Κύπρος: Δίδει βάθος στόν Ἑλληνισμό

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ παρακολουθεῖ ἀπό πολύ κοντά τίς ἐξελίξεις στήν Κύπρο, καί γιά αὐτό στό χθεσινό φύλλο της, σέ ρεπορτάζ τοῦ Εὐθυμίου Πέτρου, προέβλεψε αὐτό πού θά συμβεῖ: τήν παραίτηση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Χριστοδουλίδη, ὁ ὁποῖος σχεδιάζει νά κατέλθει ὑποψήφιος Πρόεδρος στίς ἐκλογές τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 2023.

Χθές πράγματι ὁ κύριος Χριστοδουλίδης παραιτήθηκε καί τήν θέση του –θά καταλάβει ἐκτός ἀπροόπτου ὁ πολλάκις χρηματίσας Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Ἰωάννης Κασουλίδης. Ὁ ὁποῖος μάλιστα μετά ἀπό πεῖρα δεκαετιῶν στό τιμόνι τοῦ ΥΠΕΞ ἀλλά καί ὡς παλαιό στέλεχος τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» (διεκδίκησε καί τήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας) ἔχει κατασταλαγμένη ἄποψη γιά τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ στό πλαίσιο τῆς Διζωνικῆς-Δικοινοτικῆς Ὁμοσπονδίας. Ἡ πρότασή του προβλέπει μεταξύ ἄλλων καί τήν ἐναλλαγή Ἑλληνοκύπριου καί Τουρκοκύπριου στήν Προεδρία στήν διάρκεια μιᾶς πενταετοῦς θητείας, εἰς τρόπον ὥστε Ἑλληνοκύπριος νά ἀναλαμβάνει καί Ἑλληνοκύπριος νά παραδίδει τήν ἐξουσία. Δέν ἀποκλείεται μάλιστα στό προσεχές μέλλον καί μέχρι τίς ἐκλογές νά ὑπάρξει μετά τήν ἀποχώρηση Χριστοδουλίδη ἐκ νέου κινητικότης στό Κυπριακό.

Ἡ ὑποψηφιότητα Χριστοδουλίδη κόντρα στήν ἐπίσημη ὑποψηφιότητα τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» ὁ ὁποῖος στόν σκληρό του πυρῆνα συσπειρώνεται γύρω ἀπό τόν νῦν Πρόεδρό του Ἀβέρωφ Νεοφύτου, συνιστᾶ τεκτονικοῦ χαρακτῆρα διάσπαση τῆς κυπριακῆς συντηρητικῆς παράταξης. Πολύ δέ περισσότερο ἄν τελικῶς τό ἀπαξιωμένο ΑΚΕΛ τό ὁποῖο δέν εὑρίσκει σήμερα ἀξιόμαχο ὑποψήφιο (οὔτε στήν προηγουμένη ἀναμέτρηση εἶχε) ζητήσει ἀπό τόν ἐπίσης προερχόμενο ἀπό τόν «Δημοκρατικό Συναγερμό» νῦν Ὑπουργό Πολιτικῆς Προστασίας τῆς Ἑλλάδος Χρῆστο Στυλιανίδη νά διεκδικήσει γιά λογαριασμό του τόν θῶκο (στίς προηγούμενες ἐκλογές ὁ κύριος Στυλιανίδης μετά τήν διάρρηξη τῶν σχέσεών του μέ τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη εἶχε στηρίξει τόν ὑποψήφιο τοῦ ΑΚΕΛ, κύριο Μαλλᾶ).

