Κέρδισε τίς ἐκλογές μέ «νοθεία» καί τόν τιμᾶ ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ;

Οἱ 80.000 μεταφερόμενοι ψηφοφόροι τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν τ. ΕΣΣΔ καί τά 16 δισ. τῆς διαπλοκῆς

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ τίς θυελλώδεις ἐθνικές ἐκλογές τοῦ 2000, ἡ Νέα Δημοκρατία συγκρότησε μία εἰδική ἐπιτροπή ὑπό τόν τότε γραμματέα τῆς κοινοβουλευτικῆς της ὁμάδας, βουλευτή Καστοριᾶς Κωνσταντῖνο Σημαιοφορίδη, προκειμένου νά διερευνήσει τό ἀμφιλεγόμενο ὁριακό ἀποτέλεσμα. Νά ἐξετάσει ἄν πράγματι οἱ ὑποψίες πού ὑπῆρχαν ὅτι ἐπιχειρήθηκε ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, καί ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἔγινε νοθεία μέ τήν μεταφορά χιλιάδων «Ρωσσοποντίων» ψηφοφόρων ἀπό τίς χῶρες τῆς τέως ΕΣΣΔ, ἦταν ἀληθής.

Ὁ πιστός στόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη δάσκαλος Σημαιοφορίδης, σεβαστός ἀπό ὅλες τίς πτέρυγες τοῦ κόμματος, μετά ἀπό μῆνες ἐνδελεχοῦς ἔρευνας καί μελέτης τῶν ψηφισάντων στούς ἐκλογικούς καταλόγους, κατέληξε στό συμπέρασμα, ὅτι πράγματι τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν πού ἔδωσε στό νῆμα τήν νίκη στόν Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη μέ μία μονάδα διαφορά (43,79 ἔναντι 42,74), ἀλλοιώθηκε. Νοθεύθηκε. Σύμφωνα μέ μαρτυρίες σημερινῶν βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς θέσεώς τους εἶχαν γνώση τῶν ἐρευνῶν τῆς περίφημης ἐπιτροπῆς Σημαιοφορίδη, 80.000 ἀλλοδαποί οἱ ὁποῖοι πολιτογραφήθηκαν Ἕλληνες Πόντιοι μέ μυστικές διαδικασίες μέσα στόν τελευταῖο χρόνο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, μεταφέρθηκαν τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογών μέ πτήσεις τσάρτερ ἀπό τήν Κύπρο καί τό Κίεβο σέ διάφορους νομούς τῆς χώρας γιά νά ψηφίσουν τό ΠΑΣΟΚ τοῦ παντελῶς ἄγνωστου σέ αὐτούς κυρίου Σημίτη.

Τά ἀποτελέσματα τῆς ἐπιτροπῆς Σημαιοφορίδη ἐπιβεβαιώθηκαν ἀργότερα καί ἀπό πορίσματα τοῦ σώματος Ἐπιθεωρητῶν Δημόσιας Διοίκησης σέ τοὐλάχιστον ὀκτώ νόμους τῆς χώρας, ὅπου ἐπιβεβαιώθηκε ἡ παράνομη πολιτογράφηση ψηφοφόρων ἀπό χῶρες τῆς τέως ΕΣΣΔ. Στήν ἀπολογία του γιά τήν πολύκροτη ὑπόθεση Siemens ὁ Θόδωρος Τσουκᾶτος, στενός συνεργάτης τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη, ἀποκάλυψε ὅτι ἡ διαπλοκή τῆς ἐποχῆς χρηματοδότησε τήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἡ ὁποία περιελάμβανε τήν ἀγορά τηλεοπτικῶν σπότ στίς τηλεοράσεις (τότε δέν ἦταν δωρεάν) ἀλλά καί τήν μεταφορά ἐκλογέων στίς κάλπες ἀπό ἀέρος, ἀπό ἐδάφους καί ἀπό θαλάσσης, μέ 16 δισεκατομμύρια δρχ.! Ὁ διάλογος τοῦ Τσουκάτου μέ τόν πρόεδρο τοῦ δικαστηρίου τῆς SIEMENS εἶναι ἀποκαλυπτικός καί ἱστορικός γιά τό τί συνέβη στίς ἐκλογές τοῦ 2000:

«Πρόεδρος: Εἴπαμε ἕνα νούμερο γιά τό 2000. 16 δισεκατομμύρια δραχμές ἀπό ἰδιωτική χρηματοδότηση ἑταιρειῶν;

Κατηγορούμενος: Ναί, ὑπῆρχαν ἐθνικές ἐκλογές τότε, ἀλλά ἐγώ δέν ἤμουν στήν ἐπιτροπή.

Πρόεδρος: Ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἑταιρεῖες;

Κατηγορούμενος: Δέν μπορῶ νά ἀναφέρω ὀνόματα, μᾶς ἔχει δεσμεύσει ὁ κώδικας ἐχεμύθειας, γιατί αὐτές οἱ ἑταιρεῖες δέν ἤθελαν νά βγαίνουν τά ὀνόματά τους.

