Φιλελευθερισμός εἶναι ἡ βαθύτερη κατανόηση τοῦ ἄλλου, ὄχι ἡ ἐπιβολή καί ὁ κυνισμός

ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στό Ἀφγανιστάν καί οἱ καταστροφικές πυρκαϊές στήν Ἑλλάδα ἔφεραν…

… στήν ἐπιφάνεια ἕνα ξεχασμένο εἶδος πολιτικοῦ καί ἕνα ξεχασμένο εἶδος ἀναλυτῆ: τούς ἀνανήψαντες! Αὐτούς πού συμπεριφέρονται ὅπως ἀκριβῶς οἱ κομμουνιστές μπολσεβῖκοι τήν ἐπαύριο τῆς πτώσης τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ! Οἱ ὁποῖοι κατήγγειλαν μέ φανατισμό τόν κομμουνισμό ὡσάν νά μήν ἦταν ποτέ οἱ διαπρύσιοι κήρυκές του. Οἱ ὁποῖοι τόν ἀποκήρυξαν μέ πάθος ὅπως οἱ χριστιανοί ἀποτάσσουν τόν σατανᾶ μήπως καί βροῦν θέση στό νέο τοπίο. Καί βρῆκαν! Ἔγιναν οἱ ὀλιγάρχες πού τελικῶς συνέτριψε ὁ Πούτιν. Ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν Δύση σήμερα. Οἱ νεοφιλελεύθεροι τῆς γεωπολιτικῆς καταγγέλλουν κατά βάση τόν ἑαυτό τους καί ὅλα ὅσα ἐφήρμοσαν ὅταν ἦταν σέ ὑψηλές θέσεις εὐθύνης ἤ ὅλα ὅσα ἔγραφαν γιά νά ἔχουν λόγο ὕπαρξης στό νέο τοπίο! Ποντάροντας στήν ἀμνησία τῶν λαῶν.

Γιά καιρό πολύ οἱ ἐκπρόσωποι αὐτοί διαφήμιζαν τόν κοσμοπολιτισμό τοῦ Προέδρου Μπάιντεν ὡς πανάκεια καί πολεμοῦσαν μέ λύσσα σέ κάθε του βῆμα τόν Πρόεδρο Τράμπ. Μέ τήν κατηγορία τοῦ ἀπομονωτισμοῦ. Ποινικοποίησαν μέχρι παραπομπῆς καί καθαιρέσεως ἀπό τό προεδρικό ἀξίωμα τά ἀνοίγματά του στήν Ρωσσία. Ἐπέμειναν ὅταν ἐπανῆλθαν στήν ἐξουσία διά τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου, νά πιάσουν τό νῆμα ἀπό ἐκεῖ πού τό εἶχε ἀφήσει ἡ ἀνιστόρητη Ὠλμπράιτ. Νά «διαδώσουν» καί νά ἐπιβάλλουν τήν ἀμερικανική δημοκρατία σέ λαούς πού ὁρίζονται αἰωνίως ἀπό ἄλλες ἀρχές καί κοσμοθεωρίες, μεταξύ ἄλλων καί τήν δύναμη τῆς θρησκείας τους. Ἕως προχθές ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν προγραμμάτιζε διεθνῆ διάσκεψη τῶν «δημοκρατικῶν χωρῶν» τοῦ κόσμου. Καί στό τέλος βεβαίως ὅλοι μαζί πανηγύρισαν μετά τήν ἧττα Τράμπ τό ὁριστικό τέλος τῶν ἀντισυστημικῶν πολιτικῶν δυνάμεων στήν Ἀμερική καί στήν Εὐρώπη. Τά σχετικά ἄρθρα τῶν ἀγαπητῶν φίλων τά ἔχουμε στό ἀρχεῖο μας σέ πρώτη ζήτηση. Ἀλλά τί συνέβη τελικῶς; Πρῶτον, ὁ κόσμος δέν ἐξελίχθηκε ὅπως εἶχαν προβλέψει μέ τίς ἰδεοληψίες τους καί τούς δογματισμούς τους. Τό ἀντίθετο! Τό σύστημα δέν νικᾶ πάντα.

Δεύτερον, τώρα καταϊδρωμένοι, προσπαθοῦν νά ἐξηγήσουν ἕναν κόσμο πού δέν ἐξελίσσεται ὅπως προέβλεψαν μήπως καί διασώσουν κάτι ἀπό τήν χαμένη τους ἀξιοπιστία. Τώρα ἀποκαθηλώνουν τό γηραιό ἴνδαλμά τους μέ τήν φράση «Τζό χάσαμε» καί ἑτοιμάζονται νά ποντάρουν τά χαρτιά τους στήν ἀντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ἡ ὁποία στό παρελθόν εἶχε ἄριστες σχέσεις μέ τούς ἀδερφούς μουσουλμάνους. Τώρα διαμαρτύρονται γιά τήν ἐξευτελιστική ἀποχώρηση τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ἀπό τό Ἀφγανιστάν καί ὁ καημός τους εἶναι πώς κανείς στό μέλλον δέ θά ἐμπιστευθεῖ πλέον τήν ἀσφάλειά του σέ αὐτή τήν Δύση. Καί ὅτι ἐφεξῆς θά πάρουν ἀέρα καί δέν θά ὑπολογίζουν τίς ΗΠΑ οἱ Ρῶσσοι, οἱ Κινέζοι καί οἱ Τοῦρκοι.

