Ἡ ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας

ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ τά σχόλια εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι καταγγέλλουν τόν Πρωθυπουργό στίς Βρυξέλλες γιά συγκέντρωση ἐξουσίας, ἐπειδή διατήρησε τίς ἁρμοδιότητες τῆς ἐνημέρωσης (ΕΡΤ-ΑΠΕ) γιά τόν ἑαυτό του.

Ἡ ἀντίληψη τοῦ κ. Μητσοτάκη ὡς πρωθυπουργοῦ γιά τά ΜΜΕ –στήν ἀντιπολίτευση εἶχε δείξει ἄλλα– προκύπτει κατ’ ἀρχάς ἀπό τήν τολμηρή ἐπιλογή του νά δώσει τήν πρώτη του μετεκλογική συνέντευξη στό hard talk τοῦ ΒΒC, ἕνα τηλεοπτικό πρόγραμμα πού φημίζεται γιά τήν ὀξύτητα, τήν σκληρότητα καί τήν ἐπιθετικότητα τῶν δημοσιογράφων-ἀνακριτῶν πρός τούς προσκεκλημένους τους. Στημένη ἐρώτηση καί ἐλαστικότης, οὔτε κατά διάνοια.

Ὁ μόνος Ἕλλην πού ἔχει περάσει αὐτήν τήν βάσανο πλήν Μητσοτάκη εἶναι, ἄν θυμᾶμαι καλά, ὁ Κωστῆς Λαπαβίτσας ὡς βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Οὐδείς ἄλλος. Καί πάντως ὄχι ὁ κ. Τσίπρας. Ὅταν, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός ἐκθέτει τόν ἑαυτό του στόν πολιτικό κίνδυνο νά διαπράξει ἐπικοινωνιακό λάθος σέ παγκόσμια μετάδοση, δίδοντας συνέντευξη σέ ἕνα ἀπαιτητικό talk show, εἶναι τουλάχιστον ἀστεῖο νά κατηγορεῖται γιά τέτοιες συμπεριφορές αὐταρχισμοῦ. Καί ἐν πάση περιπτώσει ἄν κάνει τό λάθος καί ἐπιδείξει αὐταρχισμό καί δέν σεβαστεῖ μελλοντικῶς τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἐδῶ εἴμαστε νά τοῦ ἀσκήσουμε δριμεῖα κριτική, ὅπως τό ἔχουμε κάνει στό παρελθόν ὅταν συγκρούστηκε μέ τόν ὅμιλό μας.

Οἱ φιλελεύθεροι δέν εἶναι σάν τούς ἀριστερούς. Δέν καταπίνουν τήν κάμηλο. Ὁμιλοῦν. Δέν χαρίζονται. Σέ τελική ἀνάλυση, ἄν κάποιος στήν Ἀριστερά εἶχε χιοῦμορ θά ἔπρεπε νά προκαλέσει τόν κ. Μητσοτάκη, στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων του, νά ἐντάξει μιά ἀντίστοιχη ἐκπομπή συνεντεύξεων hard talk στήν ΕΡΤ! Ἀλλά πού μυαλό…

Ὡστόσο, δέν εἶναι σήμερα τό θέμα μου αὐτό. Ἡ ἁρμοδιότης. Θέμα μου εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς ἁρμοδιότητος. Βρίσκομαι, αἰσίως, 25 χρόνια στόν χῶρο τῶν ΜΜΕ. Κυρίως στόν ἰδιωτικό τομέα, σέ διευθυντικές θέσεις, σέ ἐφημερίδες καί ραδιόφωνα. Ὅμως μέ τήν ἄνεση ἑνός ἀνθρώπου, πού ἀπό τό 2004 ἔχω ἐργαστεῖ κατά περιόδους ὡς ἐξωτερικός συνεργάτης τῆς ΕΡΤ, γιά 10 χρόνια, μέ ὅλες τίς κυβερνήσεις, πλήν ΠΑΣΟΚ, θεωρῶ πώς ἡ συζήτηση γιά τήν ΕΡΤ ὅπως γίνεται σήμερα εἶναι ἐντελῶς λάθος. Οὔτε οἱ ἁρμοδιότητες εἶναι τό θέμα, οὔτε ἄν μεταδόθηκε ἤ ὄχι μισή γραμμή ἀπό μιά ἀνακοίνωση γιά νά ἀντιδικοῦν ἀνοήτως τά κόμματα. Δέν εἴμαστε στήν ἐποχή τοῦ μονοπωλίου, πού ἔμεναν πράγματι γεγονότα κρυφά. Δέν ζοῦμε στήν ἐποχή τοῦ Μαρούδα καί τοῦ μπάρμπα Γιάννη Βούλτεψη, πού τά κόμματα ἀντάλλασσαν ἀνακοινώσεις μέχρι ἀργά τό βράδυ, στό πλαίσιο τῆς ἀδυσώπητης κόντρας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ. Εἴμαστε σέ ἄλλη ἐποχή.

