Η διαχείριση των συμβόλων

ENA MHNA ἀκριβῶς μετά τήν εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία καί…

… τήν ἔναρξη τοῦ πολέμου, ἡ Κυβέρνηση γιά πρώτη φορά φαίνεται πώς ἀρχίζει νά συνειδητοποιεῖ τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ἡ εὐθεῖα ἀνάμειξή της σέ αὐτόν, σέ σύγκριση μέ τήν οὐδέτερη Τουρκία, ἡ ὁποία ἀποκομίζει διαρκῶς γεωπολιτικά κέρδη. Ἡ προσγείωση εἶναι ἀνώμαλη: τόσο οἰκονομικά καί διπλωματικά ὅσο καί γεωπολιτικά. Στό Μέγαρο Μαξίμου συνειδητοποιοῦν πλέον ὅτι ἐκτός ἀπό τήν ρωσσική οἰκονομία οἱ κυρώσεις, τίς ὁποῖες ὑπογράψαμε ἀπό κοινοῦ μέ τούς συμμάχους καί ἑταίρους μας, δέν πλήττουν βαριά μόνο τή Ρωσσική Ὁμοσπονδία ἀλλά καί τήν ἴδια μας τήν ἐθνική οἰκονομία. Ἐνῶ παράλληλα ἡ ἄνευ ὅρων στήριξη τῶν σχεδίων τῆς συμμαχίας πού ἔφτασε μέχρι τοῦ σημείου νά δηλώσει ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ὅτι στόχος τῶν κυρώσεων εἶναι ἡ ἀνατροπή τοῦ Προέδρου Πούτιν, ὄχι μόνο δέ φέρνει ἄμεσα γεωπολιτικά ὀφέλη στήν πατρίδα μας ἀλλά ἀντιθέτως βοηθᾶ τόν ἀπρόβλεπτο παίκτη τῆς συμμαχίας Τουρκία νά κερδίσει τήν παρτίδα.

Τήν ὥρα πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές καί ἐνῶ ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός κύριος Βαρβιτσιώτης πάσχιζε νά ἀνασκευάσει τήν ἀψυχολόγητη, ἐθνικά ἐπικίνδυνη καί ἀκατανόητη δήλωσή του, γινόταν γνωστό ὅτι πρῶτον θά διεξαχθεῖ προσεχῶς, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθεώρηση politico, τριμερής διάσκεψη μεταξύ Γαλλίας, Ἰταλίας καί Τουρκίας! Δεύτερον, ἡ Τουρκία προβάλλει ὡς φαβορί μαζί μέ τή Γερμανία καί τά πέντε μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας γιά νά ἀποτελέσει ἐγγυήτρια δύναμη στήν Οὐκρανία. Γεγονός πού ἄν συμβεῖ θά τῆς δώσει status παγκόσμιας δύναμης καί θά ἀκυρώσει βεβαίως ὅλη τήν ἑλληνική ἐπιχειρηματολογία γιατί δέν πρέπει νά εἶναι ἐγγυήτρια δύναμη στήν Κύπρο. Τήν στιγμή πού συμβαίνουν ὅλα αὐτά, ἡ Ἑλλάς πιέζεται ἀπό τίς ΗΠΑ νά ἀναγνωρίσει τό Κόσοβο καί νά ψηφίσει μέσῳ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου τά μνημόνια συνεργασίας μέ τήν λεγόμενη –σύμφωνα μέ τήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ– βόρεια Μακεδονία, προκειμένου νά διευκολύνει τήν ἐνταξιακή τους προοπτική στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Στήν πραγματικότητα γιά νά ἀποφευχθεῖ κάθε πιθανότητα πρόσδεσής τους στήν Ρωσσία τοῦ Προέδρου Πούτιν. Καί ὅλα αὐτά χωρίς βεβαίως νά πάρουμε κανένα ἀντάλλαγμα μέ ἐξαίρεση τό γεγονός ὅτι τρία σημεῖα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας θά καταστοῦν πλωτός κόμβος μεταφορᾶς ὑγροποιημένου δυτικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν βόρεια Εὐρώπη.

Ἡ ἀνώμαλη προσγείωση τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, πού ἐπένδυσε στόν πόλεμο γιά νά ἀνακάμψει, περιλαμβάνει καί πολιτικό σκέλος. Σύμφωνα μέ ἀπόρρητα στοιχεῖα δημοσκοπήσεων, τά ὁποῖα ἀναλύονται σέ ἄλλες σελίδες, τό 30% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά κυρίως ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν πολιτῶν τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, ἔχουν ἐντελῶς διαφορετική ἀντίληψη γιά τό κυρίαρχο ἀφήγημα πού λανσάρεται μέ τή μορφή τοῦ διλήμματος δημοκρατία ἤ ἀνατολικός δεσποτισμός καί τοῦ ἐρωτήματος ποῦ ἀνήκομεν. Ὁλόκληρα τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ αὐτονομοῦνται ἀπό τά πολιτικά κόμματα καθώς νοιώθουν ξένα ἀπό αὐτά, κάτι πού ἐνισχύεται καί ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν μηνυμάτων τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, τῆς Νέας Δημοκρατίας, καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν 25η Μαρτίου.

