ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Κράτος καί παρακράτος

EΛΛΗΝΙΚΟΝ ὀξύμωρον: Ἡ ὑπόθεση τῆς Novartis εἶναι αὐτή τήν στιγμή ἀνοικτή σέ ἕξι ἐπίπεδα

– Στήν Βουλή ὡς σκάνδαλο: Ἡ εἰσαγγελέας διαφθορᾶς ζητεῖ τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου, προκειμένου νά τοῦ ἀσκήσει ποινική δίωξη γιά τήν κατηγορία τῆς παθητικῆς δωροδοκίας.

– Στήν Βουλή ὡς σκευωρία: Μέ τήν σύσταση προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς εἰς βάρος τοῦ τέως ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου μέ τήν πιθανή κατηγορία τῆς ἠθικῆς αὐτουργίας σέ κατάχρηση ἐξουσίας.

– Στήν Εἰσαγγελία Διαφθορᾶς ὡς ὑπό διερεύνηση σκάνδαλο: Μέ τούς φακέλλους τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου καί τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη ἀκόμη ἀνοικτούς.

– Στήν Δικαιοσύνη ὡς σκάνδαλο: Μέ τήν ἄσκηση ποινικῶν διώξεων μέ τήν κατηγορία τοῦ ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σέ 15 κορυφαῖα στελέχη τῆς Novartis.

– Στόν Ἄρειο Πάγο μέ τίς παράλληλες πειθαρχικές ἔρευνες εἰς βάρος τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη καί τοῦ Ἰωάννη Ἀγγελῆ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν «ἀλληλομηνυθεῖ». Περιττό νά ἐπισημάνω ὅτι οἱ ἀνοικτές ὑποθέσεις σέ τρία μέτωπα (Βουλή, Ἄρειος Πάγος, Εἰσαγγελία) διαπλέκονται καί πώς οἱ ἐξελίξεις στήν προανακριτική θά ἐπηρεάσουν τήν πορεία τῶν ἄλλων ὑποθέσεων· θά ἐξηγήσω παρακάτω γιατί.

Σέ κάθε περίπτωση, ὁ φάκελλος Novartis ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά μείνει ἀνοικτός στήν Εἰσαγγελία ὅσο διαρκοῦν οἱ ἐργασίες τῆς προανακριτικῆς, καί βεβαίως σφόδρα πιθανόν νά μείνει ἀνοικτός –συμπίπτει– ἕως τήν ἐκλογή Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Στήν οὐσία τώρα, ἡ προσοχή μας ἐπικεντρώνεται σέ δύο ἐρωτήματα.

Ἐρώτημα πρῶτο: Χειραγώγησε τήν ἔρευνα ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης; Αὐτό οἱ μόνοι πού μποροῦν νά τό διαλευκάνουν εἶναι ἡ ἴδια ἡ κ. Τουλουπάκη, ἡ εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, ὁ κ. Παπαγγελόπουλος καί… ἡ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν τηλεφώνων τῆς κ. Τουλουπάκη καί τοῦ κ. Παπαγγελόπουλου. Ἐάν προκύψει νόμιμο ἀποδεικτικό ὑλικό, ὁ ἀναπληρωτής θά καθίσει στό σκαμνί. Ὁ Σαμαρᾶς θά τόν πάει μέχρι τέλους. Ἐάν δέν προκύψει, τότε θά ζήσουμε τήν ἀντιστροφή: ὁ Παπαγγελόπουλος θά πάει τόν Σαμαρᾶ μέχρι τέλους. Οὔτε ὁ ἕνας εἶναι εὔκολο παιδί οὔτε ὁ ἄλλος. Ὁ Σαμαρᾶς μεγάλωσε σκληραγωγηθείς. Ὁ Παπαγγελόπουλος ἔπαιζε ἀμυντικός στόν Φωστῆρα, στό ξερό γήπεδο τοῦ φονέα τῶν γιγάντων. Ξέρει νά ματώνει. Δέν ὑποτιμῶ οὔτε τόν ἕνα οὔτε τόν ἄλλο.

Ἐρώτημα δεύτερο: Ποιός ἔχει δίκαιο; Ὁ Ἀγγελῆς, πού κατηγορεῖ τήν Τουλουπάκη γιά παραβιάσεις τοῦ κώδικα ποινικῆς δικονομίας καί γιά βιασύνη στήν ἄσκηση διώξεων κατά πολιτικῶν, ἤ ἡ Τουλουπάκη, πού κατηγορεῖ τόν Ἀγγελῆ γιά «ριφιφί» στό γραφεῖο της, γιά ἄρνηση παραλαβῆς συγκλονιστικῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων εἰς βάρος πρώην ὑπουργοῦ γιά φερόμενη μίζα 13 ἑκατομμυρίων εὐρώ καί γιά παρελκυστική τακτική στήν ἔρευνα; Καί ἐδῶ ὅλα ἀνοικτά: ἀπό τό νά βρεθεῖ πλήρως ἐκτεθειμένη ἡ ἐκ Χανίων εἰσαγγελέας (ἡ ὁποία ἐπισκέπτεται τακτικά τό νεκροταφεῖο τοῦ Ἀργουλιδέ, ἀνάβει τό καντηλάκι τοῦ νονοῦ της καί βλέπει τόν φίλο της, τόν Στέλιο, ἀπό τά παλιά στήν ἰδιαίτερη πατρίδα της) ἕως τοῦ νά βρεθεῖ κατηγορούμενος γιά κατάχρηση ἐξουσίας ὁ νῦν κατήγορος εἰσαγγελεύς Ἀγγελῆς. Γιά τόν ὁποῖο, ἐπίσης, μετά βεβαιότητος θά ζητηθεῖ ἄρση ἀπορρήτου ἐπικοινωνιῶν. Καί ἄν προκύψει κάτι, τότε ὄντως θά κινδυνέψει μέ φυλακή.

