Γιά τό μουσεῖο τῆς Ἱστορίας

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ μας δικαιώνεται

Τό νέο μνημόνιο εἶναι οἱ δυνάμεις τοῦ συμβιβασμοῦ (οἱ ὁποῖες αἰσθάνονται ἄβολα ἀνάμεσα στίς νέες πλειονότητες) καί τό νέο ἀντιμνημόνιο εἶναι ἡ πατρίδα. Ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας, τῆς φυσιογνωμίας τῆς κοινωνίας μας, τῆς Εὐρώπης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δεῖτε τί συνέβη στόν Ἕβρο μετά τήν Λέσβο, δεῖτε καί τίς ἐπιπτώσεις στίς μετρήσεις. Στόν Ἕβρο κάτοικοι, Ἐθνοφρουροί, Ἔνοπλες Δυνάμεις καί Ἀστυνομία ἔδωσαν ἕνα μεγαλειῶδες μάθημα στόν Ἐρντογάν καί τόν ἐδῶ πρέσβυ του πού μᾶς ὑποτιμᾶ. Στόν Ἕβρο τό πολιτικό μας σύστημα ἀναγκάστηκε νά ἀφήσει τίς εὐγένειες, νά κλείσει τά σύνορα καί νά πεῖ χωρίς ἐνοχές αὐτό πού συμβαίνει καιρό τώρα στά σύνορά μας: «Εἰσβολή». Ἡ δραματική αὐτή μεταβολή πού στήν οὐσία ἔχει συντελεστεῖ ἐδῶ καί καιρό στήν βάση τῆς κοινωνίας (ἁπλῶς ὁ κόσμος ντρεπόταν νά μιλήσει γιά νά μήν τόν χαρακτηρίσουν «ἀκροδεξιό», «ρατσιστή» καί «χρυσαυγίτη»), βρῆκε ἀντιστοίχιση καί στίς πολιτικές μας δυνάμεις.

Σύμφωνα μέ ἀπόρρητες μετρήσεις πού ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας, τό 86% τῶν πολιτῶν λέει «ὄχι» στούς μετανάστες. Διακομματικά. Ἀριστερά καί Δεξιά. Ἡ πολιτική ἐνετάχθη στό ρεῦμα τῆς κοινωνίας τελευταία καί ἀσθμαίνουσα. Μηδέ τῆς Ἀριστερᾶς ἐξαιρουμένης, ἡ ὁποία ἀρχικῶς σέ ἐπίπεδο ἡγεσίας χαιρέτισε τήν πολιτική τῶν κλειστῶν συνόρων. Ἕνα θαῦμα τρεῖς ἡμέρες τό μεγάλο τέσσερεις ὅμως. Τό μνημόνιο τοῦ συμβιβασμοῦ ἀνασυντάχθηκε ταχέως. Πρῶτος στόχος του οἱ Ἐθνοφρουροί ἀγρότες καί κτηνοτρόφοι τοῦ Ἕβρου, οἱ ὁποῖοι στό παρασκήνιο ἔπαιξαν καταλυτικό ρόλο στήν ἐκδίωξη τῶν παράνομων μεταναστῶν ἀπό τό ἑλληνικό ἔδαφος. Χαρακτηρίστηκαν «τάγματα ἐφόδου» καί «παραστρατιωτικές ὁμάδες». Ἡ δέ ἀντίδρασή τους νά προστατέψουν τήν ἀκεραιότητα τῆς χώρας βαπτίστηκε «ἐκφασισμός». Μετά τέθηκαν στό στόχαστρο τά …ἐμβατήρια. Γιατί παιάνιζαν ἐμβατήρια καί τόν Ἐθνικό Ὕμνο τά ἠχεῖα τοῦ φέρρυ μπώτ «Σοῦπερ Φάστ» πού ἦταν δεμένο στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως; Βλασφημία! Ἔπειτα στόχος ἔγιναν οἱ κάτοικοι πού ζοῦν στήν παραποτάμια περιοχή τοῦ Ἕβρου. Κατηγορήθηκαν ὅτι «προστάτευαν τίς βίλλες τους». Βίλλες στόν Ἕβρο δέν ὑπάρχουν, καλύβες, ναί. Καλύβες μέ θέα Τουρκία, πάνω στό σύνορο.

Ἐλᾶτε νά δοῦμε τώρα ποιοί πρωταγωνίστησαν σέ αὐτήν τήν ἐπίθεση γιά νά δεῖτε ἄν συγκροτεῖται ἤ δέν συγκροτεῖται, ὅπως ὑποστηρίζω, τό μνημόνιο τῶν ὑποτελῶν καί τῶν συμβιβασμένων. Ἐν ἀρχῆ ἡ νεολαία ΣΥΡΙΖΑ μέ τά Welcome Refugees καί ἕνας ἀποτυχών πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ ὁποῖος τά ἔκανε πάνω του ὅταν ψήφισε τό μνημόνιο. Μετά πῆρε τή σκυτάλη ὁ πρόεδρος τοῦ ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ὁ ὁποῖος ἀξίωσε ἄσυλο σέ ὅλους τούς μετανάστες-πιόνια τοῦ Ἐρντογάν. Ἔπειτα ἕνας τοπικός ἐκδότης τοῦ Ἕβρου, ὑποψήφιος βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀποτυχών. Αὐτός ἐπιτέθηκε πρῶτος στούς συμπολῖτες του κατηγορῶντας τους γιά «ἐθνικιστικό παροξυσμό» καί ἰδιοτέλεια (βίλλες). Τήν ἀνάρτησή του ἀνέδειξε φιλελεύθερος σχολιαστής μεγάλης κεντροδεξιᾶς ἐφημερίδας. Καί ἀκολούθως τήν ἔκανε «σημαία» του …βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν Δυτική Ἑλλάδα! Τί ὡραῖα λειτουργοῦν τά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα! Τήν πόρτα τοῦ φρενοκομείου ἔκλεισε ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀντιπολίτευσης κατηγορῶν τήν χώρα του γιά «ἀσύμμετρη βία» κατά μεταναστῶν –τά ἴδια πού λένε Ἐρντογάν, Τσαβούσογλου– καί γιά «ξερονήσια» (τά φαντάσματα κυνηγοῦν τήν Ἀριστερά στόν δημόσιο λόγο της.) Καί βεβαίως ἀπορρίπτων τόν ὅρο «εἰσβολή» ὁ ὁποῖος εἶναι στά χείλη ὅλων τῶν Ἑλλήνων αὐτήν τήν ἐποχή. Ἰδού λοιπόν. Τό μνημόνιο τῶν ὑποτελῶν σέ πλήρη διάταξη. Τά ἴδια ἔκαναν καί στήν Λέσβο ἀποκαλῶντας φασίστες τούς κατοίκους πού ἀντέδρασαν στόν ὑβριστικό χαρακτηρισμό «Τουρκόσποροι». Ἀπό τό φόντο δέν ἔλειψαν καί ὁρισμένα ἠλεκτρονικά ΜΜΕ τῶν Ἀθηνῶν, τά ὁποῖα μέ βραδυνές ἐκπομπές ἀναδείχθηκαν χορηγοί ἐπικοινωνίας καί καθαγιασμοῦ τῶν μεταναστῶν στήν Μόρια.

Ἰδού λοιπόν τό μνημόνιο, νά δοῦμε τώρα καί τά ἀποτελέσματά του. Στήν τελευταία μέτρηση τῆς Pulse ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχασε ἀκόμη μία μονάδα, ἀπό τό 32% ἔπεσε στό 25%, ἐνῶ ἡ ΝΔ αὔξησε τήν δύναμή της κατά μία. Πρώτη φορά ἀντιπολίτευση ὑποχωρεῖ καί συνεχίζει τήν κατρακύλα της μετά ἀπό ἐκλογές. Ὁ Βαρουφάκης κατρακύλησε ἀπό τό 4% στό 2,5%, ἄν γίνονταν αὔριο ἐκλογές θά ἔμενε ἐκτός Βουλῆς. Τό δέ ἐκτός τόπου καί χρόνου ΚΚΕ ἔχασε τήν τέταρτη θέση ἀπό τήν «Ἑλληνική Λύση». Ὅσο γιά τή ΝΔ, ἄν δέν τήν ξυπνοῦσε ὁ Ἐρντογάν καί συνέχιζε τά πολυπολιτισμικά της (δέν ἔχει ἐξαλειφθεῖ ὁ κίνδυνος ἀκόμη), θά κατρακυλοῦσε κι αὐτή. Ποιό εἶναι τό βασικό συμπέρασμα πέραν τῆς διάταξης τῶν νεομνημονιακῶν δυνάμεων; Μά ὅτι ἡ Ἀριστερά καί οἱ διάσπαρτες κεντροαριστερές φιλελεύθερες συνιστῶσες τοῦ συστήματος εἶναι βαθύτατα κομπλεξικές. Δέν ἀντέχουν πολύ μέσα στίς πλειοψηφίες. Δέν τούς πάει ἡ ἑνότης. Τό «μιά γροθιά». Ὑποφέρουν. Μόλις ζορίσουν τά πράγματα πιάνονται ἀπό μία ἀφορμή καί ἐπιτίθενται ἀκόμη καί στούς πολῖτες μέ τίς παλαιές ρετσέτες τους: «ξερονήσια», «τάγματα ἐφόδου», «ἐθνικιστικός παροξυσμός», «ἐκφασισμός». Λέξεις καί σκέψεις γιά τό μουσεῖο τῆς Ἱστορίας. Ἀπολιθώματα. Παλαιές ἀπαντήσεις γιά κάθε νέο ἐρώτημα.

