Ἡ συμμαχία ἐμβολιαστῶν – ἀνεμβολίαστων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς ΝΔ Ἄδωνις Γεωργιάδης…

… προεξόφλησε ὅτι ὁ covid ἦρθε γιά νά μείνει καί παρεκάλεσε νά σταματήσουμε νά μετρᾶμε τά κρούσματα –δέν ἔχει νόημα. Μέ βάση τό κλῖμα πού πιάνουν τά ραντάρ μας ἀπό τήν κοινωνία, προσθέτουμε μία ἀκόμη πρόταση: Σταματήσατε νά μετρᾶτε τήν δύναμη τῶν κομμάτων τοὐλάχιστον μέχρι τόν Ἰανουάριο. Εἶναι μάταιο. Οἱ συνθῆκες ἀλλάζουν. Μαζί μέ τόν covid ἦρθε καί ἡ ἀβεβαιότητα γιά νά μείνει. Καί θά μείνει ὑπό τήν μορφή κοινωνικῆς ἀσφάλειας καί πολιτικῆς ἔντασης γιά καιρό. Δέν ἔχει νόημα νά μετρᾶς μέσα στήν θύελλα. Ἰδιαίτερα ὅταν εἶσαι ἀποφασισμένος νά ὁδηγήσεις τό σκάφος μέσα στόν «καιρό» μέ ἀπώτερη ἐλπίδα τό ὑπήνεμο λιμάνι. Οἱ ἄνεμοι πού φυσοῦν μᾶς λένε ὅτι μέχρι τοὐλάχιστον καί τόν Μάρτιο ἡ Ἑλλάς θά εἶναι ἄνω κάτω. Ἄν καί οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκπαιδευμένοι πλέον στό ἀπρόοπτο, στόν προσωπικό γολγοθᾶ καί στήν μή κανονικότητα, πρέπει ἐν τούτοις νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι τό κοκταίηλ πού διαμορφώνεται σέ κοινωνία καί οἰκονομία εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο. Τό τέταρτο κῦμα τῆς πανδημίας δίδει τήν χαριστική βολή στήν ὅποια ἐμπιστοσύνη προσπαθοῦσε νά οἰκοδομήσει ἡ πολιτεία γιά τό ἐμβόλιο. Τό πρόβλημα ἐφ’ ἑξῆς δέν θά εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἐμβολίου, ἀλλά ἡ ἀπόδοση σέ αὐτό τῆς βασικῆς εὐθύνης γιά τήν ἔξαρση τῆς πανδημίας. Τήν ὁποία οἱ ἀνεμβολίαστοι θέλουν νά ἐπιρρίψουν στούς ἐμβολιασμένους –στό ἐμβόλιο καί στήν δυνατότητά του νά μεταδίδει τήν νόσο, ἀκριβέστερα. Δέν εἶναι δική μου ἄποψη, τήν ἄκουσα ἀπό κορυφαίους ἰατρούς.

Τό ἀντισυστημικό μπλόκ τῶν ἀνεμβολίαστων ἔχει μεγάλες πιθανότητες νά αὐξηθεῖ μέσα στήν συγκυρία ἄν οἱ ἀνεμβολίαστοι πού ἀποτελοῦν πλέον, τό πλέον συμπαγές τμῆμα τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἀποφύγουν τόν πειρασμό νά ἐπιτεθοῦν στούς ἐμβολιασμένους καί ἐπιχειρήσουν νά τούς φέρουν κοντά, στά νερά τους. Μέ τό ἐπιχείρημα, ὅτι ἡ μαζική προσβολή τους ἀπό τήν νόσο ἀποδεικνύει τήν θεωρία τους πώς οὔτε τό ἐμβόλιο ἀποτελεῖ λύση. Καί ὅτι ὅλα γίνονται γιά τά κέρδη τῶν πολυεθνικῶν. Ἡ συνθήκη εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνη. Πόσῳ μᾶλλον πού ὁ Πρωθυπουργός ἐπέλεξε γιά Ὑπουργό Ὑγείας κάποιον πού –δέν εἶναι σημερινό αὐτό– ἔχει ρεκόρ ἀρνητικῶν γνωμῶν στήν κοινή γνώμη καί ἀδυνατεῖ νά ἀνοίξει κανάλι ἐπικοινωνίας μέ τήν κοινωνία. (Ὁ συγκαταβατικός Κικίλιας τά κατάφερνε καλύτερα σέ αὐτό.) Ἤδη μέρος τῆς κοινωνίας αἰσθάνεται ἀποσυνάγωγο καί χρησιμοποιεῖ διαρκῶς τήν φράση «μοῦ κόψανε τό καφενεῖο, μοῦ κόψανε τό γήπεδο» κ.λπ. Χθές ἕνας ταξιτζῆς μοῦ εἶπε τό περίφημο (ἀπευθυνόμενος πρός τήν πολιτεία) ὅτι «ἄν θές νά μέ πείσεις, μήν μέ προσβάλλεις». Πέραν αὐτῶν ἡ ἀκρίβεια, οἱ αὐξήσεις στίς τιμές τοῦ ρεύματος καί ὁ πληθωρισμός, ἀποτελοῦν μία ὡρολογιακή βόμβα, ἡ ὁποία κανείς δέν ξέρει πόσο θά φθείρουν καί σέ ποιό βαθμό τήν Κυβέρνηση μέχρι τήν Ἄνοιξη. Τήν πρωτοπορία της στίς προτιμήσεις τῆς κοινῆς γνώμης, δύσκολο νά τήν ἀνατρέψουν μέ τά ἰσχύοντα δεδομένα, ἀλλά νά κάνουν ζημιά στήν ἔκταση τοῦ προβαδίσματός της καί μάλιστα μεγάλη, εἶναι βέβαιον ὅτι μποροῦν. Εἰδικῶς ἄν ἡ Εὐρώπη συνεχίσει νά κινεῖται καί σέ αὐτήν τήν κρίση μέ ρυθμούς χελώνας ἕως ὅτου λάβει ἀποφάσεις. Ὅπως πᾶμε σέ λίγο στούς ἀντιεμβολιαστές θά προστεθοῦν οἱ ἀντιευρωπαϊστές καί οἱ ἀντι-περιβαλλοντολόγοι. Δέν χρειάζεται νά εἰσαγάγω καί ἄλλες παραμέτρους στήν ἐξίσωση –ἡ κρίση στό Αἰγαῖο θεωρεῖται δεδομένη γιά τούς εἰδήμονες τούς προσεχεῖς μῆνες– γιά νά καταλάβουμε ὅτι τίς δημοσκοπήσεις πού ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας σήμερα πρέπει νά τίς θεωροῦμε ἀπολύτως ἐνδεικτικές. Παρέλκει. Τό τοπίο ἀλλάζει. Αὐτό πού πρέπει νά διευκρινισθεῖ εἶναι ἄν πρόκειται γιά περιστασιακή ἀπρόοπτο μεταβολή τοῦ καιροῦ ἤ μόνιμη. Ὑπομονή μέχρι τήν ἑπόμενη ἀληθινή μέτρηση θερμοκρασίας.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε