ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Καί ἀπειλή βέτο κατά τῆς Φινλανδίας, ἄν χρειαστεῖ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἐξωτερική πολιτική γνώρισε ζωηρή ἔκπληξη τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ὅταν…

… διαπίστωσε ὅτι ἡ πολιτική τοῦ κατευνασμοῦ καί τῶν διαβεβαιώσεων πρός τήν Ἄγκυρα δέν ἐπαρκεῖ γιά τήν διακοπή τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στό Αἰγαῖο. Οἱ μαζικές παραβάσεις καί παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου μας καί οἱ ὑπερπτήσεις μαχητικῶν τῆς Ἄγκυρας πάνω ἀπό τό ἔδαφος ἑλληνικῶν νησιῶν διέλυσε τίς αὐταπάτες καί τίς ψευδαισθήσεις μας γιά ἤρεμα νερά, ἤρεμο καλοκαίρι καί μέτρα οἰκοδόμησης ἐμπιστοσύνης. Οἱ διαβεβαιώσεις πού ἔδωσε στήν ἑλληνική διπλωματία ἡ Ὑφυπουργός Βικτώρια Νούλαντ, ὅτι τά ἑλληνοτουρκικά θά περιέλθουν σέ ὕφεση ἐξ αἰτίας τῆς βούλησης τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν νά βελτιώσει τίς σχέσεις Τουρκίας – Δύσεως, ἀπεδείχθησαν ἕωλες, καί σωστά εἴχαμε διατυπώσει τίς ἐπιφυλάξεις μας ἀπό τήν πρώτη στιγμή γιά τήν ἀνεδαφικότητά τους.

Ἀκόμα πιό ζωηρή ὅμως ὑπῆρξε ἡ ἔκπληξη τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ὅταν διάβασε τήν ἀνακοίνωση τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν ὑπόθεση τῶν μαζικῶν παραβιάσεων τοῦ ἐναέριου χώρου μας. Καί τοῦτο, διότι οἱ σύμμαχοί μας, ἡ …σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας, ἀντί νά καταδικάσουν ρητά τοὐλάχιστον τό γεγονός, ὅτι τά μαχητικά τῶν Τούρκων πέταξαν χαμηλά πάνω ἀπό τό ἔδαφος ἑλληνικῶν νησιῶν καί ἀπό τά σπίτια Ἑλλήνων πολιτῶν, ἐκεῖνοι στάθηκαν στή μέση καί μᾶς ὑπέδειξαν νά τά βροῦμε μέ τούς Τούρκους μέ διάλογο! Μᾶς κάλεσαν συγκεκριμένα γιά πρώτη φορά «ὅπου ὑπάρχουν διάφορες γιά τόν ἐναέριο χῶρο, σέ συντονισμό καί συζήτηση»! Αὐτό ἦταν τό «εὐχαριστῶ» γιά τό γεγονός, ὅτι ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική στάθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή δίπλα τους στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, ἔστειλε ὅπλα ὅταν οἱ Τοῦρκοι τήν ἴδια στιγμή παραβιάζουν προκλητικά τίς κυρώσεις, καί διέθεσε τήν Ἀλεξανδρούπολη γιά τήν προώθηση τῶν νατοϊκῶν – ἀμερικανικῶν δυνάμεων πρός τήν Ρουμανία καί τήν Βουλγαρία. Μολονότι δέν εἶχε ἐγκριθεῖ μάλιστα ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ἡ νέα συμφωνία γιά τίς ἀμερικανικές βάσεις, καί δέν καλυπτόταν ἡ Ἀλεξανδρούπολη ἀπό αὐτήν. Τό «εὐχαριστῶ» ἦταν …ὁ συντονισμός καί ἡ συνεννόηση.

Βεβαίως γιά ὅλους ὅσοι γνωρίζουμε καλά τήν πάγια ἀμερικανική θέση, αὐτό δέν ἦταν ἔκπληξη. Ἀμέσως μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο στήν Ἑλλάδα τό 2019 καί τήν συνάντησή του μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δόθηκε στή δημοσιότητα ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ πού δέν ἀναγνώριζε στήν Ἑλλάδα ἐναέριο χῶρο 10 μιλίων. Περιμέναμε ὡστόσο ὅτι ὁ πόλεμος θά ἄλλαζε τά πράγματα. Ὅτι ἡ ἔντιμος καί ἡ φρόνιμος στάση αὐτή τή φορά θά ἀπέδιδε. Ὅτι ἡ ἐπένδυση τῆς Κυβέρνησης στήν φράση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι πολύ μικρή χώρα γιά νά κάνει τόσο μεγάλες ἀτιμίες, θά εἶχε ἀντίκρισμα στήν Οὐκρανία. Φεῦ. Ὁποία πλάνη.

