ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Καί εὐρώ καί δημοκρατία

Επιχειρῶ καλῇ τῇ πίστει νά παρακολουθήσω τήν…

… κυβερνητική ἐπιχειρηματολογία σέ σειρά θεμάτων τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἀλλά, ὁμολογῶ, δυσκολεύομαι. Σταχυολογῶ:

– Καταγγέλλει ὁ Πρωθυπουργός τόν Πρόεδρο Πούτιν, ὅτι αὐτός ἐπιθυμεῖ νά ἀνατρέψει τήν κυβέρνησή του μέ τήν πρόκληση πολιτικῆς ἀστάθειας καί κοινωνικῆς ἀναταραχῆς. Ἀλλά γιά νά μιλᾶς ἔτσι, ὀφείλεις νά ἔχεις τά νῶτα σου κλειστά. Ὅταν ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός σου ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν ἐδήλωσε στήν Οὐάσιγκτων στίς 23 Μαρτίου 2022, ὅτι «οἱ κυρώσεις ἐναντίον τῆς Ρωσσίας ἀποσκοποῦν στήν ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος Πούτιν μέ ἐσωτερική ἀναταραχή» (συνέντευξη στό thehill.com), διερωτῶμαι: Δύνασαι νά χρησιμοποιεῖς τό ἴδιο ἐπιχείρημα; Εἰδικῶς ὅταν ἔχεις σύρει τόν χορό πρῶτος, ἀκόμη καί πρίν τόν Μπάϊντεν, πού εἶπε ἀκριβῶς τό ἴδιο; Θυμίζω γιά τήν ἀκρίβεια τί εἶπε προχθές στό Ὑπουργικό Συμβούλιο ὁ κύριος Μητσοτάκης: «Ἡ Μόσχα ἐπιδιώκει μέσῳ τῆς πίεσης νά δημιουργηθεῖ καί κοινωνική ἀναταραχή καί πολιτική ἀστάθεια στό ἐσωτερικό τῶν χωρῶν πού ἀντιδροῦν στά σχέδιά της».

– Καταγγέλλει ὁ Πρωθυπουργός στό Ὑπουργικό Συμβούλιο, ὅτι «ἡ Ρωσσία ἐπιτίθεται συνολικά πλέον στήν Εὐρώπη μέ ὅπλο τό φυσικό ἀέριο, οἱ τιμές τοῦ ὁποίου ἔχουν αὐξηθεῖ κατά 1000% καί εἶναι δέκα φορές ὑψηλότερες ἀπό ὅ,τι ἦταν πρίν ξεκινήσει ἡ κρίση». Ἀπό ὅσο καταλαβαίνω ἡ Κυβέρνηση ἐνοχλεῖται ἀπό τήν διακοπή τῆς ροῆς τοῦ ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη. Μάλιστα! Ἀπό ὅσο θυμᾶμαι ὅμως, αὐτό δέν εἶναι τό βασικό αἴτημα τῆς Δύσης; Γι’ αὐτό δέν ἔγινε ὁ πόλεμος; Ἡ περίφημη «ἀπεξάρτηση» τῆς Εὐρώπης ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο δέν εἶναι ὁ διακηρυγμένος στόχος τῆς Δύσεως; Γι’ αὐτό δέν μαχόμεθα; Γι’ αὐτό δέν συρρέουν τά LNG; Ἀπό πότε ἡ ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός μας βαπτίζεται «ἐπίθεση»; Τί περίμενε, δηλαδή, κανείς μέσα στόν πόλεμο; Ὅτι ἡ Εὐρώπη θά ἐπιβάλλει κυρώσεις στόν Πούτιν καί ὁ Πούτιν δέν θά ἐπιβάλλει κυρώσεις στήν Εὐρώπη;

Παρεμπιπτόντως: Πρέσβυς εὐρωπαϊκῆς χώρας τοῦ Νότου, πού ἔκανε διακοπές στήν Ἑλλάδα, ὁμολόγησε σέ φίλους ὅτι οἱ εὐρωπαϊκές κυρώσεις δέν ἔχουν ἀποφέρει τίποτε, ἐνῷ λόγῳ τῆς αὔξησης τοῦ ρουβλίου (1 εὐρώ ἴσον μέ 2,5 ρούβλια σήμερα) ὁ μισθός του ἔχει μειωθεῖ στό μισό!

– Δηλώνει κορυφαῖος λαϊκιστής, ὑπουργός τῆς Κυβέρνησης, ὅτι «ἡ Ἑλλάδα θά πεινάσει τόν χειμῶνα, ἀλλά ἐμεῖς ἀσχολούμαστε μέ τό κινητό τοῦ Ἀνδρουλάκη». Οὔτε αὐτό τό καταλαβαίνω. Ἡ ΝΔ εἶναι ἡ παράταξη πού ἀποκατέστησε τήν δημοκρατία στήν Ἑλλάδα. Τό νά ἀκούω μέλος τῆς κυβέρνησης νά τονίζει ὅτι σημασία ἔχουν μόνον τά εὐρώ, ἀλλά καθόλου ἡ δημοκρατία, εἰλικρινά μέ ξεπερνᾶ.

Καί ἄλλες φορές πείνασε ἡ Ἑλλάδα. Ἀλλά δέν ἦταν αὐτός λόγος γιά νά πληγώνεται ἡ Δημοκρατία. Καί εὐρώ καί δημοκρατία! Αὐτή εἶναι, κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη, ἡ ἐνδεικνυόμενη θέση τοῦ κόμματος στό δίλημμα γιά τό τί ἐπείγει περισσότερο. Καί τό πῶς θά τά φέρει βόλτα ὁ κόσμος ὅλος εἶναι μείζων προτεραιότητα, καί πῶς δέν θά παραβιάζονται οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες ἐκλεγμένου πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ ἀλλά καί χιλιάδων Ἑλλήνων εἶναι μέγα θέμα.

– Ἄκουσα, τέλος, νεοεκλεγέντα βουλευτή τῆς ΝΔ νά δηλώνει χθές σέ τηλεοπτικό σταθμό, ὅτι «ὁ φάκελος τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη βρίσκεται στήν ΕΥΠ καί μπορεῖ νά τοῦ διατεθεῖ ἄν τόν ζητήσει». Κοίταξα τό ἡμερολόγιο. Περίεργο! Ἔλεγε «2022». Ὄχι «1967». Μήπως νά «συνέλθουμε» ὀλίγον, ἀγαπητοί; Διότι ὅσα ἀκοῦμε δέν βγάζουν νόημα.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