Ἡ διαπλοκή προσπαθεῖ νά ἀναστήσει τό ΠΑΣΟΚ

ΓΙΑ τήν γλυκανάλατη τηλεοπτική ἐπανεμφάνιση τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου…

… ὁ ὁποῖος παρουσιάσθηκε δέκα χρόνια μετά τήν παραίτησή του ἀπό τήν πρωθυπουργία ὡς ἀθώα περιστερά πού δέν ἤξερε τίποτε γιά τό ἔγκλημα, δέν ἔχουμε νά ποῦμε πολλά. Σέ ὅσους ἔχουν μνήμη, προκάλεσε θυμηδία. Ἀφοῦ δέν ἔχει νά ἐπιδείξει τίποτε ἀπό τήν πρωθυπουργία του ἐκτός ἀπό αἷμα, δάκρυα καί ἱδρῶτα, σήμερα διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ λάβαρο τίς φωτογραφίες τοῦ πατρός του καί τοῦ παπποῦ του. Μέ τήν ἰδέα ὅτι τό ἐπώνυμό του εἶναι ἰσχυρότερο ἀπό τούς συνυποψηφίους του. Ὅμιλος ἀναμνήσεων κατήντησε ἡ Ἑλλάς. Ὅταν ὁ κύριος Παπανδρέου ἀπαντήσει σέ ὅσα τοῦ καταλογίζει ὁ Πρόεδρος Ὀμπάμα στό βιβλίο του γιά τίς εὐθῦνες του στήν κρίση χρέους –τόν ἐξευτελίζει–, ὅταν ἀπαντήσει γιατί σέ ἔγγραφα πού ἀποκαλύφθηκαν ἀπό τόν Μιχάλη Ἰγνατίου ἐμφανίζεται νά θέλει τήν ἐμπλοκή τοῦ ΔΝΤ στήν Εὐρώπη ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2009 καί ὅταν ἀπαντήσει γιατί ὁ Μπόμπ Τράα τοῦ ΔΝΤ διέταζε σέ mail του τόν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου νά ἀναθεωρήσει τά στατιστικά στοιχεῖα τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 «γρήγορα, σιωπηρά καί μέ ἐχεμύθεια» ἴσως ἀσχοληθοῦμε μαζί του. Καί βεβαίως ὅταν ἀπαντήσει σέ αὐτά πού ἀπεκάλυψε ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος σέ μένα στήν ΕΡΤ τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 καί στόν Β. Σκουρῆ τόν Αὔγουστο τοῦ 2018 στό Ρ/Σ News 247: Ὅτι ἑτοίμαζε τό 2010 Εἰδικό Δικαστήριο γιά νά παραπέμψει τόν Καραμανλῆ κατόπιν ὀχλήσεως τῶν ξένων. Ὅτι ἐπίσης προσέφυγε στό ΔΝΤ κατόπιν σχεδίου μέ τρεῖς Ὑπουργούς του διαφωνοῦντες σέ συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου (ὅπως κατήγγειλε τότε ὁ κ. Λοβέρδος). Τότε, ναί!

Ὅταν ἀπαντήσει σέ αὐτά τά ὀλίγα θά λάβουμε καί ἐμεῖς σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τά λεγόμενά του. Οἱ σκοτοῦρες πού περνᾶ ὁ ἑλληνικός λαός αὐτή τήν ἐποχή ὅμως δέν μᾶς ἐπιτρέπουν πολυτέλειες γιά πολιτικό ρετρό καί γιά πληγές τοῦ παρελθόντος. Δόξα τῷ Θεῶ, στοιχεῖα καί ντοκουμέντα γιά τό ἑπόμενο βιβλίο μου μετά δέκα χρόνια, γιά τήν ἀλλοίωση τοῦ ἐλλείμματος, ὑπάρχουν ἄφθονα. Ἡ ἱστορία θά γραφτεῖ, ἄν μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός. Τό ἀληθινό θέμα πού προκύπτει ὅμως ἀπό τήν ἐπανεμφάνιση Παπανδρέου καί θά ἐπικεντρωθοῦμε σήμερα, εἶναι κάτι πού τόν ξεπερνᾶ: Ὡς φαίνεται ἡ διαπλοκή, παλαιά τζάκια κυρίως, ἐπιχειρεῖ νά ἀναστήσει τό ΠΑΣΟΚ γιά νά τό βάλει σφῆνα μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ καί νά ποδηγετήσει τίς ἐξελίξεις. Γιά νά ἐξυπηρετήσει τά συμφέροντά της προφανῶς. Νά γιατί ὑποστηρίζω καιρό τώρα ὅτι ἡ ἐκλογή ἀρχηγοῦ στό ΠΑΣΟΚ ἔχει σημασία πού ξεφεύγει ἀπό στενά ὅρια τοῦ μικροῦ αὐτοῦ κόμματος καί θά μᾶς ἀποκαλύψει στό φῶς τῆς ἡμέρας πῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ βασικοί παῖκτες τοῦ συστήματος τόν δημόσιο βίο τῆς χώρας: ἐξαρτημένο ἤ ἀνεξάρτητο;