Ἀπό αὐτά εἶχαν διαγραφεῖ οἱ λέξεις Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία –πλήν ἐξαιρέσεως– καί ὀρθοδοξία. Ἀκόμα καί στήν μέτρηση τοῦ Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετῶν γιά τήν 25η Μαρτίου οἱ Ἕλληνες ἀποδίδουν καθοριστική συμβολή γιά τήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία τους σέ ποσοστά ἄνω τοῦ 70% στό ξανθό γένος, ἐνῶ τά ποσοστά πού ἀφοροῦν τή Δύση εἶναι ἰδιαίτερα χαμηλά σέ σύγκριση μέ τό κυρίαρχο ἀφήγημα τῆς ἱστορίας μας. Γι’ αὐτό καί σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες δημοσκοπήσεις, εἰδικά τῆς Metron Analysis, Νέα Δημοκρατία καί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τίς ἀναγωγές δέ συγκεντρώνουν οὔτε κἄν τήν προτίμηση τοῦ 50% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ! Ἡ Κυβέρνηση ἔπρεπε νά εἶχε πάρει ἤδη τό μήνυμα, ὅτι ἡ πολιτική ἐπένδυση στόν πόλεμο δέν ὠφελεῖ, ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ δημοτικότητα τοῦ Προέδρου Μπάιντεν κατακρημνίστηκε σέ ποσοστά περίπου 40 % καθώς οἱ Ἀμερικανοί προτάσσουν τήν οἰκονομία στήν ἰδεολογική σταυροφορία. Ἡ πρώτη ἔνδειξη, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἄρχισε νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ συνέπειες τοῦ πολέμου καί οἱ κυρώσεις μποροῦν νά ἀποτελέσουν πολιτικό μπούμερανγκ, ἀποτέλεσε ἡ συνέντευξή του στόν δημοσιογράφο τοῦ CNN Νίκ Ρόμπερτσον, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας εἶπε γιά πρώτη φορά ὅτι πρέπει νά προσέξουμε γιά νά μήν ἔχουν οἱ κυρώσεις τίμημα καί γιά ἐμᾶς, πῆρε προσεκτικές ἀποστάσεις ἀπό τίς ἀπαιτήσεις Μπάιντεν γιά ἐμπάργκο στό ρωσσικό πετρέλαιο, καί γιά πρώτη φορά εἶπε ὅτι ἐκτός ἀπό τήν Οὐκρανία ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ὑποστηρίξουμε καί τούς πολῖτες μας! Παραθέτουμε τό πολύ ἐνδιαφέρον ἀπόσπασμα τῆς συνέντευξης τοῦ κυρίου πρωθυπουργοῦ στό ἀμερικανικό μέσο ἐνημέρωσης:

Κυριάκος. Μητσοτάκης: Φυσικά, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνέργεια, πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί ὥστε τά μέτρα πού λαμβάνουμε νά μήν καταλήξουν νά βλάψουν περισσότερο ἐμᾶς ἀπό ὅ,τι βλάπτουν τή Ρωσσία.

Nic Robertson: Αὐτό δέν εἶναι, ὅμως, τό νόημα τῶν κυρώσεων; Εἶναι κυρώσεις ἀντί πολέμου. Οἱ ἐλευθερίες τῆς Οὐκρανίας καί οἱ ἐλευθερίες γιά τίς ὁποῖες στήν οὐσία γίνεται αὐτός ὁ πόλεμος δέν ἔρχονται χωρίς τίμημα. Τά εὐρωπαϊκά ἔθνη καί οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πρέπει νά περιμένουν ὅτι θά καταβάλουν κάποιο οἰκονομικό τίμημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ὅτι ἤδη πληρώνουμε τίμημα. Πιστεύω ὅτι, σίγουρα, ὅλοι πρέπει νά ἐπανεκτιμήσουμε τίς προβλέψεις γιά τόν ρυθμό ἀνάπτυξης τῶν οἰκονομιῶν μας. Ἀντιμετωπίζουμε σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ πολέμου, καί τό ἐνεργειακό κόστος πραγματικά μᾶς πλήττει. Πλήττει τούς πολῖτες μας. Ὅμως, στό τέλος τῆς ἡμέρας, μολονότι ἔχουμε ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τήν Οὐκρανία ἔχουμε ἐπίσης τήν ὑποχρέωση νά στηρίξουμε τούς πολῖτες μας, ὥστε νά μήν ἐπωμιστοῦν μεγαλύτερα βάρη ἀπό αὐτά πού μποροῦν νά ἀντέξουν.

