ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Ντόρα στό γραφεῖο τοῦ Κυριάκου

Στόχος νά λήξει ἡ λευκή ἀπεργία τῶν Βουλευτῶν τῆς ΝΔ

ΔΕΝ πέσαμε ἔξω λοιπόν. Ὀρθῶς καταγράψαμε τίς δυσλειτουργίες πού ὑπάρχουν στήν κυβέρνηση, στήν κοινοβουλευτική ὁμάδα καί στό κόμμα τῆς ΝΔ. Ὀρθῶς ἐπισημάναμε τήν αἴσθηση πού διαμορφώνεται σταδιακῶς στούς πολῖτες ὅτι ἡ πορεία δέν εἶναι πλέον σταθερά ἀλλά κυματώδης ἕως τρικυμιώδης. Οἱ ἀλλαγές ἄρχισαν ἀπό τό κόμμα. Ὁ κύριος Μητσοτάκης καί οἱ συνεργάτες του δέν ἦσαν ἱκανοποιημένοι ἀπό τήν ἀπόδοση τοῦ Γραμματέα του Γιώργου Στεργίου. Τοποθέτησαν ἔτσι στήν θέση πού κάποτε θήτευσαν ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, ὁ Λευτέρης Ζαγορίτης, ὁ Ἀνδρέας Λυκουρέντζος, ὁ Ἀνδρέας Παπαμιμίκος καί ἄλλοι, τόν νεαρό δικηγόρο Παῦλο Μαρινάκη, ὁ ὁποῖος ἐπωμίζεται τό βαρύ φορτίο τῆς ὀργάνωσης σέ τελική εὐθεῖα προεκλογικῆς ἐκστρατείας. Ρίσκο. Στήν κυβέρνηση ἐπίσης παρατηροῦνται ἀρρυθμίες καί ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ Ἰανουάριος θά σημάνει τόν τρίτο ἤ τέταρτο ἀνασχηματισμό Μητσοτάκη. Μέ στόχο περισσότερο ἐκλογικό παρά κυβερνητικό. Στό Μαξίμου εἰδικῶς ἐπισημαίνονται συντροφικά μαχαιρώματα –τελευταῖο εἰς βάρος τοῦ Ἄκη Σκέρτσου– ἐνῶ ὁ περίφημος πρωινός καφές ἔχει «ξεχειλώσει» ὡς λειτουργία λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ συμμετεχόντων.

