Ἡ ἱστορία δέν εἶναι φάρσα

ΜΕ ρωτοῦν σοβαροί ἄνθρωποι ἐν ὄψει τῆς Συνόδου Κορυφῆς

«Μά εἶναι δυνατόν νά ἐγείρει βέτο ἡ Ἑλλάς γιά τήν Τουρκία στήν κατάσταση ἀποσύνθεσης πού εὑρίσκεται σήμερα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση;». Ἄλλοι ἐξ ἴσου σοβαροί θέτουν μία ἀκόμη διάσταση στό ἴδιο ἐρώτημα. «Ἡ Εὐρώπη ἐδῶ καί μῆνες πορεύεται χωρίς προϋπολογισμό λόγω τοῦ βέτο τῆς Οὑγγαρίας καί τῆς Πολωνίας ἐνῶ ἀντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα μέ τό Brexit καί μέ τόν ἐμβολιασμό. Ἐσύ τί λές; Τήν ὥρα πού ἐπιτέλους τά βρίσκουν ὅλοι αὐτοί καί συμβιβάζονται εἰδικῶς γιά τόν προϋπολογισμό, θά ἔρθει ὁ Κυριάκος νά τά ἀνατινάξει ὅλα καί νά χρεωθεῖ τήν οἰκονομική παράλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Πῶς νά βάλει βέτο; Καί νά ἤθελε…».
Ἀναγνωρίζω ὅτι αὐτή ἡ συλλογιστική ἔχει βάση. Ὡστόσο ἄν βρισκόμαστε σήμερα ἐνώπιον τῆς πιθανότητας νά φύγουμε ἀπό τήν Σύνοδο καί οἱ Εὐρωπαῖοι νά κτυπήσουν χαϊδευτικά στήν πλάτη στόν Ἐρντογάν καί νά μᾶς ὑποχρεώσουν νά καθίσουμε στό τραπέζι μαζί του, αὐτό ἄν συμβεῖ, θά ἔχει τήν αἰτία του. Δέν θά φταίει οὔτε τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης, οὔτε ὁ προϋπολογισμός, οὔτε τό Brexit, οὔτε τό ἐμβόλιο. Θά φταίει ἡ στρατηγική μας. Ὁ κακός μας ὁ καιρός. Τί ἐννοῶ; Ἰδού τά δεδομένα:

Πρῶτον, ἡ ἑλληνοτουρκική διένεξη ἀπασχολεῖ διαρκῶς τήν Ἕνωση τήν τελευταία διετία. Πολύ πρίν προκύψει τό ζήτημα τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Ἕνωσης. Προηγεῖται.

Δεύτερον, ἡ Ἑλλάδα εἶναι παλαιό μέλος τῆς Ἕνωσης. Σαράντα ἐτῶν ὥριμο μέλος. Δέν ἔγινε μέλος καί τυπικῶς τό 2004 ὅπως ἡ Οὑγγαρία, ἡ Πολωνία καί ἡ Βουλγαρία ἐπί Ἑλληνικῆς Προεδρίας μάλιστα. (Στήν Στοά τοῦ Ἀττάλου ὑπεγράφη ἡ πράξη προσχώρησής τους τό 2003.) Εἴμαστε παλαιοί στήν Εὐρώπη. Εἴμαστε ἡ κατά Ράμσφλεντ Παλαιά Εὐρώπη. Ὁ χρόνος ζωῆς μας στήν Ἕνωση εἶναι τριπλάσιος ἀπό ὅλους τούς παραπάνω. Ἡ Ἑλλάς ἐπίσης εἶναι παλαιότερο μέλος καί ἀπό τήν Ἱσπανία καί τήν Μάλτα πού ἡγοῦνται σήμερα φανατικῶς τοῦ φιλοτουρκικοῦ λόμπυ.

