ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ἡ ἐξομολόγησις τοῦ κ. Τσίπρα

ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο τρόποι γιά νά προσεγγίσει κανείς τίς πρῶτες ἡμέρες ἀντιπολιτευτικῆς ἀμηχανίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ πρῶτος εἶναι νά παρατηρήσει πῶς συμπεριφέρεται ὁ ἀριστερός Τύπος ἀναζητώντας ἀπεγνωσμένα μάταιους πολιτικούς στόχους. Ἐπιτέθηκε, γιά παράδειγμα, στόν νέο ὑφυπουργό καί κατ’ οὐσίαν συντονιστή κυβερνητικοῦ ἔργου Ἄκη Σκέρτσο γιά τό θέμα τοῦ κατώτατου μισθοῦ, ἐπειδή τόν καιρό πού ὁ ΣΕΒ προσέφευγε κατά τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης συνέπεσε νά ἀποτελεῖ διοικητικό στέλεχός του. Αἴφνης ὁ κ. Σκέρτσος ἐμφανίζεται ὡς ὁ ὑπερυπουργός τεχνοκράτης, ἡ ἄποψη τοῦ ὁποίου θά ἐπιβληθεῖ στόν ἐκλεγμένο ὑπουργό Ἐργασίας Γιάννη Βρούτση. Ἔτσι εἶναι, ἄν ἔτσι νομίζετε!

Δέ λειτουργεῖ ἔτσι, ἀγαπητοί, τό σύστημα Μητσοτάκη. Ἐάν ἤθελε –ἐξ ὅσων γνωρίζουμε δέν θέλει– νά μεροληπτήσει ὑπέρ τοῦ ΣΕΒ ὁ Πρωθυπουργός, δέν χρειαζόταν τόν «τροχονόμο» τῶν ὑπουργῶν κ. Σκέρτσο γιά νά τό ἐπιτύχει. Μπορεῖ καί μόνος του. Καί ἐν πάση περιπτώσει στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου ὁμιλοῦν γιά σχοινί; Ἡ μισή Ἑκάλη δοξάζει ἀκόμη καί σήμερα τόν κ. Τσίπρα ἐπειδή τῆς μείωσε τήν ἐθελοντική εἰσφορά. Silence. Ἄλλο πρόσωπο πού ἀπεγνωσμένα ἀναζητήθηκε γιά νά κτυπηθεῖ εἶναι ἡ νεαρά ὑφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Ἄν καί πρέπει νά μετριάσει τήν συχνότητα τῶν ἀμήχανων δηλώσεών της πρίν ἐνημερωθεῖ καλά γιά τό χαρτοφυλάκιό της, εἶναι ὑπερβολή νά τῆς ἐπιτίθενται ἐπειδή πρό ἑξαετίας διερωτήθη δημοσίως ποιός εἶναι αὐτός πού στήν Ἑλλάδα ἔχει τήν ἐξουσία νά ἀπονέμει τό ἐπίθετο «ἱστορικός» στόν πᾶσα ἕνα ὥστε στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ὀνομάζονται ἤ αὐτοαποκαλοῦνται «ἱστορικά πρόσωπα». Ἄδικο ἔχει;

Καί βεβαίως πρέπει νά εἶναι πολύ ἀπελπισμένος κανείς, σέ βαθειά ἀπόγνωση, γιά νά συγκρίνει τούς νεκρούς στό Μάτι μέ τούς νεκρούς στήν Χαλκιδική. Στό Μάτι ἡ κριτική ἔγινε γιατί ὁ Πρωθυπουργός ἔδινε ἐπικοινωνιακό σώου μπροστά στίς κάμερες ἐνῶ ἤξερε ὅπως ὁμολόγησε στόν «Σκάι» ὅτι ὑπῆρχαν νεκροί. Στό Μάτι ἔγινε κριτική ἐπειδή δέν ἐκκενώθηκε ὁ οἰκισμός καί ἐπειδή δέν λειτούργησε ἡ γραμμή κινητῆς τηλεφωνίας ἐγκαίρου προειδοποιήσεως μέ sms. Καί στήν Χαλκιδική ἀνακαλύψαμε, χθές, καί πάλι, ἕναν χρόνο μετά, καί ἐνῶ ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τήν ἐξουσία μόλις προχθές, πώς ἡ Ἀριστερά ἀμέλησε νά συνεννοηθεῖ μέ τίς ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ γραμμή ἔκτακτης ἀνάγκης. Οὔτε προχθές λειτούργησε. Οὔτε τό 112 δέν λειτουργεῖ, καί ἄς εἶχαν κάνει ἀγωνιώδη ἐρώτηση στήν Κομμισσιόν εὐρωβουλευτές τῆς ΝΔ, ὅπως ἡ Μαρία Σπυράκη.

Ἄν τά ἀθροίσεις ὅλα αὐτά διακρίνεις σέ πρώτη ἀνάγνωση μία ἀντιπολίτευση σέ ἀπόγνωση. Ἤ τήν ἀπόγνωση πού προκαλεῖ ἡ ἀντιπολίτευση. Ὡστόσο, πίσω καί ἀπό τίς τρεῖς ἱστορίες, ὑπάρχει ἕνα κυρίαρχο συναίσθημα: ἡ ἄρνηση. Αὐτό πρέπει νά κρατήσουμε. Ἰδού ὁ δεύτερος τρόπος ἀνάγνωσης τῆς τακτικῆς τῆς Ἀριστερᾶς. Ὀ ΣΥΡΙΖΑ ὡς κυβέρνηση ἀπαιτοῦσε ἐπιτακτικά τήν συναίνεση ἀπό ὅλους τούς ἄλλους –καί κατά καιρούς τήν εἶχε, ἡ ΝΔ ψήφισε οὐκ ὀλίγα νομοσχέδια– ἀλλά ὁ ἴδιος ὡς ἀντιπολίτευση φαίνεται πώς θά ἐπιλέξει μία λέξη πού ξέχασε στήν ἐξουσία: Τό… «Ὄχι». Δέν θά τό παρακάνει στίς κινητοποιήσεις, καί ἄς λένε διάφορα ὁ Γιῶργος Τσίπρας καί ὁ Νῖκος Παππᾶς (ἐκτός ἄν ἡ ΝΔ δώσει δικαιώματα), ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη θά δώσει ρεσιτάλ κοινοβουλευτικοῦ ἀρνητισμοῦ. Δέν θά συμπέσει μέ τόν Μητσοτάκη σέ τίποτε, οὔτε στό γεγονός ὅτι ὁ ἥλιος βγαίνει ἀπό τήν Ἀνατολή. Αὐτή εἶναι μία βασική παράμετρος ὑπολογισμοῦ γιά τήν κεντροδεξιά διακυβέρνηση ὑπό τήν ἑξῆς ἔννοια: Πρέπει μέ τίς πολιτικές της νά ἀπομονώσει τόν ΣΥΡΙΖΑ στήν κοινωνία. Νά τοῦ στερήσει τήν τροφή γιά τήν ὁποία τοῦ ἔχει ἀνοίξει ἡ ὄρεξη. Νά τοῦ διαλύσει τά κοινωνικά μέτωπα πρίν αὐτά δημιουργηθοῦν.

Πρός ἐπίρρωσιν ὅτι αὐτή θά εἶναι ἡ νέα ἀντιπολιτευτική τακτική Τσίπρα, εἰσφέρω καί τό ἑξῆς γεγονός. Ρωτήθηκε ὁ πρώην Πρωθυπουργός προσφάτως ἀπό συνομιλητές του γιατί ἐπιτρέπει στήν ΝΔ νά ἐκλέξει Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μέ 151 ψήφους, ἐνῶ ἄν διετηρεῖτο ἡ πλειοψηφία τῶν 180 θά εἶχε ἕνα μοχλό πίεσης πρός τήν Κυβέρνηση. Ἀπάντησε ὅτι τό ἔκανε διότι κατανοεῖ πώς δέν μπορεῖ νά ἐπαναλάβει ὅ,τι τό 2015 καί νά προκαλέσει ἐκλογές χωρίς αὐτήν τήν φορά νά κατηγορηθεῖ πώς δυναμιτίζει τήν σταθερότητα. Ἡ ἰδέα ὅτι θά πιεζόταν νά ἐκλέξει Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μαζί μέ τήν ΝΔ τοῦ ἦτο ἀφόρητη. Ὅπως λέγεται, «ὅταν τό περίστροφο εἶναι στό τραπέζι ὁ Τσίπρας θέλει νά τό χρησιμοποιεῖ. Τοῦ εἶναι ξένο ὡς ἰδέα νά μήν τό χρησιμοποιεῖ καί ἁπλῶς νά ἀπειλεῖ». Ἀπό τήν προσέγγισή του αὐτή γιά τόν ἀνώτατο θεσμό, σέ συνδυασμό μέ μιά ἄλλη ὁμολογία του, ὅτι δέν θέλησε νά συνεννοηθεῖ ἀπ’ εὐθείας μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό Σκοπιανό γιά νά μήν ἀδειάσει τόν κυβερνητικό του ἑταῖρο, μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τήν ψυχοσύνθεσή του. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός θά ἀναζητήσει ρεβάνς. Χωρίς ἔντονο πεζοδρόμιο ἀλλά καί χωρίς συναίνεση.

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.