Ἡ ἦρα ἀπό τό στάρι

Η ΑΠΟΦΑΣΗ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά νομοθετήσει βάση εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ καί νά…

… μειώσει τούς εἰσακτέους κατά 30.000 δημιουργεῖ ἀντικειμενικά νέα δεδομένα καί στόν χῶρο τῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἰδίᾳ στόν τομέα τῶν ἰδιωτικῶν ΙΕΚ, ἰδιωτικῶν Κολλεγίων καί τῶν Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Ὁ χῶρος αὐτός τῆς ἐκπαίδευσης πού οὕτως ἤ ἄλλως ἀπό τό παρελθόν –πρό τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων ρυθμίσεων– ἀποτελοῦσε μεγάλη ἀγορά ἐκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι κατά βάση ἀρρύθμιστος. Τά ξερά καίγονται μέ τά χλωρά. Ὡς ξερά νοοῦνται ἐπιχειρήσεις τῶν ὁποίων οἱ ἐπί κεφαλῆς ἔχουν καταδικαστεῖ πλειστάκις ἀπό τήν δικαιοσύνη γιά κακουργηματικές πράξεις. Παιδεία καί μουτζουρωμένο ποινικό μητρῶο δέν πᾶνε ποτέ μαζί. Ὡς ξερά νοοῦνται –ἔχει συμβεῖ στό παρελθόν– Κολλέγια τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες παραπέμφθηκαν στήν δικαιοσύνη γιά ἀπάτη ἐπειδή ἰσχυρίζονταν ψευδῶς ὅτι τό Κολλέγιό τους εἶναι ἀναγνωρισμένο ἀπό ἀντίστοιχο ἀμερικανικό. Ὡς ξερά νοοῦνται ΙΕΚ, κυρίως τῆς περιφέρειας, τά ὁποῖα στεγάζονται μέσα σέ ἕνα διαμέρισμα 300 τετραγωνικῶν μέτρων καί διαφημίζουν ὅτι παρέχουν ἐκπαιδευτικά προγράμματα γιά δέκα ἤ καί εἴκοσι εἰδικότητες. Ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα χρωστοῦν τῆς «Μιχαλοῦς» στήν ἐφορία καί στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Ὡς ξερά νοοῦνται ἀκόμη καί σήμερα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΚ) τά ὁποῖα μέ 3-5 ἄτομα διοικητικό προσωπικό, χωρίς ἐπιστημονικό προσωπικό, ἄνευ τραπεζικῶν ἐγγυήσεων, διεκδικοῦν ἔργα ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τό ΕΣΠΑ ἤ ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης. Ὡς ξερά νοοῦνται τά περισσότερα ἀπό τά 31 Κολλέγια πού λειτουργοῦν σήμερα στήν πατρίδα μας. Σύμφωνα μέ γνῶστες τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἀγορᾶς ὑπηρεσιῶν, ἀπό τά 31 ἀναγνωρισμένα κολλέγια στήν Ἑλλάδα ζήτημα εἶναι ἄν τά πέντε ἀπό αὐτά μποροῦν νά σταθοῦν σέ μιά πιθανή ἀξιολόγηση γιά τό εἶδος τῆς πανεπιστημιακῆς ἐκπαίδευσης πού προσφέρουν στούς φόιτητές τους –ποιότητα σπουδῶν, ὑποδομές, ἀναγνώριση πτυχίου. Καλή καί σωστή ἡ ἐλεύθερη ἀγορά λοιπόν, ἀρίστη, εἶναι τό καλύτερο σύστημα