Ἡ κατάσταση ἐμφανίζεται αὐτήν τήν στιγμή λίαν περίπλοκη καί μᾶς ἐνδιαφέρει νά τήν παρακολουθοῦμε γιατί ὁ μελλοντικός Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός, ἀναλόγως τῶν ἀπόψεών του, θά ἔχει συγκεκριμένη στάση στίς Συνόδους Κορυφῆς καί στά ἑλληνοτουρκικά. Ἐνδιαφέρει καί αὐτήν τήν Κυβέρνηση καί κάθε ἑπόμενη –δεδομένου ὅτι ἡ θητεία του θά λήγει τό 2028– νά ἔχει ἐθνικές θέσεις, νά μήν ἄγεται, νά μήν φέρεται. Ἡ ΝΔ εἶναι ἀδελφό κόμμα μέ τόν «Δημοκρατικό Συναγερμό» καί κάθε σκέψη γιά στήριξη ἄλλου ὑποψηφίου πέραν τοῦ ἐπισήμου κυρίου Ἀβέρωφ Νεοφύτου ἔχει δυσκολίες. Τόσο ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὅσο καί ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἔχουν ἄριστη σχέση μαζί του. Τυχόν εἴσοδος τοῦ Χρήστου Στυλιανίδη στήν κούρσα –αὐτή τήν στιγμή δέν μοιάζει πιθανή– θά περιέπλεκε τά πράγματα, δεδομένου ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει παρεμφερεῖς σκέψεις μέ τόν κύριο Στυλιανίδη γιά τήν διαχείριση τοῦ Κυπριακοῦ. Ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας ἔχει ἀναπτύξει ἄριστη προσωπική σχέση μέ τόν ὁμόλογό του μέχρι χθές κύριο Χριστοδουλίδη, ἀλλά ἕως ἐκεῖ. Ἡ ἀγωνία τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν εἶναι νά μήν ἐξαχθεῖ γιά κανέναν λόγο στήν Ἀθήνα ἡ κυπριακή πολιτική ἀντιπαράθεση γιά τήν Προεδρία, γι’ αὐτό καί δέν θά δοθεῖ ἡ παραμικρή λαβή ἀπό τήν Ἑλλάδα.

Ὡστόσο τά πράγματα τρέχουν. Ὁ κύριος Χριστοδουλίδης στήν πρώτη δημοσκόπηση πού ἔγινε πρίν ἀνακοινώσει τήν ὑποψηφιότητά του, χωρίς τό τοπίο νά εἶναι ἀπολύτως ξεκαθαρισμένο, ἐμφανίστηκε νά λαμβάνει ἄνω τοῦ 30%, ἐνῶ ὁ κύριος Ἀβέρωφ Νεοφύτου ποσοστό πού μέ δυσκολία προσέγγιζε τό 20%. Ἔγραψε «1» μπροστά. Λέγεται ὅτι στήν Λευκωσία ἔχει σπεύσει καί δίδει τά φῶτα του γιά τίς τάσεις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ὁ ἀναλυτής τῆς Μarc Θωμᾶς Γεράκης ὁ ὁποῖος ἀποκλήθηκε (καταχρηστικῶς ἴσως) ἀπό ἐφημερίδα τοῦ λιμένος –καί δέν ἀντέδρασε– ὡς «μετακλητός» τοῦ Μαξίμου. Ἡ μάχη γιά τήν Προεδρία θά εἶναι σκληρή, καί θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό πολλούς παράγοντες. Πρῶτα καί κύρια ἀπό τόν ἴδιο τόν Πρόεδρο Ἀναστασιάδη ὁ ὁποῖος, ὅπως λέγεται, πολύ θά ἤθελε νά ἐκμεταλλευθεῖ τό χάος καί τόν ἐμφύλιο τῶν ὑποψηφιοτήτων καί νά εἶναι στό τέλος ξανά ὁ ἴδιος ὑποψήφιος Πρόεδρος γιά μιά τρίτη θητεία –συνταγματικό κώλυμα δέν ὑπάρχει. Ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης ἔχει ἄριστες σχέσεις μέ τόν Νῖκο Χριστοδουλίδη καί κατά βάθος θά ἐπιθυμοῦσε τήν ἐκλογή του, προκειμένου νά νιώσει «ἀσφαλής» γιά τό παρελθόν. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως «γνωρίζεται» καλά μέ τόν Πρόεδρο τοῦ κόμματος Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

