Ἡ Κεντροαριστερά ἀνέβαλε τό Συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας!

ΓΙΑΤΙ ἀνεβλήθη τό Συνέδριο τῆς ΝΔ;

Ἡ ἐπίσημη δικαιολογία πού διοχετεύεται πρός τά ἔξω εἶναι ἡ ἔξαρση τοῦ Covid-19. Ἡ μετάλλαξη «Ὄμικρον». Ἡ Μποτσουάνα. Τά στοιχεῖα πού ἔλαβε στό κινητό του εὑρισκόμενος στά Ἰωάννινα ὁ Πρωθυπουργός ἀποτελοῦν πράγματι ἐπιχείρημα κατά τῆς διοργάνωσής του. Ὡστόσο, ἐπειδή ὁ κύριος Μητσοτάκης εἶναι ἐξαιρετικά μεθοδικός καί τοῦ προγραμματισμοῦ –δέν λαμβάνει ἀποφάσεις στό πόδι, οὔτε ἀλλάζει ἀποφάσεις εὔκολα γιά τέτοια θέματα– ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἀναπτύξουμε ἕνα διαφορετικό σκεπτικό γιά τά ἀληθινά αἴτια τῆς ἀναβολῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς ΝΔ. Ἄλλως τε κοινό ἀνάλογο σέ ἀριθμό μέ τούς Συνέδρους τῆς ΝΔ προσέρχεται κάθε Σάββατο βράδυ στό… κέντρο «Ἱερά Ὁδός» τοῦ Ἠλία Μαροσούλη γιά νά παρακολουθήσει τό πρόγραμμα τοῦ Ἀντώνη Ρέμου, καί ἡ παράσταση δέν ἀναβάλλεται «ἔτσι ξαφνικά»! Τηροῦνται τά ὑγειονομικά πρωτόκολλα, ἐλέγχονται τά πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ, τά ράπιντ τέστ καί τό… Μουσικό Συνέδριο τοῦ Ρέμου διεξάγεται κανονικά! Ποιά πανδημία λοιπόν; Ἐάν ἤθελε ὁ κύριος Μητσοτάκης τό Συνέδριο θά διεξαγόταν κανονικά.

Ἡ εὔκολη ἀνάγνωση γιά τά αἴτια τῆς ἀναβολῆς εἶναι ὅτι Συνέδριο γιά τήν Ἄνοιξη προγραμματίζει καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Καί ἄν πράγματι ἡ Ἑλλάς εὑρίσκεται σέ προεκλογική τροχιά, θά ἦταν λάθος νά πραγματοποιήσει τό Συνέδριό της ἡ ΝΔ χριστουγεννιάτικα. Τά κομματικά Συνέδρια εἶναι συνήθως ἐκδηλώσεις συσπείρωσης τῶν κομματικῶν βάσεων. Κατά συνέπεια θά ἦταν ἄφρον νά ἀφήσει ἡ ΝΔ ἀνοικτό τό γήπεδο στήν Ἀριστερά γιά νά συσπειρώσει τόν κόσμο της σέ ἕνα Συνέδριο κατά τό ὁποῖο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας σχεδιάζει νά ἐπανεκλεγεῖ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικῶς. Ὥστε νά μήν δύναται νά ἀμφισβητηθεῖ μετεκλογικῶς. Τό αὐτό λοιπόν θά πρέπει νά πράξει καί ἡ ΝΔ. Νά μετακινήσει τό Συνέδριό της πρός τήν Ἄνοιξη. Ἡ εὔκολη ἀνάγνωση «λέει» λοιπόν ὅτι αἰτία τῆς ἀναβολῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς ΝΔ εἶναι τό Συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἰσχύει ὅμως; Περίπου! Ἀλλά ὄχι ἀκριβῶς. Ὁ Πρωθυπουργός ἔχει τό προνόμιο νά γνωρίζει πότε θά γίνουν ἐκλογές καί νά ὁρίζει ἔτσι πότε εἶναι πρός τό συμφέρον του νά διεξάγονται τά κομματικά συνέδρια. Στήν ἐξίσωση –νομίζουμε– πρέπει νά συνυπολογιστεῖ καί ὁ παράγων ΠΑΣΟΚ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Γιώργου Παπανδρέου στήν κούρσα διαδοχῆς τῆς Φώφης Γεννηματᾶ ἄλλαξε τά δεδομένα. Ἀναποδογύρισε τό τραπέζι. Σήμερα μιά ἑβδομάδα πρίν ἀνοίξουν οἱ κάλπες οὐδείς γνωρίζει μέ ἀσφάλεια ποιός θά εἶναι ὁ ἑπόμενος ἡγέτης τοῦ ΠΑΣΟΚ. Θά εἶναι ὁ Παπανδρέου πού ἀνακάμπτει; Θά εἶναι ὁ Ἀνδρουλάκης πού ἔχει δύναμη στήν Περιφέρεια; Θά εἶναι ὁ Λοβέρδος πού κινητοποιεῖ ποικιλώνυμες δυνάμεις στά ἀστικά κέντρα; Ποιός;

