«Κίτρινα γιλέκα» καί πράσινα ἄλογα

Ἐπετεύχθη τελικά ὁ ἀπώτερος στόχος
τῶν «κίτρινων γιλέκων»,
πού ἦταν ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς Γαλλίας
σέ μία κρίσιμη γιά τήν Εὐρώπη περίοδο.
Ποιά τά λάθη τοῦ Ἐμμανυέλ Μακρόν

ΟΛΑ ἄρχισαν τό Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, ἡμέρα πού ἡ Γαλλία ἑτοιμαζόταν νά ἑορτάσει τήν 100ή ἐπέτειο ἀπό τή λήξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τυχαῖο; Μᾶλλον ὄχι.

Πρίν ἀπό τήν πρώτη διαδήλωση-κατάληψη διοδίων ἀπό τά περίφημα «κίτρινα γιλέκα», εἶχαν προηγηθεῖ στό Διαδίκτυο ἑκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα καί σχόλια μίσους κατά τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν προσωπικά, πού κάποιοι μάλιστα πρότειναν καί τή φυσική του ἐξόντωση. Τά, δέ, μηνύματα ἦσαν ἀντισημιτικά, πολυάριθμα καί ὀξύτατα στή Βόρεια Γαλλία, ἰδιαίτερα δέ σέ περιοχές πού εἶχαν σοβαρά προβλήματα μέ μετανάστες. Στίς περιοχές αὐτές, στίς τελευταῖες προεδρικές ἐκλογές, ἡ Μαρίν Λέ Πέν εἶχε πετύχει τά καλύτερά της σκόρ. Παλαιότερα δέ, τό Κ.Κ. Γαλλίας κατέγραφε ποσοστά πάνω ἀπό 35%. Τυχαῖα ὅλα αὐτά;

Στίς 17 Νοεμβρίου 2018, μέ τό πού ξεκίνησε ἡ πρώτη διαδήλωση στό Παρίσι, ἐνῶ εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ ἔκτροπα μέ «κίτρινα γιλέκα» πού ἐμπόδιζαν πολῖτες νά πᾶνε στίς δουλειές τους, στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ὀργίαζαν οἱ φῆμες ὅτι οἱ ἀστυνομικές δυνάμεις εἶχαν δολοφονήσει «φιλήσυχους πολῖτες», οἱ ὁποῖοι παρεμπιπτόντως ἔκαιγαν λάστιχα αὐτοκινήτων σέ ζωτικά σταυροδρόμια μεγάλων γαλλικῶν πόλεων!! Λίγες ὧρες μετά, ὀρδές κουκουλοφόρων, στό Παρίσι καί ἀλλοῦ, πυρπολοῦσαν καί λεηλατοῦσαν ὅ,τι εὕρισκαν μπροστά τους χωρίς καμμία ἀντίδραση ἀπό τούς δῆθεν φιλειρηνικούς διαδηλωτές. Πάντως, τά πιό πολλά ἀπό τά γαλλικά τηλεοπτικά μέσα ἔκαναν λόγο «γιά αὐθόρμητη ἐξέγερση» τῆς «ξεχασμένης Γαλλίας».

Τά ἴδια μέσα, πού εἶναι κάπου 17 τηλεοπτικά δίκτυα συνεχοῦς ροῆς, βομβάρδιζαν ἐπίσης τήν κοινή γνώμη μέ ἐκτιμήσεις, γενικές καί ἀόριστες, ὅτι τό 80% τῶν Γάλλων στηρίζει τά «δίκαια αἰτήματα» τῶν «κίτρινων γιλέκων», πού στήν ἀρχή δήλωναν ὅτι δέν ἤθελαν τήν κατά 0,07 λεπτά ἐπιβάρυνση τῶν ὑγρῶν καυσίμων, μέ τόν περίφημο οἰκολογικό φόρο. Ἔκαναν, ἐπίσης, λόγο γιά «παλλαϊκό ξεσηκωμό», ὅταν σέ ὁλόκληρη τή Γαλλία τῶν 66 ἑκατομμυρίων κατοίκων, στίς μεγάλες πόλεις της, εἶχαν διαδηλώσει συνολικά 200.000 ἄτομα (0,21% τῶν Γάλλων). Αὐτό πρίν ὀκτώ ἑβδομάδες, γιατί σήμερα οἱ διαδηλωτές δέν εἶναι παραπάνω ἀπό 2.000 στό Παρίσι καί κάπου 8.000 στήν ὑπόλοιπη Γαλλία…

Σημειώνουμε ὅτι τήν Ἐθνική Γαλλίας στά Ἠλύσια Πεδία τῶν Παρισίων, μετά τήν κατάκτηση τοῦ τελευταίου παγκοσμίου κυπέλλου στό ποδόσφαιρο, τήν ὑποδέχτηκαν πάνω ἀπό 600.000 ἄτομα, τόν Ἰούλιο πού πέρασε. Κατά πόσο, λοιπόν, τά 2.000 «κίτρινα γιλέκα» εἶναι ἀντιπροσωπευτικά ἑνός λαοῦ 66 ἑκατομμυρίων, αὐτό κάποιος καλός ψυχαναλυτής θά πρέπει νά μᾶς τό ἐξηγήσει.

Ὄχι, πίσω ἀπό τά «κίτρινα γιλέκα» καί τό φαντασιακό περιβάλλον πού θυμικά δημιούργησαν, ὑπάρχει ὁ νέος ἐχθρός τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι ὁ ψηφιακός λαϊκιστικός μηδενισμός. Πρόκειται γιά ἕνα πολυσύνθετο φαινόμενο, πού συγκεκριμένες δυνάμεις θέλουν νά ἀξιοποιήσουν στόν ἄτυπο 4ο παγκόσμιο πόλεμο, πού ἀπό καιρό τώρα βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Πρόκειται γιά ἕναν πόλεμο ἀσύμμετρο, μέ πολλούς αὐτή τή φορά παῖκτες, καί στόν ὁποῖο κυρίαρχα θά εἶναι τά στοιχεῖα τῆς παραπληροφόρησης, τῆς καλλιέργειας τοῦ μηδενισμοῦ καί τοῦ μίσους, καί στόν ὁποῖο τό ἰσλάμ καί οἱ ἀκραῖες ἐκφάνσεις του θά ἔχουν πρῶτο ρόλο.

Στόν πόλεμο αὐτόν, ἡ ἀπό κάθε ἄποψη κυρίαρχη Δύση καί κυρίως ὁ δυτικοευρωπαϊκός βραχίονάς της θά δέχονται πολλές καί συνεχεῖς ἐπιθέσεις, κυρίως σέ ψυχολογικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, πού εἶναι καί ἦταν εὐαίσθητοι παράμετροι τῆς σημερινῆς δυτικῆς κουλτούρας.

Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ «κύματος» τῶν «κίτρινων γιλέκων» στή Γαλλία ὑπῆρξε πολύ προσεκτική, γιατί ἡ γαλλική κυβέρνηση γνώριζε ποιοί ἦταν οἱ ἀπώτεροι στόχοι τῶν «διαμαρτυρομένων». Ὅπως προκύπτει ἀπό ἔρευνες καί ἀναλύσεις, ἐπεδίωκαν συγκρούσεις μέ θύματα, γιά νά διχάσουν τούς Γάλλους. Μέ πιό ἁπλά λόγια, στή Γαλλία τοῦ 2019 κάποιοι, ὅπως καί τό 1934, θά ἤθελαν νά δημιουργήσουν συνθῆκες ἐμφυλίου πολέμου. Αὐτό δέν μποροῦσε νά τό φανταστεῖ ὁ Γάλλος πρόεδρος πρίν τά γεγονότα. Ἔτσι, ὁ Ἐμμ. Μακρόν ἀκολούθησε λάθος ἐπικοινωνιακή τακτική ὡς τίς προθέσεις καί τίς μεταρρυθμίσεις πού ἤθελε νά κάνει, καί αὐτό τελικά λίγο ἔλλειψε νά τό πληρώσει ἀκριβά.

Παράλληλα, εἶναι κατάδηλο ὅτι εὐρύτερος στόχος τῶν «κίτρινων γιλέκων» εἶναι καί ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία, ὅσο παραμένει πρώτη ἐμπορική δύναμη στόν κόσμο, θά ἔχει καί τούς ἀνάλογους ἐχθρούς. Ἤδη, κάποιοι αὐτόκλητοι ἡγέτες τους μέ σαφῆ προέλευση ἀπό τόν φαιοκόκκινο χῶρο ἀνακοίνωσαν ὅτι θά ὑπάρξει κόμμα κίτρινων γιλέκων στίς προσεχεῖς εὐρωεκλογές. Καί αὐτό λέει πολλά· μέ ἄλλοθι αἰτήματα πού ναί μέν ἠχοῦν ὡραῖα πλήν ὅμως στό εὐρωπαϊκό κοινωνικό κράτος εἶναι ἁπλή πλειοδοσία. Ἀδιάφορο, ὅμως, γιά τούς ἐχθρούς τῆς Εὐρώπης.

Ἐχθροί, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἔχουν καί κεντρικά γραφεῖα στίς Βρυξέλλες, μέ ἐξίσου ἐπίσημη ἐκπροσώπηση καί δεδηλωμένους στόχους. Δυστυχῶς δέ, ὅλες αὐτές οἱ ἐξελίξεις ὄχι μόνον δέν τυγχάνουν μιᾶς στοιχειώδους σέ ὑπευθυνότητα τηλεοπτικῆς δημοσιογραφικῆς κάλυψης, ἀλλά κατά κανόνα παραμορφώνονται γιά λόγους φτηνῆς τηλεθέασης. Ἐλάχιστοι, ἔτσι, εἶναι αὐτοί πού μποροῦν νά καταλάβουν τί ὑπάρχει πίσω ἀπό ἕνα δῆθεν κίνημα πολιτῶν, πού θυμίζει πράσινα ἄλογα. Αὐτά τά τελευταῖα, πάντως, ἔχουν κοστίσει στή γαλλική οἰκονομία περί τά 3 δισ. εὐρώ, στά ὁποῖα λίγοι εἶναι αὐτοί πού ἀποτολμοῦν νά ἀναφερθοῦν. Βλέπετε περισσεύει ἡ πολιτική ὀρθότητα στή χώρα τοῦ Βολταίρου.

*Ἐπίτιμος Διεθνής Πρόεδρος
Ἕνωσης Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων
[email protected]

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