Ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας» διά χειλέων Βαρθολομαίου

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Ἰουνίου τολμήσαμε καί ἀνοίξαμε…

… ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση ἐπί τῇ βάσει πληροφοριῶν πού εἶχαν τεθεῖ ὑπ’ ὄψιν μας, τό μεῖζον θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Συνδέοντάς το εὐθέως μέ τό μελλοντικό ταξίδι του στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς. Τήν ἑπομένη δεχθήκαμε κῦμα τηλεφωνημάτων ἀπό ποικιλώνυμες πηγές τοῦ ἀθηναϊκοῦ κατεστημένου, οἱ ὁποῖες εὐγενικῶς μᾶς ἔλεγαν πώς «κάναμε λάθος». Καί ὅτι δέν γνωρίζουμε καλά τόν Πατριάρχη ὁ ὁποῖος «ἀγαπᾶ πολύ τόν θρόνο του». Γρήγορα δεχθήκαμε καί ἐπιθέσεις ἀπό ΜΜΕ. Ὁ «Ἐθνικός Κῆρυξ» τῆς Νέας Ὑόρκης δημοσίευσε στίς 18 Ἰουνίου ρεπορτάζ ὑπό τόν τίτλο «Εὐσεβεῖς πόθοι τά περί διαδοχῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου». Ἐκκλησιαστικό σάιτ γνωστῆς ταυτότητας ἐνημέρωσε τούς ἀναγνῶστες του στίς 27 Ἰουνίου γιά τό «Ποιοί διακινοῦν τά σενάρια διαδοχῆς τοῦ Βαρθολομαίου». Κάποιοι κρίνοντας ἐξ ἰδίων τά ἀλλότρια ἐπιχείρησαν νά μᾶς ἐμπλέξουν στίς ἐκκλησιαστικές διαμάχες πιστεύοντας ὅτι ἡ ἐφημερίδα μας θά καταδεχόταν νά παίξει τά παιχνίδια τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου. Ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης σέ ὁμιλία του –προφανῶς γιατί ἀφαιρέσαμε τό στοιχεῖο τῆς ἐκπλήξεως ἀπό τό ταξίδι του στίς ΗΠΑ– δήλωσε περίπου ὅτι δέν ἐγκαταλείπει τίς εὐθύνες τοῦ θρόνου. Μέχρι πού φθάσαμε στήν ἐπίσκεψή του στίς ΗΠΑ. Στό σήμερα. Ἦταν ὥρα νά μετρηθοῦμε ὅλοι. Καί ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι πού μᾶς ἔλεγαν «προκαλέσατε ἕναν …μικρό χαμούλη, ἄνευ λόγου καί αἰτίας.»

Γιά νά δοῦμε τί εἶπε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπί ἀμερικανικοῦ ἐδάφους, ἀφοῦ πρῶτα συνάντησε τόν Ἀμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν στόν Λευκό Οἶκο καί συνομίλησαν γιά τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, καί γιά τήν ἄποψη πού τρέφει σήμερα ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος γιά τό πρόσωπο τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν. Σύμφωνα μέ χθεσινά δημοσιεύματα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος μοιράστηκε δημόσια μέ ἱεράρχες, κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τήν ἔγνοια του γιά τό «αὔριο» τοῦ Πατριαρχείου μέ τήν φράση «παρακάλεσα τόν Θεό γιά τήν διαδοχή μου καί γιά τήν εὐστάθεια τῆς μητρός Ἐκκλησίας». Στό δεῖπνο γιά τήν ἵδρυση τοῦ “Foundation Βαρθολομαῖος” ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ζήτησε νά ὑλοποιηθεῖ τό ἐγχείρημά του γιατί αἰσθάνεται ὅτι «φθάνει τό τέλος τῆς ζωῆς μου καί τῆς Πατριαρχίας μου». Τό Ἵδρυμα αὐτό στό ὁποῖο θά ἀφιερωθεῖ –στήν διοίκησή του μετέχουν καί διακεκριμένοι Ἕλληνες διπλωμάτες μέ καταγωγή ἀπό τήν Πόλη– λέγεται ὅτι θά προικοδοτηθεῖ μέ 18 ἑκατομμύρια δολλάρια, πού συγκέντρωσε ἀπό δωρεές Ὁμογενῶν, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τόν πόλεμο πού δέχεται ἀπό τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀπάντησε «σκασίλα μου». Τώρα γιά τούς ἀπίστους, οἱ ὁποῖοι ἀμφισβήτησαν τήν ἐγκυρότητα τῶν πληροφοριῶν μας, δέν ἔχουμε νά ποῦμε πολλά. Δέν εἴμαστε ἀλάνθαστοι, ἀλλά εἴμαστε κατά βάση σωστοί. Καί ὅταν θεωροῦμε ὅτι ἔχουμε δίκαιο θά γράφουμε πάντοτε τήν ἀλήθεια μή ὑπολογίζοντας τό ἐφήμερο κόστος μιᾶς διαψεύσεως. Τό σημείωμά μας στίς 7 Ἰουνίου 2021, πέντε μῆνες πρίν, ἀπεκάλυπτε –τό παραθέτουμε γιά τήν ἱστορία– μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς!

«ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ Ὀκτώβριο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συμπληρώνει τριάντα ἀκριβῶς χρόνια στήν θέση τοῦ παγκοσμίου προκαθήμενου τῆς Ὀρθοδοξίας. Ξεπέρασε κατά πολύ τόν προκάτοχό του μακαριστό Πατριάρχη Δημήτριο ὁ ὁποῖος μέχρι τήν ἐκδημία του τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991 εἶχε συμπληρώσει 19 χρόνια στόν θῶκο του. Τόν Ὀκτώβριο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης σχεδιάζει νά πραγματοποιήσει ἕνα μεγάλο ταξίδι στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς προκειμένου νά ἔρθει σέ ἐπαφή μέ τήν Ὁμογένεια καί μέ τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας σέ ὅλη τήν Ἀμερική. Τό ἐρώτημα πού τίθεται μέ βάση τίς πληροφορίες πού μᾶς φθάνουν ἀπό τό Φανάρι καί ἄλλα κέντρα εἶναι τό ἑξῆς: Θά πρόκειται γιά μία κλασσική ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στίς ΗΠΑ μετά καιρό ἤ γιά ἀποχαιρετιστήρια περιοδεία;

Σύμφωνα μέ σενάρια πού ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν τῆς «Ἑστίας», ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προβληματίζεται χωρίς νά ἔχει ἀποφασίσει ὁριστικῶς γιά τό ἄν τό τέλος τοῦ 2021 ἤ τό ἀργότερο ἤ ἀρχές τοῦ 2022 εἶναι ἡ καταλληλότερη στιγμή γιά νά τροχιοδρομηθοῦν οἱ διαδικασίες διαδοχῆς του. Τό κῦρος του αὐτήν τήν στιγμή στήν Εὐρώπη –εἰδικῶς στήν Γαλλία ὅπου κάθε φορά πού πάει, γίνεται δεκτός ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας– ἀλλά καί στήν Ἀμερική εἶναι πολύ ὑψηλό, ἀλλά τά χρόνια τῆς ποιμαντορίας του ὑπεραρκετά. Διανύει πλέον τό 81ο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Σύμφωνα μέ τίς ἴδιες πληροφορίες, ἄν πάρει τήν ἀπόφαση νά ἀποχωρήσει δέν θά ἐγκαταλείψει τόν δημόσιο βίο, ἁπλῶς θά ἀφιερωθεῖ σέ ἕνα Ἵδρυμα πού ἔχει συσταθεῖ καί καλύπτει τά ἐνδιαφέροντά του.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅποια καί ἄν εἶναι, δέν εἶναι ἀμιγῶς προσωπική. Ἔχει εὐρύτερη γεωπολιτική σημασία. Καθώς οἱ ΗΠΑ στηρίζουν τόν ἡγέτη τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων προκειμένου νά ἀνακόψουν τήν ἐπιρροή τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας σέ κομβικές περιοχές τοῦ πλανήτου μας ὅπως τά Βαλκάνια καί ἡ Μέση Ἀνατολή. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι προσφάτως καί μάλιστα στίς 29 Μαΐου 2021, στήν ἀποφράδα ἐπέτειο, ἐπεσκέφθη τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη στό Φανάρι ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Γ. Σέρμαν γιά νά προετοιμάσουν μαζί τήν ἐπίσκεψή του στήν Ἀμερική τόν Ὀκτώβριο.

Τό 1972 πού ἐξελέγη Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὁ μακαριστός προκάτοχός του Δημήτριος οἱ Τοῦρκοι ἔλαβαν τήν ἀπόφαση καί ἔκλεισαν τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἀπό τήν ὁποία ἀποφοιτοῦσαν στό παρελθόν οἱ προκαθήμενοι τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Χάλκη ἦταν Ἀκαδημία Πατριαρχῶν. Ὄνειρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καημός του, εἶναι νά σφραγίσει τερματίζοντας τήν μακρά θητεία του μέ τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Πρόκειται γιά ζήτημα Οἰκουμενικό, Πανορθόδοξο, καί βεβαίως γεωπολιτικό. Εἶναι στήν κορυφή τῆς ἀτζέντας τῶν προτεραιοτήτων τῶν ἀμερικανοτουρκικῶν σχέσεων. Καί ἐπισπεύδουσα δύναμις εἶναι πρίν καί πάνω ἀπό ὅλα ἡ Ἀμερική, καί ἔπειτα αὐτονοήτως ἡ Ἑλλάς. Γιά αὐτό ἄλλως τε ἀπέφυγε νά τό θέσει κατά τήν πρόσφατη μετάβασή του στό Φανάρι ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας σπάζοντας μία παλαιά παράδοση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας. Ἀλλά καί γιά ἕναν λόγο ἀκόμη: Γιά νά μήν δώσει τό δικαίωμα στούς Τούρκους νά δεχθοῦν συζήτηση ἐπ’ αὐτοῦ, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἀναγνωρίσει ἐκλεγμένους μουφτῆδες ἤ “τουρκική μειονότητα” στήν Θράκη. Γιατί –ἰδού ἡ ἀλήθεια– αὐτή εἶναι ἡ ἀπαίτησις τῶν Τούρκων μέχρις ὥρας. Ἐνῶ ἄν θέσουν τό ζήτημα τῆς Χάλκης οἱ ΗΠΑ τά θέματα ἀποσυνδέονται ἀμέσως. Δέν συνδέονται κἄν.

Ἐφ’ ὅσον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δεχθεῖ τίς εἰσηγήσεις τῶν συνεργατῶν του γιά νά ἐκκινήσει τίς διαδικασίες διαδοχῆς, στό παιγνίδι τῆς διεκδικήσεως, θά μποῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ὁ ὁποῖος δέν ἐτοποθετήθη προσφάτως γιά τήν ἀπόφαση Μπάιντεν περί γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων γιά νά μήν δυναμιτίσει τήν ἐνδεχομένη μελλοντική σχέση του μέ τήν πολιτική ἡγεσία τῆς Τουρκίας, καί ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας. Καταλυτικό ρόλο στήν ἐκλογή θά διαδραματίσει, χωρίς βεβαίως νά εἶναι ὁ μοναδικός παίκτης, ὁ father Ἄλεξ Καρλοῦτσος. Παρά τό γεγονός ὅτι κάποιοι θεωροῦν ὅτι δέν διαθέτει τήν αὐτή ἐπιρροή σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, ἔχει λόγο. Τό βέβαιον πάντως εἶναι ἕνα: ἡ ἐκλογή νέου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἶναι ἐξαιρετικά σημαντική ὅποτε καί ἄν δρομολογηθεῖ –μπορεῖ ὁ κύριος Βαρθολομαῖος νά θελήσει νά παραμείνει ἐν τέλει– διότι συνδέεται μέ θέματα: α) γεωπολιτικά καί εἰδικώτερα τίς σχέσεις Ἀμερικῆς – Ρωσσίας β) ἑλληνοτουρκικά καί εἰδικώτερα τυχόν ἀνταλλάγματα-παγίδες πού θά ζητήσουν οἱ Τοῦρκοι γιά νά ἐγγυηθοῦν τήν ἀπρόσκοπτο διαδοχή καί γ) ἐνδοεκκλησιαστικά γιατί τυχόν ἀποχώρησις Βαρθολομαίου ἀπό τό ἀξίωμά του θά ἐνισχύσει καί τούς ἀνέμους ἀνανεώσεως στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία ἡ ὁποία καλεῖται οὕτως ἤ ἄλλως νά ἐκλέξει πέντε νέους Μητροπολῖτες ἕως τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο λόγω ἐκδημίας ἤ λόγω ὑγείας τῶν προκατόχων τους. Εἰσερχόμεθα σέ λίαν ἐνδιαφέρουσα περίοδο, καί στά ἐκκλησιαστικά».

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924