Θά ἦταν ἄτοπο σύμφωνα μέ αὐτήν τήν λογική νά διοργανωθεῖ Συνέδριο τῆς ΝΔ χωρίς δεδομένα γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στό ΠΑΣΟΚ. Ἤτοι ποῖος ὁ νέος ἀρχηγός του καί ποία ἡ ἐπιρροή αὐτοῦ τοῦ κόμματος στόν ἑλληνικό λαό: Θά εἶναι διψήφια; Θά ξεφουσκώσει; Καί ἀπό ποιούς θά ἀφαιρέσει ψήφους ἄν πράγματι εἶναι ἀνοδική; Ἀπό τήν ΝΔ; Ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ; Ἀπό τούς μικρούς; Στήν πραγματικότητα λοιπόν ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀνέβαλε τό Συνέδριο τῆς ΝΔ γιατί ἔχει τό νοῦ του στό ΠΑΣΟΚ. Ἀκριβέστερα: Στόν ἄξονα τῆς Κεντροαριστερᾶς ὅπως αὐτός διαμορφώνεται ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΜέΡΑ25. Ὁ ἀληθής λόγος τῆς αἰτίας ἀναβολῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς ΝΔ εἶναι νομίζω αὐτό: ἡ Κεντροαριστερά. Ὁ Πρωθυπουργός πρέπει νά ἔχει στόν νοῦ του ἕνα προεκλογικό συνέδριο διεύρυνσης τῆς ΝΔ μέ κεντρῶα βενιζελικά-σημιτικά στελέχη μεσαίας τάξεως ὡς ἀντίδοτο σέ τυχόν ἄνοδο τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀλλά καί σέ τυχόν ἀπόπειρα κεντρώας διεύρυνσης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στό δικό του Συνέδριο. Ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ὁ ὁρισμός τοῦ Συνεδρίου Δεκέμβριο ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἕνας λάθος ὑπολογισμός ἀπό ἕνα σύστημα πού φημίζεται γιά τήν ἀκρίβεια τῶν ἐκτιμήσεών του ἀλλά καί γιά τήν ποιότητα τῶν πληροφοριῶν του. Ἄν ἡ ἄποψή μας ἔχει κάποια ἀξία θεωροῦμε τοῦτο: Εἶναι λάθος ἀπόφαση. Πόσῳ μᾶλλον πού συνοδεύεται ἀπό ἀπόφαση νά μήν ἐκλεγεῖ ὁ Γραμματέας τοῦ κόμματος ἀπό τούς νεοκλεγέντες Συνέδρους τοῦ ἑπόμενου Συνεδρίου ἀλλά ἀπό τούς Συνέδρους τοῦ παλαιοῦ τῶν ὁποίων ἡ νομιμοποίηση ἔχει λήξει. Εἶναι λάθος ἀπόφαση γιατί ἡ ΝΔ ἑτεροπροσδιορίζεται ἀπό τίς ἐξελίξεις στήν Κεντροαριστερά. Ἐνῶ εἶναι μιά μεγάλη παράταξη. Εἶναι λάθος ἀπόφαση γιατί ἄν ἀξιολογεῖ ὁ Πρόεδρος ὅτι τοῦ εἶναι ἀναγκαία ἡ διεύρυνση προεκλογικῶς τήν στιγμή πού τό κύριο πρόβλημα εἶναι στά δεξιά του, μπορεῖ κάλλιστα νά συγκαλέσει πανελλαδική συνδιάσκεψη. Δέν χρειάζεται Συνέδριο. Εἶναι λάθος, τέλος, γιατί ἡ ἐπικέντρωση τῆς προεκλογικῆς μάχης στό Κέντρο μέσα ἀπό Συνέδρια καί κομματικές διαδικασίες τῆς ΝΔ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, θά πολλαπλασιάσει τήν συζήτηση γιά κυβερνήσεις συνεργασίας καί ὄχι γιά κυβερνήσεις αὐτοδυναμίας. Γεγονός ὀλέθριο γιά τόν τόπο. Καί αὐτό θά συμβεῖ δυστυχῶς μέ εὐθύνη τῆς ΝΔ. Θαρρῶ δέν τό ἔχουμε καταλάβει. Σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς δέν εἶναι μόνον ὁ νόμος πού ψήφισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς εἶναι –σέ παραλλαγή– καί ὁ νόμος τῶν Θεοδωρικάκου-Γεραπετρίτη πού ψήφισε καί ἡ ΝΔ. Ὅπως λένε οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες πού τόν μελέτησαν, ἀπό ποσοστό 35% καί κάτω λειτουργεῖ περίπου ὅπως ἡ ἀπλή ἀναλογική. Μέ ἐθνικό ποσοστό 25% τό πρῶτο κόμμα λαμβάνει μπόνους μηδέν, ἕδρες ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Καί γιά νά φθάσει στό μπόνους τῶν σαράντα ἑδρῶν πρέπει νά φθάσει περίπου στό ἐθνικό ποσοστό τοῦ 2019. Ἄρα ἡ ἀναλογική δέν εἶναι μία ἀλλά κατ’ οὐσίαν δύο.

