Ἡ ἀμφισημία τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ μετέβη τήν περασμένη ἑβδομάδα μετά πολύ καιρό στά γραφεῖα τῆς ΝΔ…

… στήν ὁδό Πειραιῶς καί προήδρευσε σέ αὐτό πού ἐπί Εὐαγγέλου Μεϊμαράκη ἐπικράτησε νά ὀνομάζεται «Διαγραμματειακό ὄργανο» (ἐξ αἰτίας τῆς συμμετοχῆς τῶν ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν Γραμματειῶν τοῦ κόμματος.) Κατά τήν διάρκειά του ὁ κύριος Μητσοτάκης τόνισε ὅτι οἱ ἐκλογές θά διεξαχθοῦν στό τέλος τῆς τετραετίας (2023) καί ὅτι τό Συνέδριο τοῦ κόμματος θά πραγματοποιηθεῖ τόν προσεχῆ Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα ὅμως διακήρυξε ὅτι τό Συνέδριο εἶναι «ἐκλογικό» καί ὅτι ἡ ΝΔ θά ἐπιμείνει ὅτι αὐτό εἶναι τό «προοδευτικό κόμμα» τῆς Ἑλλάδος καθώς διαπίστωσε ὅτι ὁσάκις χρησιμοποιεῖ αὐτήν τήν λέξη οἱ πολιτικοί της ἀντίπαλοι «ἐνοχλοῦνται». Τόνισε συγκεκριμένα:

«Δέν χρησιμοποίησα τυχαῖα τήν λέξη προοδευτικό κόμμα. Διαπιστώνω μέ πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ πολιτικοί μας ἀντίπαλοι ἐνοχλοῦνται ἰδιαίτερα ὅταν αὐτοπροσδιοριζόμαστε ὡς προοδευτικοί. Πιστεύω, ὅμως, ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι ὁ φορέας τῆς προόδου στήν ἑλληνική κοινωνία, σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν στασιμότητα πού οὐσιαστικά ἐκφράζεται ἀπό σχεδόν ὅλες τίς ἄλλες πολιτικές δυνάμεις. Καί αὐτόν τόν μανδύα τῆς προόδου ὡς μία ἔννοια συνεχοῦς ἀλλαγῆς ἡ ὁποία κρατάει ἀπό τήν παράδοσή μας καί ἀπό τήν ἱστορία μας αὐτά τά ὁποῖα ἀξίζει νά διαφυλαχθοῦν καί ἀλλάζει αὐτά τά ὁποῖα πρέπει νά ἀλλάξουν γιατί ὁ κόσμος ἀλλάζει, αὐτήν τήν ἔννοια τῆς προόδου σήμερα τήν ἐκφράζει περισσότερο ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο κομματικό φορέα στήν ἑλληνική κοινωνία ἡ Νέα Δημοκρατία.».

