Ἡ Τουρκία ἐπιστρέφει στήν Δύση

ΤΕΛΙΚΩΣ ὅλα ἔχουν τήν ἐξήγησή τους

Ἡ ἀμερικανική ἀπόσυρση ἀπό τήν ὑποστήριξη τοῦ ἀγωγοῦ EastMed δέν ἔπεσε ὡς κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Κορυφαῖος ἀξιωματοῦχος τῆς κυβερνήσεως Ἐρντογάν εἶχε μυστικές ἐπαφές –κατ’ ἄλλους ταξίδεψε μυστικῶς στή Νέα Ὑόρκη– καί διαπραγματεύτηκε μέ τήν ὑφυπουργό Νούλαντ τά ἀνταλλάγματα πού θά μποροῦσε νά εἰσφέρει ἡ Δύση στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, προκειμένου νά τῆς βάλει πλάτη στήν κρίση τῆς Οὐκρανίας καί γενικώτερα νά ἐπιστρέψει σταδιακά πλήρως στό ἅρμα της. Ἡ πρώτη ἔνδειξη, ὅτι οἱ ἐπαφές τοῦ ἀξιωματούχου ἦταν ἀποδοτικές, ὑπῆρξε ἡ ἀκόλουθη εἴδηση τήν ὁποία ἁλίευσα ἀπό τό ἐξαιρετικό ἐμπιστευτικό συνδρομητικό σημείωμα (newsletter) τοῦ συναδέλφου Κώστα Καλλίτση.

«Ὑπόθεση Halkbank: Ἐφετεῖο ἀνέστειλε τήν ἐκδίκαση τῆς ἀγωγῆς τῶν ΗΠΑ κατά Halkbank, μέχρι νά ἐκδοθεῖ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου γιά τήν προσφυγή τῆς κρατικῆς τουρκικῆς τράπεζας, πού κατηγορεῖται γιά παραβίαση τῶν κυρώσεων κατά τοῦ Ἰράν. Τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀπέρριψε πέρσι τίς 5.232 ἀπό τίς 5.307 προσφυγές πού κατατέθηκαν».

Μέ ἄλλα λόγια μετατίθεται στίς ἑλληνικές καλένδες ἡ ἐκδίκαση τῆς πολύκροτης ὑποθέσεως πού καίει τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν καί τήν οἰκογένειά του. Ἐπέρχεται ὁμαλοποίηση ὡς φαίνεται στίς σχέσεις του μέ τίς ΗΠΑ χωρίς νά χρειαστεῖ νά θέσει τό ζήτημά του προσωπικῶς ὁ ἴδιος στόν Πρόεδρο Μπάιντεν ὅπως τό ἐπιδίωκε. Ἡ ἐξομάλυνση τῶν διακρατικῶν σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας, δεδομένης τῆς καχυποψίας πού ὑπάρχει, περνᾶ ἀπό τρία ἀκόμη θέματα: ἀπό τήν στάση τῆς Τουρκίας στήν Οὐκρανία, ἀπό τούς S400 καί ἀπό τήν ἐξουδετέρωση τῆς ἀμερικανικῆς βάσεως τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Ὅσον ἀφορᾶ τό τρίτο λέγεται πώς οἱ Ἀμερικανοί ἔδωσαν διαβεβαιώσεις στούς Τούρκους νά μήν ἀνησυχοῦν ὅτι ἐξασφαλίζει ἡ Ἑλλάς πλεονέκτημα ἔναντί τους μέ τήν λειτουργία τῆς συγκεκριμένης βάσεως. Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα καί μία παροιμία γιά τόν λύκο καί τά πρόβατα γιά τήν διασκέδαση τῶν ἀνησυχιῶν τους.

