Ἡ ἁλυσίδα τῆς Δημοκρατίας

«ΔΙΟΤΙ δέν συνεμορφώθησαν πρός τάς ὑποδείξεις»:

Ἔτσι αἰτιολόγησε πρωτοσέλιδα χθές ἔγκυρη προοδευτική ἐφημερίδα τήν ἀπόφαση τῆς δικαιοσύνης νά καλέσει σέ ἐξηγήσεις τούς τρεῖς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς, κυρίους Τσίπρα, Κουτσούμπα, Βαρουφάκη στό πλαίσιο προκαταρκτικῆς ἐξέτασης γιά τίς πορεῖες τοῦ Πολυτεχνείου. Μέ τήν διάσημη φράση τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας τῆς δικτατορίας. Ταυτίζοντας ἔτσι τήν δικαιοσύνη μέ χούντα. Ὄχι τυχαῖα βεβαίως. Τούς προκαλοῦν αὐτούς τούς τίτλους οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχηγοί καί τά μέλη τῶν κοινοβουλευτικῶν ὁμάδων τῆς Ἀριστερᾶς μέ κάθε εὐκαιρία ἐπιδιώκοντας τήν θυματοποίησή τους. Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ἄνθρωποι ζοῦν σέ ἄλλον αἰῶνα. Στόν περασμένο αἰῶνα. Τούς κυνηγοῦν φαντάσματα. Κατατρύχονται ἀπό συμπλέγματα. Ἰδεοληψίες. Ἡ Ἀριστερά εἶναι γι’ αὐτούς ἤ «θῦμα» ἤ «μνῆμα». Μέ τήν παραμικρή ἀφορμή βλέπουν τήν δικτατορία στόν ὕπνο τους καί στόν ξύπνιο τους: Στήν παραγγελία ἑνός δημοκρατικοῦ εἰσαγγελέα γιά προκαταρκτική ἐξέταση, στήν διαταγή ἑνός μετριοπαθοῦς ἀρχηγοῦ τῆς ΕΛ.ΑΣ., στό βίντεο ἑνός ἀποφασιστικοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ. Καί γιά αὐτό εἶναι ξένοι, ἐντελῶς ξένοι, πρός τήν πραγματικότητα. Μέ αὐτό πού ζοῦν οἱ συμπολῖτες τους.

«Συνεμορφώθησαν πρός τίς ὑποδείξεις» οἱ καημένοι λοιπόν. Ἀλλά ποιές εἶναι οἱ «ὑποδείξεις»; «Ὑπόδειξη» εἶναι τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖο προβλέπει στό ἄρθρο 11 παράγραφος 2 ὅτι εἶναι δυνατή ἡ ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων γιά λόγους δημοσίας ἀσφαλείας καί προστασίας τῆς κοινωνικῆς ζωῆς; Ἐάν εἶναι «ὑπόδειξη» –ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων κατά τό 1-1-4– γιατί δέν ζήτησε κανείς τήν ἀναθεώρησή του στήν τελευταία διαδικασία τοῦ 2019; Ἔ; «Ὑπόδειξη» ἄραγε εἶναι ὁ νόμος 4689 πού παρεῖχε τήν ἐξουσιοδότηση στόν ἀρχηγό τῆς ΕΛΑΣ νά προχωρήσει στήν ἔκτακτη ἀπόφασή του γιά λόγους προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας; Χαρακτηρίζεται σοβαρά «ὑπόδειξη» ὁ νόμος ἀπό τούς ἴδιους τούς νομοθέτες κυρίους κυρίους Τσίπρα, Κουτσούμπα, Βαρουφάκη, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στήν ψηφοφορία καί ἀποδέχθηκαν τό ἀποτέλεσμά της γιατί αὐτό εἶναι δημοκρατία; (Ὁ Βαρουφάκης μάλιστα εἶχε δηλώσει παρών, δέν εἶχε καταψηφίσει τήν ἐξουσιοδότηση γιά ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων λόγω Covid.) «Ὑπόδειξη» μήπως ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας στό ὁποῖο προσέφυγε ὁ Πρόεδρος τοῦ Μέρα25 καί χαρακτήρισε καί προδικαστικά καί ἐν Ὁλομελείᾳ συνταγματικότατη τήν ἀπαγόρευση τῶν συγκεντρώσεων; Ἤ τέλος «ὑπόδειξη» θεωρεῖται ἡ προκαταρκτική ἐξέταση πού παρήγγειλε ὁ εἰσαγγελέας μετά ἀπό ἀναφορά πολίτου γιά παραβίαση τῶν κειμένων διατάξεων;