Τό «κερασάκι» στήν τούρτα τῆς ὁμιλίας τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ἦταν ἡ νέα ἀναφορά του στήν παρακαταθήκη τοῦ ἱδρυτῆ τῆς παράταξης Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί στήν συμφωνία του μέ τήν ἄποψη τοῦ Γραμματέα τοῦ κόμματος Γιώργου Στεργίου ὅτι «πραγματικοί, ἀντισυμβατικοί εἶναι μόνο οἱ μεταρρυθμιστές. Ἐκεῖνοι, δηλαδή, πού ἔχουν τήν τόλμη νά χαράζουν νέους δρόμους.» Τήν ὥρα πού ὁ κύριος Μητσοτάκης προήδρευε τοῦ Διαγραμματειακοῦ Ὀργάνου στήν Βουλή ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Μάκης Βορίδης εἰσηγεῖτο μέ τήν εὐλογία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τροπολογία ἡ ὁποία ἀπαγορεύει στούς καταδικασθέντες τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» νά εἶναι ὑποψήφιοι μέ κόμματα στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Ἐξέλιξη πού ὑπηρετεῖ ἕνα καί μόνο στόχο. Τόν περιορισμό ἕως σημείου μηδενισμοῦ –ἄν εἶναι δυνατόν, τῶν διαρροῶν πού τυχόν ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της. Στό 1,4% μετρήθηκαν ὁρισμένα νέα ἀκροδεξιά κόμματα σέ πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Ὁ κύριος Βορίδης ἔλαβε ἐγκαίρως τά μέτρα του. Ἁπλή ἀναλογική εἶναι αὐτή! Εἶναι φανερό ὅτι ἀπό τίς τοποθετήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀλλά καί ἀπό τίς κοινοβουλευτικές του πρωτοβουλίες προκύπτει μία ἀμφισημία: Οἱ ἐκλογές –λέει ὁ κύριος Μητσοτάκης– θά γίνουν τό 2023, ἀλλά τό Συνέδριο τοῦ κόμματος πού γίνεται Δεκέμβριο πάνω στήν διετία ἀποκαλεῖται ἀπό τόν ἴδιο «ἐκλογικό». Σάν πολύ νωρίς δέν εἶναι; Οἱ ἐκλογές θά γίνουν στό τέλος τῆς τετραετίας, ἀλλά ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2021 ψηφίζονται τροπολογίες πού ἔχουν ὡς στόχο νά ἀνακόψουν πάσῃ θυσίᾳ τήν κάθοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στίς κάλπες. Σάν πολύ νωρίς δέν εἶναι; Τί ἰσχύει τελικῶς; Ποία ἡ ἀλήθεια; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πράγματι ὁ κύριος Μητσοτάκης λέει καί στούς πιό στενούς του συνεργάτες ὅτι δέν πρόκειται νά προσφύγει σέ ἐκλογές τό φθινόπωρο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τούς ἀφήνει ἀνοικτό ἕνα παράθυρο μόνο γιά τό φθινόπωρο τοῦ 2022. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τούς λέει πώς δέν θά ἀνακόψει τήν πορεία ἀνάκαμψης τῆς οἰκονομίας μέ ἕνα καταστροφικό ἐνδεχομένως δίμηνο διαδοχικῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐπίσης ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά προδώσει τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στό πρόσωπό του, καθώς πιστεύει ὅτι λόγω τῆς ΕΚΤ ἀλλά καί τῆς προσήλωσής του στίς λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, αὐτήν τήν στιγμή ἡ Ἑλλάς δανείζεται μέ ἐπιτόκιο Γερμανίας ἀπό τίς ἀγορές.

Ἀλήθεια εἶναι ὅλα αὐτά. Ἀλήθεια εἶναι ὅμως –γιά ὅποιον διαβάσει προσεκτικά τί εἰπώθηκε στό Διαγραμματειακό Ὄργανο τῆς ΝΔ– ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης ἑτοιμάζεται νά πάρει τό ρίσκο γιά ἕνα ἐνδιαφέρον πείραμα: νά ἐμφανιστεῖ στίς προσεχεῖς ἐκλογές ὄχι ὡς ὁ ἀρχηγός τῆς δεξιᾶς παράταξης ἀλλά ὡς ὁ ἀρχηγός τῆς προοδευτικῆς παράταξης. Μέ στόχο νά ἐμφανίσει τόν ΣΥΡΙΖΑ ὡς τόν βασικό ἐκφραστή τῆς συντήρησης στήν πατρίδα μας, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα κόμμα πού δέν θέλει νά ἀλλάξει τίποτε. Τέτοιες στρατηγικές, εἴτε σοῦ βγοῦν, εἴτε ὄχι, δέν τίς χαράσσεις μακρυά ἀπό ἐκλογές, γιατί στόν δρόμο ξεφτίζουν. Τίς ξεφτίζει ἡ ἴδια ἡ ζωή. Δέν τίς χαράσσεις μακρυά ἀπό τίς ἐκλογές, γιατί ρισκάρεις νά ἐμφανιστεῖ ἄλλος ἀρχηγός τῆς δεξιᾶς παράταξης μέ κάποιο νέο κόμμα (δέν προκύπτει) ἄν ἐσύ ἐπιθυμεῖς νά καταλάβεις στόν χάρτη τήν θέση πού εἶχε τό «προοδευτικό» ΠΑΣΟΚ τό 2000.

