Ἡ ἀντοχή τῶν λαῶν ὡς παράμετρος τῶν ἐξελίξεων

ΕINAI πολύ πρόωρο, ἄν ὄχι ἀφελές καί ἐπιπόλαιο, νά…

… ἐπιχειρήσουμε μετά 12 ἡμέρες πολέμου μία πρώτη ἀποτίμηση γιά τούς κερδισμένους καί τούς χαμένους αὐτῆς τῆς σύρραξης. Εἰδικά ὅταν στή Δύση ἔχει δημιουργηθεῖ μία συντριπτική ἐπικοινωνιακή ἧττα ἐντυπώσεων εἰς βάρος τῆς ρωσσικῆς ὁμοσπονδίας καί τοῦ ρωσσικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος πλέον ἀναγορεύεται ὡς ὁ ἀποσυνάγωγος τοῦ πλανήτη. Καί οἱ Ἕλληνες τόν καιρό τῆς χρεοκοπίας δέν μπορούσαμε νά κυκλοφορήσουμε σέ κανέναν δρόμο εὐρωπαϊκῆς πρωτεύουσας χωρίς νά χλευαστοῦμε ἀπό περαστικούς ὅταν τολμούσαμε νά ἀποκαλύψουμε τήν ἐθνική μας καταγωγή. Ὡστόσο αὐτό τό ὁποῖο συμβαίνει εἰς βάρος τοῦ ρωσσικοῦ λαοῦ, στόν ὁποῖο χρεώνονται συλλήβδην οἱ ἀποφάσεις τοῦ ἐκλεγμένου ἡγέτη του, ξεπερνᾶ κάθε προηγούμενο ρατσισμοῦ, μισαλλοδοξίας καί σωβινισμοῦ.

Ἡ Δύση ἀπειλεῖ τόν ρωσσικό λαό μέ καθολική φτώχεια καί ἐπιστροφή στά χρόνια τῶν Σοβιέτ. Στά χρόνια τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου τό 1999, ὅταν ἡ χώρα αὐτή εἶχε κηρύξει στάση πληρωμῶν καί δέν μποροῦσε νά πληρώσει μισθούς καί συντάξεις. Ἡ Δύση ἀπειλεῖ νά ἀποκόψει τήν Ρωσσία ἀπό ὁλόκληρο τόν πλανήτη –προφανῶς καί γιά νά παραδειγματίζονται οἱ Κινέζοι– καί προειδοποιεῖ τήν ἡγεσία της μέσῳ ἄρθρων τοῦ Τόμας Φρήντμαν, ὅτι θά χάσουν τά τρυφηλά προνόμια τῆς δυτικῆς ζωῆς ὅπως οἱ ἐπισκέψεις στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες καθώς καί τά ἀκίνητα πού διατηροῦν στήν Νέα Ὑόρκη.

Βασικός ἀποδέκτης βεβαίως αὐτῶν τῶν ἀπειλῶν εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος. Ἡ στρατηγική αὐτή ἔχει ἤδη ἐντυπωσιακά πολιτικά ἀποτελέσματα στό ἐσωτερικό τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, καθώς ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν εἶδε τήν δημοτικότητά του, ἡ ὁποία εἶχε πέσει πρίν ἀπό τήν ρωσσική εἰσβολή στό 32%, νά ἐκτοξεύεται στό 46%, καί νά ἀτενίζει ἔτσι μέ μεγάλη αἰσιοδοξία τίς ἐνδιάμεσες ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ὑστερία ὅμως λησμονεῖ ἕναν παράγοντα. Τά ἔθνη πού ἔχουν ζήσει στό παρελθόν δύσκολες καταστάσεις, μποροῦν καί πάλι νά ἀντέξουν τίς δύσκολες καταστάσεις. Τό ἴδιο καί ἡγέτες τους. Δέν εἶναι κάτι πρωτόγνωρο γιά αὐτά.

Ὁ ἑλληνικός λαός, ἔμπειρος λαός, ἔζησε φτώχεια καί κατοχή. Διανομή τροφίμων μέ τό δελτίο. Αὐτή ἡ ἱστορική ἐμπειρία πού μεταφέρθηκε ἀπό γενεά σέ γενεά ἦταν πού τόν κράτησε ὄρθιο ὅταν ἡ τρόικα ἐπέβαλε τιμωρητικά μέτρα ἐξόντωσης καί διάλυσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τά ὁποῖα σήμερα ἡ τέως Καγκελλάριος Μέρκελ δηλώνει ὅτι δέν εἶχε καλό ὕπνο. Ὁ ρωσσικός λαός ἀπειλεῖται καί πάλι μέ κάτι πού ἔζησε καί στά χρόνια τῶν Σοβιέτ ἀλλά καί στά πρῶτα χρόνια μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Μέ φτώχεια. Ὁ Πούτιν ἐπίσης καί οἱ ὀλιγάρχες ἀπειλοῦνται μέ ὁλική οἰκονομική καταστροφή. Δέν πρόκειται γιά κάτι πού θά ζήσουν γιά πρώτη φορά ἐάν αὐτό συμβεῖ.