Προτείνω στούς ἀγαπητούς Προέδρους τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖοι αἰφνιδιάστηκαν ἀπό τήν κλήση τους γιά παροχή ἐξηγήσεων καί κλαυθμηρίζουν τήν μία γιά «ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν», τήν ἄλλη γιά «συμμόρφωση πρός τάς ὑποδείξεις» γιατί ὁ πολίτης πού κατέθεσε τήν μηνυτήρια ἀναφορά ἐναντίον τους εἶναι «ἀκροδεξιός» (λές καί οἱ ἀκροδεξιοί δέν ἔχουν δικαιώματα), νά κοιτάξουν τί ἀκριβῶς ἔκαναν ἐκείνη τήν ἡμέρα. Παρεβίασαν οἱ ἴδιοι ὅλη τήν δημοκρατική ἁλυσίδα: Σύνταγμα, Νομοθεσία, Δικαιοσύνη. Αὐτό δέν εἶναι χούντα; Χούντα εἶναι νά ἀπαιτεῖς ἀπό τούς πολῖτες νά συμμορφωθοῦν στούς κανόνες ἀλλά ἐσύ νά κάνεις ὅ,τι σοῦ καπνίσει μέ τήν πεποίθηση ὅτι εἶσαι ἀριστερός καί ἀτιμώρητος. Ἀντιδημοκρατική εἶναι ἡ ἰδέα ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι χαλαρή παρέα καί ὅτι «θά τά βροῦμε μεταξύ μας». Ἀντισυνταγματική εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι μπορεῖς νά διαπραγματεύεσαι μέ τήν ἀστυνομία τήν νομοθεσία. Καί βεβαίως ἀξιολύπητη εἶναι ἡ ἄποψη, ὅτι ἄν κλάψεις γοερά στό κέντρο τῆς πλατείας, πώς ἡ Κυβέρνηση σοῦ φέρεται μέ ἀκροδεξιό «τσαμπουκᾶ», θά σέ λυπηθοῦν. Ἐνῶ ξέρεις ἄριστα ὅτι ἡ Κυβέρνηση πρῶτα φέρθηκε μέ «τσαμπουκᾶ» στούς δικούς της καί μετά σέ σένα. Ὅτι παρακολούθησε ἀπαθής τούς εἰσαγγελεῖς νά ὁδηγοῦν μητροπολῖτες καί ἱερεῖς στό ἑδώλιο κατηγορούμενους. Αὐτοί δέν ἐκλήθησαν σέ ἐξηγήσεις στό πλαίσιο μιᾶς προκαταρκτικῆς ἐξέτασης. Δικάστηκαν. Νά σᾶς πῶ κάτι; Δέν τρέφω αὐταπάτες. Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτά δέν λένε τίποτε στούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς. Εἰδικά στόν Γιάνη Βαρουφάκη. Ἀφοῦ δέν ὁδηγήθηκε στό Εἰδικό Δικαστήριο ὅταν ὁ ἴδιος ὁμολόγησε ὅτι εἶχε σχέδιο νά χακάρει τά ΑΦΜ τῶν ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων γιά νά μᾶς πάει μέ τούς Γκαλμπρέιθ του στό παράλληλο νόμισμα (αὐτό ἦταν ὁ ὁρισμός τοῦ πραξικοπήματος –ἡ ἀόρατος ὁμάς τοῦ Grexit) καί ἀφοῦ τό Κοινοβούλιο (ἰδιοτελῶς) δέν τοῦ ἦρε τήν ἀσυλία γιά τήν δικογραφία πού σχηματίστηκε γιά τήν ἀπείθειά του σέ ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ στήν Αἴγινα, γιατί νά μήν κάνει τά ἴδια; Ὅσο δέν ὑπάρχει κύρωση, ὑπάρχει ἀσυδοσία.

