Ἡ ἰδιότης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὑπερτέρα ὅλων

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ τό πρωί μιά γυναίκα πυροβόλησε ἐξ ἐπαφῆς τόν…

… πρώην σύντροφό της καί πατέρα τοῦ παιδιοῦ της στό Χαλάνδρι προκαλῶντας του σοβαρότατα τραύματα. Δέν τόν πυροβόλησε γιατί εἶναι ἄνδρας. Τόν πυροβόλησε γιατί ὅπως ὑπεστήριζε δέν τῆς ἐπέτρεπε νά δεῖ τό 12χρονο παιδί της, καθώς τῆς εἶχε ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐπιμέλεια.

Εἴτε πρόκειται γιά σοβαρό λόγο εἴτε ὄχι, δέν ἀφαιρεῖς ποτέ ζωή ἀνθρώπου. Κάνω αὐτήν τήν εἰσαγωγή καί λαμβάνω ἐξ ἀρχῆς αὐτήν τήν ξεκάθαρη θέση γιά ἕναν ἁπλό λόγο: γιατί ὅλοι πρέπει νά εἴμαστε συνεπεῖς μέ τούς ἑαυτούς μας. Δέν θεωρῶ ἀνδροκτονία τήν ἀπόπειρα ἀφαίρεσης τῆς ζωῆς τοῦ ὀφθαλμιάτρου. Τήν θεωρῶ νομικῶς ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας. Διότι ἡ ἰδιότης τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὑπερτέρα ὅλων.

Τό περιστατικό αὐτό εἴτε εἶναι τό μόνον εἴτε παρ’ ἐλπίδα ἀκολουθήσουν καί ἄλλα στούς βίαιους καιρούς μας –εὔχομαι ὄχι– δείχνει πόσο ἄτοπη εἶναι ἡ ἰδεολογική συζήτηση πού ἔχει ἀρχίσει γιά τίς λεγόμενες γυναικοκτονίες οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται στήν φυσική ρώμη ἑνός ἑκάστου ἀνδρός. Καί στό μῖσος του γιά τό ἕτερο φῦλο. Τό ἔγκλημα ὡς ἀποδεικνύεται δέν χρειάζεται δύναμη. Ὑπάρχουν καί ἄλλα μέσα. Κατά συνέπεια καταρρίπτεται ὁ μῦθος τῆς ἀδύναμης γυναικός, ἡ ὁποία ὑποκύπτει στήν ἰσχύ τοῦ ἁψίκορου ἀνδρός. Ἕνας πυροβολισμός ἐξ ἐπαφῆς φθάνει. Καί ὁ ἄνδρας μπορεῖ νά ἀφαιρέσει ζωή, καί ἡ γυναίκα μπορεῖ, καί οἱ ἔφηβοι μποροῦν.

Ὅλα εἶναι δυνατά, δυστυχῶς, ὅπως προκύπτει ἀπό μιά ἁπλή ἀνάγνωση τοῦ ἀστυνομικοῦ δελτίου. Ἀλλά ἰδεολογικό παιχνίδι πάνω στό φῦλο εἶναι δύσκολο νά στηθεῖ. Καί ὅσοι ἀρνοῦντο νά τό καταλάβουν, θά τό κατανοήσουν τώρα.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι τό περιστατικό τοῦ Χαλανδρίου μέ θῦμα ἕναν ἄνδρα καθώς καί τά ἀντίστοιχα ἐννέα περιστατικά τοῦ 2021 μέ θύματα γυναῖκες θά προβληματίσει τήν ἀγαπητή Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία σπεύδει νά προβεῖ σέ δηλώσεις κάθε φορά πού καταγράφεται ἕνα τέτοιο βίαιο περιστατικό. Ἐπιμένοντας στόν ὅρο γυναικοκτονία ἀντί τοῦ ὅρου συζυγοκτονία ἤ ἀκόμη ἀκριβέστερα ἀνθρωποκτονία.
Βαδίζει κανείς πάνω σέ τεντωμένο σχοινί ὅταν ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβάλλει μέ τό ζόρι νέα γενιά δικαιωμάτων ἤ νέα γενιά ποινικῶν ἀδικημάτων ὅταν ἡ πραγματικότητα δέν συμφωνεῖ μαζί του. Καί τόν διαψεύδει. Τό αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει μέ τό κίνημα #metoo. Φιλοξενεῖ σέ δεξιώσεις σύμβολα πού εἶναι δυνατόν νά καταρρεύσουν ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη, προκαλῶντας μάλιστα τήν ἀντίδραση τοῦ Σωματείου τους γιά τήν παράλειψη τῆς πρόσκλησης τοῦ ἰδίου. Γνωρίζει ἄριστα ἡ κυρία Πρόεδρος τί ἐννοοῦμε. Ἀλλά δέν εἶναι ἡ στιγμή γιά τέτοια. Προέχει ἡ καταλλαγή, ἡ ψυχραιμία καί ἡ τολμηρή ἀναθεώρηση. Θά ἐπανέλθουμε στόν κατάλληλο χρόνο. Τώρα ἐπείγουν ἄλλα.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923