Τά ἴδια τά δυτικά ντοκυμανταίρ πού προβάλλει στήν Ἑλλάδα ὁ «Σκάι» ἔχουν δείξει δεκάδες φορές τήν τρώγλη στήν ὁποία μεγάλωσε ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος. Ὅταν λοιπόν ἐξαπολύεται αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὁ ψυχολογικός πόλεμος ἐναντίον ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἀμέτοχος στήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τοῦ ἡγέτη του γιά παράνομη εἰσβολή, τότε προκύπτει ἕνα ἐρώτημα: ἀντέχει ἡ Δύση νά ζήσει ἔστω μία μέρα στίς συνθῆκες ἀπόλυτης φτώχειας πού κατάφερε νά ζήσει μέ ἀξιοπρέπεια ὁ ρωσσικός λαός ἐπί τῆς δικτατορίας τῶν Σοβιέτ; Ἀντέχει νά ζήσει μία μέρα ὅπως ἔζησε ὁ ἑλληνικός λαός μέσα στά μνημόνια; Τό ἐρώτημα εἶναι στρατηγικοῦ χαρακτήρα καί ἀφορᾶ τήν ἀντοχή. Τήν ἔννοια τῆς ἀντοχῆς. Κάποιοι πιστεύουν ὅτι οἱ Ρῶσοι πολῖτες δέν θά μπορέσουν νά ζήσουν γιά πολύ χωρίς τίς ἀνέσεις τῶν καρτῶν MasterCard-Visa. Ἐάν ἡ δυτική λογική ἔχει διαποτίσει τόσο πολύ τήν ρωσσική κοινωνία, εἶναι προφανές. Θά συμβεῖ. Καί αὐτό θά ὁδηγήσει στήν πτώση τοῦ Πούτιν.

Ἐάν αὐτό ὅμως δέ συμβεῖ καί τά βουνά δείξουν συνηθισμένα στά χιόνια, τότε εἶναι ἕτοιμη ἄραγε ἡ Δύση νά πέσει στήν οἰκονομική παγίδα πού ἔστησε στούς ἀντιπάλους της; Εἶναι ἕτοιμη νά διαχειριστεῖ μακροπρόθεσμα τήν ἐξέγερση τῶν λαῶν της, ἐξ αἰτίας τῆς ἔκρηξης τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας παγκοσμίως; Διότι αὐτό πού δέν ὁμολογεῖται σήμερα εἶναι οἱ μακροπρόθεσμες οἰκονομικές συνέπειες τοῦ πολέμου στήν Εὐρώπη καί στήν Ἀμερική. Θά ἔχουν τήν ἴδια ὑπομονή οἱ λαοί ἐάν, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς παγκόσμιας σύρραξης, τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά γίνει κόλαση ἡ ζωή ἑκατομμυρίων καλοζωισμένων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ξέρουν τί σημαίνει νά γεύεσαι τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τά μνημόνια ἑνός πολέμου γιά τόν ὁποῖο εὐθύνεσαι κι ἐσύ; Τό τίμημα δέν θά εἶναι πρόσκαιρο, ὅπως μᾶς λέει στίς ἐδῶ συνεντεύξεις του ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος εἰσηγεῖται τήν μείωση τῆς ἐξάρτησης ἀπό τό φθηνό ρωσσικό φυσικό ἀέριο καί τήν αὔξηση τῆς ἐξάρτησης ἀπό τό ἀκριβό ὑγροποιημένο ἀέριο. Γεωπολιτικά μέχρι τώρα τόν λογαριασμό τόν γνωρίζουμε.

Ἡ ρωσσική εἰσβολή εἶναι ἡ τελευταία ἐξέλιξη σέ μιά μεγάλη ἁλυσίδα παγκόσμιων γεγονότων μέ ἀφετηρία τό Brexit τό 2016. Ἡ ἔξοδος τῆς Βρεταννίας ἀπό τήν Ἕνωση τήν ἀπελευθέρωσε στό νά ὀργανώσει τόν πόλεμο κατά τῆς Γερμανίας καί κατά τῆς Γαλλίας σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Κατά τῆς Γερμανίας, καθώς ὁ ἀπώτερος στόχος τοῦ πολέμου ἦταν ἡ ἀκύρωση τοῦ ἀγωγοῦ Nord Stream πού θά ἀπογείωνε τήν γερμανική βιομηχανία καί θά ἐπέτρεπε στήν γερμανική οἰκονομία νά εἶναι ἀπόλυτη κυρίαρχος στήν ἤπειρο. Κατά τῆς Γαλλίας, μέ τήν ἀκύρωση τῶν παραγγελιῶν γιά προμήθεια ἀμυντικοῦ ἐξοπλισμό στήν Αὐστραλία. Γεωπολιτικά ἐπίσης ἀνεξαρτήτως τῶν ἀναμφισβήτητων εὐθυνῶν καί τῆς Ρωσσίας γιά τήν τροπή πού ἔχουν λάβει τά πράγματα στήν Εὐρώπη, εἶναι πλέον γνωστό ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶχαν μία πρωτόγνωρη ἀπαίτηση: νά ἀποσύρονται ἀπό ὅλα τά θέατρα τῶν συρράξεων τοῦ πλανήτη εἴτε αὐτά ὀνομάζονται Συρία, εἴτε Λιβύη, εἴτε Ἀφγανιστάν, νά ἀφήνουν πίσω τους κενό ἀσφαλείας, ἀλλά νά ἀπαιτοῦν νά μήν ἔχει θέση ἡ Ρωσσία κι ἄλλες χῶρες στήν νέα ἀρχιτεκτονική ἀσφάλειας.