Φαίνεται πώς ἀντιθέτως ἡ στάση μας, ἡ δεδομένη στάση μας στό πλευρό τῶν συμμάχων στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, φαίνεται νά παρεξηγεῖται καί νά χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς Ἀμερικανούς ὡς μέσο πίεσης γιά τήν ἔναρξη ἑνός ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης ἀλλά ὄχι ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων. Ἔχουμε ὑποστηρίξει ἀπό αὐτήν ἐδῶ τή θέση στό παρελθόν ὅτι οἱ προβλέψιμοι σύμμαχοι δέν ἔχουν τύχη στόν 21ο αἰῶνα. Ὅτι τά καλά παιδιά δέν κερδίζουν. Ὅτι οἱ ἀπρόβλεπτοι σύμμαχοι νικοῦν.

Στήν παρέμβαση-ἐρώτησή μας πρός τόν Πρωθυπουργό στήν διεθνῆ ἔκθεση Θεσσαλονίκης τοῦ 2020 θέσαμε ἀνοιχτά αὐτό τό ζήτημα. Κάποιοι φαίνεται πώς δέν πίστευαν ὅτι ἡ ἀνένδοτος στάση μπορεῖ νά ἔχει ἀποτέλεσμα. Ἴσως ὑπό τό πρῖσμα τῶν τελευταίων ἀρνητικῶν γιά τά ἐθνικά μας συμφέροντα ἐξελίξεων πρέπει νά ἀναθεωρήσουν. Ὁ Πρωθυπουργός ἔχει μία χρυσή εὐκαιρία. Κατά τή διάρκεια τοῦ προγραμματιζόμενου πολυήμερου ταξιδιοῦ του στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς θά ἀπευθυνθεῖ πρός τό Κογκρέσσο τό ὁποῖο εἶναι περισσότερο φιλικό πρός τίς ἑλληνικές θέσεις ἀπό ὅ,τι τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Ἐκεῖ πρέπει νά εἰπωθοῦν ὅλα. Δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι οἱ Τοῦρκοι τά κακά παιδιά τῆς ἱστορίας στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας, ἀλλά νά χάνουν τά καλά παιδιά τῆς ἱστορίας. Ἐμεῖς. Νά μεροληπτοῦν μάλιστα εἰς βάρος μας οἱ ἴδιοι οἱ σύμμαχοι. Ἐάν αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά ἀξιοποιήσει τό μομέντουμ καί θά θέσει βέτο ἤ θά ἀπειλήσει καί μέ βέτο τήν ἔνταξη τῆς Φινλανδίας στό ΝΑΤΟ ἕως ὅτου ἡ ἀμερικανική ἐξωτερική πολιτική δικαιώσει τά ἐθνικά μας συμφέροντα, ἄς γίνει κι αὐτό. Ἄς μήν ὑπάρξει ὁ παραμικρός δισταγμός. Ἡ θέση πού ἐξέφρασε στήν τελευταία συνέντευξή του ὁ ἀπερχόμενος Ἀμερικανός πρεσβευτής κυρίως στό αἴτημα τῆς παροχῆς ἐγγυήσεων ἀσφαλείας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ΗΠΑ –ὅτι ἡ πατρίδα μας καλύπτεται ἀπό τό ἄρθρο πέντε τοῦ ΝΑΤΟ– εἶναι τοὐλάχιστον ἀστεία. Δέν φτάνουν αὐτά.

Ὁ πῆχυς λοιπόν προσεχῶς εἶναι ψηλά. Καί γιά τόν Πρωθυπουργό καί γιά τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν καί γιά τόν ὑπουργό Ἄμυνας ὁ ὁποῖος πίστευε ὅτι θά κατευνάσει τόν ὁμόλογό του μέ γραπτά μηνύματα στό κινητό τηλέφωνο. Καί γιά τήν ἀντιπολίτευση μείζονα καί ἐλάσσονα πού λέει γενικότητες καί δέν ὑπεισέρχεται στήν οὐσία. Ἡ περίοδος πού ἀκολουθεῖ ἔχει αὐξημένες ἀπαιτήσεις. Πάντοτε εἶχε, ἀλλά λόγῳ τῆς δεδομένης στάσης μας τώρα ἀκόμη περισσότερο. Ἄν δέν χαραχθοῦν σωστά οἱ κόκκινες γραμμές μας ἀπό τό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, τότε ἡ πίεση γιά συμβιβασμό ὑπέρ τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο ἤ καί στήν Μεσόγειο θά εἶναι ἀφόρητη καί ἐπώδυνη!!

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