Πιό συγκεκριμένα ὁ κύριος Ἀναστασιάδης γνωρίζει καλά τόν κύριο Νεοφύτου καί ὁ κύριος Νεοφύτου γνωρίζει ἄριστα τόν κύριο Ἀναστασιάδη. Ἐπισήμως ὁ Πρόεδρος δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τήν θερμή ὑποστήριξη τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ Προέδρου τοῦ κόμματος ἡ ὁποία θά προκύψει συντόμως ἀπό τό τακτικό Συνέδριο τοῦ Κόμματος.

Ρυθμιστές τῆς ἐκλογῆς θά εἶναι τόσο τό κόμμα τοῦ Νίκου Παπαδόπουλου ΔΗΚΚΟ, υἱοῦ τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, καί τό κόμμα τοῦ ἀποσχισθέντος Μάριου Κάρογιαν. Στίς Βουλευτικές ἐκλογές τό κόμμα Παπαδόπουλου ἔλαβε ποσοστό 11% πού δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά εἶναι ὑποψήφιος Πρόεδρος ἀλλά ἑταῖρος κυβερνήσεως καί τοῦ κυρίου Κάρογιαν 6%, ὑψηλό γιά πρώτη παρουσία (τό στήριξαν μᾶλλον αὐτοβούλως καί κομματικοῦ φίλοι τοῦ κυρίου Ἀναστασιάδη.) Ὁ Νῖκος Παπαδόπουλος ἔχει αὐτή τήν στιγμή ὅλες τίς ἐπιλογές γιά συνεργασία ἀνοικτές: Φλερτάρει καί μέ τό ΑΚΕΛ γιά νά κερδίσει τήν προσοχή τοῦ Συναγερμοῦ ὁ ὁποῖος πιέζεται ἀπό τήν ἀνεξάρτητη ὑποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. Ἐναλλακτικῶς ὁ κύριος Παπαδόπουλος ἴσως ἀποφασίσει νά κατέλθει στό τέλος ἀνεξάρτητος ὑποψήφιος Πρόεδρος προκειμένου νά «κόψει» τήν εἴσοδο τοῦ κυρίου Χριστοδουλίδη στόν δεύτερο γῦρο καί νά διαπραγματευτεῖ τήν στήριξή του στόν ἐπίσημο ὑποψήφιο τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ». Τό κρίσιμο γι’ αὐτόν πάντως εἶναι νά στηρίξει ὑποψήφιο πού μπορεῖ νά ὑπερασπισθεῖ τήν πολιτική κληρονομιά τοῦ ἀειμνήστου πατρός του, κάθε ἄλλη ἐπιλογή θά τόν ἐκθέσει.

