Ἡ Νέα Δημοκρατία νά ἑτοιμάζεται

Η ΚΙΝΗΣΗ τῶν Τσίπρα – Κοτζιᾶ νά ἀπελάσουν δύο Ρώσσους διπλωμάτες ἀποτελεῖ βαρειά πολιτική ἀπόφαση μέ ἰσχυρότατο συμβολισμό ἀπέναντι στούς συμμάχους Ἀμερικανούς.

Καί ὡς τέτοια πρέπει νά προβληματίσει τή ΝΔ. Ἕως τώρα ἡ Ἀριστερά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διακήρυσσε λόγῳ καί ἔργῳ στίς ΗΠΑ ὅτι «εἴμαστε φίλοι σας». Μέ τήν ἀπέλαση τῶν διπλωματῶν ἐκπέμπει τό μήνυμα «εἴμαστε ἀπέναντι καί στούς ἐχθρούς σας».

Καί οἱ δύο πρωταγωνιστές αὐτῆς τῆς ἀπόφασης πλέον καταχωροῦνται στάς εἰδικάς δέλτους μέ τούς πιστούς καί ἀφοσιωμένους οἱ ὁποῖοι ἦρθαν γιά νά μείνουν στό πολιτικό σκηνικό εἴτε γιά νά κυβερνοῦν εἴτε γιά νά ἀντιπολιτεύονται.

Πέρασαν πλέον τόν Ρουβίκωνα. Δέν εἴθισται ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ὅπως ὁ Ἕλλην κ. Κοτζιᾶς νά βλέπει ἀμέσως μετά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του τόν ἑκάστοτε Σύμβουλο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ. Τρεῖς ὅρισε ὁ Τράμπ (Φλύν, ΜακΚάστερ, Μπόλτον) καί τούς τρεῖς εἶδε ὁ κ. Κοτζιᾶς. Τό αὐτό ἰσχύει γιά τόν Τσίπρα στό δικό του ἐπίπεδο ὁ ὁποῖος ἔχει συναντήσει τρεῖς Ἀμερικανούς Προέδρους, δύο ἐν ἐνεργεία καί ἕναν τέως (Κλίντον).

Οἱ ἀπελάσεις ἦταν ἡ σφραγίδα, ἡ ἐπικύρωση τῆς στενῆς σχέσης ἐμπιστοσύνης. Βεβαίως τίς κυβερνήσεις τίς ἐκλέγουν οἱ λαοί. Βεβαίως ἡ ὑψηλή πολιτική εἶναι ψιλά γράμματα γιά τόν ἑλληνικό λαό. Βεβαίως οἱ Ἕλληνες στίς δημοσκοπήσεις ἀπαντοῦν γιά τόν Πρωθυπουργό· «εἶναι ψεύτης, μᾶς κορόιδεψε, μᾶς πούλησε, ὥρα νά δοκιμάσουμε τόν Κυριάκο».

Ὡστόσο ὑπάρχει ἕνα «ἐάν» πού βασίζεται σέ μιά θεωρία, ἡ ὁποία γιά τήν ὥρα δέν συνοδεύεται ἀπό ἀποδείξεις παρά μόνο ἀπό ἐνδείξεις. Ἡ εἴσοδος τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ εἶναι ἕνα διεθνές ρουσφέτι τοῦ Τσίπρα στίς ΗΠΑ γιά τό ὁποῖο πληρώνει βαρύ πολιτικό κόστος.

Τά ποσοστά του στήν Μακεδονία εἶναι μονοψήφια. Ἤξερε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι θά πληρώσει βαρύ πολιτικό κόστος, δέν εἶναι κανένα παιδάκι.

Καί τό ἐρώτημα εἶναι: Ἀντάλλαγμα γιά τήν ἀβαρία ζήτησε; Ὑποπτεύομαι πώς ζήτησε. Παρακολουθῶ διά μακρόν τοποθετήσεις κομβικῶν στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν ΑΝΕΛ στήν Ὁλομέλεια καί στίς Ἐπιτροπές τῆς Βουλῆς καί παρατηρῶ ὅτι χρησιμοποιοῦν τόν ὅρο «προφυλακίσεις». Διερωτῶμαι τί ξέρουν αὐτοί πού δέν τό ξέρουμε ἐμεῖς.

Ἄν καί στήν δεύτερη φάση πού διανύουμε ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπείρως προσεκτικώτερος τῆς πρώτης ὅπου εἶχε «ἀνέβει στά κεραμίδια» καί ὡς πολιτικός Ἰαβέρης πανηγύριζε γιά τίς διώξεις τῶν ἀντιπάλων του, παρά ταῦτα ὁρισμένες λεξοῦλες τούς φεύγουν. Ἀποκαλύπτονται. Καί τό λίαν ἀνησυχητικό εἶναι πώς καί στήν ὁδό Πειραιῶς ὑπάρχει διάχυτος προβληματισμός γιά τήν πιθανή τύχη συγκεκριμένων προσώπων. Ἔχει λοιπόν στείλει τό «ἱππικό» στοιχεῖα πού νά «δένουν» κατηγορίες ἤ εἴμαστε μπροστά σέ νέες πολιτικές φοῦσκες;

Ὁ καιρός θά δείξει. Ὅποια ἐκδοχή καί ἄν ἐπικρατήσει πάντως, ἡ ὅποια πεῖρα μου καί τό ὅποιο ἔνστικτό μου μοῦ λένε πώς ἡ παράταξη πρέπει νά ἑτοιμάζεται. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ εὑρισκόμενος στό καναβάτσο καί μή ἀντέχοντας τήν βεβαία ἧττα του στίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου θά ἀπελευθερώσει ὅλο τό δηλητήριο πού τοῦ ἀπέμεινε γιά νά λαβώσει τήν κεντροδεξιά παράταξη. Ἡ παράταξη καί ὁ ἀρχηγός πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι γιά σκληρή ἀντιπαράθεση καί γιά δύσκολες ἀποφάσεις. Ἀναφορά ἡ ἡγεσία δίνει στόν λαό καί σέ κανέναν ἄλλο.

Ἄν κριθεῖ πώς πρέπει νά γίνουν ὑπερβάσεις γιά νά διαφυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ ἡ πρωτοπορία καί ἡ αὐτοδυναμία, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὀφείλει νά εἶναι ἕτοιμος νά τίς κάνει. Εὐχόμαστε ἐκ βάθους καρδίας νά μήν χρειαστεῖ. Νά μήν ἔχει λάβει ὁ Τσίπρας ἀπό τίς ΗΠΑ τά ἀνταλλάγματα πού ζητεῖ. Ἀλλά ἄν τά ἔχει λάβει πρέπει νά ὑπάρξει ἐκ μέρους τῆς παρατάξεως ἰσοδύναμο τετελεσμένο. Ἔχω ἐμπιστοσύνη στόν Κυριάκο Μητσοτάκη.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε