ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Φινλανδία ταχέως

Ο ΝΕΣΤΩΡ τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς, ὁ τέως Ὑπουργός πού σᾶς ἔχω παρουσιάσει στό παρελθόν μέ τό προσωνύμιο «Τσόμσκι»…

… εἶχε ἰσχυρό ἄγχος τήν προηγούμενη ἑβδομάδα.

«Δέν πᾶμε νά πιοῦμε ἕνα καφέ στήν ἀγαπημένη μας Αἴγλη πρίν βάλουν καί σέ αὐτήν λουκέτο;» μοῦ πρότεινε στό τηλέφωνο. Τότε δέν εἶχε διαφανεῖ στόν ὁρίζοντα τό lockdown Μητσοτάκη στήν ἑστίαση. Ὁ Νέστωρ εἶχε πληροφορηθεῖ ἀπό τίς στῆλες μας τήν ἔξωση τοῦ παρόντος μισθωτῆ τῆς «Αἴγλης» μέ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους καί ἀνησυχοῦσε. Πήγαμε καί καθίσαμε ὡς συνήθως ἔξω. Χατίρι στόν «Τσόμσκι» δέν χαλῶ. Εἶχε καί ὡραία μέρα. Ἡ «Αἴγλη» εἶναι χρόνια τώρα ἀγαπημένο στέκι. Ὁ Νέστωρ ἔπιασε μέ τά ροζιασμένα χέρια του τήν κούπα μέ τόν ζεστό καπουτσῖνο –μετά κανέλλας– πού μᾶς σερβίρισε ἡ πρόσχαρη Λίντα ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο καί ἄρχισε:

«Παιδί μου, δέν ξέρω ἄν τό ἔχεις καταλάβει –βλέπω βεβαίως πώς κρατᾶς ὅσο μπορεῖς τίς ἰσορροπίες– ἀλλά ἡ πατρίδα μας δέν πρόκειται νά γίνει Φινλανδία. Εἶναι ἤδη Φινλανδία. Ἡ συνθηκολόγησις ἔχει ἐπέλθει. Ἀπομένει ἡ καθαρογραφή της. Ὁ Μαρανζίδης στήν “Καθημερινή” ἦταν προκλητικός ἀλλά ἦταν καί εἰλικρινής. Γινόμαστε δορυφόροι τῶν Τούρκων. Δέν ἀσκοῦμε τά δικαιώματά μας στά 12 μίλια, ἀλλά ἀφήνουμε τούς Τούρκους νά τά ἀσκοῦν! Καί μάλιστα χωρίς νά ἀντιδροῦμε καθόλου. Ὁ στρατηγός Γράψας τό 2008 καί ὁ ναύαρχος Ἀποστολάκης τό 2018 τούς κυνήγησαν, παιδί μου! Τούς κυνήγησαν μέ τόν “Πολεμιστή” καί τόν “Νικηφόρο Φωκᾶ” μέσα στά 12 μίλια καί δέν ἔλεγαν θεωρίες γιά κόκκινες γραμμές καί πράσινα ἄλογα. Τώρα, ἐμεῖς, καθόμαστε καί τούς κοιτᾶμε. Ἐάν αὐτό, παιδί μου, δέν εἶναι μείζων ὑποχώρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί μάλιστα ἡ μεγαλύτερη μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, τότε τί εἶναι;».

