Καράβια βγῆκαν στήν στεριά

Η ΠΡΩΤΗ ἀνάγνωση τῆς ὁμιλίας Μητσοτάκη κατά τήν χθεσινή συζήτηση στήν Βουλή ἐπί τοῦ αἰτήματος Τσίπρα γιά τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό προφανής:

ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ κατήγγειλε σχεδόν ἀνοικτά σχέδιο ἐξαγορᾶς ἕξι βουλευτῶν «στήν τιμή τῆς μίας ψήφου ἐμπιστοσύνης», ὅπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Περισσότερο συγκεκριμένος δέν θά μποροῦσε νά ἦταν ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, καί κακῶς διαμαρτύρεται ὁ Πρωθυπουργός γιά τήν …ἐκτροπή του. Ὁ κ. Τσίπρας εἶναι ὁ πρῶτος διδάξας ὅταν ἀποκάλεσε «ἀργυρώνητους» ἔντιμους ἀνεξάρτητους βουλευτές τῆς Βουλῆς τοῦ 2014, τόν καιρό πού ἐκεῖνοι ἤθελαν νά ψηφίσουν τόν Σταῦρο Δήμα γιά τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Silence, λοιπόν!

Ὡστόσο –ἐπιστρέφω στόν Κυριάκο– ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς ΝΔ ἔχει καί δεύτερη ἀνάγνωση, μυστική, κάτω ἀπό τίς γραμμές. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπετέθη φωτογραφικά –οὐχί ὀνομαστικά– στήν νέα διαπλοκή πού στηρίζει τόν κ. Τσίπρα. Ἔκανε ἀναφορά στούς «νέους ὀλιγάρχες» πού «μπαίνουν στό Μαξίμου ἀπό τήν πίσω πόρτα», φωτογράφισε καναλάρχες στούς ὁποίους ἔγιναν φορολογικές τακτοποιήσεις γιά νά διευκολυνθοῦν συγχωνεύσεις, ἀναφέρθηκε σέ πρόστιμα πού διαγράφηκαν γιά ὑποθέσεις λαθρεμπορίου ὑγρῶν καυσίμων, μόνο πορτραῖτα ἐπιχειρηματιῶν δέν ἐπέδειξε ἀπό τοῦ βήματος τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀκόμη καί ἡ ἐπίθεσή του στούς δύο Κρητικούς, στόν καταγόμενο ἀπό τό Ρέθυμνο ὑπουργό Εὐάγγελο Ἀποστολάκη καί στόν καταγόμενο ἀπό τό Ἡράκλειο βουλευτή Σπῦρο Δανέλλη ἔχει …τηλεοπτικές προεκτάσεις. Δέν τά ἔβαλε μέ τόν Ἀποστολάκη, ὁ ὁποῖος ἀπό ὑπασπιστής ὑπουργοῦ Ἄμυνας (τοῦ Ἄκη) ἔγινε ὑπουργός Ἄμυνας. Μέ ἄλλον τά ἔβαλε ὁ Κυριάκος καί τό ξέρει. Στήν πραγματικότητα ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ περιέγραψε μέ τόν τρόπο του τόν νέο τηλεοπτικό χάρτη καί ἔδειξε ὅτι ἡ μάχη πού ἔχει μπροστά της ἡ ΝΔ εἶναι ἄνιση. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχασε νομικά τήν μάχη γιά τά κανάλια στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, ἀλλά ὡς φαίνεται τήν κερδίζει πολιτικά. Μέ ἐξαίρεση τόν προβλῆτα 1 (Φάληρο) καί τόν προβλῆτα 2 (λιμάνι) πού ἐλέγχει σήμερα ἡ ΝΔ, ὅλα τά ὑπόλοιπα κανάλια εἶναι εἴτε κεκαλυμμένα ἐναντίον της εἴτε οὐδέτερα –στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων. Μή σᾶς πῶ ὅτι προσφάτως ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ὑπογείως ἀριστερές ἐπαφές ἀκόμη καί μέ τόν προβλῆτα 1! Ὅλα αὐτά συμβαίνουν γιά λόγους πρωτίστως γεωπολιτικούς καί δευτερευόντως ἐσωτερικούς. Μή φανταζόμαστε πώς κανείς θαμπώθηκε ἀπό τό διαμέτρημα τοῦ Τσίπρα!