Ὅλοι τράβηξαν τό σκοινί λοιπόν γιά νά φτάσουμε ὥς ἐδῶ, καί ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι στήν πραγματικότητα ὁ μεγάλος χαμένος τοῦ πολέμου μέχρι στιγμῆς εἶναι ἡ Γερμανία. Ὅσο γιά τήν Κίνα, ἡ πρώτη ἀνάγνωση πού μπορεῖ κανείς νά κάνει γεωπολιτικά εἶναι ὅτι χρωστᾶ διπλά στή Ρωσσία: Πρῶτον, διότι ἐγκλωβίζει τήν Ἀμερική στήν ἀνατολική Εὐρώπη γιά τά ἑπόμενα 10 χρόνια καί δίνει τήν δυνατότητα στό Πεκῖνο νά κινεῖται ἀπερίσπαστα, καί δεύτερον, διότι ἐάν ὑπάρξει ἐμμονή στόν ἐνεργειακό ἀποκλεισμό τῆς Μόσχας ἀπό τίς δυτικές ἀγορές, τότε ἡ Κίνα θά λύσει ἅπαξ διά παντός τό ἐνεργειακό της πρόβλημα. Αὐτά γεωπολιτικά. Ἀλλά εἶναι νωρίς. Διότι ὅπως παρατηροῦμε, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν ἀρχίσει καί βλέπουν πλέον τόν Ζελένσκυ καί τά τάγματα τοῦ Ἀζόφ ὡς βαρίδια, τά ὁποῖα θά θελήσουν ἀργά ἤ γρήγορα νά ξεφορτωθοῦν. Αὐτή εἶναι γενικῶς ἡ μοῖρα τῶν προθύμων. Ὅσον ἀφορᾶ τά οἰκονομικά ὅμως ὁ Ἀρμαγεδδών εἶναι μπροστά μας. Καί γιά τήν Ρωσσία καί γιά τήν Δύση. Καί ὅταν οἱ προϋπολογισμοί τῶν νοικοκυριῶν πάρουν φωτιά, τότε αὐτή δέν πρόκειται νά λυθεῖ μέ ἰδεολογικές ὑστερίες γιά τό ποῦ ἀνήκει μιά χώρα, στή Δύση ἤ στήν Ἀνατολή, γιά τό ἄν βρέθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας ἤ στήν λάθος. Διότι μπορεῖ ἡ Ρωσσία νά χάσει τόν πόλεμο, ἀλλά ἡ φωτιά θά μπεῖ στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας. Ὄχι μόνο στήν λάθος!

Απόψεις

Ἡ «κρυφή» μεταναστευτική κρίσις: 60.000 «πέρασαν» ἀθόρυβα τά σύνορα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου στήν «Ἑστία» – Κέντρο προορισμοῦ ἡ Ἑλλάς ἀπό Ἀνατολή, Δύση, Νότο καί στό μέλλον Βορρᾶ – Ἡ καταδίωξις διακινητῶν στούς κεντρικούς δρόμους τῆς Ὀρεστιάδος, ἡ ἀκατανόητη ἀναίρεσις τοῦ Ἀρείου Πάγου, οἱ περικοπές στίς δαπάνες καί οἱ ἐθνικές «μπίζνες»

Γιά ποιόν λόγο δέν διέψευσαν τούς ἰσχυρισμούς Ἐρντογάν;

Εφημερίς Εστία
Eνοχλεῖ ἡ κριτική αὐτήν τήν Κυβέρνηση. Ἐντόνως ἀντιδροῦν οἱ ἐκπρόσωποί της, ὅταν κάποια μέσα ἐνημερώσεως ἀμφισβητοῦν τίς ἀποφάσεις της ἤ τήν πολιτική γραμμή πού ἔχει χαράξει.

Νά μᾶς «πάει» στήν Χάγη ἀπειλεῖ ὁ Μίτσκοσκι

Εφημερίς Εστία
Στήν θέση τοῦ «θύματος» ἐπιχειρεῖ νά μπεῖ ὁ νέος Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταγγέλλοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐκείνη πού παραβιάζει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Στήν Ἀθήνα τῆς μεγάλης ἐκείνης νύχτας

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ξαναζῶ ἐκεῖνο τό βράδυ τῆς 23ης Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἑστία, Πέμπτη 23 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