Nic Robertson: Μήπως ἡ Ἀμερική μέ αὐτά πού θά ἤθελε, αὐτά πού θά ἤθελε ὁ Πρόεδρος Biden ἀπό πλευρᾶς κυρώσεων, πηγαίνει πέρα ἀπό τό ἐπίπεδο τῶν ἐπιπτώσεων πού μπορεῖ νά ἀντέξει ἡ Εὐρώπη;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐξαρτῶνται σέ πολύ μικρότερο βαθμό ἀπό τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο συγκριτικά μέ τήν Εὐρώπη. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.

Ἐπίσης, ἡ ἐνεργειακή μετάβαση τῆς Εὐρώπης δέν ἀποτελεῖ βεβαίως μόνο ἕνα κλιματικό ζήτημα πλέον, ἀλλά καί ἕνα γεωπολιτικό ζήτημα.

Ἡ συνέντευξη αὐτή εἶναι ἡ πρώτη φάση τῆς ἀνώμαλης προσγείωσης. Θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλες. Εἰδικά ὅσον ἡ Κυβέρνηση, πού θεωρεῖ ὅτι διάλεξε τήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας (γιά νά ἔχει ἐπιχειρήματα νά ζητήσει ἀλληλεγγύη ἀπό τούς συμμάχους σέ περίπτωση ἑλληνοτουρκικῆς κρίσης), πληροφορεῖται ὅτι οἱ Ἀμερικανοί διαπραγματεύονται μέ τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν νά τοῦ πουλήσουν προηγμένα μαχητικά ἀεροσκάφη F35. Εἰδικά ὅταν πληροφορεῖται ὅτι ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής στήν Ἄγκυρα κύριος Φλέικ δήλωσε στήν τουρκική ἐφημερίδα «Σαφάκ» ὅτι ἡ Τουρκία ὑποδεικνύεται ὡς «διεύθυνση» στίς ἀμερικανικές ἑταιρεῖες πού ἀποχωροῦν ἀπό τήν Ρωσσία, ὥστε νά ἐγκατασταθοῦν στό ἀσφαλές ἔδαφος τῆς γειτονικῆς χώρας, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δέν ἐφαρμόζει τίς κυρώσεις ἀλλά θά ὑποδεχτεῖ καί τό ἀμερικανικό καί τό ρωσσικό χρῆμα. Καί διεκδικεῖ μέ ἀξιώσεις νά ἀποτελέσει ἐγγυήτρια δύναμη στό ἔδαφος τῆς μεταπολεμικῆς Οὐκρανίας. Καί βεβαίως ἀποτελεῖ πλέον ἰσότιμο συνομιλητή, σέ ἐπίπεδο κορυφῆς μέ τούς ἡγέτες τῆς Γαλλίας Πρόεδρο Ἐμμανυέλ Μακρόν καί Ἰταλίας Μάριο Ντράγκι σέ τριμερῆ σχήματα συνεργασίας. Τέλος, ἄς μή μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι ἄν ἡ Τουρκία γίνει δεκτή ἀπό τήν Λιβύη ὡς ἐγγυήτρια δύναμη στό status καί αὐτῆς τῆς περιοχῆς μέ τήν εὐλογία τῶν Ρώσσων τότε θά ἐπιβάλει πλήρως τό τουρκολιβυκό μνημόνιο σέ συνεργασία μάλιστα μέ τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τήν ἐθνικά μας συμφέροντα στό Αἰγαῖο καί τήν ἀνατολική Μεσόγειο. Ἡ προβλέψιμη σύμμαχος Ἑλλάς δίνει γιά μία ἀκόμη φορά στήν ἱστορία της μάχη ὀπισθοχώρησης παντοῦ… Καί πότε αὐτό; Τή στιγμή πού ὁ παγκόσμιος ὁρίζοντας σκοτεινιάζει! Ἀκόμα κι ἄν ὑπάρξει ἐκεχειρία στήν Οὐκρανία, σύμφωνα μέ ἐκτιμήσεις ἔγκυρων πολιτικῶν παρατηρητῶν, εἴμαστε πλέον στήν πρώτη μόνο φάση τοῦ νέου Ψυχροῦ Πολέμου, ὁ ὁποῖος θά εἶναι πολύ πιό σκληρός καί ἀπρόβλεπτος ἀπό τό προηγούμενο καθώς ἀνεπίσημες ἐξτρεμιστικές ὁμάδες καί τυχόν προβοκάτσιες μποροῦν νά ὁδηγήσουν τόν πλανήτη πραγματικά σέ ἕνα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο…

Απόψεις

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.