Ἄν ὅμως τό μεγάλο κόμμα διαμορφώνει στήν στρατηγική του ἀναλόγως τοῦ πότε κάνουν τά Συνέδριά τους τά «μικρότερα», καί ἄν ὁρίζει ὡς πεδίο ἀναμέτρησης τό κέντρο, τί στήν πραγματικότητα πράττει; Θέτει σέ ἐφαρμογή ἀπό τώρα τά δύο συστήματα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς. Διώχνει τούς προβολεῖς ἀπό πάνω του καί τούς στέλνει στούς ἀντιπάλους. Διαμορφώνει νέες ἐκλογικές συμπεριφορές. Ποιά θά εἶναι ἡ συνέπεια μιᾶς τέτοιας ἀπόφασης; Νά ἀρχίσει τό ἐκλογικό σῶμα ἀπό τώρα νά συμπεριφέρεται μέ κριτήριο τίς συνεργασίες καί ὄχι τήν αὐτοδυναμία καί τήν σταθερότητα! Ἐάν ὁ ἕνας ἔχει τήν διεύρυνση πρός τό ΠΑΣΟΚ στό μυαλό του (ΝΔ), ὁ ἄλλος ἔχει ἐπίσης τήν διεύρυνση πρός τό ΠΑΣΟΚ στό μυαλό του (ΣΥΡΙΖΑ), τότε γιατί νά μήν ψηφίσει ὁ κόσμος τοῦ «Κέντρου» τά μικρότερα κόμματα ἀφοῦ οὕτως ἤ ἄλλως οἱ ἀναλογικές θά δυσκολέψουν τίς αὐτοδυναμίες καί θά εὐνοήσουν τίς συνεργασίες; Ἡ ψῆφος στούς μικρούς δέν εἶναι πλέον «χαμένη». Αὐτή ἡ στρατηγική εἶναι ἐπίσης λάθος γιατί ὑποτιμᾶ ἕναν ἀκόμη παράγοντα: τήν ἀντίδραση τῆς βάσης τῆς ΝΔ στήν κεντρώα μετάλλαξή της σέ προεκλογική περίοδο. Τόν ὑποτιμᾶ γιατί ἐνδεχομένως ἡ βάση τῆς ΝΔ θεωρεῖται δεδομένη ἀφοῦ δέν θέλει νά ἔρθει μέ τίποτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Τήν ὑποτιμᾶ γιατί ἴσως κάποιοι σκέπτονται πώς καί παράπονο νά ἔχει ἡ βάση στήν τελική εὐθεῖα πρός τίς ἐκλογές τί θά κάνει, θά συσπειρωθεῖ. Ἡ προσέγγιση αὐτή εἶναι ἐν μέρει σωστή. Τό 80% τῆς βάσης τῆς ΝΔ θά πειθαρχήσει. Καί ἕνα 20% ὅμως νά δυσφορήσει καί νά «πετάξει» σέ ἄλλες πολιτεῖες, σέ μιά ἀναμέτρηση πού ἡ ἀνώτατη δυνατή συσπείρωση εἶναι τό ζητούμενο καί ἡ ἀπώλεια οὐδεμιᾶς ψήφου εἶναι τό διακύβευμα, αὐτό τό 20% μπορεῖ νά κάνει ΤΗΝ ζημιά. Πόσῳ μᾶλλον πού ἤδη στά δεξιά τῆς ΝΔ ἔχει ἐμφανιστεῖ ἕνας γαλαξίας κομμάτων καί κομματιδίων πού διεκδικεῖ τήν μαύρη ψῆφο τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται τόν πολιτικό ἐμβολιασμό τῆς ΝΔ ἀπό ἐκσυγχρονιστικές δυνάμεις καί θέλουν νά μείνουν… ἀνεμβολίαστοι! Ἀντιλαμβάνομαι βεβαίως ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης δέν ἐπιθυμεῖ κατά βάθος οὔτε τήν ἐκλογή τοῦ Γιώργου Παπανδρέου γιατί θά ἀλλάξει τό κέντρο βάρους τῆς ἀντιπαράθεσης, οὔτε τόν Ἀνδρέα Λοβέρδο τήν ἐκλογή τοῦ ὁποίου ἐπιθυμοῦν ἄλλες νεοδημοκρατικές δυνάμεις. Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι θά ἐξυπηρετεῖτο πολιτικά ἀπό τυχόν ἐκλογή τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει –τώρα τοὐλάχιστον– τό ἴδιο ὕψος μέ τούς ἄλλους δύο. Ἀλλά ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει καί σέ ἄλλα σημειώματά μας οἱ μεγάλες παρατάξεις αὐτοπροσδιορίζονται ἀπό τίς πολιτικές τους καί ὄχι ἀπό περιφερειακά πρόσωπα. Τώρα ἄν λέμε τό σωστό ἤ ἄν κάνουμε λάθος, ἡ ἴδια ἡ ζωή θά τό δείξει. Προβληματισμό καταθέτουμε. Δέν σημαίνει ὅτι ἔχουμε ἀπαραιτήτως δίκιο.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!