Ἡ Ἀριστερά θυμώνει ἐπίσης γιατί νόμιζε ὅτι μέ τήν ἔξοδο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπό τήν Βουλή νίκησε τήν Ἀκροδεξιά, ἐνῶ τό πρόβλημα ὅπως φωνάζαμε δέν ἦταν ἡ Ἀκροδεξιά ἀλλά ἕνα εὐρύτερο ὑγιές πατριωτικό ρεῦμα, τοῦ ὁποίου ἡ Ἀκροδεξιά ἦταν ἁπλῶς ἕνα μικρό ὑποσύνολο. Θυμώνει γιατί θύλακες πατριωτισμοῦ μή ἀκραῖοι φυτρώνουν διαρκῶς σέ ὅλη τήν χώρα καί ἐλλείψει Μιχαλολιάκου – Κασιδιάρη δέν μπορεῖ νά τούς ἀποκαλέσει ναζί. Γιατί δέν εἶναι. Στόν Ἕβρο, στήν Κατερίνη, στίς Σέρρες, στήν Φλώρινα, στήν Χίο, στήν Κρήτη, παντοῦ ὑπάρχουν δεκάδες ἀσύντακτοι τέτοιοι πυρῆνες μέ δράση στήν θέα τῶν ὁποίων ἡ Ἀριστερά βγάζει ἀναφυλαξία. Δέν εἶμαι οὔτε ἀντιαριστερός, οὔτε ἀντικομμουνιστής. Ἀλλά ὅταν πρόκειται γιά τήν πατρίδα καί παρατηρῶ τέτοιες συμπεριφορές γίνομαι θηρίο. Ἐκφασισμός καί τάγματα ἐφόδου –γιά νά χρησιμοποιήσω λέξεις τῆς Ἀριστερᾶς– ὑπάρχουν γύρω μας, ναί. Ἔφοδο ἔκανε ὁ διακινητής μεταναστῶν πού σκότωσε ἀναπτύσσοντας δαιμονιώδη ταχύτητα ποδηλάτη στό χωριό Σώστης τῆς Ροδόπης. Ἔφοδο ἔκαναν μετανάστες πού λήστεψαν μουσουλμάνους βοσκούς Πομάκους καί τουρκικῆς καταγωγῆς στά ὀρεινά τῆς Ροδόπης. Ἔφοδο ἔκανε ὁ μετανάστης πού μαχαίρωσε ἀστυνομικό στήν Διαλαμπή Ροδόπης. Ἔφοδο αὐτός πού ἔρριξε μέ σφεντόνα πέτρα σέ συνοριοφύλακα, τόν τραυμάτισε καί χρειάστηκε νά τοῦ γίνουν ὀκτώ ράμματα στό μέτωπο. Μέλος τάγματος εἶναι αὐτός πού ἔβρισε στά ἑλληνικά τόν λαό μας ἐπειδή τά σύνορα εἶναι κλειστά. Ἀλλά γιά ὅλους αὐτούς ἡ βαθειά κομπλεξική διεθνιστική Ἀριστερά δέν λέει τίποτε. Δέν ἔχει λέξη. Μόνο ἄν πέσει καμμιά ψιλή, ἐξεγείρεται.

Τά αὐτά βεβαίως ἰσχύουν γιά τίς ἀδέσποτες φιλελεύθερες δυνάμεις πού στοιχίζονται πίσω της καί μισοῦν βαθειά τόν λαό. Μόνο λύπη μπορεῖ νά αἰσθάνεται κανείς γιά ὅλους αὐτούς πού δέν μποροῦν νά χωρέσουν στήν ἑνότητα καί τήν ὁμοψυχία. Μόνον οἶκτο. Τίποτε ἄλλο. Μία φράση μόνο: Κάποτε, κάποιος πρέπει νά μιλήσει καί γιά τούς Ἕλληνες. Ὑπάρχουν καί αὐτοί στήν ἐξίσωση.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!