Αὐτό πού ἰσχύει κατά τήν ταπεινή μου ἄποψη λοιπόν εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἔχει πείσει καί τόν τελευταῖο του στενό συνεργάτη ὅτι οἱ ἐκλογές ἀπομακρύνονται ἀλλά στό δικό του τό μυαλό οἱ ἐκλογές ὑπάρχουν ὡς ἀστερίσκος πού παραμένει σέ ἐκκρεμότητα. Θά συγκρουστεῖ μέ τήν Ἀριστερά στήν Βουλή ὅλο τό καλοκαίρι στήν βάση τοῦ διαχωρισμοῦ «μεταρρυθμιστής-ἀντιμεταρρυθμιστής», ὁ ὁποῖος σκεπάζει ἀντιδημοφιλῆ μέτρα, θά χρησιμοποιήσει τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης ὡς λάβαρο γιά νά τροδοφοτήσει τίς προσδοκίες τῶν πολιτῶν (φαίνεται ἀπό τά πανηγυρικά πρωτοσέλιδα τῆς Κυριακῆς), θά ἀναβάλλει ὅσο μπορεῖ δύσκολα μέτρα (πλειστηριασμοί), θά περιμένει τόν Αὔγουστο τίς ΗΠΑ νά τοῦ δώσουν ἤ νά μήν τοῦ δώσουν τό δῶρο ἐδαφικῆς θωράκισης τῆς Θράκης μέ τήν ἐγκατάσταση βάσεών τους στήν Ξάνθη, θά ἀξιοποιήσει τήν παραγγελία τῶν φρεγατῶν γιά νά ἐξασφαλίσει ἀνταλλάγματα ἀπό μία πιθανή συμφωνία συμβιβασμοῦ μέ τήν Τουρκία τά ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας μόνον μετεκλογικά μπορεῖ νά ἀνακοινωθοῦν καί ὅταν θά φθάσει στόν Σεπτέμβριο θά διαβάσει τήν γυάλινη σφαῖρα.
Τότε καί μόνο τότε, ἀρχές Σεπτεμβρίου, ἀφοῦ μελετήσει τίς δημοσκοπήσεις γιά νά μετρήσει μεταρρυθμιστικά κέρδη καί ζημίες θά πάρει τίς τελικές του ἀποφάσεις ὁ κύριος Πρωθυπουργός. Καί εἴτε θά διαγράψει ὁριστικῶς ἀπό τό μυαλό του τίς κάλπες εἴτε θά ἐνεργοποιήσει τόν ἀστερίσκο τῶν ἐκλογῶν. Με τό ἐπιχείρημα μάλιστα ὅτι περαίωσε τό νομοθετικό του ἔργο.

Δύο καταληκτικές ἐπισημάνσεις: Δέν γίνεται νά ὑστερεῖ ἡ ΝΔ στήν νεολαία καί νά καταργεῖται μέ νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἡ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πού γιά δεκαετίας ἐπικρατεῖ στά ΑΕΙ λόγω τῆς αὐτόνομης καί ἀνεξάρτητης πορείας της. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἦταν τότε στό ἐξωτερικό καί δέν ἔχει προσλαμβάνουσες γιά τό τί πραγματικά σημαίνει ἀνεξάρτητη φοιτητική παράταξη πού κερδίζει ἐκλογές ἀντιπολιτευόμενη ἐνίοτε τόν κομματικό της φορέα. Ἴσως πρέπει νά τό πληροφορηθεῖ. Ἐκλογές εἰδικῶς ἁπλῆς ἀναλογικῆς κερδίζονται στόν δρόμο, ὄχι στά ἀποστειρωμένα τηλεοπτικά στούντιο. Ἡ νεολαία χάθηκε γιά τήν ΝΔ, γιατί μεταξύ ἄλλων ἡ νεολαία τοῦ κόμματος ἔγινε παράρτημα τοῦ Μαξίμου. Καί κάτι ἀκόμη: ἡ ΝΔ ἐκτός ἀπό προοδευτική εἶναι καί λαϊκή παράταξη. Καί μέ τίς ἐπιλογές της τόν τελευταῖο καιρό στερεῖ σέ συνθῆκες καλοκαιρίας τό ψωμί ἀπό τούς μουσικούς, τό ψωμί ἀπό τούς ταξιτζῆδες πού τούς τελευταίους δύο μῆνες ἔχουν διαρκῶς στά χείλη τους τήν ΝΔ λόγω τῆς νέας ὑποψίας γιά εἴσοδο τῆς Uber στήν ἀγορά, στερεῖ τό ψωμί ἀπό τούς δικηγόρους μέ τόν περιορισμό τῆς δικηγορικῆς ὕλης, τόν ἐξωδικαστικό συμβιβασμό καί τούς μεσολαβητές. Ἐνῶ παράπονα ἔχουν καί οἱ μικρομεσαῖοι καί οἱ ἑστιάτορες. Τά θέματά τους δέν εἶναι χαμηλή πολιτική. Κοστίζουν.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