Ἡ σῶμα μέ σῶμα μάχη εἰσαγγελέων, πού λίαν πιθανόν νά δοθεῖ ἐνώπιον τῆς προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς στήν ὁποία λογικά θά κληθοῦν οἱ δύο δικαστικοί λειτουργοί, ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά καθορίσει τήν ἀναμέτρηση καί νά δώσει τίς τελικές ἀπαντήσεις στό ἐρώτημα: σκάνδαλο ἤ σκευωρία; Ἡ κ. Τουλουπάκη θά πρέπει νά ἀπαντήσει στίς αἰτιάσεις Ἀγγελῆ γιατί βιαζόταν νά ἀσκήσει διώξεις ἆρον ἆρον μόνο μέ ἐνδείξεις. Εἶναι πράγματι περίεργο. Γιατί, ἐπίσης, «βάφτισε» παρανόμως προστατευόμενο μάρτυρα τόν Μανιαδάκη, ἐνῶ αὐτός εἶχε ἀνοικτούς λογαριασμούς μέ τήν Δικαιοσύνη. Πλῆθος τά ἐρωτήματα γιά τήν περίπτωσή της.

Ἀλλά καί ὁ κ. Ἀγγελῆς μέ βάση τήν λογική –διότι μέ ὅρους ψυχανάλυσης δέν ἐξηγοῦνται ὅσα λέει– θά πρέπει νά ἀπαντήσει, ἐπίσης, σέ πλῆθος ἐρωτημάτων γιά τήν περίπτωσή του. Γιατί ἐπί παραδείγματι ἐπισκέφθηκε ὡς μή ὤφειλε τόν Συριζαῖο ὑπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου καί ζήτησε τήν παρέμβασή του γιά τήν ἀντικατάσταση τῆς εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς, ἐνῶ αὐτό ἦταν ἐσωτερικό θέμα τῆς Δικαιοσύνης; Πῶς εἶναι δυνατόν τήν ὥρα πού κατηγοροῦσε τόν «Ρασπούτιν» γιά ὠμές παρεμβάσεις στήν Δικαιοσύνη, νά ζητεῖ ὁ ἴδιος τήν παρέμβαση τοῦ Συριζαίου ὑπουργοῦ καί μέλους τῆς Κυβέρνησης πού ὀργάνωσε τήν σκευωρία, γιά νά καρατομηθεῖ εἰσαγγελεύς συνάδελφός του, λειτουργός τῆς Δικαιοσύνης; Πῶς εἶναι δυνατόν νά «μπουκάρει» στό γραφεῖο συναδέλφου του καί νά ἀποσπᾶ μέ «ριφιφί» στά ὅρια τῆς νομιμότητος ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς δικογραφίας καί νά τά φωτοτυπεῖ χωρίς νά ἐγγράφεται ἡ νόμιμη κατά λοιπά ἐνέργειά του στά εἰσερχόμενα-ἐξερχόμενα τῆς Δικαιοσύνης; Οἱ δέ φωτοτυπίες τῶν ἀπορρήτων φυλάσσονται στό γραφεῖο του μόνον ἤ τίς εἶδε καί ἄλλος;

Ἐν τέλει: εἶναι λειτουργία εἰσαγγελέως αὐτή; Καί, βεβαίως, πρέπει νά ἐξηγήσει γιατί ἔβαλε βέτο στήν ἀξιοποίηση στοιχείων πού κατά τό FBI ἀποδείκνυαν τήν δωροδοκία ὑπουργοῦ. Ἀναλαμβάνοντας ὑπηρεσία ὁ κ. εἰσαγγελεύς, ἔχει ὁρκιστεῖ νά φυλάττει τό Σύνταγμα καί τούς νόμους. Μεταξύ αὐτῶν καί τόν νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν. Πρέπει ὁ κ. εἰσαγγελεύς νά πεῖ γιατί θεώρησε παράνομο ἀποδεικτικό μέσο τήν κίνηση λογαριασμοῦ πού θά τοῦ διδόταν, ὅταν τό Εἰδικό Δικαστήριο καταδίκασε τόν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου γιά τήν λίστα Λαγκάρντ γιά νόθευση ἐγγράφου, μήν ἀμφισβητώντας τό περιεχόμενο τοῦ στικακίου.

Δέν εἶναι ἁπλά ἐρωτήματα ὅλα τοῦτα. Πίσω ἀπό κάθε ἕνα κρύβεται μία ὁλόκληρη ἀντίληψη γιά τήν ζωή, τό δημόσιο συμφέρον, τήν διαφάνεια, τό κράτος δικαίου, τήν δημοκρατία. Οἱ καταθέσεις τῶν πρωταγωνιστῶν εἰσαγγελέων θά φωτίσουν γιά ποιόν «ἔπαιζε» μπάλα, ἔστω ἀκουσίως, ὁ καθένας καί θά ἐπηρεάσουν τήν ἔρευνα. Κάποιοι κάθονται σέ ἀναμμένα κάρβουνα καί περιμένουν. Προσωπικά θεωροῦσα τήν ἐξεταστική καλύτερη λύση. Ἀφοῦ, ὅμως, ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀποφάσισε προανακριτική, προανακριτική. Μέσα! Γιά νά ἀνακαλύψουμε ποιός ἐκπροσωπεῖ τό κράτος καί ποιός τό παρακράτος.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.