Πρόεδρος: Ἔχουν περάσει εἴκοσι χρόνια…

Κατηγορούμενος: Συνεχίζουν νά ὑπάρχουν πολλές ἀπό αὐτές καί συνεχίζουν νά χρηματοδοτοῦν καί σήμερα πολιτικά κόμματα ἀπό κονδύλια γιά δημόσιες σχέσεις πού ἔχουν».

Τό τί συνέβη λοιπόν τό βράδυ τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000 εἶναι πλέον ἱστορικά πασιφανές. Τό ΠΑΣΟΚ ἔκλεψε τήν νίκη ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία. Εὑρίσκεται ἐν ζωῇ ἀκόμη ἄλλως τε καί ὁ κεντρικός ἀρθρογράφος τῆς ἐφημερίδας τό «Βῆμα», στόν ὁποῖον τότε ὁ Σταῦρος Ψυχάρης, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε τήν γνώση ὅλου τοῦ παρασκηνίου, ἀνέθεσε μετά τά πρῶτα exit poll τήν συγγραφή τοῦ κυρίου ἄρθρου τῆς ἐφημερίδας μέ τό ὁποῖο τό «Βῆμα» τοῦ συγκροτήματος Λαμπράκη ἐξαπέλυε σκληρή ἐπίθεση στόν Κώστα Σημίτη γιά τήν διαφαινόμενη ἧττα του. Εὑρίσκονται ἐν ζωῇ ἀκόμη πρόσωπα πού μποροῦν νά ἐπιβεβαιώσουν τί ἔγραφε τό ἄρθρο ἐκεῖνο καί πῶς τελικῶς ἡ πρώτη σελίδα πού εἶχε διαμορφωθεῖ τίς πρῶτες ἀπογευματινές ὧρες κατέληξε στόν κάλαθο τῆς ἱστορίας. Ὅλο καί κάποιος μπορεῖ νά ἔχει ἀντίγραφό της. Καί εὑρίσκονται ἐπίσης ἐν ζωῇ πρόσωπα πού ἐνημέρωσαν τό συγκρότημα μετά τά πρῶτα ἀρνητικά ἀποτελέσματα τῶν exit poll, ὅτι τό ἀποτέλεσμα ἀργότερα μέ τήν ἐνσωμάτωση τῶν ἐκλογικῶν κέντρων πού εἶχαν ψηφίσει οἱ μεταφερόμενοι ψηφοφόροι ἀπό τίς στέπες χωρῶν τῆς τέως Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, θά …ἀλλάξει.

Ἡ Νέα Δημοκρατία καί ὁ τότε ἀρχηγός της Κώστας Καραμανλῆς, μῆνες μετά ὅταν ἐνημερώθηκαν γιά τό πόρισμα Σημαιοφορίδη, ἔχοντας συναίσθηση τοῦ ἱστορικοῦ φορτίου πού θά ἔχει μιά ἀπόφαση ἀμφισβήτησης τοῦ ἀποτελέσματος καί τοῦ διχασμοῦ πού θά ἐπικρατοῦσε στήν χώρα, ἀποφάσισαν νά μήν τό ἀμφισβητήσουν. Ὁ χρόνος ἄλλως τε ἐργαζόταν γιά αὐτούς. Κάτι πού ἀπεδείχθη στήν τελική εὐθεῖα γιά τίς ἐκλογές τοῦ 2004, ὅταν ὁ Πρωθυπουργός κύριος Σημίτης παραιτήθηκε ἀπό τήν προεδρία τοῦ ΠΑΣΟΚ, διότι, ὅπως ἐξομολογήθηκε (ἐπικαλούμενος ἑλληνική ταινία στήν ὁποία πρωταγωνιστοῦσε ὁ Λάμπρος Κωνσταντάρας), σέ κορυφαῖο κομματικό στέλεχός του τότε καί σημερινό ὑπουργό τῆς Νέας Δημοκρατίας, «φεύγω, μέ βαρέθηκαν, δέν τούς ἀρέσω πιά. Δέ μέ θέλουν. Καί ἐγώ δέν πρόκειται νά καθίσω νά χάσω ἀπό αὐτόν.» Ἐννοοῦσε τόν …ἐφιάλτη τοῦ Καραμανλῆ. Ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρουσα γιά τήν ὑπενθύμιση ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι καί ἡ μαρτυρία σημερινῶν βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, οἱ ὁποῖοι ὑπό ἄλλη ἰδιότητα ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχαν συναντηθεῖ στό Μέγαρο Μαξίμου μαζί μέ ἄλλους, μέ τόν ἀείμνηστο συνεργάτη τοῦ Σημίτη, Νῖκο Θέμελη. Τοῦ εἶχαν ὑποβάλει τό ἐρώτημα γιατί ὁ Σημίτης ἀνέχεται καί δέν διώχνει ἀπό τήν κυβέρνηση τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο, γιά τόν ὁποῖο βοοῦσε ἀπό πολύ νωρίς τό παρασκήνιο ὅτι ἔκλεβε καί ἔπαιρνε μίζες. Ἡ ἀπάντηση πού εἶχαν λάβει τούς ἔχει ἀφήσει ἐνεούς. Τόν κρατοῦσε στήν κυβέρνηση γιατί «ὁ Ἄκης ἦταν τό μισό κόμμα»! Ἤξερε. Πολύ ἀργότερα σέ χρόνους πλησιέστερους πρός τούς δικούς μας, μέσα στό ΠΑΣΟΚ, ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ «ἀνοχή» τοῦ κυρίου Σημίτη στόν Τσοχατζόπουλο ὀφειλόταν καί σέ ἄλλους λόγους. Βαθύτερους. Προσωπικούς. Γιά λόγους πού κανείς δέν μπορεῖ νά μιλήσει δημοσίως πλήν ἐνδεχομένως τοῦ ἀείμνηστου Ἀντώνη Λιβάνη, πού γνώριζε ἐπακριβῶς τί συνέβαινε ἀπό τήν Ἑλλάδα μέχρι τήν Ἰαπωνία. Ὅταν ὁ Κώστας Σημίτης κατέθεσε στήν δίκη Τσοχατζόπουλου συνοδευόμενος ἀπό τόν σημερινό ὑφυπουργό παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς ΝΔ Θανάση Κοντογιώργη, ἡ ἀμηχανία μεταξύ τους ἦταν τεράστια. Γιατί ἤξεραν καί οἱ δύο. Ἀλλά ὁ Τσοχατζόπουλος δέν μποροῦσε νά μιλήσει γιά λόγους ἀντικειμενικούς.

