαθιστᾶ ἀποτυχημένες ἤ ἀποῦσες δημόσιες ὑπηρεσίες. Ἐνῷ ἡ βασική δουλειά του εἶναι ἄλλη. Αὐτό πού μᾶς ἀνησυχεῖ μέ ἀφορμή καί τίς πλημμύρες εἶναι οἱ γενικώτερες ἀρρυθμίες πού παρατηροῦνται στήν Κυβέρνηση. Ἡ ἀκινητοποίησή της καί ὁ αἰφνιδιασμός της ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές σέ σειρά κρίσεων. Χρειάστηκε νά νυκτώσει προχθές τό βράδυ γιά νά κάνει δήλωση ὁ κύριος Μητσοτάκης γιά τόν θάνατο τοῦ ἄτυχου 36χρονου ἀπό τά κτήνη τοῦ Blue Horizon, ἐνῷ συμπληρωνόταν 24ωρο ἀπό τό συμβάν. Γιά τόν Ὑπουργό Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας δέν χρειάζεται νά πῶ τίποτε. Κάποτε θά μεγαλώσει.

Ἡ ἐθνική καταστροφή στήν Θεσσαλία προκάλεσε τέτοιο πανικό, ὥστε στήν οὐσία νά ἀκυρώνεται στήν πράξη ἡ Διεθνής Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, ἀντί ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας της νά μετατεθεῖ γιά μία ἑβδομάδα. Θά προκύψουν θέματα ἀπό αὐτό, δέν θά περάσει ἔτσι. Ἡ οἰκονομική καταστροφή τῆς Θεσσαλίας δέν διορθώνεται μέ τήν μερική καταστροφή τῆς τοπικῆς οἰκονομίας τῆς Θεσσαλονίκης. Φοβᾶμαι ὅτι λείπει τό καθαρό μυαλό καί ἡ λεγόμενη ἐνσυναίσθηση. Μακάρι νά τούς φωτίσει ὁ Θεός καί ἡ Παναγία (στούς ὁποίους δέν πιστεύουν, ἀλλά μόνο τίς εἰκόνες τους ξέρουν νά κρατοῦν χαζογελῶντας) γιά νά διορθωθοῦν!

Γιά τό καλό τῆς πατρίδας. Ἡ Ἑλλάς ἀντέχει νά μήν ἔχει ἀντιπολίτευση. Δέν θά ἀντέξει νά μήν ἔχει καί κυβέρνηση.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