Ἡ ἰδιωτικοποίησις τῶν Θρησκειῶν

Η «ΕΣΤΙΑ» ἀνέδειξε πρώτη στίς 5 Μαρτίου τό ἀτόπημα τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου νά ἀλλοιώσει τήν ἐκπαιδευτική ἀποστολή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅπως αὐτή περιγράφεται στόν νέο ὀργανισμό του.

Κατήγγειλε μέ εὐθύτητα ὅτι ἡ ἀφαίρεση τῆς «ἀνάπτυξης θρησκευτικῆς συνείδησης» ἀπό τίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ὑπουργείου συνιστᾶ συνταγματικό πραξικόπημα.
Μολονότι ἡ παρέμβαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ προσφυγή στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας δικαίωσε τίς ἐπισημάνσεις μας, ἀποφασίσαμε νά περιμένουμε. Ποιός ξέρει, σκεφτόμασταν! Μπορεῖ νά ἦταν καί μιά συνηθισμένη ἄσκηση ἀριστεροσύνης ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Μιά ἄσκηση πού ὁ ὑπουργός θά ἀκύρωνε μόλις καταλάβαινε ποιόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου ἄνοιγε. Ἀντί αὐτοῦ γίναμε μάρτυρες «Γαβρόγλειου» χιοῦμορ τοῦ τύπου, ὅτι ἡ Ἐκκλησία προσφεύγει στήν Δικαιοσύνη «γιά νά μήν …βαριόμαστε». Προφανῶς ὁ κ. ὑπουργός δέν ἔχει καταλάβει ποίου Ὑπουργείου ἡγεῖται: «Θρησκευμάτων» γράφει ὁ τίτλος. Ὄχι «Θρησκεύματος», «Θρησκευμάτων».

Ἄν ἡ ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδησης, τότε γιατί ἄραγε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προσλαμβάνει ἱεροδιδασκάλους νά κηρύσσουν τό λόγο τοῦ Ἰσλάμ στά διακόσια τεμένη τῆς Θράκης καί νά παραδίδουν μαθήματα κορανίου στά μειονοτικά σχολεῖα; Ἄν ἡ ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, γιατί ἄραγε προσλαμβάνει Καθολικούς ἱεροδιδασκάλους; Γιατί προσλαμβάνει Ἑβραίους ἱεροδιδασκάλους; Γιατί χρηματοδοτεῖ τήν Ἀρμενική κοινότητα γιά τήν πρόσληψη δασκάλων; Γιατί ἔχει τόν ἔλεγχο στήν σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν; Ἄν ἀποστολή τοῦ κράτους δέν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, ποιός ἔχει τήν ἐποπτεία τῶν Ὀρθοδόξων κατηχητικῶν σχολείων στά ὁποῖα φοιτοῦν δεκάδες Ἑλληνόπουλα ἀκόμη καί σήμερα; Ὁ …Πάπας τῆς Ρώμης;

Καί ἄν ἐν πάση περιπτώσει πάρουμε τοῖς μετρητοῖς τίς ἀπόψεις τοῦ κ. ὑπουργοῦ ὁ ὁποῖος τάσσεται ὑπέρ τῆς σταδιακῆς ἀπόσυρσης τοῦ κράτους ἀπό τίς θρησκευτικές ὑποθέσεις στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης, τότε προκύπτει ἕνα νέο ἀμείλικτο ἐρώτημα: Ἐάν ὄχι τό κράτος, τότε ποιός; Ἐάν ὄχι τό κράτος ποιός θά πληρώνει καί ποιός θά διορίζει ἱεροδιδασκάλους στά τεμένη τῆς Θράκης; Ἡ Τουρκία; Ἡ Σαουδική Ἀραβία; Ἡ Αἴγυπτος; Ἡ FETO; Τό ISIS; Ποιός; Ἄν ὄχι τό κράτος ποιός θά χρηματοδοτεῖ τίς θρησκευτικές δραστηριότητες ἄλλων δογμάτων στήν πατρίδα μας; Μήπως κάποιες περίεργες ΜΚΟ; Μήπως ἰδιῶτες τύπου Γκιουλέν ἤ Ἀλῆ Μπαμπᾶ; (Τοῦρκος ἐπιχειρηματίας πού δραστηριοποιεῖται στήν Ξάνθη.)

Θά ἰδιωτικοποιήσει ἕως καί τίς θρησκεῖες ἡ Ἀριστερά; Σοβαρά; Αὐτή εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό θέμα; Τό κενό ἐξουσίας; Οἱ κερκόπορτες σέ περιόδους πού ἀποδεδειγμένα παρατηροῦμε ὅτι τά θέματα τῆς Θρησκείας τέμνονται μέ θέματα ἐθνικῆς ἀσφαλείας, ἀκόμη καί ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας;

Ἔχω ἰσχυρότατο πειρασμό νά ἀσκήσω δριμεῖα κριτική στόν ὑπουργό μέ προσωπικούς χαρακτηρισμούς, καθώς δέν μπορῶ νά πιστεύσω ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται τίς συνέπειες τοῦ πολιτικοῦ φιλελευθερισμοῦ του. Τιθασεύω τήν ὀργή μου, δέν θά τό κάνω. Ἄλλο πρέπει νά εἶναι τό ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου διαλόγου στήν πατρίδα μας. Ἄλλο ὅμως πρέπει νά εἶναι καί τό ἐπίπεδο τῶν χειρισμῶν σέ τόσο εὐαίσθητα θέματα τά ὁποῖα ὡς προκύπτει κάποιοι ἀνοίγουν μέ περισσή ἐλαφρότητα. Ἔλεος πιά!

Απόψεις

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