Στήν ΕΡΤ, ὅσο καιρό συνεργάζομαι πράγματι, οἱ κυβερνήσεις προσπαθοῦν νά προβάλλουν τίς ἀπόψεις τους μονομερῶς. Καμμιά φορά πράγματι τό παρακάνουν. Ὡστόσο, ποτέ ἡ ΕΡΤ δέν χρησιμοποιήθηκε γιά νά περάσουν μέσα ἀπό τίς συχνότητές της οἱ ἀπόψεις τῆς διαπλοκῆς. Ἡ ΕΡΤ ἀκόμη καί στά χειρότερά της μεταδίδει ἐκπομπές γιά τήν ἐθνική μας ταυτότητα, τήν πολιτισμική μας παράδοση, τήν θρησκευτική μας ἐπιλογή. Ἐκκλησία, παρελάσεις, δημοτικό τραγούδι, γλῶσσα. Εἰδικῶς ἡ ραδιοφωνία· εἰδικῶς τό τρίτο πρόγραμμα.

Ἡ συζήτηση σήμερα, λοιπόν, γιά τήν ΕΡΤ τῶν ὀνείρων μας ὡς πολιτῶν πρέπει νά γίνει σέ νέα βάση. Πῶς ἕνα δημόσιο μέσο ἐνημέρωσης, μέ ἰδιαιτέρως ἔμπειρο τεχνικό δυναμικό, θά φέρει εἰς πέρας γιά λογαριασμό τῆς πατρίδας μας, μέσα σέ ἕνα ρευστό διεθνές περιβάλλον, τήν ἐθνική της ἀποστολή. Τό διακύβευμα δέν εἶναι ἡ συρρίκνωσή της. Τό διακύβευμα εἶναι ἡ ἐξυγίανση καί ἡ ἀνάπτυξη πρός τρεῖς κατευθύνσεις.

Πρῶτον, ἀναγέννηση τῆς δορυφορικῆς τηλεόρασης. Ἡ ΕΡΤ, τώρα πού συζητοῦμε γιά τούς Ἀποδήμους καί τό χαρτοφυλάκιο ἔχει ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Διαματάρης, πρέπει νά ἑνώσει μέ τίς ἀντέννες της τό ὅλον ἔθνος. Νά δείξει τόν πλοῦτο τοῦ ἔθνους! Τό ἐπιστημονικό καί ἐπιχειρηματικό του δυναμικό. Νά καταστήσει τήν Ἑλλάδα οἰκεία στίς νεώτερες γενιές ὁμογενῶν, πού δέν ξέρουν ἑλληνικά. Μέ κορμό δανεικό πρόγραμμα ἐνημερώσεως πολιτισμοῦ ἀπό τήν ΕΡΤ1 καί ἀθλητικό ἀπό τήν Nsports, μπορεῖ νά καταστεῖ πανίσχυρο ἐθνικό κανάλι μετάδοσης τῆς οἰκουμενικότητας τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

