ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Κάνουμε σωστούς λογαριασμούς;

ΤΟ ΞΕΡΩ! Δέν εἶναι δημοφιλές νά μοιράζεσαι νεώτερα δεδομένα καί προβλέψεις γιά τόν δυνητικό χρόνο διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, καθώς ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν φιλελευθέρων πολιτῶν ἐπιθυμοῦν νά φύγει αὐτή ἡ Κυβέρνηση μιά ὥρα ἀρχύτερα.

Εἶμαι ὅμως ὑποχρεωμένος νά τό κάνω. Διότι ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά κερδίσεις εἶναι νά κάνεις σωστούς ὑπολογισμούς. Καί ἡ καλύτερη μέθοδος γιά νά χάσεις εἶναι νά κάνεις λανθασμένους ὑπολογισμούς. Μέχρι σήμερα ὁ ὑπολογισμός μας εἶναι πώς οἱ ἐκλογές θά γίνουν τό ἀργότερο τόν Ὀκτώβριο, γιατί «πῶς θά ἀντέξει ὁ Τσίπρας νά πάει σέ ἐκλογές μέ μειωμένες συντάξεις;».

Τό νεώτερο πού ὑπάρχει εἶναι πώς δέν εἶναι τελικῶς καθόλου σίγουρο ὅτι θά ἔχουν μειωθεῖ οἱ συντάξεις ὅταν θά ψηφίζουμε. Ὄχι μόνο γιά τούς λόγους πού παρουσιάζουμε στό κεντρικό θέμα τῆς ἐφημερίδας μας σήμερα. Ἀλλά καί γιά ἄλλους. Δύο νεώτερα στοιχεῖα προκαλοῦν προβληματισμό γιά τήν ἄνεση χειρισμῶν πού μπορεῖ νά ἀποκτήσει ἡ Κυβέρνηση τήν στιγμή πού ἐμεῖς ὑπολογίζουμε πώς θά βρίσκεται σέ ἀδυναμία. Τό πρῶτο ἀφορᾶ στά ταμειακά διαθέσιμα, τό λεγόμενο μαξιλάρι ἀσφαλείας. Συμφώνως πρός στοιχεῖα πού λέγεται ὅτι ἀπέκτησε ἀπό τόν Ὀργανισμό Δημοσίου Χρέους ἡ ἑλβετική τράπεζα HSBC (πηγή μας τό ρεπορτάζ τῆς διακεκριμένης συναδέλφου Ἕλενας Λάσκαρη στό Euro2day.gr), ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἤδη στό ταμεῖο της 20 δισ. εὐρώ τά ὁποῖα ἔχει συγκεντρώσει ἀπό τίς ἀγορές, ἀπό τά διαθέσιμα τῆς Γενικῆς Κυβέρνησης ἀλλά καί ἀπό ὀφειλόμενα ἀπό τόν ESM. Νά γιατί ὁ κ. Χουλιαράκης πίεσε Βουλή, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Δήμους, Ἀσφαλιστικά ταμεῖα, νοσοκομεῖα νά ξύσουν τόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ καί νά καταθέσουν ὅλα τά διαθέσιμά τους στόν εἰδικό λογαριασμό τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Σέ αὐτά τά 20 δισ. θά προστεθοῦν σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή 12 δισ. ἀπό τόν ESM (ἀνεκτέλεστα διαθέσιμα) καί 18 δισ. ἀπό τά ὑπερπλεονάσματα.

Ἄν οἱ πληροφορίες αὐτές εἶναι ἀκριβεῖς, καί μέ δεδομένο ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει νά ἐξυπηρετήσει χρέος 45 δισ. μέχρι τό 2020, τότε στήν πραγματικότητα ἡ Κυβέρνηση ἔχει συγκεντρώσει τό ποσό καί δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἀγορές. Ἡ προληπτική πιστωτική γραμμή ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας εἶναι σχεδόν ἕτοιμη καί λειτουργεῖ. Καί ἄν οἱ κ.κ. Τσίπρας καί Χουλιαράκης βροῦν στό Λονδῖνο ὅπου καί θά ταξιδέψουν κεφάλαια, τότε τά κλειδιά τοῦ θησαυροφυλακίου –ὁ μύχιος πόθος τοῦ Τσίπρα– θά ἐπιστρέψουν στά χέρια του κοντά στά τέλη τοῦ 2018. Ἄρα θά ἔχει τήν ἰσχύ –μέ ὅποιο τέχνασμα ἐπιλέξει– νά μεταθέσει τήν μείωση τῶν συντάξεων γιά τό μέλλον. Κάποιοι ἰσχυρίζονται καί νά τίς ἀκυρώσει, ἀλλά λένε προφανῶς ψέματα.