Θυμόμαστε σήμερα τά πραγματικά γεγονότα πού ἀποδεικνύουν τό πῶς τό ΠΑΣΟΚ τοῦ κ. Σημίτη «ἔκλεψε» τίς ἐκλογές τοῦ 2000 ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία καί πῶς ὁ πρώην Πρωθυπουργός βρέθηκε περικυκλωμένος ἀπό τέσσερεις ὑπουργούς καί συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι παραπέμφθηκαν καί κάποιοι καταδικάστηκαν ἀπό τήν δικαιοσύνη γιά διαφθορά γιά ἕναν καί μόνο λόγο: στήν ἀποψινή ἐκδήλωση πού γίνεται πρός τιμήν του, στό Ἵδρυμα Μείζονος Ἑλληνισμοῦ, θά παραστεῖ καί ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος τό ὁποῖο κατεδίωξε ὁ κύριος Σημίτης μέ κάθε τρόπο ἐκείνη τήν ἐποχή. Ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐάν τό ΠΑΣΟΚ θέλει νά τιμήσει τόν κύριο Σημίτη ὡς δῆθεν ἐκπρόσωπο τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τῆς Κεντροαριστερᾶς στήν πατρίδα μας, εἶναι ἀπόλυτο δικαίωμά του.

Πρόεδρός του ἦταν. Ἄν καί τό ΠΑΣΟΚ τόν διέγραψε μέ ἀπόφαση Παπανδρέου, ποτέ δέν τόν τίμησε. Ἐάν ἡ Ἄννα Διαμαντοπούλου ὡς ἐπί κεφαλῆς τοῦ «Δικτύου» της θέλει νά τιμήσει τόν κύριο Σημίτη στίς κυβερνήσεις τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἀνώτατο στέλεχος, ἀσφαλῶς καί αὐτό εἶναι ἀπόλυτο δικαίωμά της. Τοῦ χρωστᾶ. Ἐάν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου θέλει νά παραστεῖ σέ μία ἐκδήλωση γιά πολιτικό πρόσωπο ἐπίσης εἶναι δικαίωμά της -δέν περιμέναμε καί κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτήν. Ἔχει πλήρη ἄγνοια γιά τόν ρόλο πού πρέπει νά παίζει μεταξύ τῶν κομμάτων ὡς ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος ἐδῶ καί καιρό. Γιατί νά τό καταλάβει τώρα; Ἡ Νέα Δημοκρατία ὅμως; Ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅμως; Τί δουλειά ἔχει ἐκεῖ; Νά τιμήσει ποιόν; Αὐτόν πού ἔκλεψε τήν νίκη ἀπό τό κόμμα του μέ μεθόδους πού κάθε ἄλλο παρά θυμίζουν κράτος δικαίου καί σύγχρονη δημοκρατική χώρα; Ἐκεῖνον, πού ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, τήν συμφωνία τῆς Μαδρίτης καί τοῦ Ἑλσίνκι τοῦ τήν ἔγραψαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες; Ἐκεῖνον;

Ἡ ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας καί ἡ ἀπονομή τιμῆς στόν Κώστα Σημίτη εἶναι ἔννοιες ξένες μεταξύ τους. Ὅποιος εἶναι μέ τόν Σημίτη, δέν εἶναι Νέα Δημοκρατία.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις