ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Καλωσόρισες Μαντλίν!

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ τῆς σύγκλησης τῆς Συνόδου Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως…

… στίς Βρυξέλλες συνεδρίασε ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων στίς ΗΠΑ. Σέ αὐτήν ἔκανε τήν ἐμφάνισή της μετά ἀπό καιρό μιά φίλη ἀπό τά παλιά. Ἡ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μαντλίν Ὀλμπράιτ. Ἡ ἀξιωματοῦχος μέ τίς διάσημες καρφίτσες στό πέτο τοῦ ταγιέρ, ἡ ὁποία πρωταγωνίστησε στόν πόλεμο τῶν Βαλκανίων στήν δεκαετία τοῦ 1990, τότε πού οἱ ΗΠΑ ἤθελαν νά ἐξαγάγουν «δημοκρατία» στήν περιοχή. Ἡ πολιτικός πού ὑπαγόρευσε στόν Κώστα Σημίτη τήν Συμφωνία τῆς Μαδρίτης καί κατά ἔμμεση ὁμολογία τοῦ ἰδίου σέ βιβλίο τοῦ ἐπέβαλε τήν φράση «ἡ Τουρκία ἔχει νόμιμα καί ζωτικά συμφέροντα στό Αἰγαῖο».

Ἡ τσεχικῆς καταγωγῆς Ὀλμπράιτ στήν κατάθεσή της, κατά τήν ἐπανεμφάνισή της, ἀσχολήθηκε καί πάλι μέ τά ἀγαπημένα της Βαλκάνια τά ὁποῖα κατά τήν ἄποψή της ἀποσταθεροποιοῦνται ἀπό τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα (ὑποτίθεται ὁ πόλεμος τῆς Γιουγκοσλαβίας ἔγινε γιά νά τίς διώξουν –μᾶλλον ἀπέτυχε».) Ἡ κυρία Ὀλμπράιτ εἶπε πώς οἱ ΗΠΑ πρέπει νά αὐξήσουν τήν ἐμπλοκή τους στά Βαλκάνια, ἔκανε λόγο γιά «ἀκμάζουσα διαφθορά» καί μίλησε γιά «διεφθαρμένους ἡγέτες πού χρησιμοποιοῦν τά ἐθνικά ζητήματα γιά νά μείνουν στήν ἐξουσία». Οἱ ὁποῖοι σημειωτέον εἶναι ὅλοι ἀμερικανικῆς προτιμήσεως. Ἡ δυτική Δημοκρατία ἀστόχησε μᾶλλον κατά τόν ἐμβολιασμό της στήν περιοχή. Τήν ἑπομένη τῆς παρέμβασης τῆς κυρίας Ὀλμπράιτ στήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων ἡ Σύνοδος Κορυφῆς τῶν ἡγετῶν τῆς ΕΕ διακήρυξε στά συμπέρασματά της ὅτι «ἡ ΕΕ θά ἐπιδιώξει νά συνεργαστεῖ μέ τίς ΗΠΑ σέ θέματα πού ἀφοροῦν στίς σχέσεις μέ τήν Τουρκία καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο». Διόλου δέ ἀπίθανο σέ ἑπόμενη Σύνοδο νά ἐπεκτείνει τήν συνεργασία αὐτή καί στά Βαλκάνια. Τί ἔχουμε λοιπόν ἐδῶ; Στήν πραγματικότητα παράδοση σκυτάλης. Ἀντίο, Ἄγγελα Μέρκελ, καλωσόρισες Μαντλίν! Ὅπου Μέρκελ, ἡ Εὐρώπη πού ἀποσύρεται ἀπό τά ζητήματα περιφερειακῆς πολιτικῆς, ὅπου Μαντλίν, ἡ Ἀμερική πού φαίνεται νά ἐπιστρέφει γιά τά καλά στήν περιοχή! Ἡ Καγκελλάριος ἀποχωρεῖ τό 2021 ἀπό τό ἀξίωμά της μετά 16 χρόνια θητείας συμπαρασύροντας καί τόν ἐμβληματικό Σώυμπλε. Ἀφήνει ἕνα κενό ἐξουσίας πού δέν θά τό καλύψει κανείς ἡγέτης μέ βάση ὅσα γνωρίζουμε. Οὔτε στήν χώρα της, οὔτε ἔξω ἀπό αὐτήν. Ἡ παλαιά Εὐρώπη θά βυθιστεῖ στήν ἐσωστρέφεια μετά τήν διάσπαση τοῦ Brexit, καί τά περιφερειακά θέματα τῶν Βαλκανίων καί τῆς Μεσογείου θά ἐπιστρέψουν στούς παλαιούς γνώριμους. Αὐτό δέν ξέρουμε ἄν εἶναι καλό γιά τήν πατρίδα μας. Οἱ ΗΠΑ θέλουν νά ἀπαγκιστρώσουν τόν Ἐρντογάν ἀπό τόν Πούτιν καί ἀφοῦ τόν πιέσουν μέ κυρώσεις, δίκες καί ἄλλα προσωπικά θέματα, θά τόν προσεγγίσουν. Ἡ πολιτική τῆς Τουρκίας στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο ποτέ δέν ἐνοχλοῦσε ἄλλως τε τίς ΗΠΑ. Ἐξυπηρετοῦσε ἐξ ἄλλου παγίως τά συμφέροντά τους. Εἰδικά τούς Δημοκρατικούς πού πρωταγωνίστησαν στήν γκριζοποίηση τῶν Ἰμίων. (Τούς εἶχε σταλεῖ χάρτης ἀπό τήν πρεσβεία τους στή Ρώμη ὅτι εἶναι ἑλληνικά, ἀλλά τόν ἀγνόησαν!) Γι’ αὐτό εἰκάζεται βασίμως ὅτι καί τώρα θά ἀνεχθοῦν καί τά παιχνίδια μέ τά ἐρευνητικά καί τά γεωτρύπανα, καί αὔριο τήν παραβίαση τοῦ 28ου μεσημβρινοῦ . Ἀκόμη καί τό γεγονός ὅτι πρώην ἀξιωματοῦχοι τῆς Τουρκίας ἄνοιξαν θέμα κυριαρχίας Ἀντικυθήρων μέ τούς ζωτικῆς σημασίας θαλάσσιους διαδρόμους τοῦ Αἰγαίου καί μέ τά 12 μίλια συνδέεται. Ἄς σημάνουμε λοιπόν συναγερμό καί γιά τό 2021. Τό 2020 χάσαμε ἤδη, μέ τό νέο δόγμα περί 6 μιλίων. Τό διακύβευμα τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς εἶναι ἀκόμη πιό συγκλονιστικό! Ὁ ἔλεγχος τοῦ Ἀρχιπελάγους πού «βρέχει» τά νησιά μας. Αὐτόν ἀπαιτοῦν οἱ Τοῦρκοι γιά νά μήν διασποῦν ἐφ’ ἑξῆς τήν ἑνότητα τοῦ ΝΑΤΟ. Νά ὁριστοῦν ἀφεντικά τῆς Μεσογείου. Ἀπαιτεῖται ἡ μεγίστη κινητοποίησις. Ὅλων. Καί ξεκάθαρες ἐξηγήσεις. Κυρίως στίς «Μαντλίν» πού ἔρχονται.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;