Ὡς φαίνεται, ἡ διαπλοκή ἀξιοποιεῖ τήν ἐπανεμφάνιση τοῦ κυρίου Παπανδρέου γιά νά διαπραγματευτεῖ μέ τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ἡ ὑποδοχή τῆς ὑποψηφιότητάς του εἶναι ἐνδεικτική: μόνο κόκκινο χαλί δέν ἔστρωσαν κάποιοι γιά νά ὑποδεχθοῦν τόν Γιῶργο. Βεβαίως κανείς Παπανδρέου δέν μπορεῖ νά ἔχει τύχη σέ αὐτή τήν χώρα, ἄν δέν ὑπάρχει λαός νά τόν ἀκολουθήσει. Δέν φταίει γιά ὅλα ἡ διαπλοκή. Ὁ Ἕλλην ὡστόσο ἔχει μέσα στίς σκοτοῦρες του τήν τάση νά ξεχνᾶ ἄν δέν τοῦ θυμίζει κάποιος τά δεδομένα. Καί ἐν προκειμένῳ ἔχουμε μία ἀκόμη ἐπανάληψη τοῦ ἔργου ὡς φάρσα. Ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης ἐξελέγη στήν πρωθυπουργία τό 1990 μέ τήν στήριξη τῆς διαπλοκῆς πού ἤθελε νά ἐκδικηθεῖ τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου γιά τό ἐγχείρημα Κοσκωτᾶ. Καί ὅταν οἱ ἐκδότες τῆς ἐποχῆς τόν ἐκδικήθηκαν ἐπαρκῶς, ἅπαντες ἄλλαξαν τίς καταθέσεις τους στό Εἰδικό Δικαστήριο καί στράφηκαν κατά τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ὁ ὁποῖος πάσχιζε τότε νά μοιράσει «ἀκριβοδίκαια» τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως τῆς ἐποχῆς. Ὅπως σήμερα ὁ Κυριάκος. Σήμερα ζοῦμε τό ἴδιο ἔργο σέ παραλλαγή: δυνάμεις, στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά νά ἀποκτήσει εὐνοϊκό ἐπικοινωνιακό περιβάλλον καί νά ἀνέλθει στήν ἐξουσία στρέφονται κατ’ οὐσίαν ἐναντίον του, μέ ὅπλο τους τόν Γιῶργο Παπανδρέου. Τό σχέδιο Παπανδρέου εἶναι, σύμφωνα μέ ἐξομολογήσεις συνεργατῶν του στόν ὑπογράφοντα σέ ἀνύποπτες στιγμές, εἶναι τό ἑξῆς: νά αὐξήσει τήν δύναμη τοῦ ΠΑΣΟΚ στίς ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική ἀπό τό 8% στό 10-12% καί εἴτε νά ἀποτελέσει κυβερνητικό ἑταῖρο σέ κυβέρνηση συνεργασίας (τῆς ΝΔ ἤ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ στόχο τήν ἀνάληψη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί ἀποστολή τήν «ἐπίλυση» τῶν ἑλληνοτουρκικῶν), εἴτε νά προκαλέσει δεύτερες ἐκλογές (μέ στόχο νά ἐπαναπατρίσει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ πασοκογενεῖς ψηφοφόρους καί νά ἀλλάξει ὑπέρ του τόν συσχετισμό ἐντός τῆς Κεντροαριστερᾶς.)