Δεύτερον, ἀνασύνταξη τῆς ΕΡΤ3 –θά τήν μετονόμαζα σέ τηλεόραση τῆς Μακεδονίας. Δέν εἶναι δυνατόν νά λέμε αὐτάρεσκα πώς ἡ Ἑλλάς διεκδικεῖ ρόλο στά Βαλκάνια καί νά μήν ἔχει ἄποψη γιά τό τί γίνεται στήν Σερβία, στή Βουλγαρία, στά Σκόπια, στήν Τουρκία, στό Μαυροβούνιο. Ἔχουμε καί ἐμεῖς μειονότητες πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν γέφυρες φιλίας. Εἶναι δυνατόν νά περνᾶ ὁ ἀγωγός tap ἀπό τό ἔδαφός μας, μέ συνδέσεις μέ τούς Βαλκάνιους γείτονες, νά καθίσταται τό ἀεροδρόμιο Μακεδονία κόμβος γιά τήν μέση Ἀνατολή, νά ἀναβαθμίζεται ἡ γεωπολιτική ἀξία τῶν λιμανιῶν Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Καβάλας, νά ἱδρύεται μουσεῖο Ὁλοκαυτώματος στήν Θεσσαλονίκη, καί ἡ ΕΡΤ3 νά κοιτᾶ πρός τήν Ἀθήνα, ὅταν ἔχει γιά γήπεδο ὅλο τόν Βορρᾶ; Ἡ ἀνάπτυξή της μέ τήν μετάδοση βαλκανικοῦ δελτίου εἰδήσεων, μέ ἕνα δίκτυο ἀνταποκριτῶν ὄχι πάνω ἀπό πέντε, σέ ὅλες τίς γειτονικές πρωτεύουσες τῶν ὁποίων οἱ λαοί θέλουν νά μάθουν ἑλληνικά, εἶναι μονόδρομος.

Τρίτον καί τελευταῖο, ἡ ἐνημέρωση. Ἰδεῶδες θά ἦταν ἡ συγχώνευση τῶν συχνοτήτων ΕΡΤ1-2. Ὁ πολιτισμός μπορεῖ νά μετακομίσει ἄνετα στό κανάλι τῆς Βουλῆς πού ἤδη γίνεται σπουδαία δουλειά. Ἡ ἐπένδυση στήν ἐνημέρωση χωρίς τίς παθογένειες τοῦ παρελθόντος, μέ πλουραλισμό καί σεβασμό στά χρήματα τοῦ φορολογουμένου, συμφέρει καί τήν Κυβέρνηση καί τό πολιτικό σύστημα, στό σύνολό του. Οἱ προεκλογικές συμπάθειες ἰδιωτικῶν ΜΜΕ σύντομα θά μετατραποῦν σέ μετεκλογικό πόλεμο πού θά κηρύξουν οἱ αὐτονομημένοι πειρατές καναλάρχες, παλαιοί καί νέοι, ὅταν ὁ Κυριάκος θά ἀρνηθεῖ νά διαπραγματευτεῖ τήν ἐξουσία του μαζί τους! Δέν θά ἀργήσει αὐτή ἡ μέρα, ἤδη πέφτουν τροχιοδεικτικές βολές. Ὁ κόσμος πρέπει νά μαθαίνει τά νέα. Ὄχι τήν ἄποψη τῆς Κυβέρνησης. Τά νέα! Ἔχω ἐμπιστοσύνη σέ πολύ λίγους καναλάρχες πώς θά λένε τά νέα. Στό νοῦ τους θά ἔχουν τίς δουλειές τους. Ὄχι τά νέα. Φαίνεται ἄλλωστε αὐτό ἀπό τήν ἀντίδραση κάποιων νά μπεῖ γερά ἡ ΕΡΤ, διεκδικώντας ἐμπορικά ἔσοδα στό παιχνίδι τῶν ἀθλητικῶν μεταδόσεων.

Καταλήγω: ἡ ἐπένδυση στήν ΕΡΤ δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπένδυση στήν ἐνημέρωση καί στόν πολιτισμό. Ἄν γίνει σωστά, εἶναι ἐπένδυση στήν δημοκρατία καί στό ἐθνικό συμφέρον. Ἡ Ἑλλάς θά ἀποκτήσει δεύτερο ὑπουργό Ἐξωτερικῶν.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»