Γιά τά «ἐπιδόματα» τῆς διαπλοκῆς σιωπή, γιά τῶν φτωχοδιαβόλων ἐπανάσταση!

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ μέ τά ἐπιδόματα καί σήμερα. Γιατί αὐτό πού συμβαίνει στόν δημόσιο λόγο, ἀνάγεται στήν σφαῖρα τῆς ψυχανάλυσης.

Τό θέμα εἶναι κατά βάση ἰατρικό. Δευτερευόντως πολιτικό! Ἀναφέρομαι σέ ἐκείνους πού διαμαρτύρονται γιατί ἐξαιρέθηκαν ἀπό τά «εὐεργετήματα», ἀλλά καί σέ ἐκείνους πού κάνουν λόγο γιά «λαϊκισμό», ἐνῶ συνήθως σιωποῦν αἰδημόνως, κοινῶς βγάζουν τόν σκασμό, ὅταν πρόκειται γιά τά ἐπιδόματα τῆς διαπλοκῆς. Ἀναφέρομαι σέ αὐτούς πού κάθονται «σούζα» ὅταν τό Κράτος ἐπιδοτεῖ ὀλίγους καί ἐπώνυμους οἰκονομημένους, ἀλλά ἐπαναστατοῦν ὅταν ἐπιδοτεῖ ἑκατομμύρια φτωχούς καί ἀνωνύμους. Μόνον ὅταν πρόκειται νά λάβει ὁ κοσμάκης μερικά ψίχουλα ὡς ἀντίδωρο γιά νά κάνει γιορτές, καλή ὥρα, ὅπως σήμερα, χαλᾶνε τόν κόσμο! Μόνον τότε κινδυνεύει νά πέσει τό ταμεῖο ἔξω. Ἅμα εἶναι γιά τούς ἄλλους, χαίρει ἄκρας ὑγείας.

Μέ τήν βασική θέση, ὅτι τό ἐπίδομα σοῦπερ μάρκετ εἶναι κοινωνικός φιλελευθερισμός ὁρισμένου χρόνου ἐνῶ πράγματι οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀνάγκη ἀπό δίκαιη διανομή ἀορίστου χρόνου («οἱ νέες θέσεις ἐργασίας εἶναι ἄχρηστες ἄν δέν ἐξασφαλίζουν αὐτοδυναμία καί ἀνεξαρτησία στόν ἐργαζόμενο γιά νά ζεῖ!», εἶπε εὔστοχα προχθές βράδυ στόν Alpha ὁ 25χρονος φιλοσοφημένος νεαρός ἠθοποιός Στρατῆς Χατζησταματίου), θέλω νά ρωτήσω ὅλους ὅσοι παραληροῦν γιά τά 650 ἑκατομμύρια εὐρώ πού θά καταβάλλει τό Δημόσιο στούς δικαιούχους γιά τίς ἀγορές στά σοῦπερ μάρκετ τά ἑξῆς: ὅταν ἡ Κυβέρνηση ἐπιχείρησε νά ἐκταμιεύσει 457 ὁλόκληρα ἑκατομμύρια εὐρώ ἀπό τό ταμεῖο τοῦ ἀναπτυξιακοῦ νόμου, γιά νά ἐπιδοτήσει τίς μπίζνες ἑνός μόνο Βουλευτῆ της καί ὄχι 8 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, γιατί κανείς χριστιανός ἀπό ἐσᾶς δέν διαμαρτυρήθηκε καί δέν κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά …βουλευτικό λαϊκισμό; Ὅταν ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά ρυθμίσει σέ δόσεις πού, στό τέλος, θά καταλήξουν δανεικές καί ἀγύριστες, τά τέλη πού ἔπρεπε νά καταβάλλουν οἱ καναλάρχες γιά τίς ἄδειες χρήσης τῶν τηλεοπτικῶν συχνοτήτων τά ὁποῖα ἔφθασαν τά 250 ἑκατομμύρια εὐρώ, γιατί δέν διαμαρτυρήθηκε κανείς χριστιανός;

Γιατί κανείς ἀπό ἐσᾶς τούς πεφωτισμένους καί τούς σκεπτόμενους δέν κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση γιά διαπλεκόμενο λαϊκισμό; Ὅταν ἡ Κυβέρνηση χάρισε 20 ἑκατομμύρια εὐρώ στά ΜΜΕ ὅλης τῆς χώρας μέσῳ τῆς λίστας Πέτσα, γιατί κανείς ἀπό ἐσᾶς δέν διαμαρτυρήθηκε καί κανείς δέν τήν κατηγόρησε γιά τηλεοπτικό λαϊκισμό; Ὅταν ἡ Κυβέρνηση προσφάτως μάλιστα δέχθηκε τά εἰκονικά τιμολόγια μεγάλων ἐπιχειρήσεων καί ἀπάλλαξε τούς ἐκδότες τους ἀπό κάθε εὐθύνη, γιατί κανείς χριστιανός ἀπό ἐσᾶς δέν διαμαρτυρήθηκε καί δέν μίλησε γιά ἐπιχειρηματικό λαϊκισμό; Ὅταν πρόσφατα ἡ Κυβέρνηση μείωσε τήν φορολογία τῶν μερισμάτων σέ τομεῖς τῆς οἰκονομίας κάνοντας ἕνα ὡραιότατο δῶρο σέ συγκεκριμένες κατηγορίες μετόχων, γιατί κανείς δέν μίλησε γιά τόν λαϊκισμό τῶν θαλασσῶν; Ὅταν ἡ Κυβέρνηση μέ τήν ἐπίκληση τῆς ἀνωτέρας βίας ἐπιδότησε λόγῳ τῆς πανδημίας μέ ἑκατομμύρια εὐρώ τήν λειτουργία ἀεροδρομίων, ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν καί αὐτοκινητοδρόμων, γιατί κανείς χριστιανός δέν διαμαρτυρήθηκε καί δέν μίλησε γιά λαϊκισμό τοῦ ἀέρος καί γιά λαϊκισμό τοῦ τσιμέντου;

Μποροῦν δηλαδή τά εὐρώ νά πετοῦν στόν ἀέρα, ἀλλά μόλις πρόκειται νά προσγειωθοῦν –μέ σκοπιμότητα χωρίς ἀμφιβολία– στήν παλάμη ἑνός φτωχοδιαβόλου οἱ πεφωτισμένοι τῆς χώρας μας, σουφρώνετε τά μάτια καί τά φρύδια σας, καί ἐξεγείρεστε γιά τό πῶς ἔγινε αὐτό τό κακό; Εἶστε σοβαροί;

Σέ ὅσους ἔχουν ἀντίρρηση γιά ὅλα αὐτά, ἀφοῦ ἐπισημάνω ὅτι ἡ κοινωνική εἰρήνη καί ὁμαλότητα εἶναι sine qua non προϋπόθεση γιά τήν πολιτική σταθερότητα καί τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, θά ἀποκαλύψω τήν στιχομυθία πού εἶχα μέ ἕναν κορυφαῖο ἐπιχειρηματία τῆς χώρας, φίλο τῆς ΝΔ καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ὅσα ἀκολουθοῦν μοῦ τά εἶπε τό καλοκαίρι τό 2018 ὅταν εἶχε γίνει ὁρατότατη ἡ ἐκλογή Μητσοτάκη στήν ἐξουσία: «Θά πᾶμε μέ τόν Κυριάκο γιά μιά τετραετία, ἀλλά νά τό ξέρεις γιά τήν περίπτωση πού δέν θά πάει κάτι καλά: Σέ βάθος χρόνου ἡ Ἑλλάς χρειάζεται ἕναν ἡγέτη τύπου Ὀρμπάν πού νά εἶναι δίκαιος καί νά συσπειρώνει γύρω του τό 50% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Θά εἶναι καλό καί γιά τήν χώρα ἀλλά καί γιά ἐμᾶς τούς ἐπιχειρηματίες, γιατί ἡ λαϊκή ἀποδοχή καί ἡ λαϊκή ἐμπιστοσύνη γιά ἕναν ἡγέτη εἶναι ἐγγύηση γιά τήν σταθερότητα, τήν ἀνάπτυξη καί τό ὑγιές ἐπενδυτικό κλῖμα. Μέ τόν λαό στούς δρόμους ἀπογοητευμένο καί ἐπαναστατημένο, πλήττονται καί τά συμφέροντα τά δικά μας, τά συμφέροντα τῆς ἀγορᾶς».

Δέν εἶμαι βέβαιος ὅτι τό ἐπίδομα σοῦπερ μάρκετ στό σημεῖο πού φθάσαμε, μπορεῖ νά κατασιγάσει τήν λαϊκή δυσαρέσκεια γιά τόν πληθωρισμό καί τήν ἀκρίβεια, ἀλλά ἐδῶ πού φθάσαμε, ἀπό τό ὁλότελα, καλή κι ἡ Παναγιώταινα. Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅποιος ποινικοποιεῖ τήν καταβολή του, στήν πραγματικότητα ροκανίζει τό σταθερό κλαδί πού κάθεται. Δέν πρόκειται γιά τό ποσό πού δέν φθάνει οὔτε γιά «ζήτω» ἀλλά γιά τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης καί τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας πού διαπερνᾶ τούς πολλούς. Ἡ ταινία «Τζόκερ» εἶναι διαθέσιμη ἀκόμη στό διαδίκτυο, γιά ὅσους δέν καταλαβαίνουν. Οἱ πολλοί ἀξιώνουν σεβασμό. Ἀλλιῶς τά «καῖνε» ὅλα.

Δέν μπορῶ νά μήν ἐπισημάνω καί κάτι ἀκόμη καταληκτικῶς: τόν συνδικαλισμό τῶν λαϊκιστῶν γιά τόν ὁποῖο ἐμμέσως φέρει εὐθῦνες ἡ Κυβέρνηση πού καλλιεργεῖ τίς προσδοκίες. Ὑπάρχει καί αὐτός ἐκτός ἀπό τόν συνδικαλισμό τῶν πεφωτισμένων: Κάθε φορά πού δίδεται ἕνα ἐπίδομα, ἀχός βαρύς ἀκούεται τήν ἑπομένη ἀπό ὅλους ὅσοι ἐξαιροῦνται μέ βάση τά εἰσοδηματικά κριτήρια. Μέ τό ἐπιχείρημα, «γιατί ὄχι καί ἐγώ.» Δέν βγάζει πουθενά αὐτό. Τό Κράτος κάπου πρέπει νά βάζει τήν γραμμή. Δέν ἔχουμε σοσιαλισμό.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…