Ἡ βοή τοῦ Κολωνακίου

ΕΚΑΝΑ προχθές ἕνα πείραμα:

Παρακολούθησα ἀπό περιέργεια στό διαδίκτυο τό βίντεο μέ τήν συνέντευξη τοῦ κυρίου Γρηγόρη Πετράκου γιά τόν κορωνοϊό, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ ἀφορμή γιά νά μήν μεταδοθεῖ ἡ ἐκπομπή «Αὐτοψία» στόν τηλεοπτικό σταθμό «Alpha». Ἡ διάρκειά της ἦταν 24 λεπτά καί ἡ περιέργεια μου ἐντοπίστηκε στά ἑξῆς τρία θέματα: Πρῶτον, τί εἶπε ἄραγε ἕνας κοινός θνητός, λαϊκός ἑρμηνευτής, γιά τόν κορωνοϊό καί κόπηκε ὁλόκληρη ἐκπομπή; Τόσο ἐπικίνδυνο ἦταν; Δεύτερον, τί μπορεῖ νά ἐνόχλησε τήν Πολιτεία ἀπό αὐτή τήν συνέντευξη; Συμπτωματικῶς ἡ συνέντευξη «κόπηκε» τήν βραδιά πού πήγαινε στό τυπογραφεῖο πρός ἐκτύπωση τό ἄρθρο μου μέ τόν τίτλο «Ἔχουμε Δημοκρατία»; Καί τρίτον, πῶς κατάφερε ὁ Πετράκος νά μεταδίδεται ἡ συνέντευξή του ἀπό τόν παγκόσμιο ἱστό, τό internet, τό youtube καί τό facebook, δεδομένου ὅτι ὁ τελευταῖος πού ἀποπειράθηκε κάτι τέτοιο, νά ἀμφισβητήσει τόν κορωνοϊό, ἦταν ὁ Πρόεδρος Τράμπ καί τό twitter κατέβασε τίς ἀναρτήσεις του;

Ξεκινῶ ἀπό τό τελευταῖο: Ὁ Πετράκος ἔκανε κάτι ἔξυπνο:Ἔπαιξε μέ τούς κανόνες. Βάσισε ὅλη τήν ἐπιχειρηματολογία του, διατυπωμένη σέ ἄψογα ἑλληνικά μάλιστα, σέ data. Σέ δεδομένα. Ὅ,τι ὑποστήριζε «πατοῦσε» πάνω σέ ἐκθέσεις τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, σέ ἐκθέσεις τοῦ ΕΟΔΥ καί γιά τήν νοσηλεία στίς ἐντατικές στά παρελθόντα χρόνια, σέ δημοσιεύματα ἐγκρίτων ἐφημερίδων γιά τήν ἐξαφάνιση ἄλλων αἰτιῶν θανάτου κατά τήν διάρκεια τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἦταν προφανές ἐπίσης ὅτι εἶχε μιλήσει μέ ἰατρούς πού ἀμφισβητοῦν τήν πανδημία ἀλλά δέν τολμοῦν νά μιλήσουν καί γνώριζε βασικούς ἐπιστημονικούς ὅρους. Ὅταν θέλησε νά ὑποστηρίξει ὅτι ἀπό τήν πανδημία ἐπωφελεῖται ὁ Γκέιτς καί δύο ἄλλοι, δασκαλεμένος πάλι, δέν εἶπε τό ὄνομά του. Ἁπλῶς ἔδειξε τήν φωτογραφία του. Τέλος, μοῦ ἔκανε ἰσχυρότατη ἐντύπωση ὅτι ἔκλεισε τήν παρέμβασή του μέ ἕνα ρητό τοῦ Κωνσταντίνου Τσάτσου. Μακάρι νά διαβάζουν οἱ νέοι Ἕλληνες Τσάτσο. Ἡ χρήση πραγματικῶν δεδομένων –ἰδού ἡ ἀπάντηση– «ἀπαγορεύει» στό διαδίκτυο νά «κατεβάζει» ἕνα κείμενο ἤ μιά συνέντευξη. Ἡ μόνη ἀντίδραση πού ἔχει ὁ ἱστός εἶναι νά ἀπαντήσει στόν χρήστη ὅπως καί συνέβη μέ ἀνάρτηση τῶν ἑλληνικῶν hoaxes κατά Πετράκου, τῆς Ἀστυνομίας διαδικτύου.