πού ὑπάρχει στόν κόσμο παρά τά προφανῆ καί διευρυνόμενα ἐλαττώματά του, ἀλλά δέν εἶναι καί ὅλοι ἅγιοι! Καί τώρα πού λόγω τῆς μείωσης τῶν εἰσακτέων ἀνοίγει ἡ ἀγορά ἐκπαιδευτικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Ἑλλάδα, ὀφείλουμε νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι τό κράτος φέρει ἀκεραία τήν εὐθύνη γιά τήν ἀξιολόγησή τους. Γιά τήν τήρηση τῶν νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Ἀπέναντι στίς ἀρχές (ὀφειλές-ἐγγυητικές ἐπιστολές) καί τό κυριώτερο ἀπέναντι στούς σπουδαστές. Ὁ ἰδιωτικός τομέας τῆς ἐκπαίδευσης εἴτε αὐτός ἀφορᾶ τήν κατάρτιση (ΙΕΚ-ΚΕΚ) εἴτε ἀφορᾶ τήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση (Κολλέγια πού συνεργάζονται μέ ΑΕΙ τοῦ ἐξωτερικοῦ στήν βάση τῆς γνωστῆς κοινοτικῆς ὁδηγίας) μεγαλώνει πολύ φέτος. Καί γιά τήν κατάσταση πού θά ἐπικρατήσει –ἐπαναλαμβάνουμε– φέρει ἀκεραία τήν εὐθύνη ἡ Κυβέρνηση. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ Πολιτεία. Ἀπό αὐτήν θά ζητήσουν αὔριο τά «Ρέστα» γονεῖς καί σπουδαστές ἄν τό πτυχίο τους ἤ τό δίπλωμά τους κάνει μόνο γιά «ταπετσαρία» στό οἰκογενειακό σαλόνι ἐπειδή ἐπετράπη σέ ἀπατεῶνες, μπαταχτσῆδες, ἀνευθύνους νά φέρουν τόν τίτλο τοῦ Κολλεγιάρχη ἤ τοῦ Σχολάρχη καί νά παραπλανοῦν νέα παιδιά. Τά ὁποῖα, σημειωτέον, ψηφίζουν καί δέν δείχνουν ἐσχάτως καλές διαθέσεις ἔναντι τῆς ΝΔ σέ ἀντίθεση μέ τίς ἐκλογές τοῦ 2019 κατά τίς ὁποῖες ψήφισαν φανατικά Μητσοτάκη. Καθώς εἶναι λοιπόν πολύ τῆς μόδας οἱ ἀνεξάρτητες ἀρχές –τό ΣΕΠΕ θά ὑποκατασταθεῖ ἀπό μία τέτοια– διερωτώμεθα μήπως θά ἔπρεπε νά ἱδρυθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί μία ad hoc ἀνεξάρτητη ἀρχή γιά τήν ἰδιωτική ἐκπαίδευση μέ ἀποστολή μία καί μόνη: νά ξεχωρίσει τήν ἦρα ἀπό τό στάρι. Μόνο ἔτσι θά δρέψουν στό μέλλον καρπούς τῶν κόπων τους οἱ σπουδαστές καί οἱ γονεῖς. Κάτι τελευταῖο, συναφές: μοῦ προξενεῖ τεραστία ἐντύπωση ἡ πληροφορία, ὅτι φέτος θά λειτουργήσουν μέσα στά Πανεπιστήμια Κέντρα Κατάρτισης Ἀνέργων Πτυχιούχων, μέ χρηματοδότηση ἀπό τόν ΟΑΕΔ. Ἡ ἰδέα, ὅτι ἕνα ΑΕΙ ἐκπαιδεύει ἕναν φοιτητή ἐπί τέσσερα χρόνια, τοῦ χορηγεῖ πτυχίο καί ὁ πτυχιοῦχος φοιτητής ἐπιστρέφει στό πανεπιστήμιό του ὡς ἄνεργος γιά νά …καταρτιστεῖ ἀπό τό Κέντρο Διά Βίου Μάθησής του, εἶναι κάτι πού πραγματικά μέ ξεπερνᾶ! Μόνο στήν Ἑλλάδα συμβαίνουν αὐτά.

Απόψεις

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.