Ἡ ἀβάσταχτη ἐλαφρότης τοῦ κ. Ἀλιβιζάτου

ΩΡΕΣ μετά τήν ἐπέμβαση ἀστυνομικῶν δυνάμεων σέ κατάληψη κτιρίου στήν ὁδό Ματρόζου στό Κουκάκι…

… ὁ συνταγματολόγος, ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπίδοξος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀστυνομική βία Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος ἔστειλε τήν ἀκόλουθη ἐπιστολή στόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Ἕνα ἀκόμη περιστατικό ἀστυνομικῆς βίας περιῆλθε σέ γνώση μου: γιά τήν ἐκκένωση ὑπό κατάληψη κτιρίου στό Κουκάκι, σήμερα τό πρωί, τά ΜΑΤ εἰσῆλθαν χωρίς ἐντολή εἰσαγγελέα σέ παρακείμενη κατοικία καί κακοποίησαν ἄγρια τόν πατέρα καί τούς δύο γιούς του. Καί αὐτό, μέ τό πρόσχημα ὅτι δέν ἐπέτρεψαν τή χρησιμοποίηση τοῦ ἰδιωτικοῦ χώρου τους ἀπό τίς ἀστυνομικές δυνάμεις, χωρίς ἐπίδειξη εἰσαγγελικῆς ἐντολῆς.

»Κοινοποιῶ τήν παροῦσα στόν Συνήγορο τοῦ Πολίτη γιά νά ἐπιληφθεῖ πάραυτα τῆς ὑπόθεσης, σύμφωνα μέ τόν νόμο. Σᾶς καλῶ, ἐν τούτοις, νά διατάξετε ἄμεσα καί τή διεξαγωγή ΕΔΕ.

»Κύριε Ὑπουργέ, διαπιστώνω μέ λύπη μου ὅτι ἡ σύσταση τῆς ὑπό τήν προεδρία μου Ἐπιτροπῆς συμπίπτει μέ τήν αὔξηση τῶν περιστατικῶν αὐθαίρετης ἀστυνομικῆς βίας. Ἡ ἐν λόγω Ἐπιτροπή δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει στήν πράξη ὡς ἄλλοθι γιά τέτοιου εἴδους ἀπαράδεκτες συμπεριφορές. Ἐπιβάλλεται ὡς ἐκ τούτου νά λάβετε κάθε ἀναγκαῖο μέτρο ὥστε αὐτές νά σταματήσουν».

Θά ἀποφύγω νά σταθῶ στό γεγονός ὅτι ὁ κ. καθηγητής δέν μπῆκε κἄν στόν κόπο νά διασταυρώσει ὅσα ὑποστήριξε, πρίν στείλει τήν ἐπιστολή του πρός τόν ὑπουργό. Διότι ἄν τό εἶχε κάνει, δέν θά εἶχε ἐξευτελιστεῖ ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης. Σύμφωνα μέ ἠχητικό ἀπόσπασμα πού μετέδωσε ὁ ραδιοφωνικός σταθμός «Σκάι», ἡ ἴδια ἡ μητέρα τῶν καταληψιῶν πού εἶχε καλέσει ὡς «κάτοικος» τόν ραδιοφωνικό σταθμό γιά νά διαμαρτυρηθεῖ ὁμολόγησε ὅτι ἡ Ἀστυνομία μπῆκε στήν οἰκία της παρουσία εἰσαγγελέως! «Τῆς κυρίας εἰσαγγελέως» ὅπως εἶπε μέ σεβασμό στόν ἀέρα στόν συνάδελφο Δημήτρη Γιαννίρη, προσδιορίζοντας ἀκόμη καί τό φῦλο της. Ἄς ὑποθέσουμε ὅμως ὅτι ἴσχυε αὐτό πού δήλωσε ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου. Γιά νά φθάσει μέχρι ἐκεῖ, νά θίξει τό ζήτημα τῆς ἐνδεχόμενης παραβίασης τοῦ οἰκιακοῦ ἀσύλου ὁ κ. Ἀλιβιζᾶτος, «πήδηξε» τρία κεφάλαια ἀτομικῶν καί ὄχι μόνο δικαιωμάτων. Συνταγματικῶς κατοχυρωμένων, ἐξίσου μέ τό οἰκιακό ἄσυλο.

Τό πρῶτο εἶναι ἡ προσβολή τοῦ δικαιώματος στήν ἰδιοκτησία. Τό κτίριο στό ὁποῖο λειτουργοῦσε ἡ κατάληψη δέν ἀνῆκε στήν ἰδιοκτησία τῶν διαμενόντων. Οὔτε κατέβαλλαν ἐνοίκιο γιά τήν διαμονή τους ἐκεῖ. Παρά ταῦτα εἶχαν εἰσβάλει σέ αὐτό, τό εἶχαν καταλάβει καί ἀρνοῦντο νά τό παραδώσουν στίς Ἀρχές. Ἔχει κανένα σχόλιο ἐπ’ αὐτοῦ ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου;

Τό δεύτερο θεμελιῶδες ζήτημα εἶναι ἡ προστασία τῆς δημόσιας περιουσίας. Τό κτίριο τῆς ὁδοῦ Ματρόζου (σ.σ. Σπετσιώτης μπουρλοτιέρης, ναύαρχος, πού ἔδωσε ὅλη του τήν περιουσία στόν Ἀγῶνα τοῦ 1821 καί κατήντησε ζητιάνος –ἄν ζοῦσε θά τό εἶχε μετανοιώσει) ἀνῆκε στήν ἰδιοκτησία τοῦ Δημοσίου. Στήν ἰδιοκτησία τοῦ νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός» πού ἄν τό ἐκμεταλλευτεῖ σωστά θά βρεῖ πόρους γιά τήν βελτίωση τῶν παρεχόμενων ὑπηρεσιῶν ὑγείας στούς Ἕλληνες ἀσφαλισμένους. Γι’ αὐτό ἔχει νά πεῖ τίποτε ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου; Γιατί κατάπιε τήν γλῶσσα του;

Τό τρίτο θεμελιῶδες ζήτημα εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας τῶν ἀστυνομικῶν πού πῆγαν ἐκεῖ, ὄχι γιατί εἶχαν προηγούμενα μέ τόν σκηνοθέτη καί τά παιδιά του ἀλλά ἐπειδή ἔλαβαν διαταγή ἀπό τήν προϊσταμένη ἀρχή. Τόν καταπέλτη μέ τά δολοφονικά καρφιά πού εἶχαν στήσει οἱ καταληψίες μέ στόχο νά ἐμποδίσουν τήν εἴσοδο ἀστυνομικῶν στό κτίριο, τόν εἶδε ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου; Τήν βία τῶν «πολιτῶν» κατά ἀστυνομικῶν πού πῆγαν νά ἐφαρμόσουν τόν νόμο τήν ἀντελήφθη; Τά αἰχμηρά ἀντικείμενα πού πέταξαν οἱ καταληψίες σέ ἀστυνομικούς ὅπως καρέκλες, σιφόνια, μεταλλικά γραφεῖα καί ἄλλα, τά εἶδε ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου; Ἤ μέ περισσή ἐπιπολαιότητα ἔσπευσε νά ἀπειλήσει τόν ὑπουργό μέ παραίτηση μή τυχόν θιγεῖ τό προοδευτικό του προφίλ καί ξεχάσει ὁ Τσίπρας τί ὡραῖα λόγια ἔλεγε γι’ αὐτόν, τρομάρα του;

Ἄν ἡ ὑπόθεση στό Κουκάκι εἶναι μία ἄσκηση γιά τήν Δημοκρατία καί τά δικαιώματα καί ἄν τά ἔννομα ἀγαθά πού τέθηκαν ὑπό διακινδύνευση εἶναι ἡ προστασία τῆς ἰδιοκτησίας, ἡ προστασία τῆς δημόσιας περιουσίας, ἡ προστασία τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας καί ἡ προστασία τῆς οἰκιακῆς εἰρήνης (πού δέν παραβιάστηκε ὅπως ἀπεδείχθη), γιατί ὁ κ. καθηγητής προσπερνᾶ τά τρία προηγούμενα στάδια γιά νά φθάσει ἀμέσως στά τέταρτο; Τά τρία προηγούμενα ἦταν ἀμέσως «ὁρατά». Κατάληψη σημαίνει προσβολή ἰδιοκτησίας. Εἶναι ἀδίκημα «βαθύτερο» ἀπό τήν παραβίαση τοῦ οἰκιακοῦ ἀσύλου. Ἀντικείμενα ἀφαιρεθέντα ἀπό κτίριο ἰδιοκτησίας τοῦ Δημοσίου καί παρεμβάσεις ἐπί τοῦ χώρου σημαίνει φθορά ξένης ἰδιοκτησίας. Καταπέλτης μέ καρφιά ἰσοδυναμεῖ μέ δολοφονική ἀπόπειρα κατά τῆς ζωῆς τῶν ἀστυνομικῶν –μόνο γιά τήν Χρυσή Αὐγή στήν δίκη τῆς ὁποίας πῆγε ἔχει εὐαισθησία ὁ κ. καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου, τρομάρα του δίς;

Καί βεβαίως εἴσοδος Ἀστυνομίας ἄνευ εἰσαγγελέως σημαίνει πράγματι παραβίαση οἰκιακοῦ ἀσύλου (ἀνακάλυψαν καί στήν Ἀριστερά, ἄν κρίνω ἀπό τά ἔντυπά της τήν σημασία τῆς λέξης… «ἄσυλο».) Μόνο πού ἡ εἴσοδος ἔγινε παρουσία εἰσαγγελέα καί μόνο πού ὁ πατέρας τῶν καταληψιῶν ἐπιχείρησε σύμφωνα μέ τήν ΕΛ.ΑΣ. νά ἀφαιρέσει τό ὅπλο ἀστυνομικοῦ! (Τί θά συνέβαινε ἄν ἐκπυρσοκροτοῦσε;;;) Μετά ταῦτα, θά προτείναμε στόν κ. καθηγητή Συνταγματικοῦ Δικαίου (ἄν καί στήν περίπτωσή του… «Σύνταγμα ἀγνοεῖται») νά ὑποβάλει τό περιστατικό δίκην ἄσκησης πρός κρίση καί ἀξιολόγηση σέ οἱοδήποτε συνάδελφό του καθηγητή ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν Εὐρώπη.

Καί νά τόν ρωτήσει ἄν θά γινόταν ἡ παραμικρή συζήτηση σέ ἄλλη χώρα σέ περίπτωση πού πολῖτες παραβίαζαν τόν νόμο καί οἰκεῖοι τους ἀντιμετώπιζαν ἔτσι ἀστυνομική Ἀρχή. Καί ἄν τοῦ ποῦν ὅτι ναί, θά ξεσποῦσε σάλος τό νά σπεύσει ὁ κ. καθηγητής νά παραιτηθεῖ. Ἄν καί πολύ ἀμφιβάλλω σέ τί εἶναι χρήσιμος στόν ὑπουργό παραμένοντας.

Υ.Γ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό. Μέ αὐτό τό τάχα ἐκσυγχρονιστικό ρεῦμα σκέψης ἡ ΝΔ μόνο συγκυριακά μποροῦσε νά συναντηθεῖ. Ἀποδεικνύεται καθημερινά.

Απόψεις

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.