Χθές εἴχαμε μία ἀκόμη ἐξέλιξη. Ὁ Πρωθυπουργός ἐπιστράτευσε τήν ἀδερφή του, Βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη, τήν ἐγκατέστησε στό προσωπικό γραφεῖο του στήν Βουλή καί τῆς ἀνέθεσε στήν πραγματικότητα τόν συντονισμό τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος. Καί ἐδῶ φαίνεται ὅτι δέν ὑπῆρξε ἱκανοποίηση οὔτε ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα Βουλευτή Φθιώτιδας Ἰωάννη Μπούγα οὔτε ἀπό τόν ἐξ ἀπορρήτων τοῦ κυρίου Μητσοτάκη Γιῶργο Μυλωνάκη. Ἔτσι μοῦ λένε τοὐλάχιστον ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου. Δέν ὑπάρχει τό αὐτό κλῖμα μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Κώστα Τασούλα, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξαιρετική σχέση μέ τόν Πρωθυπουργό καί τό Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα γιατί ἡ Ντόρα, ἡ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, δέχθηκε νά ἀναλάβει στήν οὐσία ἄτυπος Γενικός Γραμματέας τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος μέ εὐρύτερες ἐξουσίες καί ἔχει ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τό γραφεῖο πρωθυπουργοῦ; Αὐξημένη νομιμοποίηση δηλαδή; Ὅπως δοκιμάστηκαν οἱ σχέσεις τους στό παρελθόν –μετά τόν ἀποκλεισμό της ἀπό τήν κυβέρνηση ἡ Μπακογιάννη ἀπομακρύνθηκε ψυχικῶς ἀπό τόν ἀδερφό της– καί μέ δεδομένο τό πρόβλημα ὑγείας πού ἀντιμετωπίζει ἡ πρώην Ὑπουργός, θά μποροῦσε νά πεῖ ἑκατό φορές «ὄχι». Γνωρίζοντας τούς χαρακτῆρες δέν εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι ὁ Κυριάκος θά ἔκανε τό ἴδιο ἄν βρισκόταν σέ ἀντίστοιχη θέση ἡ πρωθυπουργός Ντόρα καί τοῦ τό ζητοῦσε. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἡ Μπακογιάννη τό κάνει γιατί εἶναι ἡ μόνη στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ πού ἔχει τό κῦρος νά πείθει. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι τό κάνει γιατί τά πράγματα στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ εἶναι ἐπικίνδυνα. Ὄχι μόνο γιατί δύο-τρεῖς-τέσσερεις Βουλευτές πού γνωρίζουν ὅτι δέν θά ἐκλεγοῦν μέ τήν ἁπλή ἀναλογική «λοξοκοιτᾶνε» πρός τόν Κυριάκο Βελόπουλο, τόν Φαῆλο Κρανιδιώτη καί ποιός ξέρει ποῦ ἀλλοῦ. Εἶναι ἐπικίνδυνα γιατί ὅπως διαπιστώνει μέ δυσθυμία τό Μαξίμου ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν μελῶν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος ἔχει κηρύξει λευκή ἀπεργία καί δέν ὑποστηρίζει τό κυβερνητικό ἔργο! Ἀποφεύγει νά λαμβάνει τόν λόγο καί νά ὑποστηρίζει ἀμφισβητούμενες μεταρρυθμίσεις ὅπως τό πρόστιμο, δέν ἐμφανίζεται σέ ὅλες τίς ὁμιλίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀποφεύγει τά τηλεοπτικά παράθυρα. Καί τό κυριότερο: Ἡ Κ.Ο. εἶναι ρεαλίστρια. Φοβᾶται περισσότερο τόν λαό παρά τούς ἀποτυχημένους Ἰαβέρηδες πού περνοῦσαν κάποτε τήν ἡμέρα τους στό κόμμα ἤ στήν Βουλή μετρῶντας ποιοί Βουλευτές ἀξιοποιοῦν τόν «Σφυγμό τῆς Ἡμέρας» τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἤ τό «Breakfast» ἐπιχειρημάτων πού τούς ἀποστέλλει κάθε πρωί ὁ Πολιτικός Σχεδιασμός τῆς ΝΔ –πρόκειται γιά τά non paper πού ὑποδεικνύουν τήν γραμμή. Δέν ἀγχώνεται ἐπίσης ἄν κάποιοι μετροῦν ἀκόμη πόσες φορές εἶπαν τό ὄνομα τοῦ Πρωθυπουργοῦ στίς τηλεοπτικές τους παρεμβάσεις οἱ βουλευτές –σᾶς βεβαιῶ ὅτι καί αὐτό συνέβαινε στό παρελθόν.

Ὅσο πλησιάζουμε πρός τίς ἐκλογές τόσο αὐξάνεται ἡ ἀλαλία καί ἡ ἔλλειψη διάθεσης γιά τήν σθεναρά ὑποστήριξη μέτρων πού ἀποφασίζονται μακράν αὐτῶν. Ὁ Πρωθυπουργός εὑρισκόμενος διαρκῶς σέ ἐγρήγορση «ἔπιασε» τό ἀρνητικό κλῖμα στήν τελευταία συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος ὅταν ἔγινε ἀποδέκτης διαμαρτυριῶν γιά τήν ἐπιβολή ἀπαγόρευσης ἄσκησης κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἀπό Βουλευτές σέ Ὑπουργούς (χαρακτηρίστηκε «λογοκρισία») καί γιά τήν νυχτερινή κατάθεση τροπολογιῶν πού οἱ Βουλευτές ψηφίζουν χωρίς νά ξέρουν ποιούς ἀφοροῦν, ποιούς βλάπτουν καί ποιούς ὠφελοῦν. Γι’ αὐτό πῆγε ἡ Ντόρα ἐκεῖ λοιπόν. Γιά νά συμμαζέψει τήν κατάσταση. Καί γιά νά στείλει τό μήνυμα ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι ἑνωμένη, ἄρα δέν ὑπάρχουν περιθώρια γιά παιχνίδια κατά τῆς ἑνότητος. Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ἡ Μπακογιάννη καλεῖται νά ἐμπνεύσει μιά κοινοβουλευτική ὁμάδα πού ἔχει πολλούς νέους καί μητσοτακικούς Βουλευτές, τούς περισσότερους ἀπό ποτέ. Μόνο μέ τό 1989 μπορεῖ νά γίνει ἡ σύγκριση. Ἄρα καλεῖται νά διαχειριστεῖ βαθειά ἐσωτερική δυσαρέσκεια. Οἱ Καραμανλικοί Βουλευτές εἶναι ἐλάχιστοι καί οἱ Σαμαρικοί μᾶλλον προσεκτικοί. Κύκλους πού κάνει ἡ ζωή!

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