«Ἀλλάζει ἡ συζήτηση ἄν τυχόν ἐμεῖς ἀνεβαίναμε στό 15% καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔπεφτε στό 25%» μᾶς ἐξομολογήθηκαν ἱεροκρυφίως συνεργάτες τοῦ κυρίου Παπανδρέου πού ὀνειρεύονται τήν πολιτική ἀνάσταση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Στό πλαίσιο αὐτό οἱ λεγόμενοι sleepers Παπανδρέου, πού ἔχει ἐγκαταστήσει τό ΠΑΣΟΚ –τῆ ἀφελείᾳ τῆς ΝΔ– τόσο ἐντός τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ (Μαξίμου, Ὑπουργεῖα καί ΔΕΚΟ) ὅσο καί ἐντός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θά παίξουν καθοριστικό ρόλο στήν δημιουργία ἐντυπώσεων. Θά παραμείνουν στά μεγάλα κόμματα ὅσο ἡ παρουσία τους ἐκεῖ ἐξυπηρετεῖ τόν σχεδιασμό Παπανδρέου καί τήν κρίσιμη στιγμή θά ἀρχίσουν νά ἐπιστρέφουν στό ΠΑΣΟΚ γιά νά προκαλέσουν, μέ τήν βοήθεια τμήματος τῆς μιντιακῆς διαπλοκῆς πολιτικές ἐντυπώσεις. Γνωρίζουμε καί ὀνόματα, τά ὁποῖα θά παλλινοστήσουν στό ΠΑΣΟΚ ἀπό τήν ΝΔ καί τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον τῶν ὁποίων ὁ κύριος Παπανδρέου, ὄχι τυχαῖα, κήρυξε διμέτωπο ἀγῶνα μέ τήν συνέντευξή του στόν Νῖκο Χατζηνικολάου. Αὐτό δέν σημαίνει βεβαίως ὅτι ἡ ἀπόπειρα Παπανδρέου νά ἐπιστρέψει στόν τόπο τοῦ ἐγκλήματος θά εἶναι ἀνέφελη. Καί οἱ κοιμισμένοι κάποτε ξυπνοῦν. Ἡ πραγματικότητα ὅμως δέν ἀλλάζει. Τό ἔργο τό ἔχουμε ξαναδεῖ, θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή καί εἶναι προβλέψιμο στόν σχεδιασμό του. Τό ζήτημα εἶναι ἄν θά εἶναι προβλέψιμος καί ὁ ἑλληνικός λαός. Ἤ ἄν αὐτήν τήν φορά θά κάνει τήν ἔκπληξη καί θά συντρίψει τά συστήματα. Ἴδωμεν.

Απόψεις

Την Κυριακή 08.10 με την Εστία: Τα σκοτεινά παρασκήνια του ΚΚΕ

Εφημερίς Εστία
Στις 08.10 για πρώτη φορά με την Εστία της Κυριακής: ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Συστημένα» ἀπό τίς ΗΠΑ πρός ΝΔ – ΠΑΣΟΚ γιά συμφωνία-ἐξπρές μέ τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τό δημοσίευμα τῶν «New York Times» γιά ἐπαφές ὑπουργῶν μέ κινεζικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες ἐντοπίσθηκαν μέσῳ ὑποκλοπῶν ἀπό τήν Λιθουανία – Ὁ κ. Μητσοτάκης πραγματικός ἀποδέκτης τοῦ γράμματος, ὄχι ὁ Ἄδωνις – Γιατί ἐθορυβήθησαν καί στήν Χαριλάου Τρικούπη

Ἕνα Πάρκο (Ὑπουργείων) Φάντασμα καί μία Ἑταιρεία Φάντασμα

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ διεθνῆ ἔκθεση ἀμυντικῆς βιομηχανίας πού ἔγινε στό Λονδῖνο, ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μετεῖχαν μόνον δύο ἰδιωτικές ἑλληνικές ἑταιρεῖες τοῦ ὁμίλου EFA. Ἡ κρατική βιομηχανία μας ἐκκωφαντικῶς ἀποῦσα.

«Ὄχι» Γεραπετρίτη σέ Συμβούλιο Ἀρχηγῶν γιά τά Ἑλληνοτουρκικά

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ τῆς Κυβερνήσεως νά διεξαχθεῖ Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν γιά τά ἑλληνοτουρκικά προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν τά κόμματα γιά ὅσα ἀπεφασίσθησαν κατά τήν συνάντηση τῶν κ.κ. Μητσοτάκη-Ἐρντογάν στήν Νέα Ὑόρκη καί ὅσα πρόκειται νά ὑπογραφοῦν στήν σύνοδο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τῶν δύο χωρῶν στίς 7 Δεκεμβρίου στήν Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε χθές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.

Ἐμεῖς καί οἱ πρόσφυγες τοῦ Ναγκόρνο-Καραμπάχ

Δημήτρης Καπράνος
«Σκέφθηκα νά βάλω φωτιά νά κάψω τό σπίτι μου, δέν μοῦ πῆγε ἡ καρδιά, ἔπλυνα τά πιάτα, τά τακτοποίησα στά ράφια, σάν νά περίμενα μουσαφιριά…