Ἐπί τῆς τακτικῆς τῶν παικτῶν τῆς κούρσας δέν ἔχουμε νά ποῦμε καί πολλά. Ὁ κύριος Ἀβέρωφ Νεοφύτου συσπειρώνει τό κόμμα γύρω του (προώθησε τήν ἐκλογή τῆς 36χρονης νέας Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς Ἀννίτας Δημητρίου ἐνῶ κλείνει τό μάτι γιά τήν προεδρία τοῦ κόμματος στόν πρώην Ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χάρη Γεωργιάδη καί στόν νεώτερο Πρόεδρο τῆς Νεολαίας, κύριο Δημητρίου), ἐνῶ ὁ κύριος Χριστοδουλίδης φαίνεται ὅτι αὐτή τήν στιγμή συσπειρώνει εὐρύτερες πατριωτικές δυνάμεις τῆς κυπριακῆς κοινωνίας. Καί θά ἀπευθυνθεῖ στούς ψηφοφόρους τοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ», τοῦ ΔΗΚΚΟ, τῆς ΕΔΕΚ ἀκόμη καί τοῦ ΕΛΑΜ. Βεβαίως θά δεχθεῖ καί κτυπήματα κάτω ἀπό τήν ζώνη γιά τήν σύζυγό του, διπλωμάτη Φελίπα, συνεργάτη τοῦ Προέδρου, τήν ὁποία συνοδεύει ἕνας θρῦλος: ὅτι σέ μιά Σύνοδο Κορυφῆς ἦταν τόσο πιεστική γιά τά συμφέροντα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὥστε ζήτησε τήν ἀποβολή της ἀπό τήν αἴθουσα ἡ ἴδια ἡ Καγκελλάριος Μέρκελ. Ἄλλοι τό ὑπενθυμίζουν γιά καλό καί ἄλλοι γιά κακό. Ἀλλά αὐτά εἶναι στό πρόγραμμα καί ὁ ὀρφανός ἀπό πατέρα καί μητέρα στά εἴκοσί του Χριστοδουλίδης εἶναι μᾶλλον συνηθισμένος.

Ἐξ ἴσου δυνατός μολονότι ἐσωστρεφής εἶναι καί ὁ ἀντίπαλος τοῦ Ἀβέρωφ Νεοφύτου ὁ ὁποῖος ἔχει ἄριστη δικτύωση σέ ὅλους τούς θεσμούς τῆς Κύπρου, στό ἐπιχειρεῖν, γενικῶς στίς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς, οἱ ὁποῖες ἐργάζονται ἀόκνως μέρα καί νύχτα. Ἡ μάχη θά εἶναι λοιπόν σκληρή καί ἀδυσώπητη. Ἡ ἐφημερίδα μας μέ μακρά παράδοση παρατήρησης τῶν τεκταινομένων στήν Κύπρο γιά λόγους πού ἀνάγονται καί στήν ἱστορία της, θά παρακολουθεῖ στενά τίς κυπριακές ἐξελίξεις γιά ἕναν καί μόνο λόγο: ἡ Κύπρος εἶναι μία δεύτερη Ἑλλάς ὅπως εἶχε πεῖ χαρακτηριστικῶς στόν Πρόεδρο Μπούς τόν πρεσβύτερο μέσα στό Προεδρικό Μέγαρο ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό 1991. Κριτήριό μας εἶναι τό ἐθνικό συμφέρον. Ἡ ἀποτελεσματική συμπόρευση τῆς Κυπριακῆς καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας δίδει βάθος στόν Ἑλληνισμό. Ἄρα ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας δέν πρέπει νά εἶναι κάποιος ἀπό αὐτούς πού καί στήν πατρίδα μας καί στό νησί ἀποκαλεῖται «Νενέκος». Μέ ἐνδιαφέρον, χωρίς καμμία προκατάληψη γιά τό παρόν καί τό μέλλον, θά ἀκούσουμε καί θά καταγράψουμε προσεκτικά τίς θέσεις ἑνός ἑκάστου. Ἑλλάς καί Κύπρος πρέπει νά εἶναι μιά γροθιά στήν Εὐρώπη πού ἔρχεται. Τό «διαίρει καί βασίλευε» στό ὁποῖο ἐπενδύουν γνωστές δυνάμεις τῆς περιοχῆς πρέπει νά ἀποτελέσει ὁριστικῶς παρελθόν ὡς μέθοδος ἐπηρεασμοῦ τῶν ἐξελίξεων. Ὁ Ἑλληνισμός χρειάζεται σύνταξη –ἀνασύνταξη. Μέ τό κούρεμα καταθέσεων καί μέ τά μνημόνια μᾶς πῆγαν πίσω, γιά νά ἀχρηστεύσουν τό στρατηγικό πλεονέκτημα πού μᾶς δίδει στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ὁ Χάρτης τῆς Σεβίλλης! Καιρός γιά πρόσσω!

 

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924