Ἡ ἀστική δημοκρατία δέν λέει τίποτε σέ κάποιους πού μετά τά ἀκριβά πανεπιστήμια τῆς νιότης ἀποφάσισαν νά κάνουν τήν ἐπανάστασή τους στά ἑξήντα τους. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα ἐπιχείρημα πού θά ἔπρεπε νά τούς προβληματίσει. Γιά τήν οἰκονομία τῆς συζήτησης δέχομαι ὅτι ὑπάρχει ἕνα ἀνώτερο εἶδος πολίτη, ὁ ἀριστερός πού δέν προσβάλλεται ἀπό κορωνοϊό καί δέν εἶναι ὑπερμεταδότης. Δέχομαι ἐπίσης ὅτι ὁ ἰός δέν κολλᾶ στίς πορεῖες, μόνο στήν ἐκκλησία καί στίς παρελάσεις. Ἀλήθεια, ὅμως, μποροῦν οἱ ἀγαπητοί ἀρχηγοί νά ἀπαντήσουν στό ἑξῆς ἐρώτημα: Πῶς αἰσθάνεται ὁ πολίτης πού καθημερινῶς φεύγει ἀπό τό σπίτι του μέ τήν ἀγωνία ἄν ἡ ἐξήγηση πού θά δώσει στόν ἀστυνομικό γιά τό 1, τό 2, τό 4 ἤ τό 6 στό 13033 εἶναι ἐπαρκής ὥστε νά γλυτώσει τό πρόστιμο τῶν 300 εὐρώ ὅταν βλέπει κόμματα, στρατούς ὁλόκληρους, νά παραβιάζουν τόν νόμο χωρίς νά πληρώνουν πρόστιμο; Μήπως ἡ λέξη μέ τά τρία «ἄλφα» ἀπηχεῖ τό συναίσθημά του;

Θά ἔλεγα στούς κλαυθμηρίζοντες ἀρχηγούς τῶν κομμάτων τῆς Ἀριστερᾶς νά κάνουν καί τόν σταυρό τους πού οἱ ἀστυνομικοί δέν ἔκοψαν 300άρια στόν στρατό τους γιά τά ψευδῆ μηνύματα ὅτι πᾶνε στό νοσοκομεῖο Ἀλεξάνδρα ἐνῶ πορεύοντο πρός τήν ἀμερικανική πρεσβεία. Θά τούς ἔλεγα καί κάτι ἄλλο πού ψιθυρίζεται ἐντόνως στήν Κατεχάκη. Οἱ ἀστυνομικοί πού μέ τόση εὐκολία ὑβρίζουν σκαιῶς κάνουν λευκή ἀπεργία καί γενικῶς δέν ἐπιβάλλουν πρόστιμα 300 εὐρώ στόν κοσμάκη, γιατί καί οἱ ἴδιοι μέ μισθό 900 εὐρώ ξέρουν καλά τί σημαίνει πρόστιμο 300 εὐρώ. Γιατί γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι δέν βάζεις πρόστιμο 300 εὐρώ –λάθος τοῦ Χαρδαλιά– ὅταν ὑπάρχουν μισθοί 300 εὐρώ. Στήν πραγματικότητα λοιπόν τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καί οἱ ἀρχηγοί τους δέν καλοῦνται νά δώσουν ἐξηγήσεις γιά ὑπερμετάδοση τοῦ ἰοῦ. Καλοῦνται νά ἐξηγήσουν γιατί προκαλοῦν μέ τήν στάση τους τήν κοινωνία. Ἀντί νά λειτουργοῦν ὡς ὑπόδειγμα, λειτουργοῦν ὡς παράδειγμα πρός ἀποφυγήν. Καί ἄν ὑπάρχει ἀπαίτηση συμμόρφωσης, ἀπό τήν κοινωνία ὑπάρχει. Ὄχι ἀπό τούς ἀντιπάλους τους. Δέ γίνεται νά χαλᾶς τόν κόσμο γιά 25 παιδιά στίς σχολικές αἴθουσες καί νά μετέχεις σέ συγκέντρωση 25.000 ἀτόμων. Δέ γίνεται νά ἀκοῦς ὅτι ἔφυγαν σήμερα ἑκατό συμπολῖτες σου ἀπό τήν ζωή καί τό ντέρτι σου νά εἶναι νά κάνεις πορεία ἔξω ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Πάυατ. Στάση αὐτοῦ τό εἴδους εἶναι ὕβρις πρός τήν κοινωνία καί μάλιστα μεγαλυτέρα ἀπό τίς λέξεις πού σοῦ ἀπηύθυνε ἡ Ἔβερτ. Ἐπιτέλους.

Υ.Γ: Προβλήματα ἄλλου τύπου ἀντιμετωπίζει στίς σχέσεις της μέ τήν κοινωνία καί ἡ Κυβέρνηση. Δέ γίνεται νά μειώνεις τόν προϋπολογισμό τῆς ὑγείας καί νά μήν λύεις ἐγκαίρως τό πρόβλημα τῶν ἐντατικῶν γιά νά μήν κλείσει ἡ οἰκονομία, ἀλλά νά βρίσκεις λεφτά γιά νά σώσεις ἀεροπορικές ἑταιρεῖες, τράπεζες καί ΜΜΕ. Τό κοντέρ τῆς δυσαρέσκειας ἄρχισε νά γράφει. Ἐκτός ἀπό τούς μεγάλους χορηγούς, διάσωση ζητᾶ καί ὁ λαός.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!