Ἀπό τό 2016 –τόν καιρό πού κάποιοι εἶχαν τόν νοῦ τους πῶς νά «πέσει» ὁ νόμος Παππᾶ στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, ὁ ἴδιος εἶχα προειδοποιήσει: Προσοχή! Ἀπό τήν διαπλοκή τοῦ τσιμέντου καί τῶν ἐθνικῶν προμηθειῶν ὁδεύουμε ταχύτατα στήν διαπλοκή τῶν θαλασσῶν καί τῶν καραβιῶν πού μεταφέρουν ἀμερικανικό LNG ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Κρήτη στήν Ἀλεξανδρούπολη, τήν Καβάλα καί τήν Θεσσαλονίκη, καί ἀπό ἐκεῖ μέσω τοῦ TAP στά Βαλκάνια. Πρόκειται γιά τήν διαπλοκή ἐξωτερικοῦ, τά συμφέροντα τῆς ὁποίας ταυτίζονται αὐτήν τήν στιγμή μέ τά συμφέροντα τῆς κυβέρνησης Τσίπρα. Πρόκειται γιά τήν διαπλοκή πού δέν μεταδίδει συλλαλητήρια γιά τό Σκοπιανό, ἐπειδή ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι προαπαιτούμενο γιά τήν μεταφορά ἐνέργειας ἀπό τόν Νότο στόν Βορρᾶ τῶν Βαλκανίων καί ἄρα προϋπόθεση γιά νέα ἀκριβά συμβόλαια μεταφορᾶς LNG. Κανείς ἀπό τούς ἀκριβοπληρωμένους ἐκεῖ στήν Πειραιῶς δέν μᾶς ἄκουγε τό 2016 ὅταν τά γράφαμε.

Τώρα πού βγῆκαν τά καράβια στήν στεριά, ὅμως, ἐπιτέλους ἔγινε κατανοητό. Καί ἡ ΝΔ τοῦ 2019 ὅπως καί ἡ ΝΔ τοῦ 1996 καταγγέλλει φωτογραφικά, τήν τελευταία στιγμή, τόν νέο συσχετισμό. Μπορεῖ νά εἶναι ἀργά γιά νά τόν καταγγείλει κανείς, μπορεῖ καί ὄχι. Κάλλιο ἀργά πάντως. Ἐπειδή ἡ μάχη ὡστόσο εἶναι ἄνιση ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματος διαθέτει ὑπόδειγμα γιά νά ξεπεράσει τούς ἐπικοινωνιακούς σκοπέλους πού ἔχει μπροστά της, νά τήν φέρει στά ἴσια καί νά καταγάγει θρίαμβο μέγα. Τό ὑπόδειγμα τῆς περιόδου 1997-2004: Ἑπτά χρόνια ἦταν σταθερά ἀπέναντι στήν διαπλοκή τῶν ἐργολάβων καί τῶν ἐθνικῶν προμηθευτῶν ἡ τότε ΝΔ. Καί κέρδισε.

Τό ὑπόδειγμα αὐτό μπορεῖ νά ἀξιοποιήσει καί σήμερα ἡ ΝΔ γιά νά νικήσει τό ἀταίριαστο δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-νέας ὀλιγαρχίας. Αὐτό ὅμως σημαίνει πορεία στόν λαό. Καθημερινή πορεία στόν λαό. Πόρτα-πόρτα. Χωρίς ἐνδιάμεσους. Χωρίς μεσάζοντες. Ἡ μεγάλη αὐτή παράταξη τῆς ὁποίας ἡγεῖται σήμερα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ποτέ δέν χρειάστηκε ἐνδιάμεσους στήν σχέση της μέ τόν λαό. Δέν ἦταν ἐπίσης ποτέ βολική στά συστήματα, διαχρονικά. Οἱ σοσιαλιστές εἶναι αὐτοί πού ὑπῆρξαν δουλικοί ἀπέναντι σέ αὐτά, καί τώρα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς γνήσιος διάδοχός τους τούς ἀντιγράφει. Ἡ νεότερη Ἱστορία μᾶς δείχνει ὅμως ὅτι οἱ πολιτικές δυνάμεις πού εἶχαν τόν διαιτητή-διαπλοκή μαζί τους, δύο στίς τρεῖς φορές, ἔχασαν ἐκλογές. Κατά συνέπεια, πράγματι, ὅπως εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἰδού ἡ Ρόδος, ἰδού καί τό πήδημα.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