Ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν Θρησκειῶν

Η «ΕΣΤΙΑ» ἀνέδειξε πρώτη στίς 5 Μαρτίου τό ἀτόπημα τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου νά ἀλλοιώσει τήν ἐκπαιδευτική ἀποστολή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅπως αὐτή περιγράφεται στόν νέο ὀργανισμό του.

Κατήγγειλε μέ εὐθύτητα ὅτι ἡ ἀφαίρεση τῆς «ἀνάπτυξης θρησκευτικῆς συνείδησης» ἀπό τίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ὑπουργείου συνιστᾶ συνταγματικό πραξικόπημα.
Μολονότι ἡ παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ προσφυγή στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας δικαίωσε τίς ἐπισημάνσεις μας, ἀποφασίσαμε νά περιμένουμε. Ποιός ξέρει, σκεφτόμασταν! Μπορεῖ νά ἦταν καί μιά συνηθισμένη ἄσκηση ἀριστεροσύνης ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Μιά ἄσκηση πού ὁ ὑπουργός θά ἀκύρωνε μόλις καταλάβαινε ποιόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου ἄνοιγε. Ἀντί αὐτοῦ γίναμε μάρτυρες «Γαβρόγλειου» χιοῦμορ τοῦ τύπου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία προσφεύγει στήν Δικαιοσύνη «γιά νά μήν …βαριόμαστε». Προφανῶς ὁ κ. ὑπουργός δέν ἔχει καταλάβει ποίου Ὑπουργείου ἡγεῖται: «Θρησκευμάτων» γράφει ὁ τίτλος. Ὄχι «Θρησκεύματος», «Θρησκευμάτων».

Ἄν ἡ ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης, τότε γιατί ἄραγε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προσλαμβάνει ἱεροδιδασκάλους νά κηρύσσουν τό λόγο τοῦ Ἰσλάμ στά διακόσια τεμένη τῆς Θράκης καί νά παραδίδουν μαθήματα κορανίου στά μειονοτικά σχολεῖα; Ἄν ἡ ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, γιατί ἄραγε προσλαμβάνει Καθολικούς ἱεροδιδασκάλους; Γιατί προσλαμβάνει Ἑβραίους ἱεροδιδασκάλους; Γιατί χρηματοδοτεῖ τήν Ἀρμενική κοινότητα γιά τήν πρόσληψη δασκάλων; Γιατί ἔχει τόν ἔλεγχο στήν σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν; Ἄν ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, ποιός ἔχει τήν ἐποπτεία τῶν Ὀρθοδόξων κατηχητικῶν σχολείων στά ὁποῖα φοιτοῦν δεκάδες Ἑλληνόπουλα ἀκόμη καί σήμερα; Ὁ …Πάπας τῆς Ρώμης;

Καί ἄν ἐν πάση περιπτώσει πάρουμε τοῖς μετρητοῖς τίς ἀπόψεις τοῦ κ. ὑπουργοῦ ὁ ὁποῖος τάσσεται ὑπέρ τῆς σταδιακῆς ἀπόσυρσης τοῦ κράτους ἀπό τίς θρησκευτικές ὑποθέσεις στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης, τότε προκύπτει ἕνα νέο ἀμείλικτο ἐρώτημα: Ἐάν ὄχι τό κράτος, τότε ποιός; Ἐάν ὄχι τό κράτος ποιός θά πληρώνει καί ποιός θά διορίζει ἱεροδιδασκάλους στά τεμένη τῆς Θράκης; Ἡ Τουρκία; Ἡ Σαουδική Ἀραβία; Ἡ Αἴγυπτος; Ἡ FETO; Τό ISIS; Ποιός; Ἄν ὄχι τό κράτος ποιός θά χρηματοδοτεῖ τίς θρησκευτικές δραστηριότητες ἄλλων δογμάτων στήν πατρίδα μας; Μήπως κάποιες περίεργες ΜΚΟ; Μήπως ἰδιῶτες τύπου Γκιουλέν ἤ Ἀλῆ Μπαμπᾶ; (Τοῦρκος ἐπιχειρηματίας πού δραστηριοποιεῖται στήν Ξάνθη.)

Θά ἰδιωτικοποιήσει ἕως καί τίς θρησκεῖες ἡ Ἀριστερά; Σοβαρά; Αὐτή εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό θέμα; Τό κενό ἐξουσίας; Οἱ κερκόπορτες σέ περιόδους πού ἀποδεδειγμένα παρατηροῦμε ὅτι τά θέματα τῆς Θρησκείας τέμνονται μέ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἀκόμη καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας;

Ἔχω ἰσχυρότατο πειρασμό νά ἀσκήσω δριμεῖα κριτική στόν ὑπουργό μέ προσωπικούς χαρακτηρισμούς, καθώς δέν μπορῶ νά πιστεύσω ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται τίς συνέπειες τοῦ πολιτικοῦ φιλελευθερισμοῦ του. Τιθασεύω τήν ὀργή μου, δέν θά τό κάνω. Ἄλλο πρέπει νά εἶναι τό ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου διαλόγου στήν πατρίδα μας. Ἄλλο ὅμως πρέπει νά εἶναι καί τό ἐπίπεδο τῶν χειρισμῶν σέ τόσο εὐαίσθητα θέματα τά ὁποῖα ὡς προκύπτει κάποιοι ἀνοίγουν μέ περισσή ἐλαφρότητα. Ἔλεος πιά!

Απόψεις

Ἀκραῖες ἡμέρες γιά τήν Ἑλλάδα: 81 φωτιές σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια

Εφημερίς Εστία
Ἀπό διαδοχικές ἐκρήξεις μετασχηματιστοῦ τῆς ΔΕΗ ἡ πυρκαϊά πού κατέστρεψε δεκάδες περιουσίες σέ Ἀδάμες-Βαρυμπόμπη

«Ἔ, ὄχι καί νά μᾶς κουνᾶνε τό δάκτυλο!»

Μανώλης Κοττάκης
ΑΝ κάποιος ἔχει τήν ὑπομονή νά διαβάσει μέ ἐπιμέλεια τά ἄρθρα 37-44 τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί…

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου στήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, τοῦ Καλυμνίου πού…

Ἡ παράδοσις τῶν Ἑλλήνων ἀθλητῶν στό ἐπί κοντῷ

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ τέταρτη θέση πού κέρδισε ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς στόν ἀγῶνα τοῦ ἅλματος ἐπί κοντῷ στούς…

Παρασκευή, 4 Αὐγούστου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