Ἡ φιλελεύθερη λύση γιά τά δημόσια ΑΕΙ

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κύριος Μπουραντώνης δέν…

… διασύρθηκε ἀπό τούς ἀναρχικούς ἐπειδή εἶναι «νεοφιλελεύθερος», ὅπως τάχα ἰσχυρίσθηκαν αὐτοί πού τοῦ ἐπιτέθηκαν. Οἱ ὁποῖοι δέν πρέπει νά εἶναι κἄν φοιτητές τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου, τό ὁποῖο εἶναι γνωστότερο στήν ἑλληνική κοινωνία ὡς ΑΣΟΕΕ. Ὁ Πρύτανις «κτυπήθηκε» γιά νά λάβει ἀπό τώρα, πού βρίσκεται στήν ἀρχή τῆς θητείας του ἕνα ἰσχυρό προειδοποιητικό μήνυμα. Μήνυμα ὅτι πρέπει νά ἀνεχθεῖ ἐντός τοῦ κτιρίου τῆς ΑΣΟΕΕ (τό ὁποῖο ἀπετέλεσε ὁρμητήριο γιά τά Δεκεμβριανά τοῦ 2008 κατά τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ) τήν ὕπαρξη καί δράση ὁμάδων πού κινοῦνται στό περιθώριο τοῦ νόμου. Ὁμάδων οἱ ὁποῖες ἦταν δεκαετίες τώρα ἐγκατεστημένες μέσα στίς καταλήψεις τῆς περιοχῆς ἀπό τίς ὁποῖες ἀποβλήθηκαν μετά τίς ἐπεμβάσεις τῆς ΕΛΑΣ ἐπί Χρυσοχοΐδη καί τώρα ἀναζητοῦν χῶρο.

Ποιός νεοφιλελευθερισμός καί πράσινα ἄλογα λοιπόν; Αὐτό πού ἀποδείχθηκε ἀλλά κανείς δέν ἔχει τήν τόλμη νά καταθέσει στόν δημόσιο διάλογο ἦταν ὅτι στίς καταλήψεις τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν καί τῶν περιχώρων γίνονταν μικρο-μπίζνες: ἀπό μπίζνες μέ μετανάστες καί μωρομάνες πού πλήρωναν ἐνοίκιο ἕως διακίνηση, ὅπλα κ.λπ. Ἡ Ἀριστερά παρά τίς κατά καιρούς προσπάθειες τοῦ τέως Ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως Νίκου Τόσκα νά περιορίσει τήν ἀνομία στήν περιοχή, τελικῶς ἀνεχόταν ὅλη αὐτή τήν κατάσταση. Ἡ λειτουργία τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς σέ αὐτή τήν περιοχή –γιά νά μιλήσουμε μέ ὅρους… φιλελευθερισμοῦ– ἀντισταθμιζόταν ἀπό τήν ἀπουσία τῶν ἀναρχικῶν ὁμάδων ἀπό τόν δρόμο. Μέ τήν ἀνοχή στήν ἀνομία ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐξασφάλιζε τήν κοινωνική εἰρήνη. Καί ὅταν καμμιά φορά ἐπιχειρεῖτο νά ἐπιβληθεῖ στοιχειώδης τάξη ὁ πρῶτος πού ἐλάμβανε τό μήνυμα –ὅπως ὁ Πρύτανις Μπουραντώνης προχθές– ἦταν ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας Ἀλέκος Φλαμπουράρης. Ἡ οἰκία πού διατηρεῖ στήν περιοχή τῶν Ἐξαρχείων ἔγινε στό παρελθόν στόχος ἐπανειλημμένων ἐπιθέσεων. Σήμερα οἱ στόχοι εἶναι ἐνδεχομένως ἄλλοι, ἀλλά ἐπειδή εἶναι δύσκολα προσεγγίσιμοι, ἐπελέγη ὁ «προσιτός» κύριος Πρύτανης προκειμένου νά ἐκτονωθεῖ στό πρόσωπό του τό μένος γιά τήν λήξη καταλήψεων δεκαετιῶν. Σίγουρα, λοιπόν, δέν ἦταν οἱ «νεοφιλελεύθερες» ἀπόψεις τοῦ Πρυτάνεως αἰτία γιά τήν ἐπίθεση πού δέχτηκε.

Ὡστόσο ὑπάρχει στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο κάτι πού εὐρύτερα ἐνοχλεῖ τήν Ἀριστερά, ὄχι τίς συγκεκριμένες ὁμάδες. Ἡ πρώην ΑΣΟΕΕ σήμερα εἶναι ἕνα ἀπό τά καλύτερα πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης σέ ἐπίπεδο ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ. Καί καθηγητικοῦ καί φοιτητικοῦ. Τό ἐπίπεδό της εἶναι πολύ ὑψηλό. Ἡ ὀργάνωση τῆς λειτουργίας της πού ἄρχισε ἐπί τοῦ σοσιαλδημοκράτη Πρυτάνεώς της Ἐμμανουήλ Γιακουμάκη καί συνεχίζεται ἀπό τόν νέο φιλελεύθερο πλήν ἀνεξάρτητο Πρύτανι κύριο Μπουραντώνη, εἶναι ὅλα ὅσα πολεμᾶ ἡ Ἀριστερά ἀπό τήν μεταπολίτευση ἕως σήμερα. Στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν οἱ καθηγητές ἀξιολογοῦνται ἀπό τούς φοιτητές τους γιά τήν διδασκαλία τους. Γιά ἔτη πολλά πρῶτος στήν ἀξιολόγηση ἦταν ὁ νῦν Βουλευτής Ἐπικρατείας τῆς ΝΔ Χρῆστος Ταραντίλης. Τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν εἶναι διασυνδεδεμένο μέ τήν ἀγορά ἐργασίας. Οἱ καλύτεροι ἀπόφοιτοί του ἀπορροφῶνται ἀμέσως ἀπό μεγάλες ἐπιχειρήσεις πού χρειάζονται ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιστημονικό δυναμικό. Τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο δέχεται χορηγίες ἀπό ἰδιῶτες-κολοσσούς. Μιά ματιά στήν ἐφημερίδα τοῦ Opa News πού τυπώνεται στό χαρτί ἀλλά μπορεῖ νά τήν ἀνεύρει κανείς στό διαδίκτυο σέ pdf, ἀρκεῖ γιά νά διαπιστώσει ποιές μεγάλες ἐπιχειρήσεις στηρίζουν τό Ἑλληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο ἔχει, ἐπίσης, δυνατό κοινωνικό προφίλ. Ἐργάζεται ὡς κοινότητα μέ δράσεις στήν κοινωνία τῶν Πολιτῶν. Μέ ἔμφαση στό περιβάλλον. Στήν ἐφημερίδα του θά ἐντοπίσει κανείς πρωτότυπες ἔρευνες γιά τήν φτώχεια σάν αὐτή πού ἔγραψε ὁ καθηγητής Πάνος Τσακλόγλου πρίν ὑπουργοποιηθεῖ. Στήν ἐφημερίδα του θά βρεῖ εἰδήσεις τοῦ τύπου «μέ 41 Start Up Careers καί 350 ὑποψηφίους διεξήχθη ἡ μεγάλη διαπανεπιστημιακή Start Yp Career Day». Στήν ἐφημερίδα του θά βρεῖ ἄρθρα γιά τήν σημασία τῆς «ἀνιδιοτέλειας καί τῆς προσφορᾶς». Στό Οἰκονομικό Πανεπιστήμιο οἱ φοιτητές καί οἱ φοιτήτριες μετέχουν σέ εὐρωπαϊκούς διαγωνισμούς –marketing ὁ τελευταῖος– καί ἀποσποῦν ἐπαίνους, βραβεῖα καί τιμητικές διακρίσεις. Στό Οἰκονομικό λειτουργεῖ ἐξαιρετικό μεταπτυχιακό μέ δίδακτρα. Ὅπως μοῦ ἔλεγε διδάσκων του, ἄν κρατήσεις τούς ἀνθρώπους καί πετάξεις τά κτίρια καί τά ὀργανωτικά προβλήματα, ἔχεις ἕνα ἀπό τά καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης. Νησῖδα ἀριστείας. Ἡ ὁποία δείχνει τόν δρόμο γιά τό μέλλον: ἰσχυρά αὐτόνομα ἀπό τό κράτος δημόσια ΑΕΙ μέ μειοψηφική συμμετοχή τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως. Μικτά. Μέ δυό λόγια Πανεπιστήμια ὅπως τό Οἰκονομικό, τό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς (ΠΑΠΕΙ) καί ἄλλα μέ ἔντονη κινητικότητα χαλᾶνε τήν πιάτσα γιά τήν Ἑλληνική Ἀριστερά. Κτυποῦν τήν μετριοκρατία καί ἀνοίγουν τήν ἐπετηρίδα. Ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἀξιολόγηση ἤ ἡ συνεργασία μέ τόν ἰδιωτικό τομέα χάριν τοῦ δημοσίου συμφέροντος δέν εἶναι κάτι τό δαιμονικό ἤ τό ἀντιλαϊκό. Εἶναι κάτι πού ἀποδίδει.