Τό δεύτερο νεώτερο τώρα! Ἀκούω καί διαβάζω τό ἐπιχείρημα ὅτι θά στριμώξουν τόν Τσίπρα οἱ Γερμανοί καί οἱ Γάλλοι. Ἀλλά ἄν θέλουν νά τόν στριμώξουν, σημαίνει ὅτι ἐπιθυμοῦν προληπτική πιστωτική γραμμή καί νέο μνημόνιο μέσω ESM. Ἄρα καί ψήφιση νέου προγράμματος ἀπό τό Κοινοβούλιό τους. Ἰσχύει; Πολιτικά δέν ἰσχύει. Στήν κατάσταση οὐσιαστικῆς ἀκυβερνησίας πού βρίσκεται σήμερα ἡ Γερμανία –Χριστιανοδημοκράτες καί Σοσιαλδημοκράτες διαφωνοῦν καθημερινά– τυχόν ψηφοφορία γιά νέα ποσά στήν Ἑλλάδα μπορεῖ ἀκόμη καί νά ρίξει τήν Κυβέρνηση. Ἀλλά οὔτε καί οἰκονομικά βγαίνει. Ὁ νέος γερμανικός προϋπολογισμός πού κατέθεσε ὁ Σόλτς προβλέπει μείωση τοῦ προγράμματος δημοσίων ἐπενδύσεων, μείωση ἀμυντικῶν δαπανῶν, μείωση ἀναπτυξιακῆς βοήθειας σέ τρίτες χῶρες, μείωση συνεισφορᾶς στόν κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί τήν ὥρα πού κόβουν ἀπό παντοῦ γιά τόν ἑαυτό τους οἱ Γερμανοί θά ἐγκρίνουν νέα ποσά γιά ἐμᾶς; Ὅσο γιά τό ΔΝΤ; Αὐτό μπῆκε ξανά στήν περιπέτεια τῆς Ἀργεντινῆς μέ δάνειο 30 δισ. δολλάρια. Τά δεδομένα μᾶς λένε, λοιπόν, ὅτι πρέπει νά διεκδικήσουμε ὑποχρεωτικά τήν ἡμιεπίσημη καθαρή ἔξοδο, γιατί οἱ πιστωτές δέν πρόκειται νά ἐγκρίνουν νέα κρατικά δάνεια. Ὁ νοῦς τους θά εἶναι μόνο στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους, πῶς θά πάρουν τά χρήματά τους πίσω! Γι’ αὐτά θά βάλουν ἐποπτεία.

Τούτων δοθέντων καί ἐκτός ἀπροόπτου (τυχόν θερμό ἐπεισόδιο μέ τήν Τουρκία τό φθινόπωρο) ἐκλογές θά γίνουν τό 2019. Καί τό σημαντικώτερο: τό διακύβευμα δέν θά εἶναι οἱ συντάξεις. Ἄς προετοιμαζόμαστε. Ἄν θέλουμε νά ἡττηθεῖ ἡ χειρότερη κυβέρνηση τῆς μεταπολίτευσης πρέπει νά ξανακάνουμε τούς λογαριασμούς μας ἀπό τήν ἀρχή.

Απόψεις

Κίνημα Δικαστῶν Ἐπανάστασις Εἰσαγγελέων

Εφημερίς Εστία
175 μέλη τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων κατά Σεβαστίδη γιά τό κείμενο ὑπέρ τοῦ Κουφοντίνα

Πρωτεύουσες σέ ἀναστάτωση

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ κοιτῶ πάντα τόν χάρτη. Ἀπέναντί μας ἡ γείτων εἰσέρχεται σέ περίοδο ἐλεγχόμενης ἀποσταθεροποίησης

Στίς ἀγορές ἡ Alpha Bank μέ ὁμόλογο 500 ἑκατ. εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ βγῆκε ἡ Alpha Bank γιά τήν ἔκδοση Tier 2 Ὁμολόγου…

Τί ἔχουμε πάθει καί πῶς μεταλλαχθήκαμε ἔτσι;

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε φορά πού πλησίαζε ἡ 25η Μαρτίου…

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