Τόν διέκοψα ἀμέσως. «Μήπως τά παραλέτε; Μικρασιατική καταστροφή ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ; Μήπως ἀγνοεῖτε ὅτι ὁ κόσμος μέσα στά χιλιάδες προβλήματά του δέν θέλει πόλεμο; Μήπως ἀγνοεῖτε ἀκόμη ὅτι καί αὐτές οἱ ἀκραῖες τοποθετήσεις περί Φινλανδοποίησης ἔχουν πέραση στά σαλόνια τῆς ἡμετέρας ἐλίτ πού δίνει τόν τόνο στόν δημόσιο διάλογο;» ρώτησα. Χαμογέλασε εἰρωνικῶς, ἔκανε μιά γκριμάτσα ἀποδοκιμασίας γιά τά λεγόμενά μου, ἤπιε μιά γουλιά καφέ καί συνέχισε. Πιό ἀποφασιστικός. «Πρέπει νά ξέρεις, παιδί μου, δύο πράγματα. Τό ἕνα ἱστορικό: Τῆς Φιλανδοποίησης προηγήθηκε πόλεμος. Σκληρός πόλεμος τεσσάρων μηνῶν. Ὄχι ἀπ’ εὐθείας συνθηκολόγηση. Οἱ Φινλανδοί πολέμησαν ἐπί τέσσερεις ὁλόκληρους μῆνες μέ σθένος τούς Σοβιετικούς οἱ ὁποῖοι ἄλλαξαν δύο φορές ἐπιτελάρχη γιατί τά βρῆκαν σκοῦρα στά χιόνια ἐνῶ δέν τόλμησαν λόγω τῆς ἀντίστασης πού βρῆκαν νά προχωρήσουν περαιτέρω στό ἔδαφός τους. Ἐμεῖς ἐδῶ; Δέ λέω “πόλεμος” ὡς πρώτη ἐπιλογή. Ἀλλά τρεῖς μῆνες τώρα κάνουμε ὀφθαλμόλουτρο. Δίνουμε τήν ἐντύπωση, ἐσύ τό ἔγραψες, ὅτι ἄν τό “Ὀρούτς Ρέις” εἰσβάλλει στά 6 μίλια θά τό περιμένει ἐπιτροπή ὑποδοχῆς ἐθνομηδενιστῶν στό Καστελλόριζο. Καί ἄς ποῦμε, παιδί μου, ὅτι ἡ Ἱστορία εἶναι λεπτομέρεια. Ποιός νοιάζεται νά μάθει τί ἔκαναν οἱ ἡρωικοί Φινλανδοί πρίν παραδοθοῦν. Ἀλλά στήν σημερινή πραγματικότητα –καί σέ παρακαλῶ νά τό μεταδώσεις αὐτό στούς ἀναγνῶστες σου– τό ζητούμενο δέν εἶναι ἄν ἡ Τουρκία ἀσκεῖ κυριαρχία μεταξύ 6-12 μιλίων. Αὐτό πού κατά βάθος ἀλλάζει, παιδί μου, εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι γίνονται κάθε μέρα πού περνᾶ τά ἀφεντικά τοῦ Αἰγαίου! Ὅλου τοῦ Αἰγαίου. Μᾶς παίρνουν τά κλειδιά. Τό κουμάντο, πῶς νά τό πῶ ἀλλιῶς! Γι’ αὐτό σοῦ ἐπιμένω ὅτι πρόκειται γιά μείζονα ὑποχώρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μή μέ περνᾶς γιά τρελλό. Δέ χάνουμε θάλασσα, παιδί μου! Κυριαρχία χάνουμε! Διαβρώνεται ἡ κυριαρχία μας.».

Ὁ γηραιός Νέστωρ, ὁ ὁποῖος εἶναι ψύχραιμος συνήθως, εἶχε κοκκινίσει ἀπό θυμό. Εὐτυχῶς εἴχαμε πιάσει τό ἀκριανό τραπέζι, κρατούσαμε τίς ἀποστάσεις καί μᾶλλον δέν μᾶς ἄκουγε κανείς. Ἔφυγα προβληματισμένος ἀπό τήν συνάντησή μας. Δέν ἀποφασίζω ποτέ σέ πρῶτο χρόνο τί θά γράψω. Μοῦ ἀρέσει νά δίνω χρόνο στόν χρόνο. Νά «χωνεύω» τήν μεταβολή. Νά τήν περνάω «κόσκινο». Νά μήν βιάζομαι. Καί πρίν γράψω τήν παραμικρή κουβέντα, πάντα προσπαθῶ νά… μπαίνω στά παπούτσια τῶν κυβερνώντων μας. Ἡ ἐξίσωση πού διαχειρίζονται δέν εἶναι εὔκολη, καί ἐμεῖς ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια μπορεῖ νάλέμε. Γράφω λοιπόν σήμερα, μία ἑβδομάδα μετά τό ραντεβού μου μέ τόν «Τσόμσκι», καί σᾶς μεταφέρω τίς σκέψεις του γιατί ὅσα μεσολάβησαν ἀπό τό Σαββατοκύριακο ἕως σήμερα δικαιώνουν δυστυχῶς τήν ὀπτική του. Ἐμεῖς νομίσαμε ἀφελῶς ὅτι οἱ σεισμοί στήν Σάμο καί στήν Σμύρνη θά μαλακώσουν τόν Ἐρντογάν. «Τοῦρκος ἐσύ καί ἐγώ Ρωμηός καί ἐσύ λαός καί ἐγώ λαός» καί λοιπά ἀφελῆ. Καί σπεύσαμε πρῶτοι, ὡς μικρότεροι πρός μεγαλύτερο, νά τοῦ ἐκφράσουμε τά συλλυπητήριά μας καί νά τοῦ ὑποβάλλουμε τά σέβη μας. Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ ἀνθρώπινες ἀπώλειες θά ἀποτελέσουν τήν ἀφορμή νά ἔρθουμε πιό κοντά. Ἀλλά ὁ Ἐντογάν δέν εἶναι Ἰσμαήλ Τζέμ γιά νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα καί νά κτυπᾶ παλαμάκια στά ζεϊμπέκικα τοῦ Πρωθυπουργοῦ της, στήν Σάμο καί πάλι συμπτωματικῶς (στό Dorrysa Bay θαρρῶ). Ὁ Ἐρντογάν μᾶλλον ἀφ’ ὑψηλοῦ μᾶς πρότεινε βοήθεια ἄν τήν χρειαζόμαστε καί μόλις κάθισε ἡ σκόνη, πρίν γίνει κἄν ἡ κηδεία τῶν παιδιῶν μας, ἐξέδωσε νέα Navtex μέ τήν ὁποία στέλνει τό «Ὀρούτς Ρέις» ἔξω ἀπό τήν Ρόδο γιά ἔρευνες! Τίς ὁποῖες μᾶλλον θά παρακολουθήσουμε ἀπαθῶς.

