Ἡ αὐτοκατάργηση τῆς Πολιτείας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν ἀναπτύξω τό σημερινό θέμα:…

… Οἱ ἀγαπητοί συνάδελφοι Γιῶργος Παπαχρῆστος καί Θανάσης Τσεκούρας μέ κάλεσαν χθές ἀπό τήν ραδιοφωνική τους ἐκπομπή νά διορθώσω τόν χθεσινό πρωτοσέλιδο τίτλο μας, ἐπειδή κατά τήν κρίση τους ὁ τονισμός μας ἦταν λανθασμένος. Ἔπρεπε νά ἀναφερθοῦμε σέ «Ἕλληνες διαπλεκομένους» καί ὄχι σέ «Ἕλληνες διαπλεκόμενους». Ἡ γλωσσική μας προσέγγιση δέν εἶναι λανθασμένη. Σωστή εἶναι. Ἀλλά ἀκοῦμε μέ προσοχή τίς ὑποδείξεις τῶν ἄξιων συναδέλφων. Μέ τόσα χρόνια ἐπιτυχοῦς θητείας σέ ἐπιτελικές θέσεις, στόν Δημοσιογραφικό Ὀργανισμό Λαμπράκη ὁ πρῶτος καί στόν «Πήγασο» ὁ δεύτερος, γνωρίζουν κατά τεκμήριο νά κλίνουν τό οὐσιαστικό διαπλοκή καί τά παράγωγά του σέ ὅλες τίς κλίσεις καί σέ ὅλους τούς ἀριθμούς, καλύτερα ἡμῶν. Τούς ἀναγνωρίζουμε τό προβάδισμα.

Πᾶμε τώρα στό σημερινό μας θέμα: Ἀφορμή ἡ ἆρον-ἆρον ἀνάκληση τῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας τῆς Κυβέρνησης γιά τήν ποινικοποίηση τῆς βλασφημίας κάθε θρησκείας, Ὀρθόδοξης ἤ ἄλλης ἀνεκτῆς στήν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιά τήν διάταξη πού κατήργησε τό καλοκαίρι ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Γιά νά μήν ἐπιμένει ἡ Κυβέρνηση στήν ἐπαναφορά της συμφωνεῖ μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, νά ὑποθέσουμε. Ὡστόσο τό θέμα μας σήμερα δέν εἶναι αὐτό, τό ἔλασσον. Τό θέμα μας εἶναι διπλό, νομικό καί πολιτικό: Τό πρῶτο πού μᾶς ἐντυπωσιάζει εἶναι ἡ αὐτοκατάργηση τῆς Πολιτείας καί τῶν θεσμῶν αὐτῆς. Καί τό δεύτερο εἶναι ἡ δίωξη τῆς πλειοψηφίας. Νέα τάση αὐτή. Μέ διαγραφές στήν ΟΝΝΕΔ καί στό κόμμα, μέ ἐπιβολή ποινῆς δεκαήμερης ἀφωνίας σέ βουλευτές, μέ ὑποταγή στίς ἰσχυρές καί δυναμικές μειοψηφίες τῶν social media. Ἡ δημόσια σφαῖρα σταδιακῶς ἰδιωτικοποιεῖται καί ἐντός αὐτῆς ἐφαρμόζονται οἱ κανόνες τῶν πολυεθνικῶν καί ὄχι τῶν κοινοβουλίων. Ἐξηγοῦμαι: Tό Facebook ἀκολουθῶντας ἕνα δικό του «νομοθετημένο» σύστημα ἀρχῶν μπορεῖ, ἔχει τήν ἰσχύ νά λογοκρίνει καί νά κατεβάσει ἀνά πᾶσα στιγμή τήν σελίδα ἑνός χρήστη ἄν κρίνει ὅτι δέν σέβεται τίς ἀρχές του. Τό Σύνταγμα τῶν Ὅρων τῆς Κοινότητας τοῦ Facebook ἀναφέρεται σέ ἐπιβλαβεῖς συμπεριφορές, ἐπικίνδυνες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές πού σέ περίπτωση παραβίασης τούς ὁδηγεῖ στό κατέβασμα τῆς σελίδας καί σέ περίπτωση διαφορῶν (μέ ἐξαίρεση τίς καταναλωτικές καί ποινικά ἀδικήματα) σέ προσφυγή σέ δικαστήριο τῆς …Ἰρλανδίας. Στήν πραγματικότητα ἡ ἑταιρεία μπορεῖ νά ἀπαγορεύει ἀναρτήσεις καί φωτογραφίες πού παραβιάζουν τόν σύγχρονο κώδικα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας: ρατσιστικά σχόλια, ὁμοφοβικά σχόλια, μισαλλόδοξα σχόλια, ἐθνικιστικά σχόλια,ἀντισημιτικά σχόλια, σεξιστικά σχόλια, ξενοφοβικά σχόλια, σχόλια κατά μειονοτήτων, σχόλια κατά θρησκευτικῶν συμβόλων μέ ἔμφαση στό κοράνι, σχόλια ὑπέρ φασιστικῶν συμβόλων μέ ἔμφαση στήν σβάστικα. Σχόλια γιά γενοκτονίες κ.λπ. Στήν πραγματικότητα, ὅ,τι ἀπαγορεύει ἡ «ἀστυνομία λέξεων» τῆς νέας τάξης πραγμάτων τοῦ κόσμου μας. Στό Τwitter ὅπου ἐπιτρέπονται τά ἐλεύθερα χτυπήματα νόμος εἶναι τό bullying σέ ὁτιδήποτε ἀντίκειται στήν πολιτική ὀρθότητα. Τό μέσον εἶναι κεντροαριστερῆς κατευθύνσεως κατά βάσιν, γι’ αὐτό ἄλλωστε ἐνοχλοῦνται οἱ Δημοκρατικοί τῶν ΗΠΑ. Ὁ συντηρητικός λόγος τοῦ Τράμπ τό κυρίευσε.

Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, γιά νά ἐπιστρέψουμε στά δικά μας, ἔχουμε ἐντός τῆς ἐπικράτειας μιά ὑπερεθνική δικαιική τάξη, οἱ ὅροι τῆς ὁποίας κάμπτονται ἀπό τήν ἐθνική νομοθεσία μόνο γιά ζητήματα ἐφαρμογῆς τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ νόμου καί ἐμπορικοῦ δικαίου. Σέ θέματα ἀξιῶν ἐφαρμόζονται οἱ ὅροι τῆς κοινότητας. Καί μέ συνοπτικές διαδικασίες καταρρίπτονται σελίδες «ἐπικίνδυνων» χρηστῶν. Ἐρώτηση: Ἡ συντεταγμένη Πολιτεία καί τό κοινοβούλιο πού ψηφίζει τούς νόμους τί ἔχει νά ἀντιπαρατάξει στίς καθημερινές προκλήσεις τῆς νέας ἐποχῆς; Ἡ Ὀρθοδοξία, πού εἶναι ἐπικρατοῦσα θρησκεία ἐπειδή μέ βάση ἀμερικανικές ἔρευνες τό 98% τῶν Ἑλλήνων δηλώνουν Ὀρθόδοξοι, πῶς προστατεύεται; Τά σύμβολά της πῶς προστατεύονται; Ἡ ἐτήσια ἔκθεση γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δείχνει ὅτι τό 80% τῶν κρουσμάτων στήν πατρίδα μας ἀφορᾶ προσβολές ὀρθόδοξων συμβόλων. Καταρρίψεις σταυρῶν, κλοπές ἐκκλησιῶν, καταστροφές, κάψιμο Ἁγίων Τραπεζῶν κ.λπ. Πῶς προστατεύει ἡ Πολιτεία τήν προσβολή τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τῶν πολλῶν; Τό αὐτό ἰσχύει γιά τά ἐθνικά μας σύμβολα ὅπως ἡ Σημαία τήν ὁποία ἀλλοδαποί κατέβασαν χθές ἀπό δημόσιο κτίριο. Ὅταν λοιπόν ἔρχεται ἡ Πολιτεία καί πλέον τῶν παραπάνω ἀποσύρει διάταξη προσβολῆς καί βλασφημίας συμβόλων τῆς Ὀρθόδοξης Θρησκείας ἀλλά καί ἄλλων, τί μήνυμα στέλνει ἡ Βουλή καί ἡ Κυβέρνηση στούς πολῖτες; Μά ὅτι ἡ Πολιτεία αὐτοκαταργεῖται. Πῶς δέν σέβεται τό ἰσχῦον Σύνταγμα. Δέν ἀσκεῖ τόν ρυθμιστικό της ρόλο μεταξύ πλειοψηφιῶν καί μειοψηφιῶν. Πῶς ἄν κάνεις τό λάθος καί ἔχεις τίς ἴδιες ἀπόψεις μέ τούς πολλούς, τά δικαιώματά σου δέν προστατεύονται. Προστατεύονται ἄν ἔχεις τίς ἴδιες ἀπόψεις μέ τούς λίγους.

Αὐτή ἡ νέα τάση δέν ἔχει μόνο θεσμική, ἔχει καί πολιτική διάσταση. Ὅποιος τολμᾶ νά ἐκφράζει ἔστω καθ’ ὑπερβολήν ἄποψη διαφορετική ἀπό τήν κρατοῦσα γιά θέματα θρησκείας, πληθυσμῶν, ἐθνολογίας, γενοκτονιῶν, κ.λπ. μπαίνει σέ καραντίνα. Τρία στελέχη τῆς ΝΔ διεγράφησαν μετεκλογικῶς γιά ρατσιστικό λόγο. Σέ ἕναν βουλευτή ἐπιβλήθηκε –ἀπό φιλελεύθερο κόμμα– ἡ ποινή τῆς δεκαήμερης ἀφωνίας ἐπειδή τόλμησε νά ἐκφράσει ἀκόμη καί καθ’ ὑπερβολήν ἀνησυχίες γιά τήν ἐπίδραση τοῦ φανατικοῦ Ἰσλάμ στίς ζωές μας ἄν συνεχιστοῦν οἱ ροές. Συνεκλήθη προληπτικῶς κοινοβουλευτική ὁμάδα γιά νά περιοριστεῖ ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης βουλευτῶν γιά τό μεταναστευτικό. Διοικητής ΔΕΚΟ πῆρε πίσω ἀπόφαση ὀνοματοδοσίας σταθμοῦ τοῦ Μετρό ἐπειδή ἀντέδρασε τό κοσμοπολίτικο «φιλελευθεράτο» τῶν social media. Καί τό κορυφαῖο: Ὑπουργός ἀνεκάλεσε χθές διάταξη ἐπαναφορᾶς τῆς βλασφημίας στόν Ποινικό Κώδικα, ἐπειδή ἀντέδρασε ὁ γνωστός καθηγητής συνταγματολόγος πού ἐκπροσωπεῖ σαϊεντολόγους καί μορμόνους στά δικαστήρια καί ἐπειδή τό trend στό Twitter ἦταν ἀρνητικό. Ἀντιθέτως δέν ἀντέδρασε κανείς στό ἄκουσμα τῆς εἴδησης, ὅτι ἀλλοδαποί ἔκαψαν Ἁγία Τράπεζα ἐκκλησίας, κατέβασαν Σημαία, βίασαν δωδεκάχρονο ὁμοεθνῆ τους, κατέστρεψαν περιουσίες ἀγροτῶν στήν Χίο. (Ἔγινε ἐρώτηση ἀπό …βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.) Οἱ ὅροι τῆς κοινότητας, βλέπετε, δέν περιλαμβάνουν σχόλια κατά μεταναστῶν πού καταχρῶνται τήν φιλοξενία κρατῶν. Φοβᾶμαι ὅτι μέ αὐτές τίς πολιτικές καταδίωξης τῶν πλειοψηφιῶν καί μέ αὐτά τά μυαλά τό σύστημα ρίχνει τό λίπασμα γιά τήν νέα ἀκροδεξιά. Ἤδη ἀντάρτικες, «ἀσκεπεῖς» ὁμάδες στήν Θεσσαλονίκη, τήν Κατερίνη, τήν Θράκη ἔχουν ἀναλάβει δράση. Μόνο πού αὐτές δέν ἀνιχνεύονται στό Twitter ἀλλά στούς δρόμους.

Συμπεραίνω: ὁ φιλελευθερισμός πού δίνει μιά παλαιά ἀπάντηση σέ κάθε νέο ἐρώτημα, δέν θά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Ὁ φιλελευθερισμός πού τούς περιλαμβάνει ὅλους, πλειοψηφίες καί μειοψηφίες, ναί. Ἀλλά ποῦ ’ν’ τος;

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