ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ἐπίθεση τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στούς ὀλιγάρχες ἀπό γερμανικό ἔδαφος

ΣΤΙΣ 3 Φεβρουαρίου 2022 ὁ ἐξαιρετικός συνάδελφος Σαράντης Μιχαλόπουλος δημοσίευσε στόν ἱστότοπο Euroactiv ἕνα ἐνδιαφέρον ρεπορτάζ πού ἀπέδιδε σέ κύκλους τῆς Κομμισσιόν.

Σύμφωνα μέ αὐτό, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή φερόταν ὡς ἐξαιρετικά δυσαρεστημένη ἀπό τό ἑλληνικό πολιτικό σύστημα, τοῦ ἀπέδιδε ἀδυναμία νά φέρει σέ πέρας τίς βαθιές τομές πού χρειάζεται ἡ ἑλληνική οἰκονομία, ἐνῶ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κατανομή τῶν πόρων τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης ἰσχυριζόταν πώς οἱ Kοινοτικοί φοβοῦνται ὅτι ἡ Κυβέρνηση εἶναι ἕρμαιο ἰσχυρῶν πιέσεων καί δεσμεύσεων ἀπό μία περίκλειστη ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν. Τό δημοσίευμα τό ὁποῖο διαψεύστηκε μέ ἔνταση ἀπό τήν Κομμισσιόν κατέληγε μέ τήν πληροφορία, ὅτι προετοιμάζεται στίς Βρυξέλλες, σέ περίπτωση ἀδυναμίας συγκρότησης μετά τίς ἐκλογές, κυβέρνηση τεχνοκρατῶν.

Τήν Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στό Μόναχο, γιά νά μετάσχει στήν γνωστή διάσκεψη ἀσφαλείας. Ἐκεῖ στό πλαίσιο μιᾶς ἡμερίδας ἐπιτέθηκε ξαφνικά στούς Ἕλληνες ὀλιγάρχες λέγοντας τά ἑξῆς: «Ὑπῆρχε ἀδικία, ὑπῆρχε ἀνισότητα, ὑπῆρχε διαφθορά στήν Ἑλλάδα. Καί πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι αὐτά τά παράπονα εἶναι εὔλογα καί πρέπει ἐπίσης νά κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας, ὅτι οἱ ἐλίτ δέν κάνουν πάντα τό σωστό, καί πρέπει νά ἀλλάξουμε πορεία». Στήν ἴδια ὁμιλία του ὁ Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ἐπικίνδυνο γιά τή δημοκρατία τό λαϊκίστικο, τοῦ Σύριζα.

Τήν Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, ἕνα ἐξαιρετικό newsletter πού κυκλοφορεῖ σέ περιορισμένο ἀριθμό συνδρομητῶν, τό K report, σέ ἕνα ἐνδιαφέρον σημείωμά του, χαρακτήρισε καταστροφική τήν πόλωση μεταξύ Κυβέρνησης καί ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, καθώς ὅπως ὑπεστήριξε ἀφαιρεῖ ἀπό τή χώρα τήν δυνατότητα νά ἀκολουθήσει τή δημοκρατία τῆς συναίνεσης πού ἐπικρατεῖ σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.

Μέ βάση τά στοιχεῖα πού παρέθεσε, σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη, ἀκόμα καί στά Βαλκάνια, μέ ἐξαίρεση τήν Γαλλία καί τήν μεγάλη Βρεταννία ὅπου ὑπάρχουν μονοκομματικές κυβερνήσεις, ἡ ἤπειρός μας διοικεῖται ἀπό Κυβερνήσεις Συνεργασίας. Ὑπό τό φῶς αὐτῶν τῶν δεδομένων εἶναι εὔλογο καί κατανοητό γιατί μετά τό δημοσίευμα τοῦ Euroactiv ὁ Πρωθυπουργός ἄσκησε δριμεῖα κριτική στούς Ἕλληνες ὀλιγάρχες ἐπί γερμανικοῦ ἐδάφους. Ἀλλά καί γιατί ἐπιτέθηκε μέ τόση μεγάλη ὀξύτητα στόν Σύριζα, μία μέρα μετά τήν ἀκατανόητη ἐκ πρώτης ὄψεως δήλωση τοῦ Γιώργου Τσίπρα, ὅτι μπορεῖ νά συγκροτηθεῖ στό μέλλον κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – Σύριζα, μέ ἄλλο πρόσωπο ἐπί κεφαλῆς. Στοιχειώδης ἄμυνα!
Τό ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι στό ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενο τῆς παρέμβασης τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού διανεμήθηκε στούς Ἕλληνες δημοσιογράφους, ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐπίθεσή του στούς Ἕλληνες ὀλιγάρχες. Κάτι πού ἀνακάλυψε ὁ… ἐπικίνδυνος γιά τήν δημοκρατία Σύριζα καί ἐνημέρωσε ὡς αὐθεντικός συνεργάτης τῆς διαπλοκῆς καί αὐτός –κρυπτόμενος– τούς θιγόμενους ὀλιγάρχες. Γιά τήν ἱστορία παραθέτω τά κυριότερα ἀποσπάσματα τοῦ δημοσιεύματος τῆς 3ης Φεβρουαρίου τοῦ ἱστότοπου Euroactiv περί συγκρότησης κυβέρνησης τεχνοκρατῶν, καθώς ἐπίσης καί τό κείμενο πού διανεμήθηκε στούς Ἕλληνες δημοσιογράφους ἀπό τό ὁποῖο ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἡ ἐπίμαχη ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἐπί γερμανικοῦ ἐδάφους, καί μάλιστα στό Μόναχο, πού εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ γερμανικοῦ οἰκονομικοῦ κατεστημένου κατά τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν. Τό δημοσίευμα τοῦ Σαράντη Μιχαλοπούλου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Σύμφωνα μέ πηγές τῆς Κομισιόν, μετά ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν διαπραγματεύσεων γιά τά πρῶτα ὁρόσημα μεταρρυθμίσεων γιά τήν πρώτη δόση τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης, ὑπάρχουν ἰσχυρές συζητήσεις καί σκέψεις γιά τήν προώθηση τοῦ μοντέλου Ἰταλίας τύπου Ντράγκι, καί γιά τήν Ἑλλάδα.

Μέ βάση τό σκεπτικό τῶν κύκλων αὐτῶν, τό ὑφιστάμενο προσωπικό τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος “δέν εἶναι σέ θέση νά φέρει εἰς πέρας τίς βαθιές τομές πού ἀπαιτoῦνταιι προκειμένου ἡ χώρα νά ἀλλάξει σελίδα”.

Ἡ EURACTIV πληροφορήθηκε ὅτι τό βασικό ἐπιχείρημα τῶν Βρυξελλῶν εἶναι ὁ τεράστιος ὄγκος χρημάτων πού θά εἰσρεύσουν στήν ἑλληνική οἰκονομία μέχρι τό 2026, καί φοβοῦνται ὅτι ἡ ὑπάρχουσα κυβέρνηση εἶναι “ἕρμαιο ἰσχυρῶν πιέσεων καί δεσμεύσεων σέ μιά περίκλειστη ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν”.

“Πρόκειται γιά ἕναν φαῦλο κύκλο πού δέν ἀφήνει νά ἀνοίξει ἡ οἰκονομία σέ εὐρωπαϊκές καί ξένες ἐπενδύσεις”.

Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε πού τόν Ἰούνιο τοῦ 2021, τό ἑλληνικό σχέδιο ἀνάκαμψης ἦταν τό μόνο πού ἄλλαξε πρίν λάβει τό πράσινο φῶς τῶν Βρυξελλῶν, μέ τή Γερμανία καί ἄλλα κράτη νά ζητοῦν “διευκρινίσεις” ἀπό τήν Ἀθήνα σχετικά μέ τήν ἐπιλογή τῶν ἑταιρειῶν πού θά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τά φθηνά δάνεια.

Συγκεκριμένα, πηγή ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀνησυχία εἶναι ὅτι τό ἑλληνικό κράτος θά δώσει προτεραιότητα σέ “ἀσφαλεῖς” ἐπενδύσεις –οἱ ὁποῖες οὕτως ἤ ἄλλως θά λάμβαναν χρήματα ἀπό τίς τράπεζες– καί ὄχι σέ ἐπενδύσεις ὑψηλοῦ κινδύνου σέ τομεῖς καί μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις πού ὑπέστησαν σοβαρό πλῆγμα κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας.
Ἕτοιμα σενάρια σέ περίπτωση πολιτικῆς κρίσης

“Ὑπάρχουν ἕτοιμα σενάρια ἀπάντησης σέ μιά πιθανή πολιτική κρίση πού θά προκληθεῖ ἐάν μπλοκαριστεῖ ἡ ἐκταμίευση τῆς ἑπόμενης δόσης τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης”, τόνισε πηγή κοντά στό θέμα.

Τό σενάριο αὐτό ἐνισχύεται ἔντονα ἁπλό τό σύστημα τῶν ἑπόμενων ἐκλογῶν, μέ πολύ ἔντονο τό σενάριο μή κυβερνησιμότητας στό “πιό κρίσιμο σημεῖο τῶν μεταρρυθμίσεων τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης”.

Ἐπικρατεῖ “ἔντονος προβληματισμός”, τονίζει ἡ πηγή, δή μετά τά τελευταῖα ἐμφανῆ κρούσματα ἀδυναμίας βασικῶν δομῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ λόγῳ τῆς χιονοθύελλας. Ἡ ἐκταμίευση τῆς πρώτης δόσης τοῦ Ταμείου ἤδη ἔχει καθυστερήσει. Ἡ Ἀθήνα προτίθετο νά καταθέσει αἴτημα γιά τή χορήγηση τῆς δόσης τόν περασμένο Ὀκτώβριο, κάτι πού δέν ἔγινε ποτέ, διότι ἡ Κομισιόν ξεκαθάρισε ὅτι θά τό ἀπέρριπτε λόγῳ ἀργοπορίας τῶν μεταρρυθμίσεων.

“Νομοσχέδια ἔμεναν στά συρτάρια τῶν Γενικῶν Γραμματέων τῶν ὑπουργείων γιά μῆνες παρά τήν ἀρχική γραμμή τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης γιά ἰσχυρή πολιτική βούληση γιά προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων”, δήλωσε ἡ πηγή.
Ἀντίθετα, τό αἴτημα κατατέθηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, καί τά χρήματα τῆς πρώτης δόσης ἀναμένονται μέσα Μαρτίου».

Τό κείμενο πού διένειμε τό Mέγαρο Μαξίμου ἀπό τό ὁποῖο ἀπουσιάζει ἡ ἐπίθεση πρός τούς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες –μπορεῖ κανείς νά παρακολουθήσει τήν ὁμιλία στό Youtube– διαμορφώθηκε ὡς ἑξῆς:

«Ὑπῆρχε ἀδικία, ὑπῆρχε ἀνισότητα, ὑπῆρχε διαφθορά στήν Ἑλλάδα. Καί πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι αὐτά τά παράπονα εἶναι εὔλογα, καί πρέπει ἐπίσης νά κάνουμε τήν αὐτοκριτική μας ὅτι ὁ πολιτικός κόσμος δέν κατανοεῖ πάντα σωστά αὐτά τά προβλήματα, καί ὑπάρχει ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε πορεία».

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, τίς εὐθῦνες τῶν ἐλίτ στό νέο κείμενο γιά τήν Ἑλλάδα καί ὄχι γιά τό γερμανικό οἰκονομικό κατεστημένο ἀνέλαβε ὁ ἑλληνικός πολιτικός κόσμος! Περιττεύει κάθε σχόλιο ὡς πρός αὐτό. Ἡ στήλη μας ὅμως ὀφείλει νά διατυπώσει δύο ξεκάθαρες θέσεις: ἡ ἐπιστροφή στόν διχασμό, στήν πόλωση, στόν Μακαρθισμό, στό κλῖμα ἐμφυλίου μίσους καί πολιτικοῦ πάθους πού ἐπικράτησε σέ ἄλλες ἐποχές μεταξύ Κέντρου καί Ἀριστερᾶς, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐπιλογή γιά τή χώρα στόν 21ο αἰῶνα. Ἡ πρώτη. Καί ἡ δεύτερη: ἡ δημοκρατία καί οἱ κυβερνήσεις συνεργασίας δέν ἐπιβάλλονται στά διευθυντήρια καί στά πολιτικά θερμοκήπια τῶν Βρυξελλῶν. Τίς μονοκομματικές ἤ τίς πολυκομματικές κυβερνήσεις τίς θέλει ἤ δέν τίς θέλει ὁ λαός, καί τό ἐκφράζει μέ τήν ψῆφο του. Σενάρια ἀνωμαλίας εἰς βάρος τοῦ ἐκλεγμένου Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, εἴτε συμφωνοῦμε μαζί του εἴτε διαφωνοῦμε, προκειμένου νά στρογγυλοκαθίσουν στή θέση του δοτοί ἐντολοδόχοι τῶν δανειστῶν, ἀπορρίπτονται! Ἀπορρίπτονται!

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.