Τό ἀποτέλεσμα γνωστό: Μέ τήν σφραγῖδα τοῦ «ἀπαγορευμένου» ἀπό τήν Τί-Βί τό βίντεο Πετράκου «πετᾶ» σήμερα ἀπό κινητό σέ κινητό καί ἀπό ὑπολογιστή σέ ὑπολογιστή (25.000 κοινοποιήσεις), χωρίς ἀπάντηση ἀπό τούς εἰδικούς, καί κάνει ζημιά πολλαπλάσια ἀπό τυχόν μετάδοσή του στήν τηλεόραση. Διαβρώνει συνειδήσεις χωρίς ἀντιστάσεις. Πᾶμε νά ἀπαντήσουμε στά δύο πρῶτα ἐρωτήματα τώρα. Εἶδα τό βίντεο μόνο μία φορά γιά νά δῶ τί ἀπομένει στήν μνήμη μετά ἀπό τήν ἅπαξ παρακολούθηση. Κωδικοποιῶ: μέ βάση στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἄν καί βρισκόμαστε σέ πανδημία, οἱ θάνατοι σέ ἐθνικό ἐπίπεδο δέν ἔχουν ἐκτοξευτεῖ σέ σύγκριση μέ τό 2019. Δέν εἶναι 600 σύν. Εἶναι στό ἴδιο ἐπίπεδο. Ἄν θυμᾶμαι καλά 64.000. Μέ βάση τά στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ, τό ποσοστό τῶν θανάτων ἐπί τῶν κρουσμάτων εἴτε εἶναι αὐτά 50, εἴτε 500, εἴτε 1.000, εἴτε 2.000, δέν ἀλλάζει ἐντυπωσιακά ἡμερησίως. Μετρᾶμε 5-8 ἀπώλειες. Τά τέστ αὐξήθηκαν, τά κρούσματα αὐξήθηκαν, ἀλλά οἱ ἀπώλειες ἐπί τῶν κρουσμάτων σχετικῶς σταθερές. Βάσει στοιχείων τοῦ ΕΟΔΔΥ σέ μιά χρονιά χάσαμε 3.000 συνέλληνες ἀπό γρίππη. Μέ βάση τά στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΔΥ οἱ ἐντατικές τοῦ ΕΣΥ στό παρελθόν ἔχουν φιλοξενήσει κοντά στούς 200 νοσοῦντες ἀπό γρίππη, καί δέν ἔγινε lockdown. Μέ βάση δημοσιεύματα, ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἀπό τίς στατιστικές τά ἐμφράγματα ὡς αἰτία θανάτου –πολλές ἀπώλειες ἀποδίδονται στόν κορωνοϊό. Μέ βάση στοιχεῖα, 30.000 ἄνθρωποι χάνονται κάθε μέρα ἀπό τήν ἐπάρατο, καί κανείς δέν ἔκλεισε τά περίπτερα πού πωλοῦν τσιγάρα. Μέ βάση στοιχεῖα, ὁ Σουηδός Τσιόδρας προσελήφθη ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας. Αὐτά συγκράτησα. Δέν ἄκουσα κάτι ἐντυπωσιακά καινούργιο: Ἁπλῶς ὁ κύριος Πετράκος ἀνέπτυξε δομημένα καί συγκροτημένα τήν θεωρία Ἰωαννίδη τῆς μικρῆς θνητότητας τοῦ ἰοῦ. Τί νομίζω ἐνόχλησε τήν Κυβέρνηση; Ἡ κατάληξή του. Δέν ἀμφισβήτησε ὅτι ὑπάρχει κορωνοϊός. Ὑποστήριξε ὅμως –καί ἐδῶ θέλω νά σταθῶ ἰδιαιτέρως– ὅτι ἀπό τόν Μάιο ἕως σήμερα ἡ Πολιτεία δέν ἔκανε πολλά γιά νά αὐξήσει τίς ἀντοχές τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας εἰς τρόπον ὥστε ἡ Ἑλλάς νά ἀντιμετωπίζει τήν πίεση πού δέχονται τά νοσοκομεῖα. Χωρίς lockdown. Καί ἐδῶ ἀρχίζει τό δύσκολο: ὁ Πετράκος εἶπε σέ ἕνα σημεῖο τοῦ βίντεο ὅτι ἀντί νά δώσετε 20 ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τήν λίστα Πέτσα γιά νά «μπουκώσετε» τά ΜΜΕ καί ἀντί νά δώσετε 2 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά τόν Μεγάλο Περίπατο, ἔπρεπε νά κάνετε τά λεφτά αὐτά ἰατρούς, ἐντατικές, λεωφορεῖα. Αὐτό τό ἐπιχείρημα –δυστυχῶς– κυκλοφορεῖ πολύ στό διαδίκτυο, ἀλλά καί τά μηνύματα ἀκροατῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, καιρό τώρα. Αὐτός νομίζω ἦταν ὁ πραγματικός λόγος πού κόπηκε ἡ συνέντευξη. Ὄχι ὅσα εἶπε γιά τόν κορωνοϊό. Ὁ συνδυασμός αὐτῶν ὅμως πράγματι συνιστᾶ ἕνα ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο γιά τήν δημοτικότητα τῆς Κυβέρνησης μίγμα. Εἰδικῶς τώρα πού μέ τόν δεύτερο γῦρο lockdown ἡ Κυβέρνηση θίγει κοινωνικές καί ἐπαγγελματικές κατηγορίες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τόν κορμό τῶν ὑποστηρικτῶν της. Εἰδικῶς τώρα, ἐπίσης, πού ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἀφήνει ἀνοικτότατο τό ἐνδεχόμενο ἑνός δεύτερου γενικοῦ καί παρατεταμένου lockdown. Εἰδικῶς τώρα πού καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός συνδέει εὐθέως μέ τό διάγγελμα τά νέα περιοριστικά μέτρα μέ τίς ἀντοχές τοῦ συστήματος Ὑγείας καί ὄχι μέ τήν αὔξηση τῶν κρουσμάτων ἁπλῶς. Ἀκριβῶς στό σημεῖο αὐτό βρισκόμαστε. Ὁ κόσμος αὐτήν τήν στιγμή κάνει ὑπομονή. Καί περιμένει νά ἀποδώσουν τά μέτρα γιά νά ἀνοίξει ἡ ζωή καί πάλι τόν Δεκέμβριο. Τά ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Πετράκος δέν εἶναι πλειοψηφικά. Εἶναι ἰσχυρῶς μειοψηφικά. Ἐάν ὅμως τόν Δεκέμβριο δέν ἀρχίσει καί πάλι ἡ ζωή (ψυχαγωγία, ἑστίαση κ. λπ.) καί ὁ κόσμος ἐντέλλεται νά παραμένει ἔνδον, τότε θά ἔρθει μιά ὡραία πρωία πού οἱ πολλοί θά ποῦν κυνικά ὅ,τι λέει καί ὁ Πετράκος στό βίντεο: Γιατί κατέστρεψες 100.000 θέσεις ἐργασίας γιά 1.000 θανάτους; Γιατί δέν ἐνίσχυσες τό ΕΣΥ ὅταν μάλιστα εἶχες καί τόσες δωρεές; Ἐνδεχομένως αὐτή ἡ προσέγγιση θά εἶναι ἄδικη γιά τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀνθρωποκεντρική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί ὄχι μέ τήν ἀναμενόμενη νεοφιλελεύθερη προσέγγισε τό πρόβλημα ἐντελῶς σοσιαλιστικά –καμμία σχέση μέ τούς «νεοφιλελεύθερους» Τράμπ, Τζόνσον καί λοιπά.

