Φωτιές στά σύνορα

Ὅταν ἀπειλοῦνται καλύβες καί ὄχι μεζονέτες

ΤΟ ὀργισμένο μήνυμα ἔφτασε στό κινητό μου ἀπό νεαρό δικηγόρο τῆς Θεσσαλονίκης, τόν κύριο Θᾶνο Γιούρκα. Ἀναφερόταν στόν τρόπο κάλυψης τῶν πυρκαγιῶν ἀπό τούς τηλεοπτικούς σταθμούς τῶν Ἀθηνῶν καί ἔγραφε: «Ὅταν καιγόταν ἡ αὐθαίρετα παντοῦ κτισμένη Πεντέλη, οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί διέκοψαν ὅλο τό πρόγραμμά τους. Σήμερα καί χθές πού καίγεται ὁ Ἕβρος, πλήρης ἀδιαφορία. Μετά μᾶς φταίει ὁ Ἐρντογάν…».

Αὐτό τό αἴσθημα τῆς ἀγανάκτησης δέν εἶναι δυστυχῶς μεμονωμένο στήν ἑλληνική περιφέρεια. Εἶναι εὐρέως διαδεδομένο, εἴτε αὐτό καταγράφεται ἀπό τίς δημοσκοπήσεις εἴτε ὄχι. Ἰδιαίτερα στόν ἑλληνικό Βορρᾶ. Πράγματι, τόσες μέρες πού καίγεται ἡ χώρα στήν Λέσβο, στή Σάμο, στόν Ἕβρο (εἶναι ἡ δεύτερη φωτιά πού ξεσπᾶ στήν περιοχή), στήν Ἠλεία, τό εὐρύτερο ἀθηναϊκό σύστημα ἀδιαφορεῖ γιά τίς ἀγωνίες τῶν κατοίκων τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος. Εἴδηση εἶναι ὅ,τι γίνεται μόνο στήν αὐλή μας. Αὐτό μόνο ἀξίζει ἔκτακτα δελτία, ἀπεσταλμένους, διαρκεῖς ζωντανές συνδέσεις. Εἴδηση εἶναι αὐτό πού, ἐπειδή εἶναι τόσο κοντά μας, δέν μποροῦμε νά τό ἀγνοήσουμε.

Ἐνῷ ὅ,τι εἶναι μακριά μας καί δέν μᾶς πιέζει, μποροῦμε ἁπλῶς νά τό περιλάβουμε στό τακτικό δελτίο εἰδήσεων. Αὐτός ὁ τρόπος σκέψης δέν ἀπηχεῖ μόνον τό ἀθηναϊκό σύστημα ἐνημέρωσης, δυστυχῶς. Ἀπηχεῖ καί τό πολιτικό σύστημα. Καί τοῦτο φαίνεται ἀπό ἕνα πολύ ἁπλό γεγονός: ἀπό τήν ἐπικοινωνιακή διαχείριση πού κάνει ἡ πολιτεία στίς πυρκαγιές τῆς περιφέρειας. Διέκοψε ποτέ κανένας σταθμός γιά νά μεταδώσει δηλώσεις τοῦ «μοντέλου» ἐκπροσώπου Τύπου τῆς πυροσβεστικῆς, κυρίου Ἀρτοποιοῦ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὄχι, γιατί ἐξ ὅσων ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή μας ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ πυροσβεστικοῦ σώματος δέν ἔκανε κάποια ἔκτακτη ἐνημέρωση γιά τίς πυρκαγιές, πού μαίνονται στά βόρεια ἀλλά καί στά νησιωτικά σύνορά μας. Δέν θά κριθοῦν οἱ ἐκλογές, ἐκτιμοῦν κάποιοι, οὔτε στόν Ἕβρο οὔτε στή Λέσβο. Δέν εἶναι κρίσιμα πολιτικά μεγέθη. Δέ ζοῦν ἐκεῖ 5 ἑκατομμύρια.

Εἶναι σχεδόν ρατσιστικό! Ὁ νομός Ἕβρου καί ἡ νῆσος Λέσβος δέν εἶναι τυχαῖες περιοχές, ὅμως οὔτε οἱ φωτιές ἐκεῖ μπαίνουν τυχαῖα. Εἶναι κρίσιμα ἐθνικά μεγέθη. Στή Λέσβο, ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἀφήσει καί λειτουργοῦν ἀκόμη δομές φιλοξενίας παράνομων μεταναστῶν, καί Κύριος οἶδε τί καρυδιᾶς καρύδι καί ποίων ὑπηρεσιῶν ἄνδρες καί γυναῖκες κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά τους. Γιά τόν Ἕβρο, ἄς μήν ποῦμε πολλά. Ἀρκοῦν ὅσα δήλωσε στό πλαίσιο τῆς συλλογικῆς ἔκδοσης γιά τήν ὑψηλή στρατηγική ὁ ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, Κωνσταντῖνος Φλῶρος. Χρησιμοποίησε τήν βαρειά λέξη «εἰσβολή».

Ἄν θέλουμε, λοιπόν, νά θυμηθοῦμε ὅλοι τούς ρόλους μας, πολιτικοί καί δημοσιογράφοι, καί νά ξεφύγουμε ἀπό τόν κλασσικό τρόπο προσέγγισης καί ἀνάλυσης τῶν γεγονότων, οἱ φωτιές στά σύνορά μας εἶναι μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιά νά δείξουμε ὅτι καταλαβαίνουμε τί συμβαίνει στό ἀπώτατο ὅριο τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Νά τό ὑπογραμμίσουμε. Νά τό ἀναδείξουμε. Νά τό φωτίσουμε. Μπορεῖ οἱ φωτιές στήν Δαδιά καί στά Βατερά νά ἀπειλοῦν καλύβες καί ὄχι πολυτελεῖς βίλες, μεζονέτες καί ἄλλες κατοικίες, ἀλλά ἡ σημασία τους σ’ αὐτούς τούς ὑπόπτους καιρούς πού ζοῦμε, εἶναι ἐξόχως σημαντική.

Ἔχει δίκιο, λοιπόν, ὁ Θᾶνος καί ὁ κάθε Θᾶνος τῆς γενιᾶς του νά φωνάζει καί νά ζητᾶ ἀπό τήν Ἀθήνα περισσότερη σημασία γιά τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Διότι, πράγματι, ἰσχύει ἐκεῖνο τό παλαιό ἀπόφθεγμα, Ἑλλάδα δέν εἶναι μόνο ἡ Ἀθήνα. Γιά νά μήν ποῦμε ὅτι ἡ βαθειά Ἑλλάδα βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν Ἀθήνα.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…