Ἐνῶ ὅταν ὁ Τράμπ ἀρνήθηκε νά κηρύξει ἕναν πόλεμο στήν θητεία του κατηγορεῖτο ὅτι ἀπομόνωνε τήν Ἀμερική καί περιόριζε τήν γεωπολιτική της ἰσχύ. Ἐνῶ ὅταν ὁ Τράμπ ἔκανε ἀνοίγματα στήν Μόσχα στρατολογοῦσαν κάθε ἀπίθανο πράκτορα τῆς CIA νά βυσσοδομεῖ ἐναντίον του καί νά μεθοδεύει τήν διά καθαιρέσεως ἀποπομπή ἀπό τό ἀξίωμά του.

Στήν πατρίδα μας εἰδικώτερα τό θέαμα ὅλων αὐτῶν πού σήμερα καταγγέλλουν τήν Δύση γιά τήν ἀνεπάρκειά της νά κατανοήσει τόν λαό τοῦ Ἀφγανιστάν εἶναι ἐξόχως διασκεδαστικό. Τόσον συνωστισμό ἡττημένων καιρό εἴχαμε νά δοῦμε! Στείλαμε στρατό στό Ἀφγανιστάν ἐπί Σημίτη, ἐξέλιξη πού ὑποστήριξαν καί «ἐκσυγχρονιστικές» δυνάμεις τῆς ΝΔ, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι διασφαλίζονται τά στρατηγικά μας συμφέροντα στήν Δύση. Τίποτε δέν κερδίσαμε βεβαίως. Χάσαμε ἀντιθέτως παντοῦ. Τά παιδιά γιά τά θελήματα δέν ἐπιβραβεύονται! Ἀλλά ἔχει γοῦστο νά διαβάζει κανείς κείμενα αὐτῶν πού ὑποστήριξαν καί ἐφάρμοσαν αὐτές τίς πολιτικές νά καταγγέλλουν σήμερα τήν Δύση. Ἐνῶ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό ὅτι ὁ μόνος πολιτικός πού ἀρνήθηκε νά στείλει στρατό στό Ἀφγανιστάν ἦταν ὁ Κώστας Καραμανλῆς (εἶπε «ὄχι» στόν Ὀμπάμα) καί τό πλήρωσε ἀκριβά. Εἶναι ἐπίσης ἐξόχως ἐνδιαφέρον τό θέαμα ἐκείνων πού μετά τήν ἧττα τοῦ Τράμπ ἀπό τόν Μπάιντεν, τῆς Λέ Πέν ἀπό τόν Μακρόν καί τίς πρόσφατες ἐσωτερικές ἐξελίξεις, προφήτεψαν ὡς ἄλλοι Φουκουγιάμα τό τέλος τῆς ἀντισυστημικότητας στόν πλανήτη.

Σήμερα μέ ἀφορμή καί τίς πυρκαϊές πού σήκωσαν νέο κῦμα ἀμφισβήτησης στήν ἑλληνική πολιτική σκηνή παλεύουν νά ἐξηγήσουν τά ἀνεξήγητα. Τό πιό ἐνδιαφέρον ὅμως γι’ αὐτή τήν νεοφιλελεύθερη σχολή σκέψης εἶναι πώς οὔτε τήν ὥρα τῆς συντριβῆς καταλαβαίνει τά αἴτια τῆς ἥττας της. Πού ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς στήν μανία τοῦ δῆθεν ἀνωτέρου γιά ἐπιβολή. Καί λοβοτομή. Οἱ ΗΠΑ ἔχασαν στό Ἀφγανιστάν γιατί δέν σεβάστηκαν ὅπως καί ἡ ΕΣΣΔ τήν ἱστορία του, τούς κατοίκους του καί τό μετριοπαθές Ἰσλάμ. Κάτι πού κατάλαβε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος αἰῶνες πρίν καί μέχρι σήμερα οἱ κάτοικοί του πίνουν νερό στό ὄνομά του. Ἀλλά αὐτό πού νοιάζει, τσουρουφλίζει, τούς ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς πολιτικῆς εἶναι τό γόητρο τῶν ΗΠΑ ἐφεξῆς. Πόσο θά περνᾶ ἡ μπογιά τους στόν πλανήτη. Ὄχι πῶς θά πείθουν τούς λαούς γιά τό σωστό καί πῶς θά σέβονται τίς εὐαισθησίες τους.

Ἡ Ἑλλάς, ἡ πιό παλιά δημοκρατία τοῦ κόσμου, ὅπως γράφαμε χθές, εἶναι πιό φιλελεύθερη καί πιό ἀνεκτική ἀπό τήν σύγχρονη Ἀμερική. Μέτρο τῆς σύγκρισης εἶναι πῶς συμπεριφέρεται στό ἐγκατεστημένο στό ἔδαφός της Ἰσλάμ στήν Θράκη. Τό ὁποῖο ἕναν αἰῶνα τώρα δέν γέννησε μισό τζιχαντιστή. Διότι κόντρα στούς δικαιωματιστές τῆς ΝΔ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἀνοήτως καί ἐπιμόνως ζητοῦν κατ’ ἀπαίτησιν τῶν ΗΠΑ τήν κατάργησή της, ἡ Ἑλλάς ἐφαρμόζει τήν σαρία, τόν ἱερό νόμο τοῦ Κορανίου, γιά τά ἀστικά δικαιώματα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας. Κάτι πού ἀναγνωρίζεται ἀπό τά μέλη της. Ἐνῶ οἱ ΗΠΑ προσπάθησαν νά ἐπιβάλλουν δημοκρατία στό μετριοπαθές Ἰσλάμ τῆς Κανταχάρ καί τῆς Πεσαβάρ ἐπί δύο δεκαετίες, καί τελικῶς τί κατάφεραν; Τήν ἀνάσταση τῶν Ταλιμπάν. Ὁ φιλελευθερισμός, ὁ κοινωνικός φιλελευθερισμός, ἡ ἰδεολογία πού ἀγαπᾶμε τί εἶναι τελικῶς; Εἴτε ἀφορᾶ τήν θρησκεία, εἴτε τά ἐμβόλια, εἴτε τήν προστασία τῆς ξεχασμένης ἑλληνικῆς περιφέρειας ἀπό τίς φωτιές, ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἡ βαθύτερη κατανόηση τοῦ ἄλλου. Ὄχι ἡ ἐπιβολή, ὄχι ὁ δογματισμός, ὄχι ἡ ἀναισθησία.

Ἡ Ἀμερική χάνει τριάντα χρόνια μετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ, γιατί ὄχι ἁπλῶς ἀρνεῖται νά καταλάβει τόν ἄλλο, μά ἐπιμένει ὅπως ἡ ΕΣΣΔ καί νά τοῦ ἐπιβληθεῖ: μέ παρακολουθήσεις ἐπικοινωνιῶν, πραξικοπήματα, στρατούς, ἐπιβολές καί λοβοτομές. Ἐργαλειοποίησε ἀκόμη καί τήν δημοκρατία! Δέν εἶναι ἡ Δύση πού ἀγαπήσαμε αὐτή. Ἐπειδή ὅμως αὐτό πού ἔρχεται μοιάζει πολύ χειρότερο καί αὐταρχικότερο –θυμηθεῖτε τίς «ἀπόχες» συλλήψεως πολιτῶν στήν Γουχάν– ὀφείλουμε νά πρωταγωνιστήσουμε στήν ἐκστρατεία ἀνασύνταξης καί ἀναγέννησης τῆς Δύσης. Ὄχι στήν καταγγελία της. Γι’ αὐτό σέ κάθε χώρα πρέπει νά ξεπηδήσουν κοινωνικά κινήματα μέ ἀποστολή τό καινούργιο καί τόν πολιτικό ἐνταφιασμό τῶν δυνάμεων ἐκείνων πού ἐνῶ παριστάνουν τίς δυτικές κάνουν μεγάλο κακό στήν Δύση!

Ἀπό ἐκεῖ πρέπει νά ξεκινήσει ἡ παγκόσμια μεταπολίτευση: ἀπό τούς κατ’ ἐπάγγελμα δυτικούς. Ἡ Δύση ὡς οἰκουμενικό σύστημα ἀξιῶν πού γεννήθηκε στήν Ἑλλάδα ἔχει ὡς βάση της τόν ἰδεαλισμό, τόν ἀνθρωπισμό καί τόν ρομαντισμό. Ὁ κυνισμός δέν περιλαμβάνεται στίς ἀξίες της. Ἐδῶ πού φθάσαμε, ἡ Δύση χρειάζεται τήν ἱστορική ματιά καί τήν σκέψη τῆς καθημαγμένης πατρίδας μας. Καί στά χειρότερά μας χρήσιμοι εἴμαστε! Γιά νά ἀναγεννηθεῖ πρέπει νά ὁρίσουμε ἀπό τήν ἀρχή τί εἶναι ἡ Δύση στόν 21ο αἰῶνα. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μποροῦμε. Ἔχουμε τήν ἀξιοπιστία.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!