Ἀκούω ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἐξετάζει συντηρητικές λύσεις γιά τήν προστασία τοῦ ἤδη νομοθετημένου ἀσύλου ὅπως ἡ σύσταση ἄοπλου σώματος φύλαξης Πανεπιστημίων –παλαιά ἰδέα τῆς Μαριέττας Γιαννάκου– ἤ καί ἡ καθιέρωση κάρτας εἰσόδου στά ΑΕΙ. Δέ νομίζω ὅτι εἶναι αὐτή ἡ τελική λύση! Αὐτή εἶναι λύση μέ ἡμερομηνία λήξεως: τήν ρίψη τῆς πρώτης μολότωφ. Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ γιατί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πού βρίσκεται στό Μαρούσι ἤ τό ΠΑΠΕΙ πού βρίσκεται στόν Πειραιᾶ ἐλάχιστες φορές ἔγιναν στόχος; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Διότι βρίσκονται μακριά ἀπό τόν ἀστικό ἱστό καί αὐτός πού ἐπιθυμεῖ νά κάνει ἐπεισόδια ὑπολογίζει τόν κίνδυνο νά συλληφθεῖ στήν διαδρομή. Δέν εἶναι εὔκολη ἡ διαφυγή. Ἐνῶ ἄν κτυπήσει τήν Νομική, τήν ΑΣΟΕΕ, τό Πολυτεχνεῖο, εὔκολα σέ χρόνο d-t, μπορεῖ νά βρεῖ κρησφύγετο στήν καρδιά τῶν Ἐξαρχείων. Ἄν ἔχουμε λοιπόν τούς ἐπιστήμονες καθηγητές πού μᾶς ἀξίζουν, ἄν ἔχουμε τούς φοιτητές πού μᾶς ἀξίζουν καί δέν ἔχουμε τά κτίρια, τότε μία εἶναι ἡ λύση: ἡ ἀντιπαροχή. Τό κράτος μπορεῖ νά ζητήσει ἀπό κατασκευαστικές ἑταιρεῖες τήν δωρεάν ἀνέγερση σύγχρονων campus μέ ἑστίες στήν Ἀττική, ἔξω ἀπό τό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί μέ τήν ἐξαίρεση ἐμβληματικῶν κτιρίων πού συνδέονται μέ τήν νεώτερη Ἑλληνική Ἱστορία (Πολυτεχνεῖο) νά παραχωρήσει στίς ἑταιρεῖες τά οἰκόπεδα γιά χρήση γῆς καί ἀνέγερση πρώτης κατοικίας στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν. Αὐτή εἶναι ἡ λύση: Δέν μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει τό ἔγκλημα καί ἡ ἀνομία μακριά ἀπό τά ἱστορικά ἄντρα τοῦ ἐλευθεριακοῦ χώρου. Ἀντιθέτως, μπορεῖ σέ περιβάλλον ἠρεμίας καί εἰρήνης νά εὐδοκιμήσει ἡ ἐπιστήμη, ἡ ἔρευνα καί ἡ ἀριστεία.

Ξέρω βεβαίως ὅτι εἶναι πρόταση μέ μακροπρόθεσμο ὁρίζοντα, ἀλλά ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς τό μοντέλο πού προτείνεται, ὄχι καί τόσο. Γενικώτερα, τά Ὑπουργεῖα, οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καί τά ΑΕΙ πρέπει νά φύγουν ἐκτός κέντρου. Καί δημόσιος χῶρος θά ἐλευθερωθεῖ καί ἡ πόλη θά ἡσυχάσει. Καί, ναί, αὐτή ἡ λύση εἶναι καί φιλελεύθερη καί ἀξιοκρατική καί μέ ἰσχυρή κοινωνική διάσταση. Καθώς θά ἀναζωογονηθοῦν οἱ τοπικές οἰκονομίες φτωχῶν Δήμων τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.