Ἡ κάμψη τῶν ἀρχῶν

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κύρτσος διεγράφη ἀπό τή ΝΔ ἐπειδή…

… τόλμησε νά συγκρίνει τό κράτος δικαίου τῆς Ἑλλάδος μέ τά ἀντίστοιχα τῆς Πολωνίας καί τῆς Οὑγγαρίας, τά ὁποῖα προφανῶς καί ἐλέγχονται ἀπό τήν Εὐρωπαΐκή Ἕνωση καί τά θεσμικά ὄργανά της γιά τήν ἔλλειψη σεβασμοῦ καί προσήλωση πρός τίς ἀρχές της καί τούς κανόνες δικαίου της. Εἶναι ἄλλως τε γνωστό ὅτι μόλις προσφάτως ἡ Κομμισσιόν ἀπεφάσισε, σέ ἐκτέλεση ἀπόφασης τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, νά περικόψει τεράστια κονδύλια ἀπό τόν κοινοτικό προϋπολογισμό, τά ὁποῖα προορίζοντο γιά τήν Πολωνία ἐξ αἰτίας τῶν ἀλλαγῶν πού ἡ κυβέρνησή της ἔκανε στό δικαστικό σύστημα τῆς χώρας.

Μέχρι πρόσφατα λοιπόν ἡ Πολωνία στόν ἐσωτερικό μας πολιτικό διάλογο ἦταν παράδειγμα πρός ἀποφυγήν. Μαζί μέ τήν Οὑγγαρία. Ὄχι λίγες φορές, οἱ πολιτικοί μας ἀρχηγοί τήν ἀνέφεραν ἀρνητικά στίς ὁμιλίες τους στό ἐθνικό μας κοινοβούλιο. Ὅλα κι ὅλα! Ὅταν κάποιοι θεωροῦμε ὅτι παραβιάζουν θεμελιώδεις ἀρχές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοῦ κοινοτικοῦ δικαίου, ἐμεῖς εἴμαστε σταθερά ἀπέναντί τους. Ἕως καί εὐρωβουλευτή διαγράφουμε. Μία ἄλλη ἀποσυνάγωγος χώρα στήν πατρίδα μας τήν τελευταία ἑπταετία εἶναι ἡ Βενεζουέλα τοῦ Μαδοῦρο. Τόνοι μελάνης χύθηκαν ἀπό τό 2015 ἕως σήμερα γιά νά στιγματιστεῖ μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο ἡ πολιτική σχέση πού φέρεται ὅτι εἶχε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀλέκου Ἀλαβάνου ἀκόμη ἕως καί σήμερα μέ τό καθεστώς αὐτῆς τῆς λατινοαμερικανικῆς Δημοκρατίας.

Ὁ Θεός νά τήν κάνει δημοκρατία! Δημοκρατία ὅμως, πού τυχαίνει νά εἶναι καί πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Ἡ πολιτική ἀντιπαράθεση ἔφτασε κάποια στιγμή σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε γνωστά στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας πού ὑπερθεματίζουν σέ κάθε αἴτημα πού ἔρχεται ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ ζήτησαν μέ ἔνταση τήν σύσταση Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε νά διερευνηθοῦν οἱ τυχόν ἀπ’ εὐθείας οἰκονομικές σχέσεις καί δοσοληψίες κορυφαίων ὑπουργῶν τῆς ἀριστερᾶς μέ τό καθεστώς τοῦ δικτάτορα Μαδοῦρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀφήσει τόν λαό του στήν μοῖρα του καί στή φτώχεια του. Καί ἐδῶ ὁ φιλελεύθερος λόγος ἦταν ἀσυμβίβαστος καί δέν ἔκανε ἐκπτώσεις σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό κράτος δικαίου καί τό πολιτισμικό χάος πού χωρίζει τόν δημοκρατικό φιλελευθερισμό ἀπό τόν ἀντιδημοκρατικό τάχαμου σοσιαλισμό.

Τολμῶ μάλιστα νά σᾶς ἐκμυστηρευτῶ καί κάτι: ἀνώτατη πηγή τῆς Νέας Δημοκρατίας μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε παραμονές τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2019 ὅτι μετά τίς ἀποκαλύψεις γιά τίς σχέσεις τῶν Ἱσπανῶν Ποδέμος μέ τό καθεστώς τοῦ Μαδοῦρο, τά στόματα σιγά-σιγά ἄρχισαν νά ἀνοίγουν καί σύντομα θά φτάσουν στά ἔργα καί τίς ἡμέρες τῶν στελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς στήν Ἑλλάδα. Εἴπαμε! Μέ τό κράτος δικαίου δέν κάνουμε ἐκπτώσεις! Πρός ἐπίρρωσιν τῆς βούλησης τῆς Νέας Δημοκρατίας νά πάρει σαφεῖς ἀποστάσεις ἀπό καθεστῶτα πού ἀπέχουν πολύ ἀπό τόν σεβασμό στήν δημοκρατική ἀρχή ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές, ἡ νέα κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀναγνώρισε ὡς πρόεδρο τῆς Βενεζουέλας τόν ἐκλεκτό τῆς Δύσης Γκουαϊδό. Καί ὕστερα ἦρθε ὁ πόλεμος. Καί πῆγαν ὅλα περίπατο. Καί τό κράτος, καί τό δίκαιο καί ὁ σεβασμός στά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Τά πάντα.

Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα. Μέ 2 ἑκατομμύρια πρόσφυγες στήν ἔξοδο τῆς Οὐκρανίας πρός τήν εὐρωπαϊκή ἐνδοχώρα ξαφνικά ὁ Πολωνός Πρωθυπουργός ἔγινε ἕνα ἀξιοσέβαστο πρόσωπο. Καί ἡ χώρα του μία χώρα κλειδί γιά τή συμμαχία καί γιά τόν πόλεμο. Τά παλαιά ξεχάστηκαν ἀμέσως. Καί ἀπό τά Βερολῖνα καί ἀπό τά Παρίσια. Ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μπλίνκεν ἐπισκέφθηκε τήν χώρα του μετά φανῶν καί λαμπάδων, ἐνῶ τό ΝΑΤΟ καί ἡ Εὐρώπη ἀπό ἐκεῖ πού τόν εἶχαν στήσει στή γωνία καί τόν διέσυραν καί αὐτόν καί τόν πρόεδρο τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου σέ ὁλόκληρη τήν ἤπειρο, τώρα τούς παρακαλᾶνε νά δανείσουν μαχητικά ἀεροσκάφη παλαιᾶς τεχνολογίας στήν παραπαίουσα οὐκρανική πολεμική ἀεροπορία. Τά περί κράτους δικαίου; Σφουγγάρι, ὅπως θά ἔλεγε προσφυῶς καί ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ὁ πόλεμος ξέπλυνε μία χώρα πού ἦταν στό στόχαστρο τῶν Εὐρωπαίων ὡς αὐταρχική σέ δημοκρατική καί φιλελεύθερη. Καί βεβαίως ἡ Ἑλλάς, ἡ δική μας Ἑλλάς, ἔστειλε τόν ὁπλισμό της πρός τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Οὐκρανίας μέσῳ τοῦ ἐδάφους τῆς Πολωνίας.

Ὅσον ἀφορᾶ τή Βενεζουέλα; Ἐδῶ κι ἄν φτάσαμε στό σημεῖο τῆς κωμωδίας. Νά διαβάζουμε ἀνταποκρίσεις ἀπό τήν Ἀμερική, ὅτι ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ἐκλιπαρεῖ πετρέλαιο ἀπό τόν ἄλλοτε μισητό δικτάτορα Μαδοῦρο, προκειμένου νά ἔχει τήν εὐκαιρία νά ἐπιβάλει ἐμπάργκο στίς εἰσαγωγές ρωσσικοῦ πετρελαίου στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Ὅπως καί νά τό κάνουμε, ἡ Δύση ἔχει ἀρχές τίς ὁποῖες τηρεῖ καί ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἀφίσταται ποτέ! Ὅταν βρίσκεται ἀπέναντι σέ κράτη πού παραβιάζουν διεθνεῖς συνθῆκες καί τίς ἀρχές τοῦ κράτους δικαίου, εἶναι αὐστηρότατη! Δέν ἀλλάζει ποτέ γνώμη. Δέν ἔχω μάλιστα ἀμφιβολία γιά τό ἑξῆς: ἄν τυχόν ἡ Ἀμερική ἀποφασίσει νά προχωρήσει στό ἐμπάργκο κατά τοῦ ρωσσικοῦ πετρελαίου καί προμηθευθεῖ πράγματι πετρέλαιο ἀπό τόν Μαδοῦρο, τότε κι ἐμεῖς ὡς Ἑλλάς δέν θά ἔχουμε καμμία ἀναστολή νά κάνουμε συναλλαγή μαζί του γιά νά μειώσουμε τήν ἐξάρτησή μας ἀπό τή Μόσχα. Πῶς τό εἶχε πεῖ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς; Σφουγγάρι!

Καί ἕνα ὑστερόγραφο: Ἀπό προχθές τό βράδυ τηλεοπτικός σταθμός στήν Ἑλλάδα μεταδίδει τό σήριαλ πού ἀπετέλεσε τόν βατῆρα τῆς πολιτικῆς ἐκτόξευσης τοῦ Ζελένσκυ ἀπό ἠθοποιό σέ ἀρχηγό κράτους. Ὅμως ὁ μικροκαμωμένος ἀλλά μέ τσαγανό Ζελένσκυ ἐμφανίζεται στήν κούρσα πρός τίς προεδρικές ἐκλογές ὡς ἀουτσάιντερ ἐκφωνῶντας ἕναν Φιλιππικό ἐναντίον τῶν πολιτικῶν τῆς χώρας του πού κατά τήν ὀργίλη ἄποψή του κλέβουν, κλέβουν, κλέβουν! Τονίζει μάλιστα ὅτι στούς πολιτικούς δέν ἀρέσει ἡ ἱστορία ἀλλά τά μαθηματικά, διότι αὐτά τούς εἶναι πιό χρήσιμα γιά νά ὑπολογίζουν τόν πολλαπλασιασμό τῆς περιουσίας τους. Εἶναι σίγουροι ὅσοι πῆραν τήν ἀπόφαση νά προβληθεῖ τό σήριαλ στήν Ἑλλάδα, ὅτι ἐκτός ἀπό συμπάθεια πρός τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας δέν δημιουργεῖ καί ἄλλους συνειρμούς γιά τήν ἐσωτερική μας πολιτική σκηνή στήν Ἑλλάδα; Μήπως δηλαδή τό σήριαλ αὐτό δημιουργήσει καί κλώνους τοῦ Ζελένσκυ στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί νέα πολιτική τάση ἀπόρριψης τῆς πολιτικῆς;

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!