Τρίτον, τό ἀμιγῶς ἐθνικό συμφέρον πού στήν περίπτωση τῆς Μεσογείου εἶναι καί εὐρωπαϊκό προηγεῖται παντός ἄλλου. Ἡ ἀπάντηση λοιπόν δέν εἶναι ἄν μποροῦμε νά βάλουμε βέτο τώρα στό «παραπέντε» ἀλλά πῶς μποροῦμε νά φθάσουμε στό βέτο. Πρίν δημιουργηθοῦν μείζονα τετελεσμένα στό Αἰγαῖο. Γιά νά συμβιβαστοῦν μέ τούς Γερμανούς οἱ Οὗγγροι καί οἱ Πολωνοί ἔκαναν πράξη τήν ἀπειλή τους σέ ἄλλα ὄργανα τῆς Ἕνωσης, ἔβαλαν βέτο ἐγκαίρως, καί τώρα ἑτοιμάζονται νά φύγουν ἀπό τήν Σύνοδο μέ κέρδη. Γιά νά συμβιβαστοῦν κάποια στιγμή στό μέλλον οἱ Βούλγαροι μέ τούς Σκοπιανούς γιά τό θέμα τῆς ἐθνότητας καί τῆς γλώσσας, ἐπ’ ὠφελείᾳ τους μπλόκαραν ἀπό τώρα μέ βέτο τήν ἐνταξιακή τους πορεία. Ἐρώτηση: Μπορεῖ ἡ Νέα Εὐρώπη πού ἀκόμη δέν ἔχει καλά-καλά ἐνηλικιωθεῖ νά διαπραγματεύεται καλύτερα τά συμφέροντά της ἀπό τήν Παλαιά, στήν ὁποία συγκαταλεγόμαστε καί ἐμεῖς; Ἐν τάξει, χάσαμε τόν σεβασμό μέ τίς ἀνοησίες τή ὑπερήφανης διαπραγμάτευσης τοῦ 2015 κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας γίναμε ὁ περίγελος τῶν Σλοβάκων καί λοιπῶν νέων ἑταίρων, ἀλλά διάβολε. Ὁ Μητσοτάκης δέν εἶναι Τσίπρας. Ἕως σήμερα, ἐπί ΝΔ, ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀπειλήσει μέ βέτο δύο φορές τήν Ἕνωση. Γιά τό τουρκολιβυκό μνημόνιο καί γιά τήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων. Στήν πρώτη περίπτωση τά καταφέραμε καί ἡ διατύπωση τῆς Συνόδου γιά τό ἀνυπόστατο μνημόνιο ἦταν νομικῶς ἐξαιρετική. Ἄσχετο ἄν δέν ἔγινε ἐκ νέου παραπομπή στήν τελευταία ἀπόφαση τῆς Συνόδου Κορυφῆς (ἄλλου παπᾶ εὐαγγέλιο αὐτό). Στήν περίπτωση τῶν Σκοπίων μείναμε πίσω, πῆραν οἱ Βούλγαροι κεφάλι. Τό γεγονός ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραβιάζεται κάθε μέρα –στά διαβατήρια καί τίς ταυτότητες ἡ ἐθνότητα παραμένει «μακεδονική», στά ἐμπορικά προϊόντα τό σῆμα παραμένει «μακεδονικό», στά βιβλία τους ἡ ἱστορία παραμένει «μακεδονική»– μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους. Ἀλλά ἄς ποῦμε ὅτι τό κύριο μέτωπό μας αὐτήν τήν στιγμή εἶναι ἡ Τουρκία. Ποιό Σκοπιανό, αὐτό ἀφήνεται σέ ἐκείνους πού γράφουν σήμερα βιβλία γιά νά δικαιολογήσουν τόν ἑαυτό τους ἔναντι τῆς ἱστορίας. Γιά τήν Τουρκία λοιπόν δέν μποροῦμε νά δώσουμε μία φανερή στό φῶς τῆς ἡμέρας μάχη γιά τά συμφέροντά μας, ἀλλά ἀγχόμεθα μή τυχόν καί κατηγορηθοῦμε ὅτι τινάζουμε στόν ἀέρα τήν Κομμισσιόν καί τόν προϋπολογισμό της; Ἀγχόμεθα μήν ἐνοχλήσουμε; Σιγά μήν κλάψουμε! Ἄν αὔριο ὁ Ἐρντογάν γλυτώνοντας τίς κυρώσεις ἀποθρασυνθεῖ καί στείλει τό γεωτρύπανο στό Καστελλόριζο γιά ἔρευνες, θά δακρύσει κανείς ἀπό αὐτούς γιά ἐμᾶς; Θά σκεφτεῖ κανείς τήν Ἑλλάδα; Σέ ποιούς θά δώσουμε λογαριασμό ἄν στή γενιά μας χαθεῖ ὁ ἔλεγχος τοῦ Αἰγαίου καί τῆς Μεσογείου; Στούς ἀγέννητους καί τούς νεκρούς ἤ σέ αὐτούς πού ἔχουν τόν νοῦ τους πῶς θά πουλᾶνε σφαῖρες στούς Τούρκους (οἱ Γερμανοί), πῶς θά δανείζουν τούς Τούρκους (οἱ Ἱσπανοί), πῶς θά κερδίζουν ἀπό τούς Τούρκους (πού παρκάρουν τυχόν τό χρῆμα τῶν off shore τους στίς τράπεζές τους –οἱ Μαλτέζοι). Προτείνω λοιπόν νά τό ξανασκεφτοῦμε. Ἡ ἱστορία γράφει. Καί ἡ περίπτωση Σημίτη μέ τήν Μαδρίτη καί τό Ἑλσίνκι δίδει σέ ὅλους ἕνα τεράστιο μήνυμα: μήν ὑπογράφεις μέ τήν ἰδέα ὅτι ὅταν θά ἐπέλθουν οἱ συνέπειες μιᾶς ἀπόφασής σου –ποιός ζεῖ καί ποιός πεθαίνει– ἐσύ δέν θά εἶσαι ἐκεῖ γιά νά χρεωθεῖς τίς εὐθύνες. Ἐκεῖ θά εἶσαι! Ὁ πρώην Πρωθυπουργός τόν ὁποῖο πολλοί στήν ΝΔ θαυμάζουν εἶναι παρών τώρα πού ἡ ἱστορία κάνει τίς χρεώσεις της γιά τά «νόμιμα καί ζωτικά συμφέροντα» πού ἀναγνώρισε στούς Τούρκους στήν Μαδρίτη. Ζεῖ τά βλαπτικά γιά τό Ἔθνος ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς του. Ἐξ αἰτίας τῆς Μαδρίτης κάνει παρέλαση ὁ τουρκικός στόλος μέσα στά 12 μίλια. Ἐξ αἰτίας καί τῆς Μαδρίτης τό ΠΑΣΟΚ ἐξαερώθηκε. Ἄς μήν ἐπιτρέψουμε νά ἐπαναληφθεῖ ἡ ἱστορία. Δέ θά εἶναι φάρσα.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