Ἐάν ἀλλάξει ὅμως ἡ ἀτμόσφαιρα καί ἄν «γυρίσει» τό κλῖμα, ἄντε νά τά βάλεις μέ τόν «ὄχλο». Στό μικρό Κρεμλῖνο τῆς ΝΔ, τό Κολωνάκι πάντως ἔχει ἀρχίσει ἤδη ἡ βοή. Σκεφτεῖτε νά «κατηφορίσει» καί πιό κάτω. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἀκόμη χρόνο νά γυρίσει τό κλῖμα πού ἀλλάζει σταδιακά. Πρέπει ὅμως αὐτήν τήν φορά νά γίνει φιλελεύθερη. Νά δίνει χῶρο σέ κάθε διαφορετική φωνή καί νά τῆς ἀπαντᾶ, ὄχι νά ἀπαντοῦν στήν θέση της τά hoaxes. Ὁ Μητσοτάκης ἔχει δώσει τιτάνιο ἀγῶνα γιά τήν ζωή κάθε Ἕλληνα ἀνεξαρτήτως ἡλικίας. Καί πρέπει νά σπάσει τήν θεωρία ὅτι «τί νά κάνουμε, εἶχε ὑποκείμενα νοσήματα». Διότι ἁπλῶς χωρίς τόν κορωνοϊό κάποιος ἀκόμη καί μέ ὑποκείμενα νοσήματα θά ζοῦσε. Τά «σαράβαλα» δέν ἀποσύρονται στήν πρώτη βλάβη. Κυκλοφοροῦν. Πόσω μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι. Νά γίνει ἐπίσης φιλελεύθερη καί νά εὕρει κανόνες δημοσίου λογιστικοῦ τέτοιους, πού νά τῆς ἐπιτρέψουν νά κάνει ΜΕΘ σέ χρόνο d-t τίς δωρεές δεκάδων ἐπωνύμων Ἑλλήνων. Ὄχι νά ἀναθέτει στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων νά διεξέλθει αὐτό τό τιτάνιο ἔργο, καί «μπράβο» στόν Κώστα Τασούλα γιά τίς 50 ΜΕΘ. Καί τά δύο μποροῦν νά γίνουν λοιπόν: Καί ζωές νά σώζονται καί ἡ οἰκονομία νά μένει ἀνοικτή. Ἀλλά αὐτό χρειάζεται κουπί ἀπό ὅλους –νά μήν τά περιμένουν ὅλα ἀπό τόν Μητσοτάκη– καί βεβαίως χρειάζεται νά μήν ἐπαναπαύεται κανείς στήν ψευδαίσθηση ὅτι ἐλέγχει τά Μέσα. Γιατί θά ἔρθει μιά μέρα πού ὁ Πετράκος δέν θά εἶναι ἕνας ἀλλά χιλιάδες, καί ἡ κοινωνία θά πνίξει τά Μέσα.

Απόψεις

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».