Βεβαίως αὐτή ἡ μείζων μεταβολή, ὅτι ὑποχωροῦμε στό Αἰγαῖο, ὅτι παύουμε νά εἴμαστε τά ἀφεντικά τῆς περιοχῆς, ὅτι οἱ Τοῦρκοι «ὀργώνουν» ἀνενόχλητοι τά μίλια μας δημιουργώντας τετελεσμένα δέν ἀποτυπώνεται πουθενά –πλήν ἐξαιρέσεων– καί δέν συζητεῖται μέ τόν τρόπο πού θά ἔπρεπε. Ἀπό τήν στιγμή πού καί ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση εἶναι στό κόλπο καί ἀκούει ἀπαθῶς ἀπόψεις περί ἐθνικισμοῦ καί 12 μιλίων χωρίς νά ἀντιδρᾶ, γινόμαστε ταχέως Φινλανδία καί ὑποχωροῦμε στό Αἰγαῖο ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΣ. Τό γεγονός ὅτι κανείς δέν μιλάει, δέν σημαίνει βεβαίως πώς ὅλο αὐτό πού ζοῦμε δέν συμβαίνει. Συμβαίνει. Ἐμεῖς μπορεῖ νά γινόμαστε «Φινλανδοί» ἀλλά οἱ Τοῦρκοι τῆς Συρίας, τοῦ Ναγκόρνο, τῆς Λιβύης, τῶν Κατεχομένων παραμένουν Τοῦρκοι. Νά μήν τό ξεχνᾶμε ποτέ αὐτό. Καί νά θέλαμε πάντως πάντα ὑπάρχει ἕνας βετεράνος «Τσόμσκι» νά μᾶς ταρακουνᾶ καί νά μᾶς τό θυμίζει.

Απόψεις

Η Φιλαρμονική μας πάει Κολλέγιο!

Εφημερίς Εστία
Κάθε Χριστούγεννα το Κολλέγιο Αθηνών τιμά την παράδοση προσφοράς και εθελοντισμού στο κραταιό σχολείο του Ψυχικού και υποδέχεται μέσα στους καταπράσινους χώρους του πλήθος επισκεπτών.

Σαμαρᾶς: Ἐκτροπή οἱ ὑποκλοπές – Δέν εἶναι δικαιολογία τό ἀπόρρητο

Εφημερίς Εστία
Νά δοθοῦν ἐξηγήσεις, ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό, γιά τίς παράνομες ἐπισυνδέσεις χρησιμοποιῶντας παρόμοια ὁρολογία μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ – Αἰχμές γιά ὑδρογονάνθρακες, Σκόπια, Ἀλβανία, μεταναστευτικό, ΛΟΑΤΚΙ, ἐπιδόματα, παιδεία, καί ψευδομάρτυρες Novartis

Δέν ἐγγυᾶσαι τήν ἀσφάλεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ὀνειρεύεσαι Εὐρωπαϊκή Ἕνωση κ. (Δ)Ράμα;

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΙΝ ΑΠΟ μία βδομάδα εἶχα τήν τύχη νά παρακολουθήσω τό ἐκπληκτικό ρεσιτάλ βιολιοῦ καί…

Οἱ Ρομά ἐκήρυξαν τόν πόλεμο στήν ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ θύματα μεταξύ τῶν ἀστυνομικῶν ἐπιδιώκουν οἱ Ρομά…

Τῶν ἐν θαλάσσῃ μακράν, τήν ἕκτη Δεκεμβρίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε πού ξημερώνει τοῦ Ἁγίου Νικολάου –σάν προχθές…