Ὅσον ἀφορᾶ τούς ρωσσικούς πυραύλους οἱ ΗΠΑ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νά ἀποκτήσουν πρόσβαση στήν τεχνογνωσία τους, προκειμένου νά ἄρουν τίς ἐπιφυλάξεις τους καί νά πουλήσουν στούς Τούρκους τά μαχητικά F35 πού ἔχουν παραγγείλει. Εἶναι ἄγνωστο τί ἀπάντησαν οἱ γείτονες. Εἶναι ἐπίσης ἄγνωστο τί εἴδους πρόσβαση ἔχει δώσει ὁ Πούτιν στήν τεχνολογία τῶν πυραύλων στούς Τούρκους, δεδομένης τῆς αἰώνιας καχυποψίας πού ἐπικρατεῖ στίς σχέσεις μεταξύ καί αὐτῶν τῶν χωρῶν.

Καί ἡ ἐπέμβαση τῆς Ρωσσίας στό Καζακστάν ἄλλως τε τήν Τουρκία μεταξύ ἄλλων χωρῶν ἔπληξε, τό δόγμα τοῦ παντουρανισμοῦ. Τό βασικώτερο ὅλων ὅμως εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἀνάγκη τήν Τουρκία στό μέτωπο τῆς Οὐκρανίας τό ὁποῖο θά διεγερθεῖ καί γιά ἐσωτερικούς πολιτικούς λόγους στίς ΗΠΑ –τό φάντασμα τοῦ Τράμπ στίς ἐνδιάμεσες ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου φαντάζει ἀπειλητικό γιά τούς Δημοκρατικούς. Χρειάζονται ἀγωνιωδῶς μιά ψυχροπολεμική νίκη. Στό πλαίσιο αὐτό ἀναδιοργανώνεται καί ἡ διπλωματική διάταξη τῶν ΗΠΑ στήν περιοχή.

Στήν Ἀθήνα καταφθάνει ὁ νέος πρέσβης Τσούνης μέ ἰσχυρή ἀντικινεζική ἀτζέντα. Στό Καζακστάν θά ἀποσταλεῖ πρέσβης μέ προδιαγραφές τύπου Πάυαττ, ὄχι ἀπαραιτήτως ὁ ἴδιος ὁ κύριος Πάυαττ πού θά ἤθελε ὑψηλή θέση στήν γραφειοκρατία τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ μετά τήν εὐδόκιμο ὑπηρεσία του σέ Ἑλλάδα καί Οὐκρανία. Σημειωτέον ὅτι οἱ θέσεις τοῦ Ἐρντογάν στό Οὐκρανικό εἶναι φιλοδυτικές, ὄχι φιλορωσσικές.

Ποῦ βρισκόμαστε τώρα ἐμεῖς οἱ «προβλέψιμοι», τήν ὥρα πού εἶναι σέ ἐξέλιξη μείζων κρίση στίς ἀμερικανο-ρωσσικές καί σινο-αμερικανικές σχέσεις; Τήν ὥρα πού ὁ Πούτιν μιλᾶ μέ τόν Μπάιντεν καί ἑτοιμάζεται γιά συνάντηση μέ τόν Σί; Στήν μέση! Δεδομένοι. Μέ κίνδυνο νά γίνουμε σάντουιτς ἄν τά βροῦν πλήρως ΗΠΑ – Τουρκία. Ἡ ὁποία ἔχει ἐκτραχυνθεῖ στό Αἰγαῖο μετά τό σῆμα πού τῆς ἔστειλαν οἱ ΗΠΑ γιά τόν EastMed.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: τόν Νοέμβριο ἔχουν ἐνδιάμεσες ἐκλογές στίς ΗΠΑ, τόν Φεβρουάριο τοῦ 2023 στήν Κύπρο, τήν Ἄνοιξη τοῦ 2023 στήν Τουρκία. Δέ νομίζω πώς θά κάνουμε καί ἐμεῖς διπλές ἐκλογές μαζί μέ ὅλους αὐτούς τό 2023. Ἐπικίνδυνο! Νά δῶ ἄν ἡ ἐπικείμενη κρίση στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις –σύντομα θά δοῦμε τά κατασκοπευτικά Μπαϊρακτάρ στό Αἰγαῖο– εἶναι αἰτία πρόωρων ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα.

Απόψεις

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο