ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ἡ ἐλευθερία καί ἡ εὐθύνη

Τό sms πού ἐμφανίστηκε στήν ὀθόνη τῶν κινητῶν μας τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς, στίς 8.30 μ.μ., εἶχε πράγματι ἐνδιαφέρον περιεχόμενο. Ἔγραφε:

«Σέ φιλική συνάντηση πού εἶχαν σήμερα οἱ Εὐάγγελος Ἀντώναρος, Χρῆστος Ζώης, Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος καί Σάββας Τσιτουρίδης, συζήτησαν σέ ἔκταση τήν κατάσταση τοῦ τόπου καί ἐκφράσανε προβληματισμό καί ἀνησυχία». Σέ μία πρώτη ἀνάγνωση τό μήνυμα δέν ἔλεγε κάτι σημαντικό. Πέντε πρώην ὑπουργοί τῆς ΝΔ μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἀνησυχοῦν. Ὅλοι, πράγματι, ἀνησυχοῦμε γιά τήν πορεία τοῦ τόπου. Ἀλλά ὅσοι γνωρίζουμε καλά τήν κομματική κουζίνα τῆς εὐρύτερης κεντροδεξιᾶς παράταξης καί εἰδικῶς τῆς ΝΔ, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε, ἀντιλαμβανόμαστε ἄριστα πώς δέν ἐπρόκειτο γιά μία ἁπλή συνάντηση. Στήν οὐσία πρόκειται γιά τήν προετοιμασία ἵδρυσης νέας πολιτικῆς κινήσεως στά δεξιά τῆς ΝΔ, πέραν τῶν ἤδη ὑπαρχόντων.

Καί ἐπειδή εἴμαστε καί καιρό στό ρεπορτάζ, ἀκοῦμε καί ἄλλα. Πώς αὐτή ἡ νέα κίνηση εἶναι σέ ἐπαφή μέ τούς «Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες» τοῦ Πάνου Καμμένου καί μέ τήν «Νέα Ἑλληνική Ὁρμή» τῆς Κατερίνας Παπακώστα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν οἱ συζητήσεις γιά κοινή κάθοδο θά καρποφορήσουν. Μεταξύ μας, δέν τό βρίσκω καί ἀπίθανο. Τό πλαφόν τοῦ 3% γιά τήν εἴσοδο στήν Βουλή ἀπαιτεῖ συμπράξεις καί συνέργειες. Ἐάν οἱ ἑπόμενες ἐκλογές διεξάγονταν μέ ἁπλή ἀναλογική, δέν θά εὕρισκα λάθος τήν κίνηση αὐτή. Ἡ ΝΔ θά χρειαζόταν συμμαχίες στήν νέα Βουλή γιά νά ἐπιτύχει τόν σχηματισμό κυβέρνησης· ἀκόμη καί κόμματα πού διαθέτουν μία, δύο, τρεῖς ἕδρες. Καί, βεβαίως, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι συμφωνοῦν μέ τό πρόγραμμά της. Ἀλλά ἐν προκειμένω δέν πρόκειται περί αὐτοῦ. Οὔτε ἐκλογές μέ ἀναλογική ἔχουμε οὔτε συναντίληψη μέ τήν ἡγεσία τῆς ΝΔ ἔχουν οἱ πέντε, πολύ περισσότερο, δέ, ἄν προστεθοῦν σέ αὐτούς οἱ Πᾶνος Καμμένος καί Κατερίνα Παπακώστα. Δύο ἐξ αὐτῶν, ὁ Εὐάγγελος Ἀντώναρος καί ὁ Χρῆστος Μαρκογιαννάκης, συγκρούστηκαν σφοδρῶς μέ τόν ἀρχηγό τοῦ κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, καί εἴτε διαφώνησαν εἴτε διεγράφησαν. Οἱ Χρῆστος Ζώης, Σάββας Τσιτουρίδης καί Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος ἔχουν ἀποστασιοποιηθεῖ καιρό ἀπό τό κόμμα. Παρέλκει νά ἐπισημάνω ὅτι τούς γνωρίζω ὅλους καί τούς ἐκτιμῶ ὅλους. Ἀκόμη καί ἄν θεωρήσουμε ὅτι μερικοί εἶχαν δίκιο στήν κριτική πού ἄσκησαν στόν Κυριάκο Μητσοτάκη σέ ἐπιμέρους θέματα, θεωρῶ πώς δέν θά ἔπρεπε νά παραβλέψουν δύο κρίσιμα στοιχεῖα, πρίν ἀποφασίσουν νά δημοσιοποιήσουν τήν νέα τους κίνηση. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ νέος ἀρχηγός τοῦ κόμματος, πού ἐξελέγη ἀπό τήν βάση τῆς ΝΔ καί δοκιμάζεται πρώτη φορά σέ ἐκλογική ἀναμέτρηση. Ἔχει κάθε δικαίωμα νά δώσει τήν πολιτική μάχη του μέ τόν τρόπο πού ὁ ἴδιος νομίζει καί, ἀναλόγως τοῦ ἀποτελέσματος, νά μετρηθεῖ. Στήν ἀναμέτρηση τῶν δύο κόσμων μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει νά εἶναι ἀφοσιωμένος στόν βασικό του ἀντίπαλο, ΣΥΡΙΖΑ. Ὄχι στό νά ἐξετάζει διαρκῶς τά νῶτα του. Στήν ἀναμέτρηση αὐτή, ἐπίσης, ἡ κεντροδεξιά παράταξη ἔχει ἀνάγκη καί τήν τελευταία ψῆφο. Δέν ὑπάρχει πολυτέλεια γιά διασπάσεις, ἔστω καί μίνι. Ὁ παλαιός Γιῶργος Καρατζαφέρης, πού ἔχει καί τόν μηχανισμό καί τόν πειρασμό, ξέρετε τί μοῦ εἶπε ὅταν ἀνταλλάξαμε εὐχές γιά τό νέο ἔτος; «Θά κατέβω στίς εὐρωεκλογές ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΛΑΟΣ. Ἀλλά νά μέ κατηγοροῦν ὅτι ἀφαίρεσα 3% ἀπό τό κόμμα στήν ἐθνική κάλπη, δέν τό ἀντέχω καί δέν θά τό ἐπιτρέψω στόν ἑαυτό μου». Τό δεύτερο στοιχεῖο πού θά ὄφειλαν νά ἐξετάσουν μέ προσοχή οἱ πέντε εἶναι πώς στό παρελθόν διετέλεσαν (2004-2009) κορυφαῖοι ὑπουργοί τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὁ Σάββας Τσιτουρίδης, εἶχαν ἡγηθεῖ τῆς κίνησης πού στήριξε τήν ὑποψηφιότητά του γιά τήν ἀρχηγία τῆς ΝΔ τό 1997, μέ τήν τότε ὁμάδα τῶν «λοχαγῶν». Ἡ πρωτοβουλία τους σήμερα δίδει τήν δυνατότητα σέ ἐχθρούς τῆς παρατάξεως καί, βεβαίως, σέ ἐχθρούς τοῦ Καραμανλῆ νά προχωρήσουν σέ παρερμηνεῖες πού ἀπέχουν πολύ, πάρα πολύ, ἀπό τήν πραγματικότητα. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός παρακολουθεῖ μέ ἐνδιαφέρον τά ἐσωτερικά τῆς παρατάξεώς του καί στηρίζει, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις του, τήν ἡγεσία. Ὡστόσο, ἀπό πουθενά δέν προκύπτει ὅτι ἀναμειγνύεται στήν ἐσωκομματική κουζίνα (δέν ἐνδιαφέρθηκε νά ἐκλέξει μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς δικῆς του ἐπιρροῆς, ὅπως ἄλλοι κορυφαῖοι, πού ἔτρεχαν νά βροῦν κουπόνια στήριξης ὑποψηφιοτήτων στό Συνέδριο), κατά μείζονα λόγο δέν ἐνθαρρύνει κινήσεις πού δυνητικά μποροῦν νά βλάψουν τό κόμμα, τόν ἀρχηγό, τήν ἐπιρροή του στήν κοινωνία. Κινήσεις παρεξηγήσεων.

Πρός τί, λοιπόν, ἡ νέα αὐτή κίνηση; Μία πρώτη ἀνάγνωση τῶν ἑρμηνειῶν πού ἔγιναν στό διαδίκτυο μπορεῖ νά πείσει τούς ἐμπνευστές της ὅτι δημιουργοῦνται λάθος ἐντυπώσεις ἀναφορικά μέ τά κίνητρά τους, καί μάλιστα σέ μία περίοδο ἰδιαιτέρως κρίσιμη καί γιά τόν τόπο καί γιά τήν παράταξη. Δέ θά μακρηγορήσω ἄλλο. Οἱ πέντε κάνουν λάθος. Ὑποδείξεις, ὅμως, δέν κάνω. Εἶναι δικό τους θέμα τί θά πράξουν στό τέλος. Στίς Δημοκρατίες, ὅποιος ἔχει τήν ἐλευθερία ἔχει καί τήν εὐθύνη.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